OLAĞANDIŞI RİSKLER YÖNETİM MERKEZİ
GRC HOWDEN
Gökçen Süer
27 Mart 2014, İzmir
GÜNDEM
• Problemin Tespiti
• Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi
• İşleyiş
• Sigorta Teminatı Bulamayan Firmaların Yapması
Gerekenler
• HOWDEN / Biz Kimiz ?
• Soru / Cevap
PROBLEMİN TESPİTİ
• Özellikle Plastik, Kimya, Mobilya ve Tekstil sektörlerinde
faaliyet gösteren tesislerin Yangın ve Ek teminatlar
sigortası temin edememesi
• Birincil Sebepler
– Rekabet => Yanlış Fiyat Uygulamaları
– Risk Önlemleri
– Son 3 yılda sektördeki hasarlar
– Sigorta sektöründeki teknik bilgi eksiklikleri
– Sigorta sektörünün finansal zararları
• Şikayetler / Rekabet Kurumu Kararı
GRC HOWDEN ÇÖZÜM SÜRECİ
• Hazine Müsteşarlığı yetkilileri ile, ülkemiz ekonomisi için son derece
önemli olan bu sektörlerde yaşanan problemler ve olası çözüm
önerileri paylaşılmıştır.
• Sigorta şirketlerimizi kapasite ve teknik bilgi anlamında
destekleyecek bir reasürans panelinin oluşturulması çalışmalarına
başlanmıştır.
• Hazine Müsteşarlığı, TOBB’da Sektör Meclisleri kanalı ile eş
zamanlı olarak kendilerine iletilen şikayetler ile, ilgili projemizi
desteklemektedir.
• Yapılan resmi başvurular ve görüşmeler neticesinde şirketimiz GRC
Howden Reasürans Brokerliği A.Ş. - 07.02.2014 tarihinde
Olağanüstü Riskler Yönetim Merkezi olarak atanmıştır.
SİSTEMİN İŞLEYİŞİ
SİGORTALI
ARACILAR
- Acente
-Broker
-Banka
SİGORTA
ŞİRKETLERİ
GRC HOWDEN
RİSK
MÜHENDİSLİĞİ
REASÜRANS
ŞİRKETLERİ
SİSTEMİN İŞLEYİŞİ
• İhtiyaç sahipleri, acenteleri, brokerleri veya direkt sigorta şirketleri
vasıtası ile taleplerini GRC Howden’a iletirler.
• Tesis, uzman bir risk mühendisliği firması tarafından ziyaret edilerek;
mevcut durumu tespit edilir.
• Tesisin özellikle yangın güvenliği ve genel işletim seviyesine göre bir
sigorta fiyatlaması yapılır.
• Tesisin yangın güvenliği ile ilgili iyileştirme önerileri sunularak bu
öneriler paralelinde sigorta fiyatları ilerleyen yıllarda iyileştirilecektir.
SİSTEMİN İŞLEYİŞİ
Talebin Alınması
• Teminat talebi, sigorta aracıları ve/veya sigorta
şirketlerinden GRC Howden Reasürans
Brokerliği A.Ş.’ye (GRC Howden) ulaşır.
SİSTEMİN İŞLEYİŞİ
Bilgilerin Toplanması
• GRC Howden kendisine ulaşan bilgilerin
endikatif bir sigorta maliyeti oluşturulması için
yeterli olup olmadığını en kısa süre içerisinde
inceler ve ek bilgi taleplerini teminat talep eden
kaynağa iletir.
• Yine yapılan bu görüşmelerde GRC Howden
teminat talep edilen lokasyona yönelik risk
mühendisliği çalışması yapılmasını da önerir.
SİSTEMİN İŞLEYİŞİ
Risk Analizi ve Risk Mühendisliği Hizmetleri
• GRC Howden teminat talep eden kaynaklardan
risk mühendisliği çalışmasının gerçekleştirilmesine
ilişkin olarak alınan onayın ardından reasürörlerce
oluşturulan uzman risk mühendisliği havuzundan
bir risk mühendisi atar ve ilgili mühendisin en kısa
sürede analizin gerçekleştirileceği lokasyona
ulaşmasını sağlar.
SİSTEMİN İŞLEYİŞİ
Endikatif veya Kat’i Maliyet Bildirimi
• Temin edilen bilgilerin çerçevesinde, GRC
Howden tarafından ilgili sigorta şirketine iletilen
endikatif reasürans maliyetleri çerçevesinde,
sigorta şirketleri sigortalı adaylarına sigorta
tekliflerini iletirler.(Tesiste risk mühendisliği
çalışması gerçekleştirildi ve risk kalitesi
reasürörlerce onaylandıysa GRC Howden
tarafından oluşturulan reasürans maliyeti kat’i
(sigorta poliçesine dönüşebilir) nitelikte olacaktır.)
SİSTEMİN İŞLEYİŞİ
Onay Süreci ve Poliçe Tanzim
• Sigortalı adayı tarafından, sigorta şirketine
iletilen poliçe emri GRC Howden’a iletilir.
Reasürans şirketlerinden alınan onaya
istinaden, sigorta şirketlerine iletilen reasürans
evrakları çerçevesinde, sigorta şirketi sigorta
poliçesini tanzim ederek sigortalıya iletilir.
SİSTEMİN İŞLEYİŞİ
Risk Kontrol ve Risk İyileştirme Faaliyetleri
• GRC Howden ve reasürörlerce atanan risk
mühendisleri risk analiz çalışmalarında
oluşturdukları iyileştirme önerilerinin son durumunu
ve kısa ve orta vadeli risk iyileştirme çalışması
taleplerinin geldiği noktayı düzenli aralıklarla takip
eder. Aynı risk mühendisleri, bu iyileştirmelerin
doğru uygulayıcılar tarafından bilimsel yöntem ve
metodlar, genel kabul gören malzemeler
kullanılarak yapıldığını izler ve takip eder.
SİGORTA TEMİNATI BULAMAYAN
FİRMALAR ŞİMDİ NE YAPMALI?
• Mevcut sigorta acenteniz / brokeriniz aracılığıyla sigorta
şirketinizden, GRC Howden ile temasa geçmesini talep
ediniz.
• En kısa sürede tesisinizin risk tespiti için uzman bir risk
mühendislik firma sizinle iletişime geçecektir.
BİZ KİMİZ ? - HOWDEN GROUP
• 30 ülkede 60 ofis ve 1.300 üzerinde çalışan ile global bir
broker
• Hizmet verdiği ülkelerde en büyük 5 brokerden biri
• Portföyünün %15’i yangın ve mal varlığı sigortalarından
oluşan konusunda uzman
• Reasürans ve sigorta brokerliği hizmetlerini koordine
olarak verebilen hizmet yapısı
• Türkiye’nin enerji, inşaat gibi en kritik sektörlerinde lider
brokerlerden birisi
Howden Broking Group Hizmet Ağı
60 ofis
30 ülke
1,300+ çalışan
Ortaklıklar Dahildir
TEŞEKKÜRLER
İletişim Bilgileri
Howden Sigorta Brokerliği A.Ş.
Dereboyu Cd. Uphill Towers A Blok D.99
Batı Ataşehir – İstanbul
Tel: 0216 – 688 73 00
Fax: 0216 - 688 60 90
GRC Howden Reasürans Brokerliği A.Ş.
Dereboyu Cd. Uphill Towers A Blok D.75
Batı Ataşehir – İstanbul
Tel: 0216 – 688 23 00
Fax: 0216 - 688 23 86
Download

olağandışı riskler yönetim merkezi grc howden