EK 1:
AKBANK TAŞ – TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA
KULLANDIRILACAK KREDİLERE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI - KOMİSYONLAR
100.0000 USD *– 1.000.000 USD* arası krediler için
Kredi Türü
Para Birimi
Protokol
Kapsamında
Referans Faiz
Önerilen Faiz Oranı%
Oranı %
Yatırım Kredisi (5 yıla kadar)
TL
1,10%
1,17%
İşlek (Rotatif) kredi
TL
12,05%
14,75%
İşlek (Rotatif) kredi
USD
5,85%
6,55%
Ticari Artı Para
TL
2,02%
2,02%
Taksitli Ticari Kredi (ortalama 2 yıl
TL
1,14%
1,20%
USD
0,53%
0,60%
Spot Kredi (61-180 gün)
TL
13,47%
15,95%
Spot Kredi (28-180 gün)
USD
6,60%
7,50%
vade)
Taksitli Ticari Kredi (ortalama 2 yıl
vade)
(*Amerika Doları Ve/veya Muadili TL/EUR )
Banka’nın üyelere sundukları oranlar/masraflar endikatif olup Banka’nın söz konusu oranları/masrafları TİM’e
önceden bildirmeksinizin her zaman değiştirme hakkı saklıdır.
Üyelerin İşbu protokol kapsamında, nakdi ve gayri nakdi kredi kullanarak avantajlardan yararlanabilmesi için
aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekmektedir:
Minimum 100.000 USD (amerikan doları) ve muadili diğer döviz cinslerinden kredi kullandırımı olması,
Kullandırılacak kredilerin karşılığı olan kredi anapara ve faiz tutarı toplamının en az iki katı kadar ihracat
bedellerinin Banka’ya gelmesi;Banka ürünlerinden ( Gümrük Vergi Ödemesi, Ödeme Çeki, Tahsil Çeki, TL/YP Çek
Karnesi,
Artı Para, Otomatik Fatura Ödemesi, E-Fatura, Vergi/SGK Ödemesi, Vadeli Mevduat, DBS
Anafirma/Bayi, TÖS, Çek Entegrasyonu,
Hazine ve Yatırım Ürünleri (Forward/Opsiyon, Döviz Swap, Yatırım
Fonu) Dış Ticaret, Akbank Direkt İnternet Bankacılığı, Maaş Ödemeleri, Axess Business, POS, Sigorta/Bireysel
Emeklilik Ürünleri) olmak üzere en az 3 adedini kullanıyor olması veya 3 ay içerisinde aktif olarak kullanır hale
getirilmesi gerekmektedir.
Download

faiz oranları tablosu için tıklayınız