DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş
01/01/2014-30/09/2014 / 01/01/2013-30/09/2013 DÖNEMLERİ
GELİR TABLOSU
Bağımsız
Denetimden
I-TEKNİK BÖLÜM
Dip Not
Geçmemiş
( 30/09/2014)
A- Hayat Dışı Teknik Gelir
27,217,824
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
26,705,164
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
2.21, 24
31,661,301
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
24
43,611,618
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)
24
11,950,317
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş- Olarak)(+/-)
4,956,137
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
6,785,329
2.1.1.c,
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1,829,193
2.1.1.c,17.151.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
582,632
1.7
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
69,972
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
69,972
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
B- Hayat Dışı Teknik Gider (-)
28,405,880
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
20,036,561
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
20,585,729
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
31,922,393
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
11,336,665
17.16
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş
Olarak) (+/-)
549,168
17.16
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
860,278
2.1.1.c,
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
311,110
2.1.1.c,17.15- 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
23,994
4- Faaliyet Giderleri (-)
8,345,325
31, 32
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5.1- Matematik Karşılıklar (-)
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
6- Diğer Teknik Giderler
6.1.- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
6.2.- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı
1,188,056
D- Hayat Teknik Gelir
7,918,717
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3,564,828
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)
3,711,115
2.21, 24
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
24
3,770,054
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)
24
58,939
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş- Olarak)(+/-)
146,287
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
160,867
2.1.1.c,17.15 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
14,580
2.1.1.c,17.151.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri
4,349,722
1.7
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
4,167
4.1.- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
1,319
4.2.- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
5,486
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
E- Hayat Teknik Gider
8,130,952
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
8,737,373
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
8,476,338
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
8,476,338
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
17.16
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş
Olarak)
(+/-)
261,035
17.16
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
228,910
2.1.1.c,
Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
( 30/09/2013)
-
-
-
-
-
-
-
26,655,872
26,803,968
27,535,630
38,180,742
10,645,112
731,662
962,650
230,989
20,407
174,217
174,217
5,713
26,525,719
18,999,239
19,137,059
29,569,961
10,432,902
137,820
216,757
78,937
19,882
7,506,597
130,153
8,581,568
3,366,029
3,401,637
3,453,279
51,643
35,608
44,998
9,390
5,152,531
63,009
60,152
2,857
8,574,853
6,201,853
6,202,970
6,202,970
1,117
85,723
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
32,125
2.1.1.c,17.15- 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
3,678,893
3.1- Matematik Karşılıklar (-)
3,678,893
2.1.1.c,
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
3,008,442
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar (-)
670,451
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar (+)
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
55
5- Faaliyet Giderleri (-)
1,562,205
31, 32
6- Yatırım Giderleri (-)
1,510,322
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat
212,235
G- Emeklilik Teknik Gelir
1- Fon İşletim Gelirleri
2- Yönetim Gideri Kesintisi
3- Giriş Aidatı Gelirleri
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
7- Diğer Teknik Gelirler
H- Emeklilik Teknik Gideri
1- Fon İşletim Giderleri (-)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)
3- Faaliyet Giderleri (-)
4- Diğer Teknik Giderler (-)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik
-
-
-
-
84,606
460,651
460,651
106,086
354,565
347
1,462,089
449,913
6,716
-
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
( 30/09/2014)
Dip Not
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
K- Yatırım Gelirleri
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi
2.8
4- Kambiyo Karları
36
5- İştiraklerden Gelirler
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diğer Yatırımlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
L- Yatırım Giderleri (-)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
1.7
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
6- Kambiyo Zararları (-)
36
7- Amortisman Giderleri (-)
6.1-6.3
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-)
2- Reeskont Hesabı (+/-)
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
2.18, 35 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
2.18, 35
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
7- Diğer Gelir ve Karlar
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
N- Dönem Net Karı veya Zararı
1- Dönem Karı Ve Zararı
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
3- Dönem Net Kar veya Zararı
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı
-
35
-
1,188,056
212,235
1,400,291
1,732,321
1,268,698
143,811
319,812
1,135,009
600,964
287,829
246,215
134,568
23,298
73,851
26,566
63,985
937,546
937,546
937,546
Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
( 30/09/2013)
-
-
-
-
130,153
6,716
136,869
1,684,661
1,272,891
17,098
394,672
33,228
306,633
130,324
143,082
52,607
145,833
9,185
167,513
65,103
1,385,602
1,802,151
416,549
1,385,602
Download

I-TEKNİK BÖLÜM Dip Not Bağımsız Denetimden