Adı ve Soyadı:
No:
Makine Elemanları I Dersi Formül Kâğıdı
Mukavemet
Ortalama kayma gerilmesi
Eğilme hali

P
 ave 
A
Bir eksenli gerilme
Burulma hali
Me
r
I

 max 
P
A
Mb
r
Ip
Düzlem gerilmelerin dönüşümü
Mohr Çemberi
Çemberin Merkezi
 ort 
 x  y
2
Asal Düzlem
Kırılma (Akma) Hipotezi)
Maksimum Kayma Gerilmesi Akma
Hipotezi (Tresca akma kriteri)
Çemberin yarıçapı
  x  y 
   xy2
R  
 2 
Asal kayma düzlemi
2
MAKSİMUM ŞEKİL DEĞİŞTİRME ENERJİSİ
HİPOTEZİ (Von Mises Kriteri)
Üç eksenli gerilme durumunda eşdeğer gerilme
Eşdeğer Moment:
İki eksenli gerilme durumunda eşdeğer moment
Eşdeğer Gerilme
İki eksenli gerilme durumunda eşdeğer gerilme
Yorulma
Gerilme oranı (R):

R  min
 max
R=-1 ise tam değişken yükleme
R=0 ise sıfır-çekme gerilmesi yüklemesidir.
1
Adı ve Soyadı:
No:
Ortalama Gerilme:
Gerilme genliği:
Eşdeğer Gerilme Genliği
Çentik faktörü
Kç  1  q( Kt  1)
Mukavemet Sınırları
Statik Zorlanma
Sünek malzemelerde
 *  Kb ak
 *  Kb ak
Dinamik Zorlanma
Çekme-basma
*
 ÇD

K y Kb
Kç
Gevrek malzemelerde
K
  b ak
Kç
*
K
  b ak
Kç
 ÇD
Eğilme
*
*
 ED

K y Kb
Kç
 ED
Burulma ve kesme
 D* 
K y Kb
Kç
D
2
Adı ve Soyadı:
No:
Akslar ve Miller
Eşdeğer moment:
M eş 
(
Eşdeğer Gerilme:

/  D* ) M e  0.75M b2
2
AK
Kritik özgül hız:
 eş 
(

/  D* ) e  3 2 
2
AK
 AK
s
Kritik Devir:
Bağlama Elemanları
Şekil bağlı kamalar:
Ezilme Kontrolü:
Kama ile mil:
Kesme konrölü:
Kama ile göbek:
Kuvvet bağlı kamalar:
Sürtünme momenti:
Yüzey basıncı:
Emniyet faktörü dikkate alındığında:
Çakma Kuvveti:
Sökme Kuvveti:
Otoblokaj şartı:
veya
3
Adı ve Soyadı:
No:
Sıkı ve Pres Geçmeler
Pres geçme bağlantının iletebileceği
sürtünme momenti:
M s  b
Sıkı geçmenin fonksiyonunu yerine
getirmesi için basıncın minimum değeri:
d2
P
2
İç ve dış basınca maruz kalın cidarlı bir
borudaki gerilmeler :
Radyal gerilme:
Teğetsel gerilme:
Göbek iç yüzeyindeki maksimum kayma
gerilmesi:
Mil iç yüzeyindeki maksimum kayma
gerilmesi:
Nominal çap dikkate alındığında ∆ çap farkı
Toplam Pürüz Azalması:
[
]
[
(
(
)
)
]
4
Adı ve Soyadı:
No:
Gerçek Sıkılık
Toleransla eld minimum sıkılık (
arasında:
Isıtmada Göbek için çaptaki genleşme:
İlave bir montaj boşluğu (B_m ) için
sıcaklık farkı:
Cıvata-Somun Bağlantısı
Vida helis açısı:
Otoblokaj şartı:
Sıkma Momenti:
Çözme Momenti:
Somun yüksekliği:
Diş dibinden kesilme:
F

zd1h
Fö h
H  zh 
d 2t1Pem
)
Dişlerde eğilme:
3Ft
e 
  em
d1h 2
İşletme kuvveti:
5
Download

2015-11.Hafta - Er