ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Makine Elemanları II Formül Kâğıdı
Mukavemet Esasları
Tek eksende gerilme  
F
 E.
A
Şekil Değiştirme  
l  l o l

lo
lo
Çekme gerilmesi  ç 
F
  ç.em
A
Çekme Halinde Uzama l 
Basma gerilmesi  b 
F
  b.em
A
Eğilme gerilmesi  e 
Makaslama (kesme) gerilmesi  k 
F
  k .em
A
F .l
E. A
M e F .L

  e.em
We
We
M
N 1
Burulma Gerilmesi  b  b  9550 . .
  b.em
Wb
n Wb
Kırılma (Akma) Hipotezleri
Maksimum Normal Gerilme Kırılma Hipotezi
ş = .  + . √ + 
ş = .  + . √ + 
Maksimum Kayma Gerilmesi (Tresca) Kırılma Hipotezi
 =
| −  |

 =
| −  |

 =
ş = √ + 
ş = √ + 
 =
| −  |



Maksimum Biçim Şekil Değiştirme Enerjisi (Von Misses) Kırılma Hipotezi

ş = √( −  ) + ( −  ) + ( −  )
√
ş = √ + . 
ş = √ + 
Güç ve hareket
Döndürme momenti
Md  9550
P
n
Mbç  KoMbg
Çevrim oranı ve çıkış döndürme momenti
Çevrim oranı
iT  i12 .i23 .i34
i12 
i12 
n1 z2

n2 z1
ng
nç

Dönme hızı
=


1
Kayış-kasnak mekanizmaları
Sarım açısı (Düz sarılış)
Kayış uzunluğu (Düz sarılış)
Kasnak çapı
Kayışta meydana gelen kuvvetler
İletilebilecek güç
Kayışta meydana gelen gerilmeler
Çekme gerilmesi
Eğilme gerilmesi
Eğilme frekansı
Merkezkaç gerilmesi
Sınır hız
Kısmi ve tam kayma
Kayış genişliği
Optimum hız
Kayma faktörü
veya
Kayış sayısı
Mile gelen kuvvetler
Kayışta meydana gelen gerilmeler
Sürtünmesiz dişli çarklar
Sürtünmesiz dişli çark boyutu
2
Düz dişli çarklar
Eksenler arası mesafe
Dişe etki eden kuvvet
Diş dibine göre kontrol
Yüzey basıncına göre kontrol
3
Helisel dişli çarklar
Eksenler arası mesafe
Alın modül
Alın düzlemindeki kavrama açısı
Normal modül
Eşdeğer diş sayısı
Radyal kuvvet
Eksenel kuvvet
Diş dibine göre kontrol
Yüzey basıncına göre kontrol
4
Konik dişli çarklar
Konik açısı
Eşdeğer diş sayısı
Radyal kuvvet
Konik dişli taban açısı
Konik dişli baş açısı
Teğetsel kuvvet
Eksenel kuvvet
Diş dibine göre kontrol
Diş genişliği
Yüzey basıncına göre kontrol
5
6
Çalışma faktörü
Dinamik (hız) faktörü
7
Form faktörü
8
Download

Eşdeğer gerilme