Konu : DERNEK ÜYELİK EVRAKLARI
İSTANBUL/2014
PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALATÇILARI VE SATICILARI
DERNEĞİ
2014 dönemi PROMOTÜRK üyeliği için aşağıda sıralı evrakları bilgilerinize sunar, gereğinin yapılmasını
önemle arz ederim.
Saygılarımla,
Şengül ELVAN
Üye İlişkileri Sorumlusu
 Tel
: (212) 438 18 76-86
 Faks : (212) 438 18 87
E-posta : [email protected] www.promoturk.org
ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. 2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. 2 adet İkametgah belgesi fotokopisi
3. Temsil Ettiği firmaya ait imza sirküleri (FOTOKOPİSİ)
4. 4 adet vesikalık fotoğraf
5. Şahsınıza ait İmza beyannamesi-sirküleri
6. Temsil Ettiği Firma tarafından ilgili kişinin, PROMOTÜRK üyeliği için Tüzel Kişiliği
temsil etmeye yetkili olunduğuna dair yazı.(aşağıda örnek yazı bulunmaktadır)
7. Firma ürün ve kurum tanıtım katalogları (2 adet)
8. Firma ve / veya Ürüne ait standart ve kalite belge fotokopileri
9. PROMOTÜRK ETİK DEĞERLER BİLDİRGESİ FİRMA KAŞE VE İMZALI
EKLER :
1. PROMOTÜRK Müracaat Formu
2. …………………………..(TÜZEL KİŞİLİĞİ) firmasını PROMOTÜRK üyeliği için temsil etmeye
yetkili olunduğuna dair yazı.
PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALATÇILARI VE SATICILARI DERNEĞİ
Turgutreis Mah. E2 Blok B130/59 Giyimkent - Atışalanı/İSTANBUL
(212) 438 18 76-86 - (212) 438 18 87
www.promoturk.org
BAŞVURU YAPAN FİRMA ANTETLİ KÂĞIDINA DOLDURULACAKTIR
TARİH:
KONU: PROMOTÜRK Üyeliği için yetki verilmesi hk.
PROMOTÜRK YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
……………………………….. (Firmanın Tam Ünvanı)…. adına PROMOTÜRK üyeliği için Şirketimizin
üst düzey yöneticisi ve karar yetkisi bulunan “Sayın …………..” ( tam görevi….) Beyin/Bayanın
PROMOTÜRK Üyeliğine kabul edilmesini bilgilerinize sunar, gereğinin yapılmasını arz ederiz.
Saygılarımızla,
Şirket;(Birinci dereceden İmza Yetkilisi)
Firma Sahibi/Yönetim Kurulu Başkanı / yrd.
Veya
Genel Müdürü
Firma Kaşesi
PROMOTÜRK YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,
Promosyon Ürünleri İmalatçıları Ve Satıcıları Derneği Etik Değerleri Bildirgesini ve tüzüğünü inceledim.
Aynen benimsedim. Rekabet kanunu ve ilgili kanunlar çerçevesinde Etik Değerler bildirgesi ve tüzüğe uygun
hareket etmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
Ekteki bilgilerin doğruluğunu, belirlenmiş yada belirlenecek giriş, üye aidatını vb. ödemeleri zamanında
ödeyeceğimi, ödemediğim takdirde üye kaydımın silinebileceğini ve gerekli yasal yollar ile tahsil
edilebileceğini, tarafımdan isdenildiği taktirde devlete iletilebilecek raporlarda kullanılacak diğer firma bilgi
ve raporlarını vereceğimi taahhüt eder, üyeliğimin kabulünü saygılarımla arz ederim.
Üye Adayının
Adı, Soyadı
İmzası
(BU KISIM DERNEK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.)
Yön.Kur.Karar Tarihi :
Üye No:
PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALATÇILARI VE SATICILARI DERNEĞİ
Turgutreis Mah. E2 Blok B130/59 Giyimkent - Atışalanı/İSTANBUL
(212) 438 18 76-86 - (212) 438 18 87
www.promoturk.org
TARİH
Karar No
:
Mühür ve İmza
PROMOTÜRK ÜYE MÜRACAAT FORMU
Adı ve Soyadı
Firma Adı
Fotoğraf
Firmadaki Görevi
Firma Adresi
Semti :
İlçesi :
İş Telefonları
Faks
Cep Tel.
İnternet Adresi
http://www.
E-mail Adresi
E-mail :
Sektörü
Firmanın Faaliyet Alanları
Distribütörlük,Bayilik
Temsilcilik
Yıllık Cirosu
Çalışan Personel Sayısı
Mezun Olduğu Okul
Bildiği Yabancı Dil(ler)
FİRMA- SEKTÖR BİLGİLERİ
FİRMANIZIN BAĞLI OLDUĞU İHARACATÇI BİRLİĞİ / BİRLİKLERİ
PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALATÇILARI VE SATICILARI DERNEĞİ
Turgutreis Mah. E2 Blok B130/59 Giyimkent - Atışalanı/İSTANBUL
(212) 438 18 76-86 - (212) 438 18 87
www.promoturk.org
NÜFUS CÜZDANI BİLGİLERİ
Baba Adı:
Ana Adı:
İl:
İlçe:
Doğum Yeri:
Mah:
Doğum Tarihi:
Cilt:
Sayfa:
Kütük:
Köy:
Nüf.Cüz.Seri No:
Medeni Hali:
Kan Grubu:
İkametgah Adresi
Ev Telefonu
Diğer Firmalarının İsmi
Firmadaki Görevi
Yurtdışı Yatırımları ; Ülkesi ve
Faaliyet Alanı
İthal Edilen Ürünler
İhraç Edilen Ürünler
Kayıtlı Olduğu Meslek Odaları
ve Görevi
Üye Olduğu Diğer Dernek ve
Vakıflar
Diğer İlgi Alanları
REFERANSLAR :
Adı, Soyadı ve İmzası
Firma İsmi
Adı, Soyadı ve İmzası
Firma İsmi
PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALATÇILARI VE SATICILARI DERNEĞİ
Turgutreis Mah. E2 Blok B130/59 Giyimkent - Atışalanı/İSTANBUL
(212) 438 18 76-86 - (212) 438 18 87
www.promoturk.org
PROMOTÜRK Etik Değerlerimiz
Vizyonumuz: Etik değerlerimizin korunarak ve geliştirilerek, derneğimiz ile ilgili sektörlerin
pazarına yönelik olarak sektörümüzde faaliyet gösteren kişilerin, organizasyonların ve
kuruluşlarımızın itibarının en üst düzeye ulaştırmak.
Misyonumuz: Etik değerleri belirleyip yükselterek, sektörümüzün ve Türk iş hayatının
ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlamak. Rekabet Kanunu çerçevesinde etik
değerlerimize sahip çıkmak
İŞ ETİĞİ KURALLARI:
1- ŞEFFAFLIK VE DÜRÜSTLÜK
Müşterilere doğru ve güvenilir bilgiler verilmelidir. Yanlış bilgilendirme ve hileli yönlendirme
engellenmeli, müşterilerin bu nedenle zarar görmesi önlenmelidir. Rakipler ve ürünleri
hakkında aslı olmayan bilgilerle müşteriler yanıltılmamalıdır.
2- ADİL OLMA
Rakipler ve ürünleri ile ilgili haksız karalama ve spekülasyon gibi adil olmayan davranışlar
önlenmelidir.
3- GÜVENİLİRLİK
Veriye dayanan bilgilendirmelerde, gerçek ve güvenilir veriler ve bilgilere yer verilmelidir.
Rekabet tamamen gerçek verilere dayanan teknik özellikler üzerinde yapılmalıdır. Sektörde
üçüncü şahısların liderliğini yaptığı hiç bir spekülatif olaya aracı ve önder olunmamalıdır.
5 – TOPLUMA KATKI
Yaptığımız işlerin topluma katkısına önem verilmelidir. Toplumsal, kültürel ve eğitsel
faaliyetlerle kazanılanların bir bölümünü tekrar topluma yatırılmalıdır.
Bu etik değerlerin sektörümüzde oluşturulması için PROMOTÜRK Yönetim Kurulunda ve
üyelerince ortak karar alınmış ve bu etik kurallara uymayan üyeler / üye firma çalışanları
hakkında gerekli yaptırım ve cezai müeyyidelerin uygulanacağını; çalışanlar ile ilgili ise sicil
dosyalarına işleneceğini önemle duyururuz.
FİRMA YETKİLİSİ- KAŞE VE İMZA
PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALATÇILARI VE SATICILARI DERNEĞİ
Turgutreis Mah. E2 Blok B130/59 Giyimkent - Atışalanı/İSTANBUL
(212) 438 18 76-86 - (212) 438 18 87
www.promoturk.org
Download

dernek üyelik