Ders Proje Asistanları:
Ahmet Taştan & Oğuzhan Mülkoğlu
TOBB ETÜ
MAK 312 MAKİNE ELEMANLARI DERSİ
GÜZ DÖNEMİ
Dönme Dolap Tasarımı
Amaç:
Eğlence merkezlerinin olmazsa olmazı dönme dolaplar, ilk olarak George Washington Gale
Ferris, Jr., tarafından 1893 yılında Şikago'daki Dünya Kolomb Fuarı'nın bir simgesi olarak
tasarlanmıştır. Dönme dolap dik bir tekerlekten oluşan döner bir çarktır. Proje kapsamında
çocuklar için yapılması düşünülen, 4 sepetli bir dönme dolap tasarımı yapılacaktır. Bu dönme
dolap elektrik motoruyla çalışacaktır.
Ders Proje Asistanları:
Ahmet Taştan & Oğuzhan Mülkoğlu
İstenilenler:
1. Dönme dolap çalışma prensibini açıklayınız. Dönme dolaptaki makine elemanları
hakkında bilgi veriniz.
2. Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilen dönme dolabın statik hali için kritik konumları
belirleyiniz ve her bir uzvun serbest cisim diyagramını Tablo 1’de verilmiş olan
değerlere göre çiziniz (Uzun ve kısa uzuvlar, mil). Kesme kuvveti ve Moment
diyagramlarını çiziniz.
Tablo 1. Gruplara göre değişkenler
Grup No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
10m
10m
10m
10m
10m
11m
11m
11m
11m
11m
9m
9m
9m
9m
9m
8m
8m
8m
8m
8m
B
210mm
220mm
230mm
240mm
250mm
210mm
220mm
230mm
240mm
250mm
210mm
220mm
230mm
240mm
250mm
210mm
220mm
230mm
240mm
250mm
F
1.9m
1.9m
1.9m
1.9m
1.9m
2m
2m
2m
2m
2m
1.8m
1.8m
1.8m
1.8m
1.8m
1.7m
1.7m
1.7m
1.7m
1.7m
Maksimum Sepet Yükü
200kg
180kg
160kg
140kg
120kg
200kg
180kg
160kg
140kg
120kg
200kg
180kg
160kg
140kg
120kg
200kg
180kg
160kg
140kg
120kg
Ders Proje Asistanları:
Ahmet Taştan & Oğuzhan Mülkoğlu
A
B
A 2
4
A/ 4
Dişli 2
Dişli 1
Elektrik
Motoru
Şekil 1.
Mil
Şekil 2.
Ders Proje Asistanları:
Ahmet Taştan & Oğuzhan Mülkoğlu
3. Sepetleri dönme dolaba bağlayan pimlerin tasarımını yapınız.
4. En kritik yükleme durumu için, dönme dolap uzuvlarını (mil ve dikdörtgen kesitli
uzuvlar) boyutlandırınız ve malzeme seçimi yapınız. Sepetlerin sisteme etkisinin
sadece ağırlık olarak etkidiğini göz önünde bulundurunuz.
5. Boyutlandırılan mil ve yapılan malzeme kabulü için gerilme yığılması faktörlerini
kullanarak emniyet katsayısı elde ediniz. (Fillet yarıçapını 4 mm kabul edin)
6. Dönme dolabın dönmesini sağlayan milin(Şekil 3) yataklarında rulman seçimini Tablo
2’deki değerlere göre yapınız. Dişli 1’in bağlı olduğu küçük milin yatakları için
rulman seçimi istenmemektedir. Rulmanlar tek sıralı sabit bilyalı olarak seçilecektir.
G
2G
3
Rulman 1
G
3
F
D
E
Rulman 3
Rulman 2
Şekil 3. Mil ve Rulmanlar
Tablo 2. Dişli ve Rulman Kısıtları
7. Milin değişken yükleme durumundaki analizini yaparak 10000 çevrim ve sonsuz ömre
göre tasarımını yapınız.
8. Dönme dolabın 1 devrini 1 dakikada tamamlamasını göz önünde bulundurarak dişli
modellemesini Tablo 2’de verilen kısıtlara göre yapınız ve her iki dişli için Tablo 3’de
Ders Proje Asistanları:
Ahmet Taştan & Oğuzhan Mülkoğlu
verilen dişli üretim parametrelerini bulunuz. Dişliler ve elektrik motorunun genel
şeması Şekil 4’de gösterilmiştir. (Düz dişli(Spur gear) kullanılacak.)
9. Şekil’4’de görülen elektrik motorunun yer aldığı kısımdan Dişli-1’e aktarılması
gereken tork değerini belirleyiniz. Motor seçimi yapmayınız.
Şekil 4. Dişliler ve Elektrik Motoru
Ders Proje Asistanları:
Ahmet Taştan & Oğuzhan Mülkoğlu
Tablo 3.
NOTLAR:
-
Proje raporunun son teslim tarihi: 10 Aralık (Final Sınavına kadar).
-
Projede ilk 4 maddenin çözümünden oluşan ara-rapor vermeniz gerekmektedir. Son
teslim tarihi 03 Aralık saat 18.00’dır.
-
Çarşamba günü 14:30-16:30 arası Teknoloji Merkezi Z09 labaratuarında ofis saatleri
olacaktır. Bunun dışında proje ile ilgili sorularınızı proje asistanlarınızdan mail
yoluyla randevu alarak sorabilirsiniz. ([email protected] ve [email protected] )
-
Serbest Cisim Diyagramlarını oluştururken simetriden faydalanabilirsiniz.
-
Malzeme seçiminde sünek malzemeler seçiniz ve buna göre gerekli yerlerde tüm
emniyet katsayısı hesaplarını Von-Misses teorisine göre yapınız. Emniyet Katsayısı
maksimum 6 olmalıdır. Pimler için ise minimum 2 olmalıdır.
-
Rulman seçimleri için SKF rulman kataloglarını kullanınız – www.skf.com
-
Uzuvlar
için
profil
seçimlerinde
http://www.kutuprofil.net/
sitesinden
yararlanabilirsiniz.
-
Kendi mühendislik yaklaşımınızla maliyet analizi gerçekleştirilmesi durumunda %10
bonus verilecektir.
-
Teknik çizimlerin getirilmesi durumunda %10 bonus verilecektir.
-
Projede tasarlanması istenen dönme dolap modelinden örnek resimler ekte verilmiştir.
Ders Proje Asistanları:
Ahmet Taştan & Oğuzhan Mülkoğlu
EKLER
Ders Proje Asistanları:
Ahmet Taştan & Oğuzhan Mülkoğlu
Download

tıbbi mikrobiyoloji sınav sonuçları için tıklayınız