İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ
2014-2015 Bahar Yarıyılı Mukavemet-II Dersi
2. ÖDEV
Öğretim Üyesi:Prof.Dr.Reha Artan /Yardımcısı:Arş.Grv.Erol Demirkan
SORU 1) Bir tekil temele M=70 kN.m ve P= 80 kN değerinde
etki gelmektedir. Bu etkilere temelin ağırlığıda dahildir.
Temelin boyutları şekilde verilmiştir. Zemin çekme gerilmesi
almadığına göre zemindeki en büyük gerilmeyi belirleyiniz.
SORU 2) Şekilde taş tuğladan yapılmış kutu kare kesitli bacanın bir yüzüne
etkiyen düzgün yayılı biçimde etkidiği varsayılan rüzgar yükü q’dur. Taş
15 /
olduğuna göre; Baca ile Zemin
tuğlanın özgül ağırlığı
arasında çekme gerilmesinin aktarılmayacağı varsayılarak bacaya etkiyen q
yükünü bulunuz.
SORU 3) Bir baraj gövdesinin boyutları şekildeki gibidir.
Barajın yapıldığı malzeme ile suyun özgül ağırlıkları sırasıyla
24 /
ve
10 /
‘ dür. Baraj tabanında
çekme gerilmesi oluşmaması için en büyük su yüksekliği (h)
ne olmalıdır? (d=1m için hesap yapınız.) SORU 4) Şekilde görülen çelik çubuk
160
için emniyet gerilmesi
‘dır. En büyük kayma gerilmesi (Tresca)
ve biçim değiştirme enerjisi hipotezi
(Von Mises)’ne göre bu çubuğun verilen
yükü taşıyıp taşıyamayacağını kontrol
ediniz.
SORU 5) Şekil’de görülen eşkenar üçgen
şeklindeki reklam panosuna düzlemine
dik ve düzgün yayılı p rüzgar basıncı
etkiyor. Panoyu taşıyan halka kesitli
profil için emniyet gerilmesi
160
olduğuna göre;
a) Tresca (maksimum kayma gerilmesi)
b) Von Mises (biçim değiştirme enerjisi)
hipotezlerine
göre
panonun
dayanabileceği en büyük rüzgar basıncını
hesaplayınız. (pano ve profilin ağırlığını
ihmal ediniz).
AB=5m, BD=1m, DC= 2m’dir.
Ödev “mutlaka” bir kapak sayfası ile teslim edilmelidir. Teslim, uygulama dersi başlamadan
yapılacaktır. Geç getirilen ödevler kesinlikle alınmayacaktır. Veriliş Tarihi: 14 Nisan 2015
Teslim Tarihi: 21 Nisan 2015
Download

2. Ödev - İstanbul Teknik Üniversitesi