MAKTAS II PROJESİNİN TESLİMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Projenin çizim sınavı aşağıdaki tarihlerde ve salonlarda yapılacaktır. Bu zamana kadar taslak
çizimlerin tarafımdan kontrol edilmiş olmasında fayda vardır.
2 Haziran 2014 saat 10:00-13:00 arası Sınav yeri: 1B06 ve 1B07
3 Haziran 2014 saat 13:00-15:00 arası Sınav yeri: 1B06 ve 1B07
Çizim sınavına girmeyen projeyi teslim etmemiş sayılıp devamsız kalacak ve final sınavına da
giremeyecektir.
Proje aşağıdaki formatta ve basit plastik telli dosyaya geçirilmiş olarak teslim edilecektir. (hazır
sunum dosyası ya da klasör de değil)
SINAVDA, Teknik resimler standart kağıtlara ve uygun standart büyütme ve küçültme ölçekleri
kullanılarak çizilecektir.
Teknik Resimde Kullanılan Standart Ölçekler TS 3532
Standart Teknik Resim Kağıt Boyutları TS EN ISO 5457
2013/2014 Bahar Yarıyılı
MAKİNA TASARIMI II DERSİ “Tek Kademeli, Şaft Tipi Redüktör” Projesi
AD SOYAD:
NUMARA:
Proje ile ilgili veriler
Giriş devri
:
Güç
:
Çevrim Oranı
:
Modül, Dişli Boyutları ve Diş Kuvvetleri Hesabı
(Excel’de yapılmış ise Excel sayfası)
(Eğer Excel’de yapılmamış ise aşağıdaki format kullanılacak)
Modül hesabı için yapılan kabuller:
Pinyon helis yönü
:
Helis açısı
:
Malzeme cinsi ve emniyetli gerilme değeri :
z1 ve z2 diş sayıları
:
İşletme faktörü
:
Hesaplamalar:
Normal Modül
:
Standart Modül
:
Pinyon Temel Dairesi Çapı
:
Pinyon Bölüm Taksimat Dairesi
:
Pinyon Diş Dibi Çapı
:
Pinyon Diş Başı Çapı
:
Çark Temel Dairesi Çapı
:
Çark Bölüm Taksimat Dairesi
:
Çark Diş Dibi Çapı
:
Çark Diş Başı Çapı
:
Aks aralığı
:
Eksenel Kuvvet
:
Radyal Kuvvet
:
Teğetsel kuvvet
:
Giriş Mili Hesabı
Pinyon Helis yönü
Mil’in dönüş yönü (sol bakış)
Mil malzemesi ve akma mukavemeti
Emniyet katsayısı
:
:
:
:
Giriş mili ve üzerindeki kuvvetlerin Şematik gösterimi
BURULMA MOMENTİ DİYAGRAMI
x-y düzlemi
MOMENT DİYAGAMI
x-z düzlemi
MOMENT DİYAGAMI
Giriş mili çapı
:
Giriş Mili Hesabı (Varsa Excel Sayfası eklenecek)
Çıkış Mili Hesabı
Mil malzemesi ve akma mukavemeti
Emniyet katsayısı
:
:
Giriş mili ve üzerindeki kuvvetlerin Şematik gösterimi
BURULMA MOMENTİ DİYAGRAMI
x-y düzlemi
MOMENT DİYAGAMI
x-z düzlemi
MOMENT DİYAGAMI
Çıkış mili dış çapı
:
Çıkış mili iç çapı
:
:
Çıkış Mili Hesabı (Varsa Excel Sayfası eklenecek)
Deformasyon ve Titreşim Hesapları
Giriş Mili için Rulman Hesabı (Varsa Excel sayfası konacak)
Kabul Edilen Rulman Ömrü :
A yatağı seçimi;
Radyal kuvvet
:
Eksenel kuvvet
:
Seçilen yatak
:
Seçilen yatak ömrü
:
B yatağı seçimi;
Radyal kuvvet
:
Eksenel kuvvet
:
Seçilen yatak
:
Seçilen yatak ömrü
:
Çıkış Mili için Rulman Hesabı(Varsa Excel sayfası konacak)
C yatağı seçimi
Radyal kuvvet
:
Eksenel kuvvet
:
Seçilen yatak
:
Seçilen yatak ömrü
:
D yatağı seçimi;
Radyal kuvvet
:
Eksenel kuvvet
:
Seçilen yatak
:
Seçilen yatak ömrü
:
Şematik Çizim
Bu çizim, derste gösterdiğim gibi çizilmiş, yaptığınız hesaplamalara göre yatakların mil ve
gövdede nasıl tespitlendiğini, pinyon ve çarkın mile nasıl tespit edildiğini gösteren resim
olacaktır. Üzerinde gerekli düzeltmeleri yapabilmem için mutlaka çizim sınavından önce bana
kontrol ettirilmesi gerekir. Bu herhangi bir çizim programında yapmış olduğunuz kesit resmi de
olabilir. Çizim sınavında bu resim el ile çizilecektir.
Download

PROJE TESLiMi İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME