22/a
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İNTERNET VERGİ DAİRESİ
Dilekçe Cevap Tarihi: 25/02/2015
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Verilmek Üzere
Aşağıda belirtilen mükellefe ait bilgilerin doğruluğu ve bu mükellefin 25/02/2015
tarihi itibari ile 6183 S.K. 22/A Mad. kapsamında borcunun bulunmadığı
kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır.
Bilgilerinize arz/rica olunur.
TASDİK EDEN
ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Adı Soyadı
: BEKAD BİLİŞİM EĞİTİMKÜLTÜR ARAŞTIRMA DERNEĞİ-İKTS.İŞLTM
Vergi Kimlik Numarası : 1750420482
İşyeri Adresi
: FENER MAH/SEMT 1964 SK. No:32/ 30 MURATPAŞA/ ANTALYA
Dilekçe Talep Tarihi
: 25/02/2015
Dilekçe Numarası
: 14i6jjgw321w99
Bu yazı İnternet Vergi Dairesi tarafından oluşturulmuştur. Yazının
doğruluğunuhttps://intvd.gib.gov.tr adresinden 'SORGULAMALAR' menüsünden, 'Dilekçe
Sorgulama' seçeneğinden, dilekçe numarası ve Vergi Kimlik Numarası ile kontrol
edebilirsiniz.
Download

Vergi Borcu Yoktur Belgesi için Lütfen Buraya Tıklayınız!