22/a
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İNTERNET VERGİ DAİRESİ
Dilekçe Cevap Tarihi: 29/12/2015
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Verilmek Üzere
Aşağıda belirtilen mükellefe ait bilgilerin doğruluğu ve bu mükellefin 29/12/2015
tarihi itibari ile 6183 S.K. 22/A Mad. kapsamında borcunun bulunmadığı
kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır.
Bilgilerinize arz/rica olunur.
TASDİK EDEN
ÇANKAYA VERGİ DAİRESİ
Adı Soyadı
: MAHALLİ İDARELER HİZMET DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Vergi Kimlik Numarası : 6100115535
İşyeri Adresi
: KIZILAY HATAY SOKAK No:8/ 18 ÇANKAYA/ ANKARA
Dilekçe Talep Tarihi
: 29/12/2015
Dilekçe Numarası
: 16iir17dqf18gt
Bu yazı İnternet Vergi Dairesi tarafından oluşturulmuştur. Yazının doğruluğunu
https://intvd.gib.gov.tr adresinden 'SORGULAMALAR' menüsünden, 'Dilekçe Sorgulama'
seçeneğinden, dilekçe numarası ve Vergi Kimlik Numarası ile kontrol edebilirsiniz.
Download

22/a T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ