22/a
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İNTERNET VERGİ DAİRESİ
Dilekçe Cevap Tarihi: 04/03/2015
Kamu Kurum ve Kuruluşlerına Verilmek Üzere
Aşağıda belirtilen mükellefe ait bilgilerin doğruluğu ve bu mükellefin 04/03/2015
tarihi itibari ile 6183 S.K. 22/A Mad. kapsamında borcunun bulunmadığı
kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır.
Bilgilerinize arz/rica olunur.
TASDİK EDEN
ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Adı Soyadı
: BEKAD BİLİŞİM EĞİTİMKÜLTÜR ARAŞTIRMA DERNEĞİ-İKTS.İŞLTM
Vergi Kimlik Numarası : 1750420482
İşyeri Adresi
: FENER MAH/SEMT 1964 SK. No:32/ 30 MURATPAŞA/ ANTALYA
Dilekçe Talep Tarihi
: 04/03/2015
Dilekçe Numarası
: 15i6upp5bo15yb
Bu yazı İnternet Vergi Dairesi tarafından oluşturulmuştur. Yazının doğruluğunu
https://intvd.gib.gov.tr adresinden 'SORGULAMALAR' menüsünden, 'Dilekçe Sorgulama'
seçeneğinden, dilekçe numarası ve Vergi Kimlik Numarası ile kontrol edebilirsiniz.
Download

22/a T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ