YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ
PROGRAMLARI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI:
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve tezsiz olmak üzere iki
program halinde yürütülmektedir.
Tezli yüksek lisans programında eğitim dili İngilizce’dir. Programın öngörülen süresi 4
dönem olmak üzere 2 yıldır. Programın tamamlanması için alınması gereken dersler 8
ders ve 1 seminer dersi olmak üzere 9 tanedir. Ayrıca öğrencilerin bu programdan mezun
olabilmeleri için tezlerini yazmaları ve tez jürisi karşısında savunmaları gerekmektedir.
Tezli yüksek lisans programında alınan derslerden başarılı sayılabilmek için gereken
geçme notu CB’dir.
Tezli yüksek lisans programının ilk dönemi doktora programıyla aynıdır. Öğrenciler, ilk
dönem derslerini doktora öğrencileri ile beraber alırlar. Tezli yüksek lisans programında
dersler gündüz yapılmaktadır.
Tezli yüksek lisans programı herhangi bir lisans derecesine sahip olan herkese açık olan bir
programdır, fakat öğrencilerin iyi bir seviyede iktisat altyapısına sahip olduklarını
varsaymaktadır.
Master of Science Program in Economics:
M.S. program in Economics is taught in English. The anticipated duration of the program
is about 4 semesters, which amounts to 2 years. The program consists of 8 courses, 1
seminar and a master’s thesis. Minimum passing grade for M.S. courses is CB. The
compulsory (four) courses are Econ 500: Math. for Economists, Econ 501: Microeconomic
Theory, Econ 502: Macroeconomic Theory, Econ 506: Econometrics. In addition to these
courses, students must take four elective courses. Students should also take ECON545:
Master’s Seminar and ECON549: Master’s Thesis to graduate from the M.S. program.
The first semester of the M.S. program is joint with the Ph.D. Program, so the students will
take first semester courses with the Ph.D. students.
M.S. program is open to applicants from all backgrounds with a bachelor degree. But the
students are expected to have an adequate background in undergraduate level of economics
and some training in mathematics and statistics.
1
Ders Dağılımı / Courses per semester
1. Yarıyıl
ECON 500
Math. for Economists
ECON 501
Microeconomic Theory
ECON 502
Macroeconomic Theory
M.S. with Thesis in Economics
2. Yarıyıl
3. Yarıyıl
ECON 506
ECON 545
Econometrics
Master’s Seminar
Elective 1
Elective 3
Elective 2
Elective 4
4. Yarıyıl
ECON 549
Master’s Thesis
Tezli Yüksek Lisans Programına ait dersler aşağıda verilmiştir:
Code
ECON 500
ECON 501
ECON 502
ECON 506
ECON 511
ECON 513
ECON 514
ECON 516
ECON 518
ECON 519
ECON 520
ECON 521
ECON 522
ECON 523
ECON 524
ECON 526
ECON 530
ECON 535
ECON 536
ECON 537
ECON 538
ECON 545
ECON 549
Course List for M.S. with Thesis in Economics
Course Title
Mathematics for Economists
Microeconomic Theory
Macroeconomic Theory
Econometrics
Economic Integration Theories and EU
Global Economic Issues
Contemporary Economic Approaches
Economic History of Turkey
Law and Economics
Research Methods in Economics
Economics of Regulation and Anti-trust
Energy Economics
Monetary Policy and Financial Markets
International Economic Theory
International Trade Theory
History of Economic Thought
Current Issues in Turkish Economy
Time Series Analysis
Environmental Economics
Financial Economics
Economic Growth
Master’s Seminar
Master’s Thesis
T
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
P ECTS C/E
0
10
C
0
10
C
0
10
C
0
10
C
0
10
E
0
10
E
0
10
E
0
10
E
0
10
E
0
10
E
0
10
E
0
10
E
0
10
E
0
10
E
0
10
E
0
10
E
0
10
E
0
10
E
0
10
E
0
10
E
0
10
E
0
10
C
0
30
C
2
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI:
Tezsiz yüksek lisans programında dersler Türkçe verilmektedir. Programın öngörülen süresi 3
dönemdir. Programın tamamlanması için alınması gereken dersler 10 ders ve bir yüksek
lisans projesinden oluşmaktadır. Öğrenciler derslerini ve bitirme projesini tamamladıkları
takdirde bu programdan mezuniyet hakkı elde ederler. Tezsiz yüksek lisans programında
alınan derslerden başarılı sayılabilmek için gereken geçme notu CB’dir. Ders Dağılımı:
1. Yarıyıl
2. Yarıyıl
3. Yarıyıl
İktisatçılar İçin Matematik
Ekonometri
Seçmeli Ders V
Mikroiktisat Teorisi
Makroiktisat Teorisi
Seçmeli Ders VI
Seçmeli Ders I
Seçmeli Ders III
Seminer
Seçmeli Ders II
Seçmeli IV
Tezsiz Yüksek Lisans Programına ait dersler aşağıda verilmiştir:
İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ
D. Kodu
Dersin Adı
T U AKTS Z/S
İKTS 550
İktisatçılar İçin Matematik
3 0
8
Z
İKTS 551
Mikroiktisat Teorisi
3 0
8
Z
İKTS 552
Makroiktisat Teorisi
3 0
8
Z
İKTS 556
Ekonometri
3 0
8
Z
İKTS 561
İktisadi Bütünleşme Teorileri ve Avrupa Birliği
3 0
8
S
İKTS 563
Küresel İktisadi Gelişmeler
3 0
8
S
İKTS 564
Çağdaş İktisadi Yaklaşımlar
3 0
8
S
İKTS 566
Türkiye İktisat Tarihi
3 0
8
S
İKTS 568
İktisat Politikası
3 0
8
S
İKTS 569
Ekonomik Araştırma Yöntemleri
3 0
8
S
İKTS 570
Rekabet ve Regülasyon Ekonomisi
3 0
8
S
İKTS 571
Enerji Ekonomisi
3 0
8
S
İKTS 572
Para Politikası
3 0
8
S
İKTS 573
Uluslararası İktisat I
3 0
8
S
İKTS 574
Uluslararası İktisat II
3 0
8
S
İKTS 575
İktisat Tarihi
3 0
8
S
İKTS 576
İktisadi Düşünce Tarihi
3 0
8
S
İKTS 580
Türkiye Ekonomisi
3 0
8
S
İKTS 581
Kamu Maliyesi
3 0
8
S
İKTS 585
Uygulamalı Ekonometri
3 0
8
S
İKTS 586
Çevre Ekonomisi ve Kalkınma
3 0
8
S
İKTS 587
Finansal İktisat
3 0
8
S
İKTS 588
İktisadi Büyüme
3 0
8
S
İKTS 599
Yüksek Lisans Projesi
3 0
16
Z
3
DOKTORA PROGRAMI
Bölümümüzde doktora programı araştırma ağırlıklı bir eğitimi hedeflemektedir. Bu programı
tamamlayanların iktisadın araçlarıyla sosyal ve ekonomik olayları kapsamlı bir şekilde analiz
edebilmeleri beklenmektedir. Bu amaca dönük olarak, hem kurumsal, hem de uygulamalı
alanlar ön plana çıkarılmaktadır.
Doktora programı yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanlara açık olan bir programdır ve
öğrencilerin iyi bir seviyede iktisat altyapısına sahip olduklarını varsaymaktadır.
Doktora programında eğitim dili İngilizce’dir. Programın öngörülen süresi 8 dönem olmak
üzere 4 yıldır. Doktora programının ders alma kısmı 8 ders ve bir seminerden
oluşmaktadır. Dersleri tamamlayan öğrenciler Microeconomic Theory ve Macroeconomic
Theory konularından yazılı ve sözlü olarak yılda iki kez yapılan doktora yeterlilik
sınavlarında başarılı olmaları halinde tez aşamasına geçmektedirler. Doktora programında
dersler gündüz yapılmaktadır.
Doktora programında alınan derslerden başarılı sayılabilmek için gereken geçme notu
en az BB’dir.
Tezli yüksek lisans programının ilk dönemi doktora programıyla aynı olup, öğrenciler, ilk
dönem derslerini birlikte alırlar. Bu nedenle, Yüksek Lisans derecesini bölümümüzde alıp
doktora programı ile ortak olarak alınan ECON 500, ECON 501 ve ECON 502 derslerinden
en az BB notu ile geçmiş bulunanlar, doktora programında bu derslerden muaf olabilir ve
bunların yerine seçmeli dersler alabilirler.
Doctor of Philosophy in Economics:
Ph.D. program in Economics is research oriented. Upon completion of the program, students
are expected to conduct independent research and to analyze social and economic issues
thoroughly. In the program, both institutional and applied areas of research are emphasized.
Ph.D. program is open for all applicants who hold a master’s degree. But the students are
expected to have a strong background in economics.
The medium of instruction is in English. The anticipated duration of the program is about
eight semesters, which amounts to four years. The program consists of 8 courses, 1 seminar
and a Ph.D. dissertation. Minimum passing grade for the Ph.D. courses is BB. Upon
completion of the courses, students should successfully pass the qualifying exams (both
written and oral) which are on Microeconomic Theory and Macroeconomic Theory. The
qualifying exams are held twice a year. The students can start working on their Ph.D.
dissertations after passing the qualifiers.
The first semester of the M.S. program is joint with the Ph.D. Program, so the students take
first semester courses together. For that reason, the students who took the M.S. degree in our
program will be exempt from the first semester courses ECON 500, ECON 501, and ECON
502, if they received a minimum BB grade. They can take elective courses instead of those
courses in their first semester in the program.
4
Ders Dağılımı / Courses per semester
Ph.D. in Economics
2. Yarıyıl
3. Yarıyıl
ECON 606
Advanced
Elective 1
Econometrics
ECON 501
ECON 601
Microeconomic Theory Advanced
Elective 2
Microeconomic Theory
ECON 502
ECON 602
ECON 695
Macroeconomic Theory Advanced
Graduate Seminar
Macroeconomic Theory
1. Yarıyıl
ECON 500
Math. for Economists
4. Yarıyıl
ECON 699
Ph.D. Dissertation
Doktora Programına ait dersler aşağıda verilmiştir:
Course List for Ph.D. in Economics
Code
ECON 500
ECON 501
ECON 502
ECON 601
ECON 602
ECON 606
ECON 618
ECON 620
ECON 623
ECON 626
ECON 631
ECON 640
ECON 652
ECON 654
ECON 661
ECON 662
ECON 677
ECON 685
ECON 686
ECON 687
ECON 688
ECON 681
ECON 682
ECON 690
ECON 695
ECON 699
Course Title
Mathematics for Economists
Microeconomic Theory
Macroeconomic Theory
Advanced Microeconomic Theory
Advanced Macroeconomic Theory
Advanced Econometrics
Topics in Monetary Economics
Economics of Networks
Economics of Development
Topics in History of Economic Thoughts
Industrial Organization and Public Policy
Economics of Information and Uncertainty
Ottoman Economic History
World Economy
Advanced International Economics
Advanced Topics in International Trade
Labor Economics and Social Policies
Topics in Law and Economics
Public Economics Theory
Game Theory and Applications
Regional Economics and Development
Ethics and Economics
Behavioral Economics
Institutional Economics
Graduate Seminar
Ph.D. Dissertation
T
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
P ECTS C/E
0 10
C
0 10
C
0 10
C
0 10
C
0 10
C
0 10
C
0 10
E
0 10
E
0 10
E
0 10
E
0 10
E
0 10
E
0 10
E
0 10
E
0 10
E
0 10
E
0 10
E
0 10
E
0 10
E
0 10
E
0 10
E
0 10
E
0 10
E
0 10
E
0 10
C
0 30
C
5
Download

İktisat Bölümü - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi