22/a
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İNTERNET VERGİ DAİRESİ
Dilekçe Cevap Tarihi: 05/01/2015
İlgili Kurum
Aşağıda belirtilen mükellefe ait bilgilerin doğruluğu ve bu mükellefin 05/01/2015
tarihi itibari ile 6183 S.K. 22/A Mad. kapsamında borcunun bulunmadığı
kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır.
Bilgilerinize arz/rica olunur.
TASDİK EDEN
ÇANKAYA VERGİ DAİRESİ
Adı Soyadı
: MAHALLİ İDARELER HİZMET DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Vergi Kimlik Numarası : 6100115535
İşyeri Adresi
: KIZILAY HATAY SOKAK No:8/ 18 ÇANKAYA/ ANKARA
Dilekçe Talep Tarihi
: 05/01/2015
Dilekçe Numarası
: 15i4jij88l15n7
Bu yazı İnternet Vergi Dairesi tarafından oluşturulmuştur. Yazının doğruluğunu
https://intvd.gib.gov.tr adresinden 'SORGULAMALAR' menüsünden, 'Dilekçe Sorgulama'
seçeneğinden, dilekçe numarası ve Vergi Kimlik Numarası ile kontrol edebilirsiniz.
Download

derneğimizin 05.01.2015 tarihli vergi borcu yoktur yazısını