Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
MECH192
Computer Aıded Desıgn
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
MECH192
Computer Aıded Desıgn
T+U
Kredi
AKTS
5
6
6
Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Makine Mühendisliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Bu derste öğrencilere klasik ve modern çizim teknikleri kullanılarak teknik remin temelleri verilmektedir. Teknik resim, tasarımları standart bir formda herkesin anlayabileceği şekilde anlatmanın en
yaygın yoludur. Mühendislik eğitimini erken dönemlerinde kazandırılacak olan teknik çizim kaabiliyeti öğrencilerin mesleki kariyerleri için çok önemlidir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Teknik çizim, kesit alma, ölçülendirme, montaj prensipleri, SolidWorks temelleri ve uygulamaları
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Introduction to AutoCAD 2013: A Modern Perspective, Paul Richard and Jim Fitzgerald, Pearson,Teknik Resim I-II, Kemal Türkdemir, Pamukkale Üniversitesi
Ders öncesi konu tekrarı amaçlı yapılan sözlü yoklamalar, ders sırasında soru-cevap, bilgisayar başında yapılan arasınav ve final sınavı, dönem sonunda teslim edilen
proje ödevi
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
10
30
50
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
10
Ders Konuları
Hafta
Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
Teknik ve Sanatsal Çizim, Çizim Ekipmanları
Geometrik çizim, izometrik çizimde yansıtma
Kesit Alma
Ölçülendirme
Teknik Resim-AutoCad temel komutlar
Teknik Resim- AutoCad yardımıyla perspektiften 3 görünüş çıkarma-Örnekler
2-B Teknik Resim- AutoCad örnek çizimler
Ara Sınav
9
Yardımcı Görünüş -AutoCad uygulaması
10
Yüzey İşeleme İşaretleri, Ölçüsel Toleranslandırma
11
Geometrik Toleranslar- AutoCad uygulama
12
Katı Modelleme- Solid Works temelleri
13
Montaj Unsurları- Vidalar, Civata, Somun, Kama vs.
14
Montaj Resimleri-Temeller
Slaytlarla sözlü Anlatım
Slaytlarla Sözlü Analatım
Slaytlarla sözlü anlatım
Slaytlarla sözlü anlatım
Bilgisayar labında uygulama
Bilgisayarda örnek parça çizme
Bilgisayar labında uygulama
Bilgisayarda Parça Çizdirme
Slaytlarla sözlü anlatım, bilgisayar
başında uygulama
Slaytlarla sözlü anlatım, bilgisayar
başında uygulama
Slaytlarla sözlü anlatım, bilgisayar
uygulaması
Bilgisayar labında uygulama
Slaytlarla Sözlü Anlatım-bilgisayarda
çizim
Sözlü anlatım, bilgisayar uygulama
ve örnekleri
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Fikirleri kağıda aktarma becerisi
Klasik ve modern çizim tekniklerini kullanma yeteneği
Teknik resimleri okuma ve anlama kaabiliyeti
Teknik bir resimdeki ölçülendirmeyi anlama kaabiliyeti
Projeksiyon ve kesit görüntülerini anlama yeteneği
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P07
P09
P02
P10
P03
P01
P04
P06
P05
hayat boyu öğrenmenin gereğinini tanınması ve uygulaması
etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi
güncel konularda bilgi sahibi olma
deney tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz etme, yorumlama yeterliliği
çeşitli teknikleri ve modern yöntemleri mühendislik mesleğinde uygulayabilme becerisi
ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, güvenlik, üretebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kısıtların altında ihtiyaçlara cevap verebile, sistem, bileşen yada proses tasarlayabilme becerisi
matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi
çok disiplinli çalışma gruplarında iş yapabilme becerisi
profesyonellik ve etik sorumluluk anlayışı
mühendislik problemlerini tanımlama, formule etme ve çözme becerisi
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
Ödevler
10
3
30
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
3
3
0
%0
Uygulama
7
1
7
1
%40
Laboratuvar
0
0
0
Proje
1
14
14
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
1
20
20
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
1
20
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
%0
12
%30
Devam
0
%0
Uygulama
0
Proje
Yaryıyıl Sonu Sınavı
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10
Ö01
4
1
2
1
1
3
1
2
5
Ö02
4
1
2
1
1
3
1
2
5
Ö03
4
1
2
1
1
3
1
2
5
Ö04
4
1
2
1
1
3
1
2
5
Ö05
4
1
2
1
1
3
1
2
5
20
180
6
Download

MECH192 - Bursa Teknik Üniversitesi