İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
BESLENME DANIŞMANLIĞI VE İLETİŞİM BECERİLERİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
BES411949 BESLENME DANIŞMANLIĞI VE İLETİŞİM BECERİLERİ
Ders Saati
2+0
Bölüm/Program
Beslenme ve Diyetetik
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Uz. Dyt. Müge Aksu Beyazıt
Dersle İlgili Görüşme Saatleri
Cuma günleri, saat 09.00-11.00 arası
Dersin Amacı
Beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetlerinde etkili iletişim, beslenme eğitimi
hazırlama ve
sunma konularını değerlendirmektir
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1. Diyetetik uygulamalarında etkili iletişim bileşenlerini tanımlayabilecektir.
1.1. Diyetetik uygulamalarında karşılaşılan sorunları ifade eder.
1.2. Etkili iletişim metotlarını uygular.
1.3. Değişik iletişim yöntemlerini etkili ve verimli olmaları açısından karşılaştırır.
2. Öğrenme kuramı, davranış değişikliği teorisi ile beslenme eğitimi planlayabilecek ve
uygun materyal kullanarak etkili beslenme eğitimi uygulayabilecektir.
2.1. Bireye özgü eğitim metotları geliştirir.
2.2. Farklı gruplara özgü beslenme eğitimi materyalleri tasarlar.
2.3. Beslenme eğitimi materyal ve metotlarını etkililik ve verimlilik açısında birbiriyle
karşılaştırır.
3. Danışmanlık ve eğitimin etkinliğini değerlendirebilecektir.
3.1. Yapılan eğitimin etkinliğini değerlendirme yöntemlerini planlar.
3.2. Yapılan eğitimin etkinliğini değerlendirmek için materyaller geliştirir.
3.3. Yapılan eğitimin etkinliğinin değerlendirme sonuçlarına değer biçer.
Genel Yeterlilikler
Üretken, özdeğerlerine saygılı, yaratıcı, sorgulayan, çevreye duyarlı, takım halinde
çalışabilme, eleştirel düşünebilme
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
Hafta Konular
1. Beslenme Danışmanlığı ve Beslenme Eğitiminin Tanımı
2. Beslenme Danışmanlığı ve Beslenme Eğitiminin Prensipleri
3. Danışmanlık İlişkisinde Danışanları Etkileyen Faktörlerin Tanınması
4. Kültürel Değerler
5. Eğitim Materyalleri ve Bu Materyallerin Hazırlanması
6. Eğitim Metotları ve Uygulama Yolları
7. Çeşitli Grupların ve Kişilerin Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar I
8. Çeşitli Grupların ve Kişilerin Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar I
9. Eğiticinin ve Danışmanın Nitelikleri
10. Davranış Değişikliği Modelleri
11. Koruyucu Sağlık Alanında Temel Danışmanlık Yöntemleri
12. İletişim Engelleri
13. Pratik Çalışma
14. Pratik Çalışma
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, gösterme, beyin fırtınası, uygulamalar
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla, verilen
ödevleri
hazırlamakla ve zamanında teslim etmekle yükümlüdürler.
Kaynaklar
Ders Notu
Powerpoint sunum dosyaları
Önerilen Kaynaklar
1. Nutrition Counseling and Education Skills for Dietetics Professionals. Holli B., Beto
A.J.
2012.
Download

beslenme danışmanlığı ve iletişim becerileri