EK-33
EĞİTİM PLANI (15. GRUP)
(Eğitim Planı her bir grup için ayrı ayrı hazırlanmalıdır)
Hafta Sıra
Konu(lar)
1.Hafta
1
Girişimcilik niteliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri (MODÜL-1)
1.Hafta
2
İş Planı Kavramı ve Öğeleri: Pazar Araştırma(MODÜL-2)
1.Hafta
3
Atölye Çalışması :Pazar Araştırma (MODÜL-3)
1. Hafta
4
İş Planı Kavramı ve Öğeleri: Pazarlama Planı (MODÜL-2)
Gün
Tarih
1. gün
23.11.2015
2. gün
24.11.2015
3. gün
1. Hafta
5
Atölye Çalışması :Pazarlama Planı (MODÜL-3)
1.Hafta
6
İş Planı Kavramı ve Öğeleri: Finansal Plan (MODÜL-2)
4. gün
Ders
Saati
Görevli
Eğiticiler
8
Hikmet AYTEK
3
Hikmet AYTEK
5
Hikmet AYTEK
3
Hikmet AYTEK
5
Hikmet AYTEK
3
Hikmet AYTEK
25.11.2015
26.11.2015
1. Hafta
7
Atölye Çalışması: Finansal Plan (MODÜL-3)
5
Hikmet AYTEK
1. Hafta
8
İş Planı Kavramı ve Öğeleri: Finansal Plan (MODÜL-2)
3
Hikmet AYTEK
1. Hafta
9
Atölye Çalışması: Finansal Plan (MODÜL-3)
3
Hikmet AYTEK
1. Hafta
10
İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar (MODÜL-4)
2
Hikmet AYTEK
2. Hafta
11
İş Planı Kavramı ve Öğeleri: Üretim Planı (MODÜL-2)
3
Hikmet AYTEK
2. Hafta
12
Atölye Çalışması: Üretim Planı (MODÜL-3)
3
Hikmet AYTEK
2. Hafta
13
İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar (MODÜL-4)
2
Hikmet AYTEK
2. Hafta
14
İş Planı Kavramı ve Öğeleri: Yönetim Planı (MODÜL-2)
3
Hikmet AYTEK
2. Hafta
15
Atölye Çalışması: Yönetim Planı (MODÜL-3)
3
Hikmet AYTEK
2. Hafta
16
İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar (MODÜL-4)
2
Hikmet AYTEK
2. Hafta
17
İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar (MODÜL-4)
8. gün
02.12.2015
8
Hikmet AYTEK
2. Hafta
18
İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar (MODÜL-4)
9. gün
03.12.2015
6
Hikmet AYTEK
5. gün
6. gün
7. gün
28.11.2015
30.11.2015
01.12.2015
9 GÜN
TOPLAM
70 saat
EĞİTİM SÜRESİNE AİT BİLGİLER
Eğitimin tahmini başlangıç tarihi
Eğitimin bitiş tarihi
23 Kasım 2015
Eğitimin başlangıç Saati
10:00
03 Aralık 2015
Eğitimin Bitiş Saati
16:00
70
2) Günde Kaç Saat
8
9
4) Haftada Kaç Gün
5
1) Toplam Kaç Saat
3) Toplam Kaç Fiili Gün
Gruptaki katılımcı Sayısı
25
EĞİTİCİLERE AİT BİLGİLER
Eğiticinin Adı
T. C Kimlik No
Eğitim Düzeyi
Deneyim
Eğitim Vereceği Süre
Hikmet AYTEK
51385150514
Öğretim Üyesi
436 Gün
70 saat
Download

15. Grup 23 Kasım 2015