İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
PARENTERAL UYGULAMALAR DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
RAD211904, TGT211904-PARENTERAL UYGULAMALAR
Ders Saati
2+0
Bölüm/Program
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoterapi
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Tamer ATASEVER
Dersle İlgili Görüşme Saatleri
Çarşamba günleri 15.00-17.00 saatleri aras
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, klinikte uygulamaları için gerekli olan çeşitli becerileri
kazandırmaktır.
Öğrenciler bu dersin sonunda;
1.Eğitim ve mesleki hayatında sağlıklı/hasta bireye tedavi ve bakımı sırasında
öğrendiği
temel becerileri uygulayabilecektir.
1.1.Anlatılan uygulamaların önemini ve hangi durumlarda uygulanabileceğini açıklar.
1.2.Anlatılan becerilerin işlem basamaklarını sıralar.
1.3.Becerileri maket üzerinde uygular.
2. Yaşam bulgularının değerlendirebilecektir.
Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler
2.1.Solunum değerlendirmesi yapar.
2.1. Nabzı değerlendir.
2.2.Tansiyon ölçer.
2.3. Vücut ısısını ölçer.
3. Oral ve paranteral uygulamaları yapabilecektir.
3.1. Oral ilaç verir.
3.2. İntravenöz ilaç verir.
3.3.İntramüsküler ilaç uygular.
Genel Yeterlilikler
Eleştirel düşünebilen, yaratıcı, üretken
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1.El yıkama-Steril eldiven giyme,Steril paket açma
2.Yara bakımı ve Pansuman yapma
3.Yaşam Bulgularının Değerlendirilmesi (Solunum, Nabız, Tansiyon, Vücut ısısı)
4.Kan alma
5.Oral ve Paranteral ilaç uygulamaları (SC, IM,IV yolla)
6.Konuya devam
7.İntravenöz katater takma- çıkarma, serum takma-çıkarma
8.Kan şekeri bakma
9.Oksijen verme, Aspirasyon yapma
10.EKG çekme
11.Nazogastrik katater takma, Nazogastrik dekomprasyon, nazogastrik besleme
12.Lavman yapma
13.Üriner sonda takma ve çıkarma
14.Sütür atma, sütur alma
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, maket üzerinde gösterme, uygulama
Dersin Koşulları
Öğrenciler uygulamalara aktif olarak katılmakla ve her uygulamayı maket üzerinde
uygulamakla yükümlüdür
Ders Notu
Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
*Ay F, Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, İstanbul Tıp Kitapevi,
2011
*Aşti T, Karadağ A, Klinik Beceriler, Nobel Tıp Kitabevi, 2011
*Taylor,C., Lillis, C., Lemone, P.; Fundamentals of Nursing. Lipincott Company,
Philadelphia,second edition,2007
*Sabuncu, N., Alpar, Ş., Özdilli, K ve ark. Edt: N. Sabuncu. Hemşirelik Bakımında ilke
ve
uygulamalar. Alter Yayınevi,2008
Download

parenteral uygulamalar - Medipol Üniversitesi