Dahili Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Zorunlu
ve Seçmeli Ders Özellikleri/ İçerikleri
1. Yarıyıl
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Dahili Bakım I
Kodu
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
3 T+ 4 U
Ulusal
Kredisi
5
AKTS
Dersin Dili
DHH 551
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı)
Prof. Dr. Nermin Olgun
Dersin Öğretim Eleman(ı/ları)
Prof. Dr. Nermin Olgun
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Öğrenciye tüm sistem hastalıklarının belirti-bulguları, tanı tedavi planları,
10
hastalıklardan korunma hakkında bilgi sahibi olma, hasta eğitimi yapabilme bilgi
ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.
Sağlık ve hastalık kavramları, homeostazis ve holistik bakımı bilir.
2.
Dahili hastasının özelliklerini bilir ve değerlendirir.
3.
Sıvı elektrolit ve asit baz dengesizliğini değerlendirir, bakımını bilir.
4.
Anemiler ve koagülasyon bozukluklarını değerlendirir, bakımını bilir.
5.
Onkolojik hastanın tanı, tedavi ve bakımını bilir ve uygular
6.
Lösemi ve lenfomalı hastanın değerlendirilmesi ve bakımını bilir ve uygular.
7.
Basedow ve Cushing Sendromlu hastanın bakım yöntemlerini bilir ve uygular.
8.
Diyabetli bireyin bakımını bilir ve uygular.
9.
Kronik Obstrüktif Akciğer hastalıklı bireyin bakımını bilir ve uygular
10. Tüberkülozdan, AİDS ten korunma önlemlerini ve hastanın bakımını bilir.
11. KKY, KAH ve Hipertansiyonu değerlendirir hastanın bakımını bilir ve uygular
Dersin İçeriği
1.
Temel Sağlık Hizmetleri
2.
Sıvı Elektrolit Dengesizliği
3.
Asit-Baz Dengesizliği
4.
Anemiler
5.
Koagülasyon Bozuklukları
6.
Onkolojide Tanı, Tedavi ve Bakım
7.
Lösemiler ve Lenfomalar
8.
Diyabet
9.
Basedow Graves ve Cushing Sendromu
10. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
11. Tüberküloz, AIDS ve Önlemler
12. Konfestif Kalp Yetmezliği
13. Koroner Arter Hastalıkları
14. Hipertansiyon
Önerilen Kaynaklar
1.
Smeltzer SC, Bare BG. (2000) Medical Surgical Nursing 9th Ed. Philadelphia,
Lippincott
2.
Çalungu S, Sıva A, Tuzcu M. (2008) Cecil Essential of Medicine Türkçesi 7 th
Ed. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri
3.
Akdemir N, Birol L, Bedük T. (2003) İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
İstanbul, Koç Vakfı Sanerc Yayın no:2
4.
Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O'Brien PR. (2007) Medical-Surgical
Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems 7 th Ed. St.Louis
Missouri, Mosby Elsevier
5.
Öğretim Yöntemi
Dolar E. (2005) İç Hastalıkları İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri
Konferans tipi ders, vaka tartışması, projeler, grup seminerleri, laboratuar ve klinik
çalışmalar, makale çalışmaları
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
15
Proje/Ödev/Seminer
40
Laboratuar/Klinik Beceri
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
30
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Fizyopataloji I
Kodu
FİZ 551
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
2T
Kredisi
AKTS
2
4
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Yard. Doç. Dr. Melike Şahiner
Dersin Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan, Yard. Doç. Dr. Melike Şahiner
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Öğrenciye fizyopatolojik konu ve kavramlar ile klinik durumlarda oluşan
fizyopatolojik durumları anlama, neden sonuç ilişkisi kurma konusunda bilgi ve
beceri kazandırmaktır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
1.
Sağlık bakımında fizyopatoloji bilgisinin önemi ve kullanımını bilir.
2.
Membran potansiyelleri, sinir, kas iletimi, kalp iletimini bilir.
3.
İmmün sistemin baskılanmasını bilir.
4.
Enflamasyon ve yara iyileşmesini bilir.
5.
Metabolizma konusunda teorik bilgiyi bilir.
6.
Hücre yaralanmasını bilir.
1.
Sağlık bakımında fizyopatoloji bilgisinin önemi ve kullanımı
2.
Membran potansiyelleri, sinir, kas iletimi, kalp iletimi
3.
İmmün sistemin baskılanması
4.
Enflamasyon ve yara iyileşmesi
5.
Metabolizma
6.
Hücre yaralanması
1.
Çavuşoğlu H, Çağlayan Yeğen B, Alican İ. (2007) Tıbbi Fizyoloji Türkçe
1.Baskı, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri.
2.
Ganong WF. (2002) Tıbbi Fizyoloji. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
(çev). 20. Baskı İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri.
3.
Woods SL. (2010) Medical Surgical Nursing: A Pathophysiological
Approach 1st Ed. Philadelphia, Lippincott Williams &Wilkins
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje, seminer, laboratuar çalışması
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
20
Proje/Ödev/Seminer
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Sağlık Bilimlerinde Araştırma I
Kodu
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
2T
Kredisi
AKTS
2
4
Dersin Dili
SBA 551
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Doç. Dr. Nadi Bakırcı
Dersin Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Nadi Bakırcı
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Derse katılanların bir sağlık araştırmasını yapabilmek için gerekli bilgi ve
becerileri edinmelerini sağlamaktır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
1.
Bilimsel düşünme ve nedensellik kavramlarını öğrenmek.
2.
Nedensellik ilişkilerini anlayabilmek ve çözümleyebilmek.
3.
Epidemiyolojinin tanımı ve kullanım alanlarını öğrenmek.
4.
Araştırma türlerini tanımlayabilmek ve bunların özelliklerini tartışabilmek
1.
Bilimsel düşünce
2.
Nedensellik kavramı
3.
Epidemiyolojinin temelleri
4.
Araştırma yöntemleri
1.
Rothman KJ. (2008) Modern Epidemiology 1st Ed. Philadelphia, Lippincott
Williams & Wilkins
2.
Gordis L. (2004) Epidemiology 3 th Ed. Philadelphia, WB Saunders
3.
Aschengrau A, George R. (2007) Epidemiology 2 nd Ed. Philadelphia, Seage
Jones & Bartlett Publishers
Öğretim Yöntemi
Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, saha çalışmaları
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
20
Proje/Ödev/Seminer
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Dahili Bakımda Özel Uygulamalar
Kodu
DBH 553
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
2T
Kredisi
AKTS
2
4
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Nermin Olgun
Dersin Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Nermin Olgun
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Öğrenciye hastalıkların dahili tedavilerinde ki özel invazif ve non invazif
uygulamalar ve bakımları hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.
Dahili tedavilerde kullanılan özel uygulamaları ve bu konudaki teknolojik
gelişmeleri bilir.
Kardiyoloji, nöroloji, GİS, Boşaltım, solunum, hemapoetik, endokrin ve KBB
sistemlerinde uygulanan invaziv ve non invaziv uygulamaları bilir.
Dersin İçeriği
1.
Kardiyolojide invazif işlemler
2.
Kardiyolojide non invazif işlemler
3.
Nörolojide invazif işlemlerde hemşirelik bakımı
4.
Nörolojide non invazif işlemlerde hemşirelik bakımı
5.
Gastrointestinal sistem invazif işlemlerde hemşirelik bakımı
6.
Gastrointestinal sistem non invazif işlemlerde hemşirelik bakımı
7.
Boşaltım sisteminde invazif işlemler
8.
Boşaltım sisteminde non invazif işlemler
9.
Solunum sisteminde invazif işlemlerde hemşirelik bakımı
10. Solunum sisteminde non invazif işlemlerde hemşirelik bakımı
11. Hematopoetik sistemde invazif işlemlerde hemşirelik bakımı
12. Endokrin sistemde invazif işlemlerde hemşirelik bakımı
13. Kulak burun boğaz sisteminde invazif işlemlerde hemşirelik bakımı
14. Kas-iskelet sisteminde invazif girişimlerde hemşirelik bakımı
Önerilen Kaynaklar
1.
Smeltzer SC, Bare BG. (2000) Medical Surgical Nursing 9th Ed. Philadelphia,
Lippincott
2.
Çalungu S, Sıva A, Tuzcu M. (2008) Cecil Essential of Medicine Türkçesi 7 th
Ed. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri
3.
Akdemir N, Birol L, Bedük T. (2003) İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
İstanbul, Koç Vakfı Sanerc Yayın no:2
4.
Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O'Brien PR. (2007) Medical-Surgical
Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems 7 th Ed. St.Louis
Missouri, Mosby Elsevier
5.
LeMone P, Burke K. (2008) Medical Surgical Nursing 4 th Ed. New Jersey,
Prentice Hall
Öğretim Yöntemi
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje hazırlama, seminer, laboratuar ve klinik
çalışmalar
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
20
Proje/Ödev/Seminer
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Semptom Yönetimi
Kodu
SYH 551
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
2T
Kredisi
AKTS
2
4
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Nermin Olgun
Dersin Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Nermin Olgun
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Öğrenciye akut ve kronik hastalıkların semptomlarının etyopatogenezi tedavi ve
bakımları hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.
Ağrı, uyku sorunları, yorgunluk, dispne, hipoksi, hipotermi, hiperterminin,
hipotansiyon, hipertansiyon, bradikardi, taşikardi, ödem, dehidratasyon, asit,
anüri, oligüri, poliüri, pollaküri, bulantı-kusma, diyare, konstipasyon, melena,
hematekezya, hemoptizi, hematemez, hematüri, purpura, ekimoz gibi demptom
ve bulguların değerlendirilmesini bilir ve bakımını yapar.
2. Bilinç değişiklikleri ve iletişim sorunlarının değerlendirir ve bakımını yapar.
3. Anksiyete ve stresle baş etme yöntemlerini bilir
Dersin İçeriği
1.
Ağrının Değerlendirilmesi ve Ağrı ile Baş etme Yöntemleri
2.
Uyku Sorunlarının Değerlendirilmesi ve Bakım
3.
Yorgunluğun Değerlendirilmesi ve Bakım
4.
Dispne ve Hipoksinin Değerlendirilmesi ve Bakım
5.
Hipotermi ve Hiperterminin Değerlendirilmesi ve Bakım
6.
Hipotansiyon ve Hipertansiyonun Değerlendirilmesi ve Bakım
7.
Bradikardi ve Taşikardinin Değerlendirilmesi ve Bakım
8.
Ödem, Dehidratasyon ve Karında Asitin Değerlendirilmesi ve Bakım
9.
Anüri, Oligüri, Poliüri ve Pollakürinin Değerlendirilmesi ve Bakım
10. Bulantı-Kusma, Diyare ve Konstipasyonun Değerlendirilmesi ve Bakım
11. Melena, Hematekezya, Hemoptizi, Hematemez ve Hematürinin
Değerlendirilmesi ve Bakım
12. Purpura ve Ekimozun Değerlendirilmesi ve Bakım
13. Bilinç Değişiklikleri ve İletişim Sorunlarının Değerlendirilmesi ve Bakım
14. Anksiyete ve Stresle Baş Etme Yöntemleri
Önerilen Kaynaklar
1.
Smeltzer SC, Bare BG. (2000) Medical Surgical Nursing 9th Ed. Philadelphia,
Lippincott
2.
Çalungu S, Sıva A, Tuzcu M. (2008) Cecil Essential of Medicine Türkçesi 7 th
Ed. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri
3.
Akdemir N, Birol L, Bedük T. (2003) İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
İstanbul, Koç Vakfı Sanerc Yayın no:2
4.
Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O'Brien PR. (2007) Medical-Surgical
Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems 7 th Ed. St.Louis
Missouri, Mosby Elsevier
5.
Dolar E. (2005) İç Hastalıkları İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri
6.
LeMone P, Burke K. (2008) Medical Surgical Nursing 4 th Ed. New Jersey,
Prentice Hall.
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje hazırlama, seminer, laboratuar ve klinik
çalışmalar
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
20
Proje/Ödev/Seminer
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Sağlığın Değerlendirilmesi 1
Kodu
SDD 551
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
2T
Kredisi
AKTS
2
4
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Nermin Olgun
Dersin Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Nermin Olgun
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Öğrenciye sağlık durumunun değerlendirilmesi ve yöntemleri konusunda bilgi ve
beceri kazandırmaktır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.
Sağlık öyküsü almayı bilir
2.
Fizik muayene yöntemlerini bilir ve uygular
3.
Yaşam bulgularını değerlendirir
4.
Bireylerin sağlık algılamalarını ve sağlıklarını nasıl yönettiklerini
değerlendirebilir
5.
Beslenme ve metabolizmayı değerlendirir
6.
Boşaltımı değerlendirir
7.
Aktivite ve egzersizi değerlendirir
8.
Duyu ve algıları değerlendirir
9. Uyku ve dinlenmeyi değerlendirir
Dersin İçeriği
1.
Sağlığın değerlendirilmesine giriş
2.
Sağlık öyküsü alma
3.
Fizik muayene
4.
Yaşam bulgularını Sağlık algılamaları ve sağlık yönetimi
5.
Beslenme ve metabolizmanın değerlendirilmesi
6.
Boşaltımın değerlendirilmesi
7.
Aktivite ve egzersizin değerlendirilmesi
8.
Duyu ve algıları değerlendirilmesi
9. Uyku ve dinlenmeyi değerlendirilmesi
Önerilen Kaynaklar
1.
Fuller J, Schaller-Ayers J. (2000) Health Assessment – A Nursing Approach
3 rd. Ed. Philadelphia, Lippincott.
2.
Jarvis C. (2008) Physical Examination & Health Assessment 5th Ed.
Philadelphia, Saunders.
3.
Jarvis C. (2008) Physical Examination & Health Assessment Workbook, 5th
Ed. Philadelphia, Saunders.
4.
Weber J, Kelley J. (1998) Health Assesment in Nursing, 3 rd Ed.
Philadelphia, Lippincott.
5.
Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O'Brien PR. (2007) Medical-Surgical
Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems 7 th Ed. St.Louis
Missouri, Mosby Elsevier
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje hazırlama, seminer, laboratuar ve klinik
çalışmalar
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
20
Proje/Ödev/Seminer
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
T+U +K
Kredisi
AKTS
2
4
Saati
Kanser Hemşireliği
KHH 551
I. Yarıyıl
2T
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Nermin Olgun
Dersin Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Nermin Olgun, Prof. Dr. Fatma Eti Aslan
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Öğrenciye kanserin nedenleri, korunma, tedavi ve bakımları konusunda bilgi ve
becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
1.
Kanserle ilgili kavramları bilir
2.
Kanserde risk faktörlerini, korunma, erken tanı yöntemlerini bilir
3.
Kanserli hastada semptom yönetimini bilir
4.
Sistemlere özgü kanserler ve tedavisini bilir ve uygular
5.
Kanserli bireyde acil durumları bilir
6.
Kanserli hastanın rehabilitasyonunu bilir
7.
Kanserde palyatif bakımı bilir
1.
Tümör Hücresinin Özellikleri ve Tümörlerin Sınıflandırılması
2.
Kanserde risk Faktörleri, Tanı Yöntemleri, Erken Tanı, Korunma ve
Hemşirenin rolü
3.
Kanserli Hastada Semptom Yönetimi
4.
Kanserde Tedavi Yöntemleri
5.
Kemoterapide Hemşirenin Sorunlulukları
6.
Radyoterapide Hemşirenin Sorumlulukları
7.
Kemik İliği Transplantasyonu ve Bakım
8.
İmmünoterapide Hemşirenin Sorunlulukları
9.
Kanserde acil durumlar
10. Kanserli Hastada Beslenme Desteği
11. Kanserli Hastanın Rehabilitasyonu
12. Kanserde palyatif bakım
Önerilen Kaynaklar
1.
Smeltzer SC, Bare BG. (2000) Medical Surgical Nursing 9th Ed. Philadelphia,
Lippincott
2.
Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O'Brien PR. (2007) Medical-Surgical
Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems 7 th Ed. St.Louis
Missouri, Mosby Elsevier
3.
Dolar E. (2005) İç Hastalıkları İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri
4.
Langhorne M, Fulton J, Otto SE. (2007) Oncology Nursing 5 th Ed. Mosby
Elsevier
5.
Itano J, Taoka KN. (2005) Core Curriculum for Oncology Nursing (Core
Curriculum Series) 4 th Ed. Elsevier Saunders
6.
Yarbro CH, Frogge MH, Goodman M. (2005) Cancer Nursing: Principles and
Practice 6 th Ed. Jones & Bartlett Publishing
Öğretim Yöntemi
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje hazırlama, seminer, laboratuar ve klinik
çalışmalar
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
20
Proje/Ödev/Seminer
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
T+U +K
Kredisi
AKTS
2
4
Saati
Yaşlı Hemşireliği
YHH 551
I. Yarıyıl
2T
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Nermin Olgun
Dersin Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Nermin Olgun
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Öğrenciye geriatri hemşireliği hakkında bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.
Yaşlı hastalıklarının etiyolojisini, semptomlarını, tedavi ve bakımlarını bilir
2.
Yaşlılarla iletişim becerileri gelişir
3.
Yaşlılarda yaşam kalitesini değerlendirir
4.
Yaşlılarda beslenme ve sıvı elektrolit dengesini değerlendirir
5.
Yaşlılarda ilaç kullanım özelliklerini bilir
6.
Yaşlı rehabilitasyon programını bilir
7.
Yaşlı istismarını değerlendirir
1.
Yaşlılıkta Genel Prensipler
2.
Yaşlı Tanımı, Dünya'da ve Ülkemizde Yaşlı nüfus
3.
Yaşlanma Teorileri
4.
Yaşlı Hastalara Yaklaşım
5.
Yaşlıdaki Fizyolojik Değişikler
6.
Yaşlılarda Yaşam Kalitesi
7.
Yaşlılarda Beslenme ve Sıvı Dengesi
8.
Yaşlılarla İletişim
9.
Yaşlı Hastalıkları
Dersin İçeriği
10. Ev Kazalarının ve Düşmelerin Önlenmesi
11. Yaşlılara İlaç Kullanımı
12. Yaşlılarda Psikososyal Gereksinimler
13. Yaşlılarda Rehabilitasyon
14. Yaşlı İstismarı
Önerilen Kaynaklar
1.
LeMone P, Burke K. (2008) Medical Surgical Nursing 4 th Ed. New Jersey,
Prentice Hall
2.
Roach S.(2000) İntroductory Gerontological Nursing. 1 st Ed. Philadelphia,
Lippincott Williams & Wilkins
3.
Akdemir N, Birol L, Bedük T. (2003) İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
İstanbul, Koç Vakfı Sanerc Yayın no:2
4.
Cobbs EL, Duthie EH, Murphy JB. (2002) Geriatrics Review Syllabus 5th Ed.
New York, Kendall/Hunt Publishing.
Öğretim Yöntemi
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje hazırlama, seminer, laboratuar ve klinik
çalışmalar
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
20
Proje/Ödev/Seminer
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Enfeksiyonun Önlenmesi
Kodu
ENF 551
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
2T
Kredisi
AKTS
2
4
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Nermin Olgun
Dersin Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Nermin Olgun, Prof. Dr. Fatma Eti Aslan
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Öğrenciye enfeksiyonun önlenmesi, korunma, tedavi ve bakımları hakkında bilgi
ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
1.
Enfeksiyonla ilgili temel kavramları bilir
2.
Hastane enfeksiyonları, özel enfeksiyonları ve korunma önlemlerini bilir
1.
Enfeksiyon süreci
2.
Dünyada ve ülkemizde hastane enfeksiyonları
3.
Enfeksiyon kontrol hemşiresinin görevleri
4.
Asepsi
5.
Hastanelerde enfeksiyona karşı alınması gereken önlemler
6.
Kan ve kan ürünleriyle bulaşan enfeksiyonlar
7.
Solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlar ve korunma
8.
Oral fekal bulaşan enfeksiyonlar ve korunma
9.
Direkt temasla bulaşan enfeksiyonlar ve korunma
10. Aşılanma
11. MRSA'lar, VRSA'lar ve Korunma
Önerilen Kaynaklar
1.
Derbentli Ş, Anğ Ö. (2006) İnfeksiyon Kontrolü-Temel Kavramlar ve Bakım
İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri
2.
Anğ Ö. (2006) Hastanede İnfeksiyon Kontrol Kılavuzu İstanbul, Nobel Tıp
Kitabevleri
3.
LeMone P, Burke K. (2008) Medical Surgical Nursing. 4 th Ed. New Jersey,
Prentice Hall
4.
Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O'Brien PG. (2007) MedicalSurgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems.
St.Louis, Missouri Mosby Elsevier
5.
Kuğuoğlu S, Eti Aslan F, Olgun N. (2004) Acil Bakım.Ed. Şelimen D. Acil
Bakım. Geliştirilmiş 3. Baskı, İstanbul, Yüce Yayım
Öğretim Yöntemi
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje hazırlama, seminer, laboratuar ve klinik
çalışmalar
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
15
Proje/Ödev/Seminer
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Yoğun Bakım Hemşireliği I
Kodu
YBK 551
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
3 T + 4U
Kredisi
AKTS
5
10
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan
Dersin Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan, Prof. Dr. Nermin Olgun
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Öğrenciye yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hastasının özelliklerine uygun bakım
verebilecek bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.
Öğrenci yoğun bakım hastası, ailesi ve ortamının özelliklerini bilir.
2.
Yoğun bakım hastasın değerlendirilmesi ve izlemine ilişkin temel bilgileri
bilir ve uygular.
3.
Temel ve ileri yaşam desteğinin ana ilkelerini, acil kod ekibi ve
uygulamalarına ilişkin temel bilgileri bilir ve uygular.
4.
Kullanılan ilaçlar, etki ve yan etkilerini, ilaç doz hesaplamalarını ve
çizelgelerini bilir.
Dersin İçeriği
1.
YBÜ’ sinin özellikleri
2.
YB hasta ve aile özellikleri ve yaklaşım
3.
YB’ da yasal ve etik konular
4.
YB hastasının değerlendirilmesi
5.
YB hastası izlem parametreleri ve değerleri
6.
YBÜ hasta nakilleri
7.
Temel ve ileri yaşam desteği
8.
YBÜ sık kullanılan ilaçlar, etki, yan etki, dozlar
9.
Yoğun bakımın psikososyal boyutları
10. YB hastasının özel sorunları- Ağrı, anksiyete, deliryum, depresyon….
Önerilen Kaynaklar
1.
Hardin SR, Kaplow R. (2010) Cardiac Surgery Essentials for Critical Care
Nursing 1st Ed. USA, Jones&Barlett
2.
Bullard JM. (2010) Critical Care in Nursing 1st Ed. İngiltere Pearson.
3.
Jones J, Fix B. (2009) Critical Care Notes: Clinical Pocket Guide 1 st Ed.
USA, DAVIS
4.
Carlson KK. (2009) Advanced Critical Care Nursing 1st Ed. Canada
Saunders Company
5.
Woods SL. (2010) Medical Surgical Nursing: A Pathophysiological
Approach 1st Ed. İ Philadelphia Lippincott Williams &Wilkins
6.
Urden LD, Stacy KM, Lough ME. (2009) Critical Care Nursing: Diagnosis
and Management, 6th Ed. USA, Mosby
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje hazırlama, seminer, laboratuar ve klinik
çalışmalar
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
15
Proje/Ödev/Seminer
40
Laboratuar/Klinik Beceri
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
30
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Acil Bakım I
Kodu
ACB 551
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
3 T+ 4 U
Kredisi
AKTS
5
10
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Nermin Olgun
Dersin Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Nermin Olgun, Prof. Dr. Fatma Eti Aslan
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Öğrenciye tıbbi anlamda acil durumları tanıma ve ilk yaşam kurtarıcı girişimleri
yapabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
1.
Acil kavramı ve önemini bilir.
2.
Acil bakım ünitelerinin özelliklerini bilir.
3.
Triyajı bilir.
4.
Travmalar konusunu bilir.
5.
Dahili aciller konusunu bilir
1.
Acil kavramı, önemi
2.
Acilde etik ve yasal durumlar
3.
Acil bakım üniteleri, hasta ve ailesinin özellikleri
4.
Değerlendirme süreci ve öncelikler
5.
Acil hastanın invaziv hemodinamik izlemi
6.
Travmalar ve acil girişimler
7.
Acilde sık kullanılan ilaçlar, etki, yan etki ve dozlar
1.
Downing P. (2009) Emergencies in General Adult Nursing 1st Ed.England,
Oxford
2.
Emergiency Nurses Association (2009) Sheehy’s Emergency Nursing:
Principle and Practice 6th Ed. Philadelphia, Elsevier
3.
Proehl JA. (2009) Emergiency Nursing Procedures 4th Ed. USA, Elsevier
4.
Woods SL. (2010) Medical Surgical Nursing: A Pathophysiological
Approach 1st Ed. Philadelphia, Lippincott Williams &Wilkins
5.
Kuğuoğlu S, Eti Aslan F, Olgun N. Acil Bakım, Ed:D.Şelimen,
Genişletilmiş 3.baskı, İstanbul, Yüce Yayım.
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje hazırlama, seminer, laboratuar ve klinik
çalışmalar
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
15
Proje/Ödev/Seminer
40
Laboratuar/Klinik Beceri
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
30
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kültürlerarası Sağlık Bakımı
Kodu
KAS 551
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
2T
Kredisi
AKTS
2
4
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Sema Kuğuoğlu
Dersin Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Sema Kuğuoğlu , Prof. Dr. Fatma Eti Aslan
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Öğrenciye kültüler arası farklılıklar ile bu farklılıkların sağlık ve hastalığı algılama
ile sağlık bakım arayışlarına etkisini öğretmek, farklı kültürlere özgü bakım
becerileri kazanmasını sağlamaktır
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.
Kültürün özelliklerini bilir
2.
Alt kültürler bilir
3.
Kültür ve sağlık ilişkisini bilir
4.
Kültür ve hastalık algısını bilir
5. Kültürlerarası sağlık bakım modellerini bilir ve bakımı bu modellere
dayanarak uygular
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
1.
Kültürün özellikleri
2.
Alt kültürler
3.
Kültür ve sağlık
4.
Kültür ve hastalık
5.
Kültürlerarası sağlık bakım modelleri
1.
Leninger MM (1996) Cultur Care Diversity and Univercality, Atheory of
Nursing, New York, Lippincott Williams &Wilkins.
2.
Smeltzer SC, Bare BG (2004) Medical-Surgical Nursing 1st Ed. Philadelphia,
Lippincott Williams &Wilkins
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje, seminer
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
20
Proje/Ödev/Seminer
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
Download

dahili tezsiz ders içeriği