İstanbul Headquarters
Address : Şakir Kesebir Cd. No:31 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul
Phone : +90 (212) 273 15 05
Fax
: +90 (212) 273 13 71
E-mail : [email protected]
Website : www.bm-institute.com
Hacettepe Üniversitesi – Endüstri & İşletme Yöneticiliği Sertifika Programı
Hacettepe Universty – Business Administration Certificate Program
Amaç
Eğitimin amacı katılımcılara iş yönetimi ve iş dünyası ile ilgili temel kavram ve teknikler konusunda bilgi vermek, bu
kavram ve tekniklerin iş dünyasına nasıl uygulandığı konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Katılımcılar
eğitim sonunda işletme yönetimi ile ilgili doğru ve aradığı bilgiye ulaşabilecek, İşletme ile mikro ve makro çevresi
arasındaki bağlantıları açıklayabilecek, bir işletmedeki temel fonksiyonlarını, bu fonksiyonların işletmenin işleyişi ve
stratejilerine etkisini değerlendirebilecek, işletme kararlarına yönelik sayısal analiz yapabilecek ve iş dünyasındaki
güncel kavramları tanımlayabilecektir.
İşletme Yönetimi konusunda mini bir MBA programı gibi tasarlanmış olan eğitim programı, Hacettepe Üniversitesi
ve Business Management Institute işbirliğinde, iş dünyası profesyonellerini "Yönetim" kavramına yankınlaştırmayı
amaçlamaktadır.
Kimler Katılabilir
Eğitime şu kişilerin katılması hedeflenmektedir;
- Finansal Yönetim, Stratejik Yönetim, Proje Yönetimi, İK Yönetimi vb. alanlarda uzmanlaşmak isteyenler
- Şirketlerin İK bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı yönetim konusunda gelişim göstermek isteyenler
- Mühendislik, Endüstri, Sanayi vb. teknik background sahibi ve yönetimsel yetkinliklerini geliştirmek isteyenler
- İşletme yönetiminin her alanında yetkinlik sahibi olmayı hedefleyen Şirket sahipleri ve girişimciler.
Sertifika
%70 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Hacettepe Üniversitesi
tarafından hazırlanan, "Üniversite Rektörü ve HÜSEM Başkanı onaylı", resmi sertifika verilecektir.
Detaylı Bilgi ve Kayıt
Zeynep Kaygusuz – BMI Ankara Eğitim Danışmanı
0212 273 15 05 | 0554 569 10 18 | [email protected]
İstanbul Headquarters
Address : Şakir Kesebir Cd. No:31 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul
Phone : +90 (212) 273 15 05
Fax
: +90 (212) 273 13 71
E-mail : [email protected]
Website : www.bm-institute.com
Eğitmen Kadrosu
Eğitim Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlileri tarafından verilecektir ve sektörden konuşmacılar
tarafından yapılacak deneyim paylaşımları ile desteklenecektir. Eğitmen Kadrosu şu şekildedir;
Prof. Dr. Mahmut Arslan
Hacettepe Üniversitesi – İşletme Bölümü – Yönetim ve Organizasyon ABD
Prof. Dr. Semra Karacaer
Hacettepe Üniversitesi – İşletme Bölümü – Yönetim ve Organizasyon ABD
Doç. Dr. Selin Metin Camgöz
Hacettepe Üniversitesi – İşletme Bölümü – Yönetim ve Organizasyon ABD
Doç. Dr. Pınar Bayhan Karapınar
Hacettepe Üniversitesi – İşletme Bölümü – Yönetim ve Organizasyon ABD
Yrd. Doç. Dr. Öznür Özkan Tektaş
Hacettepe Üniversitesi – İşletme Bölümü – Yönetim ve Organizasyon ABD
Yrd. Doç. Dr. Kazım Barış Atıcı
Hacettepe Üniversitesi – İşletme Bölümü – Yönetim ve Organizasyon ABD
Ar. Gör. Dr. Bülent Çekic
Hacettepe Üniversitesi – İşletme Bölümü – Yönetim ve Organizasyon ABD
Program sektörden konuk konuşmacılar aracılığı ile uygulama ve deneyim paylaşımı seansları ile desteklenecektir.
İstanbul Headquarters
Address : Şakir Kesebir Cd. No:31 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul
Phone : +90 (212) 273 15 05
Fax
: +90 (212) 273 13 71
E-mail : [email protected]
Website : www.bm-institute.com
Program İçeriği
Toplam 72 Saat (6 Haftasonu) sürecek eğitim programda aşağıdaki başlıklar incelenecektir.
Temel Kavramlar



Tarihsel Gelişim
İşletmenin Fonksiyonları
İşletmelerin Sınıflandırılması
İşletmelerin Kuruluşu




Kuruluş Çalışmaları
Fizibilite Araştırmaları
İş Planı
Büyüme
İşletme Çevresi





İşletmenin Genel Çevresi
İşletmenin İç Çevresi
İş Bilgisi & İşleyişi (Business Acumen)
Çevresel Belirsizlik
Uluslararasılaşma (Internationalization)
İşletmelerde Yönetim







Yönetimin Fonksiyonları
Planlama
Örgütleme
Yöneltme
Kontrol
Stratejik Yönetim
Liderlik, Delegasyon, Koçluk Kavramları
İnsan Kaynakları Yönetimi








İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları
Planlama ve İş Analizi
Başvuru Sağlama
Seçme ve Yerleştirme
Oryantasyon ve Eğitim
Performans Değerlendirme ve Ücret
İş ve İşçi Güvenliği
Yetenek & Kariyer Yönetimi
İstanbul Headquarters
Address : Şakir Kesebir Cd. No:31 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul
Phone : +90 (212) 273 15 05
Fax
: +90 (212) 273 13 71
E-mail : [email protected]
Website : www.bm-institute.com
Üretim Yönetimi







Temel Kavramlar
Süreç Yönetimi
Üretim Stratejileri
Üretim Sistemleri
Toplam Kalite Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Etkinlik ve Verimlilik Ölçümü
Pazarlama Yönetimi





Pazarlamanın Fonksiyonları
Ürün
Fiyatlandırma
Dağıtım
Tutundurma
Muhasebe İlkeleri



Muhasebenin Temel Kavramları
Finansal Tablolar & Yorumlanması
Finansal Yönetim & Muhasebe
Finansman Yönetimi




Finansal Analiz
Finansal Planlama ve Kontrol
Fonların Sağlanması ve Finansman Kaynakları
Kar Dağıtım Kanalları
Stratejik Karar Verme






Yönetim bilimi ve Modellemeye Giriş
Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Programlama Uygulamaları
Karar Teorisi
Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri
Proje Yönetimi
Öngörü Teknikleri
Halkla İlişkiler




Halkla İlişkilerin Görevleri
Lobicilik
Yatırımcılarla İlişkiler
Medya İlişkileri
Download

PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız