MERSİN
VAPUR DONATANLARI VE ACENTELERİ DERNEĞİ
Sayı : 2014 / 02
20.01.2014
Sayın Üyemiz ,
Gemi Acenteleri tarafından Mersin Limanında yapılan Konteyner / RO RO Deniz Taşımacılığı ile ilgili
tavsiye niteliğindeki tarifemiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Konteyner :
1 – Acenteler tarafından yapılan navlun tahsilatları ve her türlü yükle ilgili; Free in, t.h.c. ,
Konşimento ücretleri gibi bilumum masraflar peşin tahsil edilir.
2 – Acenteler teminat karşılığı (çek,banka teminat mektubu gibi) ihraç navlun ödemelerini
kabul ettikleri takdirde, T.L. bazında azami 10 gün vade, döviz bazında ise azami 21 gün
vade tanıyabilirler.
3 – Free in yükleme masrafları
USD 145.4 – Free out tahliye masrafları
USD 165.5 – Free out tahliye “Serbest Bölge”
USD 195.6 – Tekrar sevk bedeli beher konteyner için
USD 100.7 – Supalan dolu konteyner Free out / Tahliye ücreti
USD 235.8 – İhracatçı tarafından Liman sahası dışında içi yüklenecek konteynerlerin çıkış, giriş ve
geçici kabul işlemleri ile yürürlükte olan Liman tarifesinde yer alan boş konteyner yükleme
ve dolu indirme ücretleri dahil olmak üzere geçici kabul masrafları USD 95.Konteyner nakliyesi ihracatçı firma tarafından yapılması halinde, tüm yasal sorumluluk ve
nakliye esnasında konteynere verilecek hasarlar ihracatçı firmaya aittir.
9 – Başka bir gümrük idaresinden sevk edilen içi ihraç yükü ile dolu konteynerlerin
(ikinci iskele) gümrükleme dahil, giriş işlemleri ve terminal masrafları USD 150.10 – İthalat için geçici kabul masrafları ;
a – Acente tarafından aktarma işlemlerinin yapılması halinde
USD 105.b – İthalatçı tarafından gümrüklemenin yapılması halinde
USD 55.c – a ve b maddelerinde Liman ardiye ve terminal ücretleri ithalatçıya aittir. Konteyner
nakliyesi ithalatçı firma tarafından yapılması halinde, tüm yasal sorumluluk ve
nakliye esnasında konteynere verilecek hasarlar ithalatçı firmaya aittir.
11 – Mersin Serbest Bölgesine sevk işlemleri (Koridordan)
a – İçi ihracat yükü doldurulmak üzere Serbest Bölgeye sevk ve geri dönüş masrafları
USD 95.b – Serbest Bölge adresli eşya dolu konteynerin sevk işlemlerinin acente tarafından
yapılması halinde, sevk ve geri dönüş masrafları
USD 85.Liman ardiye ücretleri ayrıca tahsil edilir.
c – Sevk işlemlerinin alıcı tarafından yapılması halinde, sevk ve geri dönüş masrafları
USD
30.d – a , b ve c maddelerinde konteyner nakliyesi alıcı/yükleyici tarafından yapılacaktır.
Nakliye esnasında konteynere verilen hasarlar alıcı/yükleyici tarafından
karşılanacaktır.
12 – IMCO sınıfı yükler için ücretler % 20 fazlası ile alınır.
Tel.: (324) 232 16 23
Faks : (324) 237 95 74
Tlx : 67392 VAPD TR
PK : 92
İstiklal Caddesi Camişerif Mah.5234 Sokak N0: 1 Sülün İşhanı Kat: 4 / 11 33060 MERSİN /TÜRKİYE
e-mail: [email protected]
MERSİN
VAPUR DONATANLARI VE ACENTELERİ DERNEĞİ
13 – Normal Spreader ile elleçlenemeyen ( Taşmalı ) konteyner + %50
14 – Frigorofik ( soğutmalı ) dolu konteynerlerde konşimento üzerinde herhangi bir tarifesi
bulunmayanlar için ;
İhracaat reefer konteyner : USD 25.- / gün beher konteyner Monitöring / Denetleme
İthalat reefer konteyner : USD 5.- / gün beher konteyner Monitöring Denetim
hizmeti.
15 – Yukarıda yer alan 1. – 7. maddelerdeki ücretler normal mesai saatleri içinde,
beher konteyner içindir.
RO RO Hizmetleri Yükleme / Tahliye ( Adet başı ) :
16 – Otomobil, Pickup, Cip, Panelvan, Midibüsler ve ağırlığı 5 tona kadar olan Diğer Tekerlekli
veya Paletli Araçlar :
USD 25.17 – Traktör, Kamyon, Çekici, Otobüs :
USD 50.18 – Çekic ile birlikte treyler ( dorse ) :
USD 55.19 – Çekilerek yüklenen / boşaltılan treyler ( dorse ) / yer dorsesi (mafiler) / Römork vb.
USD 55.20 – Tekerlekli ve Paletli Araçlar (5 ton üzeri )
USD 65.21 – Araç Aküsüne Elektrik Takviyesi
USD 45.22 – Yukarıda yer alan ücretler
20.01.2014 tarihinden itibaren uygulanır.
22 – MIP tarafından yapılacak tarife değişikliği aynı şekilde ücretlere yansıtılacaktır.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
Murat BOZKAYA
Mali Sekreter
Korkmaz ÇANGIR
Başkan
Tel.: (324) 232 16 23
Faks : (324) 237 95 74
Tlx : 67392 VAPD TR
PK : 92
İstiklal Caddesi Camişerif Mah.5234 Sokak N0: 1 Sülün İşhanı Kat: 4 / 11 33060 MERSİN /TÜRKİYE
e-mail: [email protected]
Download

Eki: Tarife (2 Sayfa)