Tam
Zamanında
Just in Time
FAVOR
Tam
Zamanında
Just in Time
İşimiz, bize emanet edilen ürünleri
hızlı ve güvenli
olarak alıcısına teslim etmektir.
Our job is to deliver goods quickly and safely
with reliable service.
Hız, güven ve yenilikçilik
ilkelerimiz doğrultusunda
her bir müşterimize özel
hizmet vermekteyiz
In accordance with our main
principles of speed, trust
and innovation we provide
boutique services to each of
our customers.
Müşterilerimizin beklenti ve isteklerini
en iyi şekilde karşılamak adına, kaliteli
hizmet anlayışımızı benimseyen eğitimli
ekibimizle, öncelikli hedefimiz müşteri
memnuniyetidir.
Primary goal of our company is to reach
%100 customer satisfaction by adopting
high quality service concept in order to
best meet the expectations and demands
of our customers by well qualified staff.
FAVOR
FAVOR Trans Lojistik ve Taşımacılık San. Tic. A.Ş.
R2 belgesine sahip
%100 Türk sermayeli bir kuruluştur.
FAVOR is found with 100% Turkish capital and
possesses R2 authorization certificate.
Global
Bazda
Hizmetlerimiz
Our Services on Global Basis
Yurt İçi-Şehir İçi Komple Ve Grup Nakliye Organizasyon
Domestic and Inter-City Complete and Group Transportation
Uluslararası Hızlı Kurye Servisi
International Express Courier Service
Yurt Dışı Gümrükleme
Overseas Custom Clearance
Sipariş Anından İtibaren Teslim Noktalarına Kadar
Takip ve Raporlama
Tracking and Reporting from the Moment of Order up to the
Delivery Point
Multimodal Taşımacılık
Adresten, İlgili Gümrük Noktasına, Varış Gümrüğünden, Alıcı
Deposuna Kadar Standart Ve Özel Ara Taşıma
Multimodal Transportation
Standard and Custom Inter-Transportation from Address to the
Related Customs Point; from Arrival Customs up to the Client’s
Warehouse
Gabari Dışı Taşımacılık
Yurt İçi Ve Yurt Dışı Depolama
Out of Gauge Transportation
Domestic and Overseas Storage
Tedarik Zinciri
Tespit, Sayım, Paketleme, Paletleme Ve Etiketleme
Detection, Counting, Packing, Palletizing and Labeling
Supply Chain
Ihracat ve Ithalat
Export and Import
Hava
Tasımacılıgı
Air Transportation
IATA yetki belgesine sahip
olan FAVOR, lojistik hizmetlerini,
ülkemizden tüm dünya hava limanlarına ve tüm dünyadan, Türkiye hava limanlarına Tarifeli Ve
Charter Uçak Taşımacılığı ile
en kısa sürede ve güvenli şekilde
gerçekleştirmektedir.
Yaygın acente servis ağımızla
dünyanın bir çok noktasına, “kapı
teslim” nakliye hizmeti verilmektedir.
As an authorized IATA agent,
FAVOR provides out logistics
services in the shortest time and
in the safest way from Turkey to
the airports worldwide, and from
all over the world to the airports
in Turkey using both Scheduled
And Charter Aircraft Transport.
Through our widespread network
of agents we provide worldwide
“door-to-door” delivery services.
İhracat ve ithalat yüklemeleriniz
için ihtiyacınıza en uygun havayolu
aracılığı ile yükleme ve varış günleri belirlenmektedir.
Most convenient shipping and arrival days and best airline services
are arranged for your export and
import shipments.
Türkiye çıkışlı/varışlı yüklemeleriniz
için, opsiyon dahilinde Tarifeli Seferler ve yükünüze en uygun opsiyonlar sağlanarak Charter Seferler
ile tüm havalimanlarında hizmetinizdedir.
We arrange both scheduled and
charter flights that best suit your
shipments from/to Turkey.
Ülkeler Arası
Tasımacılık
International Transportation
Etkin dağıtım ağı ve uzman kadrosu ile FAVOR, sevkiyatlarınızın, Türkiye’ye uğramasına gerek olmadığı
durumlarda, ticari noktalarınız arasında Hava Kargo Taşımacılığı
hizmetleri vermektedir.
Yaygın acente ağımız sayesinde,
global bazda sunulan hızlı, güvenli
ve ekonomik lojistik hizmetleri sürekli takip sistemi ile yürütülmektedir.
With its effective distribution network and qualified staff FAVOR
also offers Air Cargo Transportation services between your trading points bypassing Turkey.
Through our widespread network
of agents we provide door-to-door
logistics services worldwide in fast,
safe and economical manner with
continuous monitoring system.
Hava Kargo Tasımacılıgında
Hizmet Verdigimiz Bölgeler
Regions Where We Provide Air Cargo
Transportation Services
Hava Kargo Tasımacılıgı
Hizmetlerimiz
Our Air Transportation Services
TARİFELİ
SEFERLER
CHARTER
SEFERLER
GENEL KARGO
TAŞIMACILIĞI
ISI AYARI GEREKTİREN,
BOZULABİLİR ÜRÜN
TAŞIMALARI
TEHLİKELİ MADDE
KARGO TAŞIMACILIĞI
TRANSİT
TAŞIMALAR
ASKILI VE ISI AYARLI KONTEYNER
SEÇENEKLERİ (LD3, LD9, REEFER
KONTEYNER VB.)
GÜMRÜKLEME VE
SİGORTA İŞLEMLERİ
SCHEDULED
FLIGHTS
CHARTER
FLIGHTS
GENERAL CARGO
TRANSPORT
PERISHABLE PRODUCTS
REQUIRING HEAT SET
TRANSPORTATION
HAZARDOUS CARGO
TRANSPORTATION
TRANSIT
TRANSPORTATION
HANGER AND HEAT-ADJUSTED
CONTAINER OPTIONS (LD3, LD9,
REEFER CONTAINERS, ETC.)
CUSTOMS AND
INSURANCE
OPERATIONS
Deniz
Tasımacılıgı
Sea Transportation
FAVOR, Türkiye’den tüm dünya
limanlarına ve tüm dünyadan
Türkiye limanlarına, müşterilerinin
talep ve ihtiyaçlarını hızlı ve
profesyonel olarak çözmek üzere
Komple Gemi Kiralama,
Parsiyel ve Komple Konteyner
Taşımacılığı, Break Bulk
Yük Taşımacılığı, Taze ve
Donmuş Gıda Taşımacılığı
Hizmetleri sunmaktadır.
FAVOR offers Complete
Ship Chartering, Partial
and Complete Container
Transportation, Break Bulk
Cargo Transportation, Fresh
and Frozen Food Transportation
Services from Turkey to ports all
over the world and from the world
to ports in Turkey, in order to quickly
and professionally meets the needs
and demands of customers.
Ihracat ve Ithalat
Import and Export
Gerek ihracat gerekse ithalat alanındaki taşımalarınız için uygun gemiler organize
edilerek, yükleme ve varış terminalleri ile zamanları belirlenmektedir.
Best suitable vessels are organized both for export and import shipments and loading
and arrival dates are determined accordingly.
Nakliye sürecinin her aşamasına ilişkin güncellemeler yazılı bildirimlerle yapılmaktadır.
The whole transportation process is regularly updated and reported in writing.
Parsiyel konteyner servisleri aşağıda belirtilen limanlardan aktarılarak tüm dünyaya
ulaştırılmaktadır.
Partial container services are delivered all over the world by transferring from the ports
listed below.
İhracat için ana limanlar; New York, Singapore, Alexandria, Dubai,
Barcelona, Shanghai, Rotterdam, Tunus, Ashdod
The main ports for export: New York, Singapore, Alexandria, Dubai, Barcelona,
Shanghai, Rotterdam, Tunisia, Ashdod.
İthalat için ana limanlar; Singapore, HongKong, Shanghai, Busan, Taiwan
Dubai, Barcelona, NewJersey
The main ports for import: Singapore, Hong Kong, Shanghai, Busan, Taiwan, Dubai,
Barcelona, New Jersey.
Ülkeler Arası
Tasımacılık
International Transportation
Etkin dağıtım ağı ve uzman kadrosu ile
FAVOR, sevkiyatlarınızın, Türkiye’ye uğramasına gerek olmadığı durumlarda, ticari noktalarınız arasında Deniz Kargo
Taşımacılığı hizmetleri vermektedir.
Yaygın acente ağımız sayesinde, global
bazda sunulan hızlı, güvenli ve ekonomik
lojistik hizmetleri sürekli takip sistemi ile yürütülmektedir.
With its effective distribution network and
expert staff FAVOR also offers Sea Cargo Transportation services between your
trading points bypassing Turkey.
Through our widespread network of agents
we provide door-to-door logistics services
worldwide in fast, safe and economical
manner with continuous monitoring system.
Deniz Kargo Konteyner Tasımacılıgında
Hizmet Verdigimiz Bölgeler
Regions Where We Provide Sea Cargo
Container Transportation
Deniz Kargo Konteyner
Tasımacılıgı Hizmetlerimiz
Our Sea Cargo Container Transportation Services
FCL/LCL KONTEYNER
TAŞIMALARI
BREAK BULK YÜK
TAŞIMALARI
GIDA
TAŞIMACILIĞI
HAFTALIK SEFERLER
GEMİ KİRALAMA
VE BROKERLİK
HİZMETLERİ
CHARTER PARTY
KİRALAMA
HİZMETLERİ
TRANSİT
TAŞIMALAR
KONTEYNER SEÇENEKLERİ (20
DC, 40 DC, 40 HC, OPENTOP,
FLATRACK, REEFER V.B.)
GÜMRÜKLEME VE
SİGORTA İŞLEMLERİ
FCL / LCL CONTAINER
TRANSPORTATION
BREAK BULK CARGO
TRANSPORTATION
FOOD
TRANSPORTATION
WEEKLY SERVICES
SHIP LEASING
AND
BROKERAGE
SERVICES
CHARTER PARTY
RENTAL SERVICES
TRANSIT
TRANSPORTATION
CONTAINER OPTIONS (20 DC, 40
DC, 40 HC, OPENTOP, FLATRACK,
REEFER, ETC.)
CUSTOMS AND
INSURANCE
OPERATIONS
Tarifeli Seferler
Scheduled Services
Türkiye’den,
Almanya, Avusturya, Benelux,
Fransa, İtalya’ya
We perform
scheduled partial shipments
from Turkey to
ve bu ülkelerden Türkiye’ye düzenli olarak
Haftada 2 Kez
Tarifeli Parsiyel Çıkışlarımız
mevcuttur.
Kara
Tasımacılıgı
Land Transportation
Türkiye’den, Avrupa, Rusya, BDT
ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri
arasında karşılıklı Komple ve
Parsiyel Taşımacılık ve 3. Ülke
Taşımacılığı alanlarında, güçlü
tedarik filomuz ile hizmetinizdeyiz.
Kara taşımacılığında kullandığımız
araçlarımız Doğu Avrupa, Orta
Avrupa ve AB normlarına uygundur.
Through our strong procured fleet
we provide bilateral Complete and
Partial Transportation services
from Turkey to Europe, Russia and
CIS countries as well as between
Third Countries Without crossing
Turkey.
The vehicles that we use for land
transportation are consistent with
Eastern Europe, Central Europe, and
EU norms.
Germany, Austria, Benelux, France, and Italy
and from these countries to Turkey regularly
2 times a week.
Türkiye’den,
Rusya, Ukrayna, Beyaz
Rusya, Sırbistan, Polonya,
Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan,
Gürcistan, Türkmenistan,
Özbekistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan,
Fas, Tunus ve Cezayir’e
ve bu ülkelerden Türkiye’ye düzenli
Tarifeli Çıkışlarımız
mevcuttur.
We provide regularly
scheduled services from
Turkey to
Russia, Ukraine, Belarus, Serbia,
Poland, Czech Republic, Azerbaijan,
Georgia, Turkmenistan, Uzbekistan,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan,
Mongolia, Morocco, Tunisia and Algeria
and from these countries to Turkey.
Kara Tasımacılıgında
Hizmet Verdigimiz Bölgeler
Regions Where We Provide Land
Transportation Services
Kara
Tasımacılıgı Hizmetlerimiz
Our Land Transportation Services
TARİFELİ SEFERLER
TEHLİKELİ MADDE
TAŞIMACILIĞI
3.ÜLKE
TAŞIMACILIĞI
ISI AYARI GEREKTİREN
TAŞIMACILIK
ASKILI TEKSTİL
TAŞIMACILIĞI
GABARİ DIŞI
TAŞIMACILIK
OTOMOTİV
TAŞIMACILIĞI
GÜMRÜKLEME VE
SİGORTA İŞLEMLERİ
SCHEDULED SERVICES
HAZARDOUS
MATERIALS
TRANSPORTATION
THIRD COUNTRY
TRANSPORTATİON
TRANSPORTATION
REQUIRING HEAT
SETTING
TEXTILE
TRANSPORTATION
OUT OF GAUGE
TRANSPORTATION
AUTOMOTIVE
TRANSPORTATION
CUSTOMS AND
INSURANCE
OPERATIONS
Özel Projeler
Special Projects
Özel istek ve ihtiyaçlara yönelik olarak
her türlü İş Makinası Taşımacılığı, Enerji
Taşımacılığı, Fuar Taşımacılığı ve Ağır
Tonajlı Yük Taşımacılığı konusunda da
global bazda hizmet sunulmaktadır.
Depolama
Storage
Taşımacılık sektöründe depolama
hizmetlerinin kalitesi ve düzeni,
sevkiyatın tüm sürecine yansır. Bu
bağlamda FAVOR, taşımacılığın
yanı sıra her bir müşterisinin
ihtiyaçlarına yanıt verebilecek,
müşteri memnuniyeti odaklı,
kapıdan kapıya teslim, depolama
ve lojistik hizmetleri vermektedir.
Ayrıca İstanbul Avrupa Yakası’nda
bulunan ve ihracat yükleme alanı
olan, kapalı serbest deposunda
ürün kontrol, elleçleme, paketleme,
etiketleme ve stoklama hizmetleri
sunmaktadır.
Bununla birlikte, stok ve depolama
maliyetlerinin minimize edilmesi
konusunda da müşterilere
özel çözüm alternatifleri
oluşturmaktadır.
The quality and order of storage
facilities reflect on the entire
process of transportation. In this
context, we as FAVOR not only
provide transportation services but
also offer our clients the whole
logistic chain from storage and
labelling to door-to-door delivery
in order to reach full customer
satisfaction.
In our closed free warehouse which
is located on the European side of
Istanbul, very close to most of the
exporters’ warehouses, we also
provide services of product control,
handling, packaging, labeling and
storage.
Furthermore, we provide custom
solution alternatives to each of our
clients in terms of the minimization
of inventory and storage costs.
Isı ayarı gerektiren taşımalar ile ADR
sınıfına giren taşımalar konusunda da
gerekli donanıma sahip olan FAVOR,
uzman kadrosu ile projelerin her detayı
konusunda müşterilerinin hizmetindedir.
As for special requests and needs,
we provide services of all types of
Construction Machinery and Heavy
Industry Transportation, Energy
Transportation, Exhibition Transport, and
Heavy Tonnage Freight Transportation on
a global basis.
FAVOR also has all the necessary
equipment for transportation that
requires heat setting and offers its
customers ADR class transportation. Our
expert staff is keen on every detail of the
project and is always in the service of our
clients.
Rusya Bizimle Kolay
Russia is easy with us
Sundugumuz
BGH Hizmetleri
SCL Services that we provide
BGH kapsamında Türkiye’den Rusya’ya Hava, Kara ve Deniz yoluyla
yapılan ihracat işlemlerinde verdiğimiz hizmetler
Services offered by our company for the export shipments by air, land and sea
from Turkey to Russia under the SCL:
İhracat firmalarının hat konusuda bilgilenmesine yönelik danışmanlık hizmeti
Consulting the exporting companies about the SCL
İhracat firmalarının talebi doğrultusunda BGH şifresinin verilmesi
Basitlestirilmis SIMPLIFIED
Gümrük Hattı CUSTOMS LINE
BGH Nedir?
What is SCL?
Granting SCL password at the request of the exporting companies
İhraç ürünlerinin ve evraklarının BGH normlarına uygunluğunun denetimi, elleçlenmesi,
kontrolü, paketlenmesi, etiketlenmesi
Handling, control, packaging, labeling and inspection of goods and checking the compliance of
the export documentation to the SCL standards
İhracata yönelik veri giriş işlemlerinin yapılması, FORM-A belgesinin oluşum ve onay
sürecinin yönetimi
Entering data into SCL system and managing the process of formation and registration of Form A
certificate
İhracat evrakların BGH protokolüne uygun olarak düzenlenmesi
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
Rusya Federasyonu Gümrük Servisi
arasında imzalanan “Gümrük İşlemlerinin
Basitleştirilmesine İlişkin Protokol”
çerçevesinde, Türkiye ile Rusya arasında
sevk edilen mallara ilişkin bilgilerin,
sevkiyat öncesinde iki ülkenin gümrük
idareleri arasında elektronik yolla önceden
değişimine dayanan bir sistemdir.
Bir anlamda “önceden gümrükleme”
olarak tanımlanabilecek bu hat üzerinden
gerçekleşen sevkiyatlara ilişkin mal ve evrak
kontrolü Rus Gümrüğü adına Türkiye’de
yapılmaktadır.
FAVOR, BGH kapsamında Türkiye’den
Rusya’ya ihraç edilecek her türlü malın
veri giriş işlemlerinin yapılması, denetimi,
paketlenmesi, etiketlenmesi, belgelenmesi
ve sevk zincirinin takip edilmesi konularında
yetkili şirkettir.
SCL system is based on the principle of
advance electronic information exchange
between Turkish and Russian Customs,
regarding transportation of goods between
the two countries within the framework
of Protocol, signed by the Ministry of
Customs and Trade of the Turkish Republic
and Federal Customs Service of Russian
Federation ‘’On the simplification of customs
procedures’’.
Physical control of outgoing goods and
preparation of export documents before
each shipment is organized in Turkey, in
accordance with the requirements of the
Russian customs. This can be determined as
a ‘’pre–custom clearance’’.
FAVOR is the organization, authorized
under the SCL to implement processing of
information, inspection, packaging, labeling,
preparation of supporting documents, as
well as tracking the whole product supply
chain.
Preparation of export documentation in accordance with the SCL Protocol
Sevk zincirinin takip edilmesi
Tracking of the product supply chain
BGH Size
Ne Kazandırır?
Benefits of SCL
Güvenli ve Risksiz
Ticaret
Safe and Secure
Trade
Hızlı ve Zamanında
Teslim
Fast and Timely
Delivery
Önceden Hesap
Edilebilir Maliyet
Preliminary Calculation
of Custom Payments
Referans Fiyat
Uygulamasından
Muafiyet
Exemption From
Reference Price Risks
Sürdürülebilir Rekabet
Gücü
Sustainable
Competitiveness
MOSCOW
Rusya
Gümrükleme
ve Sertifikasyon
Hizmetleri
Customs
Clearance and
Certification
Services in
Russia
BRYANSK
Türkiye ile Rusya arasındaki ticari süreçte
yaşanan sıkıntı ve zorlukları ortadan
kaldırmak amacıyla oluşturulan BGH
protokolüne bağlı olarak sorumluluklarımızı
en iyi şekilde yerine getirmek ve Rusya’ya
yönelik ihracat işlemlerinizin dünya
standartlarında gerçekleşmesine yardımcı
olmak amacıyla, tüm ihracat şirketlerine
verdiğimiz hizmetler;
TUAPSE
VERHNIY LARS
In order to facilitate bilateral trade between
Turkey and Russia as well as carrying out
export operations by international standards,
our company provides the following services
in accordance with the SCL Protocol:
KARAYOLU
BY LAND
İhraç ürünlerine ilişkin Rusya GTIP kodlarının belirlenmesi
MAPP Treyebortneya (Bryansk) sınır kapısından girişlerde:
Identification of the HS Codes for export goods
Gümrük vergilerinin hesaplanması
Calculation of customs payments
Gerekli sertifika/izin belgelerinin tespiti ve çıkartılması
Identification and preparation of authorization documents
Rusya’da brokerlık hizmetlerinin sunulması
Provision of brokerage services in Russia
Rusya’daki çözüm ortaklarımızla ithalatçı firma hizmetleri
Administrative services in Russia for import operations
DENİZYOLU
BY SEA
Tuapse Limanı
Port of Tuapse
HAVAYOLU
BY AIR
Vnukovo Uluslararası Havalimanı
Moskova
Vnukovo International Airport / Moscow
At the entrance of MAPP Treyebortne (Bryansk) border gate:
Vnukova / Moskova Vnukovo / Moscow
Kaluzhskiy / Kaluzhskaya Kaluzhskiy (Kaluga Customs)
Obninskiy / Kaluzhskaya Obninskiy (Kaluga Customs)
Krupetsky (Kursk Gümrüğü) Krupetsky (Kursk Customs )
MAPP Verhniy – Lars (Kuzey-Osetya Gümrüğü) sınır kapısından girişlerde:
At the entrance of MAPP Verhniy - Lars (North - Ossetia) border gate:
Mineralovodskaya (Mineralovodskaya Gümrüğü)
Mineralovodsky ( Mineralovodska of Customs )
Vladikavkazsky (Kuzey-Osetya Gümrüğü)
Vladikavkazsky (North - Ossetian customs )
Mineralovodskaya (Kuzey-Kavkaz Gümrüğü)
Mineralovodsky (North - Ossetian Customs )
Bataysk (Rostov Gümrüğü)
Bataysk (Rostov Customs )
FAVOR
Head Office
Şenlikköy Mah Yeşilyurt Cad. No: 7-9 Florya-Bakırköy / İstanbul
444 0 408
favor.com.tr
Antalya Ofis
İstanbul Depo
Antalya Office
İstanbul Warehouse
Doğuyaka Mah.1219 Sk. Begonya
Park 1.Evleri B Blok Kat:1 D:1
Muratpaşa / Antalya
Merkez Mahallesi, Nevzat
Pisak Cad. Kavak Sok. No: 16
Yenibosna / İstanbul
+90 242 321 44 04
[email protected]
+90 212 451 54 80
[email protected]
Download

Tam Zamanında - Favor Trans, Lojistik ve Taşımacılık