a
y
s
u
R
e
l
m
i
z
Bi
y
a
l
o
K
Ba
s
Р
H
Ы
Й
ТА
М
ДО
УПРО ЩЕНН
BG
Hattı
rük
m
irilmiş G
t
ş
e
ü
itl
ОЖЕ Ы
НН
ОР
ЙК
И
favor.com.tr
MOSKOVA
Москва
BRYANSK
Брянская
TUAPSE
ТУАПСЕ
VERHNIY LARS
ВЕРХНИЙ ЛАРС
KARAYOLU
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПУТЬ
MAPP Treyebortneya (Bryansk) sınır kapısından girişlerde:
DENİZYOLU
МОРСКОЙ ПУТЬ
Tuapse Limanı / Tuapse Limanı
Порт Туапсе /
Краснодарская таможня
HAVAYOLU
ВОЗДУШНЫЙ ПУТЬ
Vnukovo Uluslararası Havalimanı
Moskova
Международный Аэропорт Внуково/
Внуковская таможня
МАПП Троебортное / Брянская таможня, с последующим
транзитом на таможенные посты:
Vnukova / Moskova Внуково / Внуковская таможня
Kaluzhskiy / Kaluzhskaya Калужский / Калужская таможня
Obninskiy / Kaluzhskaya Обнинский / Калужская таможня
Krupetsky (Kursk Gümrüğü) Крупецкий / Курская таможня
MAPP Verhniy – Lars (Kuzey-Osetya Gümrüğü) sınır kapısından girişlerde:
МАПП Верхний Ларс (Северо-Осетинская таможня), с
последующим транзитом на таможенные посты:
Mineralovodskaya (Mineralovodskaya Gümrüğü)
Минераловодский (Минераловодская таможня )
Vladikavkazsky (Kuzey-Osetya Gümrüğü)
Владикавказский (Северо-Осетинская таможня)
Mineralovodskaya (Kuzey-Kavkaz Gümrüğü)
Минераловодский (Северная Кавказ таможня )
Bataysk (Rostov Gümrüğü)
Батайск / Ростовская таможня
1
Basitlestirilmis
Gümrük Hattı
УПРОЩЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОРИДОР
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Rusya
Federasyonu Gümrük Servisi arasında imzalanan
“Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin
Protokol” çerçevesinde, Türkiye ile Rusya arasında sevk edilen mallara ilişkin bilgilerin, sevkiyat
öncesinde, iki ülkenin gümrük idareleri arasında
elektronik yolla önceden değişimine dayanan bir
sistemdir.
Система УТК основана на принципе предварительного электронного обмена информацией
таможенными службами Турции и России о
транспортировке товаров между двумя странами
в рамках Протокола, подписанного между
Министерством таможни и торговли Турецкой
Республики и Федеральной таможенной службой
Российской Федерации ‘’Об упрощении таможенных процедур’’.
Bir anlamda, "önceden gümrükleme" olarak
tanımlanabilecek bu hat üzerinden gerçekleşen
sevkiyatlara ilişkin mal ve evrak kontrolü, Rus
Gümrüğü adına Türkiye’de yapılmaktadır.
Физический контроль отправляемых товаров и
подготовка экспортных документов перед
каждой отправкой осуществляется в Турции в
соответствии с требованиями российской таможни, что в некотором смысле является ‘’предварительным растаможиванием’’.
BGH SİZE NE KAZANDIRIR?
ПРЕИМУЩЕСТВА УТК
Güvenli ve Risksiz Ticaret
Безопасная и надежная торговля
Hızlı ve Zamanında Teslim
Быстрая и своевременная доставка
Referans Fiyat Uygulamasından Muafiyet
Освобождение от ценовых рисков
Önceden Hesap Edilebilir Maliyet
Предварительный просчет стоимости
Sürdürülebilir Rekabet Gücü
Стабильность и конкуретноспособность
2
BGH
Hizmetleri
УСЛУГИ УТК
FAVOR, BGH kapsamında Türkiye'den, Rusya'ya
ihraç edilecek her türlü malın, veri giriş işlemlerinin yapılması, denetimi, paketlenmesi, etiketlenmesi, belgelenmesi ve sevk zincirinin takip
edilmesi konularında yetkili şirkettir.
Компания FAVOR является единственной организацией, уполномоченной в рамках УТК на осуществление обработки первичной информации,
проверки, упаковки, маркировки, подготовки
сопроводительных документов, а также отслеживание процесса доставки.
BGH kapsamında Türkiye’den, Rusya’ya HAVA, KARA ve DENİZ Yoluyla
Yapılan İhracat İşlemlerinde Verdiğimiz Hizmetler
Услуги, предоставлямые нашей компанией, по экспортным отправкам из
Турции в Россию в рамках УТК
İhracat firmalarının hat konusuda bilgilenmesine yönelik danışmanlık hizmeti
Консультирование экспортных компаний о работе в УТК
İhracat firmalarının talebi doğrultusunda BGH şifresinin verilmesi
Создание пароля УТК для экспортных компаний
İhraç ürünlerinin ve evraklarının BGH normlarına uygunluğunun denetimi;
elleçlenmesi, kontrolü, paketlenmesi, etiketlenmesi
Обработка, контроль, упаковка, маркировка экспортных товаров и проверка
соответствия экспортной документации нормам УТК
İhracata yönelik veri giriş işlemlerinin yapılması, FORM-A belgesinin
oluşum ve onay sürecinin yönetimi
Введение данных в систему УТК и управление процессом подготовки и заверения
Формы А
İhracat evrakların BGH protokolüne uygun olarak düzenlenmesi
Составление экспортной документации в соответствии с Протоколом УТК
Sevk zincirinin takip edilmesi
Отслеживание логистической цепочки
3
Rusya Gümrükleme
ve Sertifikasyon
Hizmetleri
УСЛУГИ РАСТОМОЖИВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ В РОССИИ
Türkiye ile Rusya arasındaki ticari süreçte
yaşanan sıkıntı ve zorlukları ortadan kaldırmak
amacıyla oluşturulan BGH protokolüne bağlı
olarak sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine
getirmek ve Rusya’ya yönelik ihracat işlemlerinizin dünya standartlarında gerçekleşmesine
yardımcı olmak amacıyla, tüm ihracat şirketlerine
verdiğimiz hizmetler;
С целью облегчения процесса двусторонней
торговли между Турцией и Россией, а также проведения экспортных операций по международным
стандартам, наша компания предоставляет
следующие услуги в соответствии с Протоколом
УТК:
İhraç ürünlerine ilişkin Rusya GTIP kodlarının belirlenmesi
Определение кодов ТН ВЭД экспортных товаров
Gümrük vergilerinin hesaplanması
Расчет таможенных платежей
Gerekli sertifika/izin belgelerinin tespiti ve çıkartılması
Определение и подготовка необходимых разрешительных документов
Rusya’da brokerlık hizmetlerinin sunulması
Предоставление брокерских услуг в России
Rusya’daki çözüm ortaklarımızla ithalatçı firma hizmetleri
Предоставление административных услуг в России по проведению импортных
операций
FAVOR, İstanbul Avrupa Yakası’nda bulunan ve
ihracat yükleme alanı olan kapalı serbest deposu
ile ürün kontrol, elleçleme, paketleme, etiketleme
ve stoklama hizmetleri sunmaktadır.
Lojistik Depo
Hizmetleri
СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ
Комапния ФАВОР предоставялет услуги предварительного контроля, обработки, упаковки, маркировки и временного хранения товаров на складе,
находящемся в европейской части Стамбула.
4
Güçlü sermaye yapısıyla 2011 yılında
kurulan FAVOR, uzman ekibi, bilgi
teknolojileri alt yapısı ve çözüm ortakları ile
Rusya’ya ihracatta güvenilir ve hızlı lojistik
hizmetleri sunmaktadır.
Basitleştirilmiş Gümrük Hattı çerçevesinde,
FAVOR, Rusya’ya yönelik ihracat işlemlerini
kolaylaştırmayı, güvenli ve sürdürülebilir
ticaret sayesinde, dış ticaret firmalarına
ekonomik katma değer yaratmayı
hedeflemektedir.
Компания ФАВОР успешно работает с 2011 года и,
благодаря прочной финансовой основе,
профессиональному персоналу, современным
компьютерным технологиям и верным
партнерам, предоставляет быстрые и надежные
логистические услуги, связанные с экспортом
турецких товаров в Россию.
Нашей целью является упрощение экспортных
процедур турецких товаров в Россию в рамках
Упрощенного Таможеннго Коридора, а также
достижение конкурентноспособности
участниками ВЭД путем стабильного и
безопасного товарообота.
FAVOR
Şenlikköy Mah Yeşilyurt Cad. No: 7-9 Florya-Bakırköy / İstanbul
444 0 408
favor.com.tr
Yönetim Ofisi
Antalya Ofis
Depo
ГЛАВНЫЙ ОФИС
ОФИС В АНТАЛИИ
СКЛАД В СТАМБУЛЕ
Ataköy Marina Residence
Park, Kat:3 Daire:301 AtaköyBakırköy, İstanbul
Doğuyaka Mah.1219 Sk. Begonya
Park 1.Evleri B Blok Kat:1 D:1
Muratpaşa/ANTALYA
Merkez Mahallesi, Nevzat
Pisak Cad. Kavak Sok. No: 16
Yenibosna, İstanbul
+90 212 661 13 33
[email protected]
+90 242 321 44 04
[email protected]
+90 212 451 54 80
[email protected]
Download

SCL Brochure