2.1. GEMİ HİZMETLERİ
LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ
1
www.limakports.com.tr
İÇİNDEKİLER
1.
GENEL ESASLAR ..................................................................................................................................... 5
1.1. AMAÇ VE KAPSAM ................................................................................................................................ 5
1.2. TANIMLAR VE KISALTMALAR ................................................................................................................ 6
1.2.1.
Kuruluş .......................................................................................................................................... 6
1.2.2.
İşletme .......................................................................................................................................... 6
1.2.3.
Eşya .............................................................................................................................................. 6
1.2.4.
Mekanik Vasıta ve Tesisler ........................................................................................................... 6
1.2.5.
Araç ve Gereçler ........................................................................................................................... 6
1.2.6.
Terminal........................................................................................................................................ 6
1.2.7.
Geçici Depolama Yeri .................................................................................................................... 6
1.2.8.
Antrepo ......................................................................................................................................... 6
1.2.9.
Daimi Depozito ve Teminat Depozitosu ........................................................................................ 6
1.2.10.
Gün ........................................................................................................................................... 6
1.2.11.
ISPS ........................................................................................................................................... 6
1.2.12.
Ardiye ........................................................................................................................................ 7
Şifting Hizmeti ........................................................................................................................... 7
1.2.13.
1.2.14.
Limbo Hizmetleri ....................................................................................................................... 7
1.2.15.
Posta ......................................................................................................................................... 7
1.2.16.
Vardiya...................................................................................................................................... 7
1.3. GENEL HÜKÜMLER ............................................................................................................................... 8
1.3.1.
İş İsteğinde Bulunma .................................................................................................................... 8
1.3.2.
İş İsteğinin Karşılanması ............................................................................................................... 8
1.3.3.
Gümrük Belgeleri ile İlgili İşlemler ................................................................................................ 8
1.3.4.
Eşyanın Teslim Alınması ve Teslim Edilmesi .................................................................................. 9
1.3.5.
Tarife Ölçüleri ve Miktarın Tayini ................................................................................................. 9
1.3.6.
Yanlış Beyan ................................................................................................................................ 10
1.3.7.
Değerli Eşyanın Bildirimi – Sigorta Yükümlülüğü ........................................................................ 10
1.3.8.
Sorumluluk .................................................................................................................................. 10
1.3.9.
Ardiye Ücreti ............................................................................................................................... 11
1.3.10.
Tehlikeli Eşyanın Geçici Depolama Yerlerine Alınması ............................................................ 11
1.3.11.
Bekleme ve Bekleme Ücreti..................................................................................................... 12
1.3.12.
Ücretler ................................................................................................................................... 12
1.4. TARİFELERE BAĞLANMAYAN HİZMETLER ........................................................................................... 15
2.
ÖZEL KOŞULLAR VE FİYAT LİSTESİ ........................................................................................................ 16
2.1. GEMİ HİZMETLERİ .............................................................................................................................. 16
2.1.1.
Tanımlar ..................................................................................................................................... 16
2.1.2.
Pilotaj.......................................................................................................................................... 18
2.1.3.
Römorkaj .................................................................................................................................... 20
2.1.4.
Palamar ...................................................................................................................................... 22
2.1.5.
Barınma ...................................................................................................................................... 23
www.limakports.com.tr
Fuzuli İşgal .................................................................................................................................. 24
2.1.7.
Demir Yeri Gösterme .................................................................................................................. 25
2.1.8.
Gemilerin Atıklarının Alınması Hizmetleri ................................................................................... 25
2.1.9.
Su Tedariki Hizmetleri ................................................................................................................. 26
2.1.10.
İhrakiye Tedariki Hizmetleri .................................................................................................... 27
2.1.11.
Kumanya Tedariki Hizmetleri .................................................................................................. 27
2.1.12.
Deniz Aracı Kirası .................................................................................................................... 27
2.1.13.
Fumigasyon, Dezenfeksiyon ve Deratizasyon ......................................................................... 28
2.1.14.
Uygulama Koşulları ................................................................................................................. 28
2.2. KONTEYNER HİZMETLERİ.................................................................................................................... 30
2.2.1.
Tanımlar ..................................................................................................................................... 30
2.2.2.
Gemi Yükleme – Boşaltma Hizmetleri......................................................................................... 31
2.2.3.
Bağlama / Çözme / Pabuç Takma / Pabuç Çıkarma ................................................................... 32
2.2.4.
Ambar Kapağı Açma / Kapama .................................................................................................. 33
2.2.5.
Terminal...................................................................................................................................... 33
2.2.6.
Konteyner İç Dolum / Boşaltım ................................................................................................... 34
2.2.7.
Tam Tespit Muayene .................................................................................................................. 35
2.2.8.
İstifte Muayene........................................................................................................................... 35
2.2.9.
Muayene (Konteyner Kapak açma) ............................................................................................ 35
2.2.10.
ISPS ......................................................................................................................................... 36
2.2.11.
Ardiye ...................................................................................................................................... 36
2.2.12.
Soğutma Tertibatlı Konteyner ................................................................................................. 38
2.2.13.
Harici Kontrol Hizmeti (X-Ray Hizmeti) ................................................................................... 39
2.2.14.
İmo Etiketi ............................................................................................................................... 39
2.2.15.
Kondisyon Tespiti ve Mühür Takma ........................................................................................ 39
2.2.16.
Fumigasyon, Dezenfeksiyon ve Yıkama .................................................................................. 39
2.3. DÖKME YÜK HİZMETLERİ ................................................................................................................... 41
2.3.1.
Tanımlar ..................................................................................................................................... 41
2.3.2.
Gemi Yükleme – Boşaltma Hizmetleri......................................................................................... 41
2.3.3.
Ambar Kapağı Açma / Kapama .................................................................................................. 42
2.3.4.
Terminal...................................................................................................................................... 43
2.3.5.
Ardiye ......................................................................................................................................... 43
2.3.6.
ISPS ............................................................................................................................................. 45
2.3.7.
Muayene ..................................................................................................................................... 45
2.3.8.
Ambalajlama .............................................................................................................................. 45
2.3.9.
Fumigasyon ve Dezenfeksiyon .................................................................................................... 45
2.4. GENEL KARGO HİZMETLERİ ................................................................................................................ 46
2.4.1.
Tanımlar ..................................................................................................................................... 46
Gemi Yükleme – Boşaltma Hizmetleri......................................................................................... 46
2.4.2.
2.4.3.
Ambar Kapağı Açma / Kapama .................................................................................................. 47
2.4.4.
Terminal...................................................................................................................................... 48
2.4.5.
Ardiye ......................................................................................................................................... 48
2.4.6.
ISPS ............................................................................................................................................. 50
2.4.7.
Muayene ..................................................................................................................................... 50
2.4.8.
Fumigasyon, Dezenfeksiyon ve Yıkama/Kurutma ....................................................................... 50
2.5. PROJE KARGO HİZMETLERİ ................................................................................................................. 51
2.5.1.
Tanımlar ..................................................................................................................................... 51
2.5.2.
Gemi Yükleme – Boşaltma Hizmetleri......................................................................................... 51
2.5.3.
Ambar Kapağı Açma / Kapama .................................................................................................. 53
2.5.4.
Terminal...................................................................................................................................... 53
www.limakports.com.tr
2.5.5.
Ardiye ......................................................................................................................................... 54
2.5.6.
Muayene ..................................................................................................................................... 55
2.5.7.
ISPS ............................................................................................................................................. 56
2.5.8.
Montaj & Demontaj.................................................................................................................... 56
2.5.9.
Fumigasyon, Dezenfeksiyon ve Yıkama/Kurutma ....................................................................... 56
2.6. RO-RO HİZMETLERİ ............................................................................................................................ 57
2.6.1.
Tanımlar ..................................................................................................................................... 57
2.6.2.
Gemi Yükleme-Boşaltma – Şifting Hizmetleri ............................................................................. 57
2.6.3.
Terminal Hizmetleri .................................................................................................................... 58
2.6.4.
Ardiye ......................................................................................................................................... 59
2.6.5.
Muayene ..................................................................................................................................... 60
2.6.6.
ISPS ............................................................................................................................................. 60
2.6.7.
Harici Kontrol Hizmeti (X-Ray Hizmeti) ....................................................................................... 61
2.6.8.
Diğer Hizmetler ........................................................................................................................... 61
2.6.9.
Fumigasyon, Dezenfeksiyon ve Yıkama/Kurutma ....................................................................... 61
2.7. DİĞER HİZMETLER .............................................................................................................................. 62
2.7.1.
Tartı ............................................................................................................................................ 62
2.7.2.
Yolcu ........................................................................................................................................... 62
2.7.3.
Alan Kirası ................................................................................................................................... 62
2.7.4.
Forklift ve Ekipman Kira Ücreti ................................................................................................... 63
2.7.5.
Kara Vasıtaları Atıklarının Alınması ............................................................................................ 63
2.7.6.
Eçhize Kirası ................................................................................................................................ 63
2.7.7.
Posta Bekleme ............................................................................................................................ 63
2.7.8.
Araç Fuzuli İşgal .......................................................................................................................... 64
SON HÜKÜMLER............................................................................................................................................ 65
EK-1……………………………………………………………………………………………………………………………………….66
www.limakports.com.tr
1. GENEL
ESASLAR
1. GENEL
ESASLAR
METLERİ
1.1. AMAÇ VE KAPSAM
1.1.
AM AÇ VE K APSAM
Bu tarifenin amacı; Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Talimatlarda belirtilen esaslar dahilinde, işletilmek
üzere, Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, kıyı tesislerinde ve deniz
alanlarında, yapılacak iş ve hizmetlerin, ücretlendirme ve çalışma koşullarını düzenlemektir.
Bu tarife; yukarıda belirtilen yerlerde Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin
LimakPort İskenderun Limanı kıyı tesislerinde ve deniz alanlarında verilecek iş ve hizmetleri kapsar.
Bu tarife kitabı iki ana bölüme ayrılmıştır:
Bölüm 1 – Genel Esaslar
Bölüm 2 – Özel Koşullar ve Fiyat Listesi
Özel Koşullar ve Fiyat Listesi 01.01.2015 tarihi itibariyle geçerli olacak ve yeni bir talimata kadar
uygulamada kalacaktır. Limakport, Özel Koşullar ve Fiyat Listesi’ndeki değişiklikleri resmi duyurularla
veya Limakport web sitesi www.limakports.com ‘da yayınlayarak duyuracaktır.
Müşterilerimiz, soruları için LİMAKPORT Satış ve Pazarlama Departmanı’na aşağıdaki iletişim
bilgilerini kullanarak ulaşabilirler.
Adres:
Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.
İskenderun Limanı 5 Temmuz Caddesi sonu
İskenderun – Hatay Türkiye
Web
: www.limakports.com
Email
: [email protected]
Telefon
: 0326 626 16 00
Fax
: 0326 614 00 48
5
www.limakports.com.tr
1.2. TANIMLAR VE KISALTMALAR
1.2.
TAN IML AR VE KISALTM AL AR
1.2.1. Kuruluş
Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş’yi,
1.2.2. İşletme
Hizmetin yerine getirildiği Kuruluşa bağlı Limakport İskenderun Liman İşletmesini,
1.2.3. Eşya
Taşınabilen her türlü maddi kıymetleri,
a) Dondurulmuş Eşya
Soğuk hava depolarında ve özel tertibatlı araçlarda olduğu gibi muhafazası özel tertip ve tesis
gerektiren eşyayı,
b) Tehlikeli Eşya
Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yanmayı kolaylaştırıcı, yakıcı, zehirli ve radyoaktif maddeler ile bir
arada bulundukları eşya için tehlikeli olan ve ancak kendi tabiatlarına uygun olarak muhafaza
edilen eşya ile Uluslararası Denizcilik Örgütü ''IMO''; tarafından yayımlanan, DANGEROUS
GOODS CODE adlı kitapta bulunan ve ilave edilen yukarıdaki özellikleri taşıyan eşyayı,
1.2.4. Mekanik Vasıta ve Tesisler
Özellikle dökme katı eşyanın elleçlenmesinde kullanılan, konveyör ve pnömatik ile dökme sıvı eşyanın
elleçlenmesinde kullanılan pipe-line'ı,
1.2.5. Araç ve Gereçler
Mekanik vasıta ve tesisler dışında, eşyanın elleçlenmesinde kullanılan her türlü (vinç, forklift, loder,
kavrama vb.) araç ve gereçleri,
1.2.6. Terminal
LİMAKPORT’un denetim ve gözetimi altında bulunan çalışma sahalarını, (rıhtım, iskele, CFS, crossdock, geçici depolama yerleri, açık arazi vb.)
1.2.7. Geçici Depolama Yeri
Terminal sahası içinde, deniz, karayoluyla ve demiryoluyla gelen her türlü eşya ve kapların konulup,
muhafaza edildiği yerleri,
1.2.8. Antrepo
Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak
koşulları ve nitelikleri Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen yerleri,
1.2.9. Daimi Depozito ve Teminat Depozitosu
Daimi depozito, belirli bir hizmete değil, belirli bir sürede çıkabilecek bir veya birden fazla hizmete
karşılık olmak üzere LİMAKPORT banka hesaplarına yatırılan global parayı,
Teminat depozitosu, belirli bir hizmete değil, belirli bir sürede çıkabilecek bir veya birden fazla hizmete
karşılık olmak üzere LİMAKPORT’a teslim edilen kesin ve süresiz banka teminat mektubunu,
1.2.10. Gün
Bir takvim gününü (gün kesirleri tam gün sayılır),
1.2.11. ISPS
Uluslararası gemi ve liman güvenliği (denizde ve liman tesisleri dahilinde olabilecek terör eylemlerinin
önlenmesi amacıyla, gemi ve liman tesislerinin emniyetine ilişkin yeni tedbirlerin alınması ile ilgili
olarak verilen hizmetler) kodu hizmetlerinin sağlanmasını,
6
www.limakports.com.tr
1.2. TANIMLAR VE KISALTMALAR
1.2.12. Ardiye
Geçici depolama yerlerine alınan eşyanın, sahip veya taşıyıcıları tarafından teslim alınmasına veya
gemi ile gidecek eşyanın, gemiye veya deniz vasıtasına yüklenmesine veyahut da tasfiye vs. şekillerle
buralardan çıkartılmasına kadar, (tahsis edilen yerler hariç) LİMAKPORT’un liman tesisleri sahasında
muhafaza edilmesi hizmetini,
1.2.13. Şifting Hizmeti
Bir gemideki eşyanın, bu geminin aynı veya diğer ambar veya güverteleri arasında gemiden
indirilmeden ya da gemiden indirilip tekrar yüklenmek suretiyle yerinin değiştirilmesi hizmetlerini (iş
sahiplerinin kendi imkânlarıyla yaptıkları şiftinglerde bu kapsama alınır),
1.2.14. Limbo Hizmetleri
İki geminin, gerek açıkta ve gerekse rıhtımda, birbirine yanaşarak (aborda olarak) karşılıklı güverte
veya ambarları arasında, eşyanın bir gemiden boşaltılması ve diğer gemiye yükletilmesi hizmetlerini,
1.2.15. Posta
Limakport rıhtımlarında ve terminal sahalarında iş altında bulunan yük gemileri ve her türlü eşyanın
elleçlenebilmesi için Liman İşletmeleri tarafından tahsis edilen serdümen ve/veya işçilerden oluşan
personel grubunu,
1.2.16. Vardiya
Limakport Liman İşletmelerinin operasyonel ekiplerinin 24 saat içerisinde çalışma sürelerini belirleyen 8
saatten oluşan zamanlar dilimini (1. vardiya: 00:00 – 08:00, 2. vardiya: 08:00 – 16:00, 3. vardiya: 16:00
– 24:00 arası)
ifade eder.
7
www.limakports.com.tr
1.3. GENEL HÜKÜMLER
GEN EL HÜ KÜMLER
1.3.
1.3.1. İş İsteğinde Bulunma
Gemi kaptan ve acentesi veya eşya sahibi tarafından hizmetin yapılacağı günden en az bir gün önce,
en geç saat 16.00'ya kadar Ek-1’de bulunan formlar doldurularak yazılı olarak iş isteğinde
bulunulması, tarife gereğince ödenmesi gereken ücretlerin karşılığının ödenmesi, gemi limana
yanaşmadan 24 saat önce, gemi ve gemiye yükletilip/boşaltılacak eşyaya ilişkin belgelerin
LİMAKPORT’a verilmesi zorunludur.
Ancak, en son çıkış limanından limanlarımıza seyir süresi 24 saatten az olan gemilerin durumu ile
mücbir sebep halleri İşletme tarafından dikkate alınabilir. Sözlü, elektronik ortamda veya telefonla
yapılan iş isteğinin 2 saat içerisinde yazıyla teyit edilmesi şarttır. Hizmet isteğinde bulunulabilmesi için,
geminin fiilen limana gelmiş olması zorunlu değildir.
İş isteği yazısına; geminin geliş günü ve saati, her ambara yükletilecek/boşaltılacak veya aktarılacak
eşyanın cins ve miktarı ile işçi postası isteği ve bunları gösteren belgelerle 3 nüsha kargo planı
eklenir.
1.3.2. İş İsteğinin Karşılanması
Hizmetin yapılacağı günden en az bir gün önce ve en geç saat 16.00'ya kadar yapılmayan, sözlü,
elektronik ortamda veya telefonla istekte bulunulduktan sonra yazıyla teyit edilmeyen ve iş isteğinde
bulunma şartlarına uymayanların, iş istekleri karşılanmayabilir. İşletme, iş isteklerini sıra dahilinde ve
limanın imkanları ölçüsünde karşılar. İş isteğinin zamanında yapılmamasından veya Liman
imkânlarının el vermemesinden doğacak bütün sorumluluk, iş istek sahibine aittir.
Bir işe tahsis edilecek işçi postası ile araç ve gereçler, hizmetin çeşidi, gemi ve yükün özelliği dikkate
alınarak, İşletmece tespit edilir. İşletme imkanlarının el vermesi halinde, saat 16.00'dan sonraki
talepler de kabul edilebilir.
Müşteriye İşletme tarafından onay verilmesi kaydıyla hizmetleri kendi imkânlarıyla yapmasına izin
verilir.
1.3.3. Gümrük Belgeleri ile İlgili İşlemler
Limana gelen ve giden her çeşit eşya ile yolcu ve turistler için gemi kaptan, acente veya taşıyıcılarca
LİMAKPORT’a gerekli belgelerin verilmesi zorunludur. Belgelerin verilmesinde aşağıdaki esaslar
uygulanır;
a) Gemi ile Gelen veya Giden Eşya İçin
Yüklemede; geminin limandan hareketinden sonra en geç 48 saat içinde ve
acentesince tasdikli 3 nüsha yükleme belgesi,
ii.
Boşaltmada; geminin limana varış saatinden en az 24 saat önce biri orijinal, diğer
dördü Türkçe olmak üzere, gemi kaptanı veya acentesince tasdik edilmiş 5 nüsha
boşaltma belgesi, (1.3.1 madde 1. paragraf dikkate alınır.)
Bir gemide hem gümrüklü hem de dahili/kabotaj ticaret eşyası bulunursa, bu eşya için de ayrı
ayrı belge verilir.
i.
Dahili/kabotaj ticaret eşyası boşaltacak gemiler için, geminin limana varışından ve günlük iş
planlaması saatinden önce yükün cins ve miktarı ile hangi ambarlarda olduğu acente tarafından
LİMAKPORT’a yazı ile bildirilir. Geminin limana varışında, kaptan ve acentece tasdikli 5 nüsha
boşaltma belgesi ile birer nüsha ambar listesi LİMAKPORT’a verilir. Dahili/kabotaj
beyannamesi düzenlenmesi gereken eşyaların yükletilip/boşaltılması halinde, gemi kaptanı,
acentesi yada eşya sahibinden gümrük belgeleri istenir. Bu eşyalar dışında (konteyner hariç)
kalan eşyalar için ise, geminin 600 NT’den küçük olup olmadığına bakılmaksızın gemi kaptanı,
acente veya iş sahibi tarafından imzalanmış 3 nüsha yük ve yolcu listesi LİMAKPORT’a verilir.
8
www.limakports.com.tr
1.3. GENEL HÜKÜMLER
b) Yolcu ve Turist Gemilerinde
Limana gelen gemilerde, yolcu listesinin geminin geliş saatini takip eden 6 saat, limandan giden
gemilerde, hareket saatinden itibaren en geç 24 saat içinde LİMAKPORT’a verilmesi
zorunludur.
Düzenli sefer yapan iç hat yolcu gemisi ile feribotlarda yolcu listesi verme şartı aranmaz.
c) Karayolu, Demiryolu ve Havayolu Taşıtları ile Yabancı Ülkelerden Gelen Konteyner
veya Eşya İçin
Biri orijinal, diğer dördü taşıyıcı ve acentesince gümrükten tasdikli ve Türkçe'ye çevrilmiş 5
nüsha belgenin, iş isteği yazısı ile birlikte veya en geç eşyanın boşaltılmasına başlanmadan
evvel LİMAKPORT’a verilmesi zorunludur.
d) Boşaltma belgesi ile kargo planları verilmedikçe, İşletme boşaltma hizmetini
yapmaya zorunlu değildir.
1.3.4. Eşyanın Teslim Alınması ve Teslim Edilmesi
Eşyanın teslim alınması, teslim edilmesi işlemleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Gemilere yükletilecek eşya, daha önceden LİMAKPORT’un geçici depolama yerlerine alınmış
ise, gemiye teslimi LİMAKPORT tarafından, daha önceden LİMAKPORT’un geçici depolama
yerlerine alınmamış ise, gemiye teslimi eşya sahibi tarafından yapılır.
b) Gemiden boşaltılacak eşya, kaptan veya acentesinden İşletmece teslim alınır.
Bu eşya;
i.
Geçici depolama yerlerine alınacaksa, geçici depolama yerlerinin çıkışında
ii.
Geçici depolama yerlerine alınmayacaksa, deniz veya kara vasıtasında,
eşya sahibi veya temsilcisi tarafından teslim alınır.
c) Eşya veya konteynerler, İşletmece dış görünümleri veya ambalajları itibariyle teslim alınır ve
teslim edilir. Orijinal mühürleri bozulmamış konteynerlerin belgelerinin muhteviyatı ve
ağırlığından dolayı İşletme sorumlu değildir.
İşletmece teslim alınan eşya, konteyner ve konteynere tatbik edilmiş olan mühür hasarlı ya da
noksan ise, tutanakla kayıt altına alınır. Eşya veya konteyner, sahiplerine ya da temsilcilerine
bu tutanağa göre teslim edilir.
d) Eşya veya konteyner ilgili evraklarda gösterilen kişiye teslim edilir. Eşyanın veya konteynerin
tesliminden önce, eşya veya konteynerin teslimi için gerekli olan evraklar LİMAKPORT’a teslim
edilir.
1.3.5. Tarife Ölçüleri ve Miktarın Tayini
a)
Bu tarifede gösterilen ücret tahakkukuna esas ölçüler, ilgili hizmet tarifelerinde gösterilmiştir.
b)
Gemiye ilişkin hizmetlerin ücret tahakkukunda; gemilerin tonilatolarını ölçme uluslararası
sözleşmesi (International Convention on Tonnaqe Measurement Of Ships 1969) gereğince
düzenlenen tonaj sertifikalarındaki değerler, International Convention Tonnage Measurement
Of Ships anlaşmasına üye olmayan ülke gemilerinin gros tonilatolarının tespitinde Closed
Shelter Deck ölçümüne göre düzenlenen ve daha büyük GT değerini veren tonajı ve
dahili/kabotaj hattında çalışan gemilerin, ulusal tonaj ölçüm esaslarına göre verilen tonaj
sertifikaları değerleri esas alınacaktır.
c)
Eşya miktarının tayininde; belgelerinde yazılı olan ağırlık, hacim ve adet esas alınır. Çeşitli
hizmet tarifelerinde adet esasına tabi olan treylerlerin veya konteynerlerin iç içe veya üst üste
9
www.limakports.com.tr
1.3. GENEL HÜKÜMLER
konulmak suretiyle elleçlenmesi durumunda, resmi belgelerinde yazılı miktarları üzerinden
ücrete tabi tutulur.
d) Konteynerle aynı ölçüde olduğu halde, içinde tamir, sağlık ve elektronik gibi ekipmanlar monte
edilmiş özel amaçlı kaplar, konteyner olarak kabul edilmezler. İşletme, belgelerinde belirtilen
miktarı kabul edip etmemekte serbesttir.
e)
Ücret tahakkuklarında ağırlık ölçüsü ton (1000 kilogram) olup, ücrete tabi en az ağırlık 1000
kg'dır. 1000 kg'dan sonraki ağırlık kesirleri üst 100 kg'a yuvarlatılır.
1.3.6. Yanlış Beyan
Bu tarife kitabındaki hizmetlere ilişkin iş isteklerinde iş sahibinin ücret tahakkukuna esas olmak üzere,
LİMAKPORT’a ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu, İşletme araştırma hakkına sahiptir.
İşletmece yapılan tespitte nihai belgeye göre farklılıklar saptanır ise, yanlış beyanın ücret
tahakkukunda meydana getirdiği ücret farkı % 100 ilaveli olarak alınır. (Gemilerin GT'sine ilişkin
bildirimler hariç). Ancak, miktar bildirimlerinde en çok % 5'e kadar olan farklılıklarda yapılan
işlemlerin ücretleri için ilave ücret alınmaz.
İşletmece yapılan tespitten önce (geçici depolama yerlerine alınmaması gereken eşya hariç)
yanlışlığın düzeltilmesi halinde, yukarıdaki ilave ücretler uygulanmaz.
1.3.7. Değerli Eşyanın Bildirimi – Sigorta Yükümlülüğü
Limanımızdan hizmet alanların, limanımıza gemi yolu ile veya karadan getirdikleri her türlü eşyalarının
ve bunların elleçlenmesi için limana giren personellerinin, araç, gereç, vasıta vb. her türlü
ekipmanlarının tüm risklere karşı sigortalı olması zorunludur.
Limanımızdan hizmet alanların, gemi kaptanı veya acenteleri ile eşya sahipleri temsilcileri veya
namlarına hareket edenlerin (hizmet alanların), liman işletmesinden yaptıkları hizmet taleplerine konu
eşyalardan birim değerleri aşağıda belirtilen limitleri aşanlarının listesini Liman İşletmesi Mali İşler
Birimine yazılı olarak hizmeti almadan önce talebi ile birlikte aynı anda bildirmek zorundadır.
Liman işletmesinden hizmet talebi ile hizmet alanların yukarıdaki koşullarda aşağıda belirtilen limitleri
aşan eşyalarını bildirmemeleri durumunda; bu eşyaların, Liman İşletmesinin ve/veya taşeronlarının
kusurlarından dolayı zarar görmesi halinde dahi, bu zarar için Liman İşletmesinden ve/veya
taşeronundan tazminat, hasar veya her ne nam altında olursa olsun alacak talebinde bulunamaz.
Bildirimde bulunmayan hizmet alan müşteriler, gemi kaptan veya acenteleri ile eşya sahipleri
temsilcileri veya namlarına hareket edenler, bu alacaklarından gayrikabili rücu olmak üzere peşinen
taahhüt ederek vazgeçmiş sayılırlar.
Konteyner
Dökme Yük
Genel Kargo
Proje Kargo
Ro-Ro (0 Km)
Ro-Ro (2 El)
Ropax
: Konteyner başına 100.000.-USD (Yüz Bin Amerikan Doları)
: Ton başına 500.-USD (Beş Yüz Amerikan Doları)
: Ton başına 1.000.-USD (Bin Amerikan Doları)
: Parça başına 10.000.-USD (On Bin Amerikan Doları)
: Araç Başına 25.000.-USD (Yirmi Beş bin Amerikan Doları)
: Araç Başına 5.000.-USD (Beş Bin Amerikan Doları)
: Araç Başına 20.000.-USD (Yirmi Bin Amerikan Doları
1.3.8. Sorumluluk
Gemi kaptan veya acenteleri ile eşya sahipleri temsilcileri veya namlarına hareket edenlerin;
yürürlükteki mevzuat ve bu tarifede belirtilen usul ve esaslara uymamalarından veya kusurlu
hareketlerinden doğacak her türlü sorumluluk kendilerine aittir.
10
www.limakports.com.tr
1.3. GENEL HÜKÜMLER
Limanlarda iş talep ve takip eden kişi ve kuruluşlar (gümrük müşaviri, mal sahibi, acente vs.), tarife
gereği tahakkuk eden tüm ücretleri ödeme hususunda donatanla birlikte müştereken ve müteselsilen
sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri, kendi imkanları ile yapacağı hizmetler (nakliye, haplama, terminal, yükleme boşaltma vb)
için tahsis etmek istediği ekipman, araç ve personellerinin uygunluğu hususunda İşletmenin onayını
alacaktır. İşletme tarafından onay verilmeyen ekipman, araç ve personeller hizmetlere tahsis
edilemez, liman sahasına alınmaz.
Müşteri tahsis edeceği ekipman, araç, gereç ve personele ilişkin başta 4925 sayılı Karayolu Taşıma
Kanunu ve Mevzuatı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı iş kanunu ve Liman
İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe ilişkin 152 sayılı Uluslararası Sözleşme olmak üzere işçi sağlığı ve iş
güvenliği ile ilgili mevzuatın ve Liman işletmesinin zorunlu kıldığı tüm tedbirleri almak ve alınmasını
sağlamak zorundadır.
Müşteri, İşletme tarafından uygunluk verilse dahi tahsis edeceği ekipman, araç, gereç ve
personelin, 3.şahıslara, gemilere, eşyalara ve liman tesislerine, liman ekipmanlarına vereceği her
türlü maddi ve manevi, müspet ve/veya menfi zararlardan ve gerek ekipman gerekse bunları
kullanan personelin neden olduğu iş kazalarından doğrudan doğruya münhasıran sorumlu
olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, İşletmenin bu nedenlerle
muhatap olacağı ve/veya uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı kusur oranına bakılmaksızın tazmin
etmekle yükümlüdür.
1.3.9. Ardiye Ücreti
Ardiye ücreti, ibraz edilecek resmi belgelerde yazılı miktarın tamamı üzerinden ve eşyanın sahipleri
tarafından teslim alınıp götürüleceği veya tasfiye vs. şekillerle çıkarılacağı bildirilen güne (dahil) kadar
tahakkuk ettirilir.
Bildirilen günde tamamı çekilmeyen ve alınıp götürülemeyen eşyanın geçici depolama yerlerinde kalan
miktarı üzerinden yukarıdaki esaslara göre, ayrıca ardiye ücreti alınır.
Eşyanın bildirilen günden evvel teslim alınıp götürülmesi veya tasfiye vs. şekillerle çıkarılması halinde,
evvelce kati ödenmiş ardiye ücretlerinin, erken çekilmesinden mütevellit farkı iade edilmez.
Dolu konteyner veya treylerin içerisindeki eşyanın, geçici depolama yerine alındığı tarihten itibaren
ağırlık üzerinden ardiye ücreti alınır.
Ancak, içerisindeki eşyası geçici depolama yerlerine mürettep olmayan konteyner veya treylerin teslim
anında boşaltılması halinde, içerisindeki eşyadan ağırlık esasına göre ücret alınmaz.
1.3.10. Tehlikeli Eşyanın Geçici Depolama Yerlerine Alınması
Tarifenin ''Genel Esaslar'' bölümünde tanımlanan tehlikeli eşyanın geçici depolama yerlerine
alınmasında aşağıdaki esaslara uyulur.
IMO tarafından yayınlanan Dangerous Goods Code Kitabındaki;
1.
Patlayıcı (Klas; 1) maddeler, geçici depolama yerlerine alınmaz ancak İşletmece uygun bulunması
halinde Klas -1 sınıfındaki maddelerin yükleme / boşaltması supalan olarak yapılabilir.
2.
Radyoaktif (Klas; 7) maddeler ve bir arada birden fazla değişik klaslardan laboratuvar ve ilaç
hammaddelerini ihtiva eden kaplar, yanıcı ve parlayıcı katılarla sıvılar (Klas; 3/1,2,3 ve 4/1,2,3)
yanıcı ve zehirleyici gazlar (Klas; 2/1,3) oksitleyici maddeler ile organik peroksitler (Klas; 5/1,2)
zehirleyici katı ve sıvılar (Klas; 6), yakıcı ve aşındırıcı maddeler (Klas; 8), yanıcı olmayan
sıkıştırılmış gazlar (Klas; 2/2) ve tehlikeli eşya ambarı bulunmayan limanlarda Klas; 1 dışındaki
tehlikeli eşya, gümrükçe supalan çekilmesine izin verilmemesi halinde, eşyanın özelliklerine uygun
gerekli önlemler alınmak koşuluyla tehlikeli eşya geçici depolama yerlerine alınabilir ve ''Esas
11
www.limakports.com.tr
1.3. GENEL HÜKÜMLER
Ücret'' tablosundaki ''Tehlikeli Eşya'' ücreti uygulanır.
3.
Gemi kaptan veya acentesi ile eşya sahibi tarafından eşyanın tehlikeli olmadığının iddia edilmesi
halinde, çıkış yaptığı devletin resmi otoritelerince verilecek eşyanın tehlikeli olmadığına dair
kimyasal özelliklerini belirten bir belge ile ispatlanması zorunludur.
4.
Ancak (Klas; 4)'e girdiği halde, İMO'ca etiketlendirilmemiş olan eşyanın tehlikeli eşya olup
olmadığı; eşya içinde bulunduğu ambalaj ve taşıdığı özelliklerinin tetkiki sonucu İşletmece tespit
edilir.
İşletme, yukarıda değinilen tehlikeli eşyanın sınıflarının belirlenmesine yardımcı olacak her türlü
belgeyi iş sahibinden istemeye yetkilidir.
1.3.11. Bekleme ve Bekleme Ücreti
Bekleme; yazılı iş isteği üzerine LİMAKPORT’un işe tertip ettiği personel ile araç ve gereçlerin,
LİMAKPORT’un kusuru, yasal engeller, hizmetin görülmesine mani olacak derecede hava muhalefeti
ve liman elektriğinin kesilmesi hariç olmak üzere, gemi kaptanı veya acentesi ile eşya sahibi veya
temsilcisinin kusurlarından dolayı bekletilmesidir.
Hava muhalefetinden dolayı yapılan beklemelerde, hava muhalefetinin varlığı işin ve eşyanın
özelliğine göre İşletmece tespit olunur.
Yukarıda belirtilen beklemeler, düzenlenen bir tutanakla tespit edilir. Düzenlenen tutanakta tarafların
imzalarının bulunması gerekir. Taraflar arasında ihtilaf doğması halinde tutanağa şerh düşülebilir.
Gemi sahibi, acente veya eşya sahibinin imzadan imtina etmesi halinde, tutanağı tanzim eden liman
görevlileri bu durumu tutanağa yazar ve liman yetkililerine tasdik ettirir. Tutanağın bir nüshası ilgililere
verilir.
Ancak, gemi kaptanı veya acentesi ile eşya sahibi veya yetkili temsilcilerinin tutanağın tespiti anında
hizmet mahallinde bulunmaları şarttır. Aksi halde İşletmece yapılacak tespite itibar olunur.
Bir şift içerisinde, her posta için ve ilgili hizmet tarifelerinde bekleme ücreti belirtilen her hizmet için
toplam 1 saate kadar olan beklemelerden ücret alınmaz. Beklemenin belirtilen süreyi geçmesi halinde,
tüm bekleme süresi için bekleyen her posta başına beher saat ve kesri için ücret alınır.
Ancak, beher ambara yükletilecek veya boşaltılacak eşyanın tamamının şift bitiminden önce bitirilmesi
halinde, bu süreye ait beklemeler ile esas ücretlere dahil olduğu belirtilen işlerde, iş sahibinin kusuru
dışındaki nedenlerle meydana gelen beklemelerden,
Ayrıca, şift aralarında gemi yanaştırılması halinde, posta tahsisi geminin yanaştırıldığı saat itibariyle
yapılacak olup, şift başlangıç süresi ile geminin yanaştığı süre arasındaki zaman için beklemelerden,
ücret alınmaz.
1.3.12. Ücretler
Bu tarife kitabında yer alan hizmetlere ilişkin ücretler, ilgili hizmet tarifelerinde belirtilmiş olup, bu
ücretlerin tayin, tahakkuk ve tahsiline ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir.
a) Esas Ücretler
İşletmece verilen hizmetlerin esas ücretleri tarifelerin ücret tablolarında gösterilmiştir. Hizmetin özelliği
veya eşyanın niteliğinden dolayı, ilave ve indirimli ücret uygulanması, esas ücretler üzerinden yapılır.
Bir hizmet için birden fazla indirim öngörülmüş ise; indirimlerden yalnız en yüksek olanı uygulanır.
Ancak, bir hizmet için hem ilave hem de indirim uygulanması halinde; ilave ve indirim oranları
arasındaki ( + , -) fark esas ücrete uygulanır.
12
www.limakports.com.tr
1.3. GENEL HÜKÜMLER
b) Ücret Birimi
Bu tarifedeki hizmetlere ilişkin ücretlerin birimi ABD Doları ve EURO olup, ücretler, tarifelerinde
belirtilen ücret birimine T.C. Merkez Bankasınca uygulanan günlük ABD Doları ve Euro döviz satış
kuru üzerinden Türk Lirası karşılığı olarak tahsil edilir. ($ işareti ABD Dolarını ifade etmektedir.)
Depozitolarını, ABD Doları üzerinden yatırmak isteyenler İşletme hesaplarına ABD Doları olarak
yatırabilir.
Tahsil edilecek tarife ücretinin, Türk Lirası olarak hesaplanmasında;
- Depozitoya bağlanan hizmetlerde depozitonun LİMAKPORT’a yatırıldığı günkü kur,
-Önden alınan Daimi Depozito, Kredili Hizmetler ve Banka Teminat Mektubu ile ilgili işlerde
faturanın kesildiği günün kuru esas alınır.
Depozito eksikliği veya eksik yapılan kati ödemeler için çıkacak farklarda, depozitonun veya kati
ödemenin yapıldığı günkü kur uygulanır.
c) Depozito ve Mahsup
İstek sahiplerince talep edilen hizmetler karşılığı alınacak ücretlerin tamamının, hizmetin ifasına veya
en geç hizmete konu teşkil eden eşyanın ambarlama yerlerinden çekilmesine başlanmadan önce
ödenmesi zorunludur.
Ancak, ücretlerinin önceden tahakkuk ettirilmesi mümkün olmayan hizmetler için alınması gereken
ücretlere karşılık % 10 fazlası ile (Banka teminat mektubu ile yapılan işlemler hariç) hesaplanan para
miktarının, depozito olarak yatırılması gereklidir.
Tarifelerinden fazla ücret tahsil olunduğu yolunda iddiada bulunanların, hizmetin bitimini müteakip,
Liman Hizmet Faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 8 gün içerisinde, Liman Hizmet Faturasının
aslıyla (A nüshası ile) bir yazı ekinde LİMAKPORT’a başvuruda bulunmaları zorunludur.
Teminat Depozitosu ve Daimi Depozito Uygulama Koşulları aşağıdaki gibidir:
1. Başvuru Liman Pazarlama birimine yazılı olarak yapılır.
2.
Başvuru tarihinden önceki yılın 12 aylık döneminde işletmemizle iş yapan müşterilerin
işletmemiz muhasebe kayıtlarına göre belirlenen yıllık işlem hacimlerinin (ciro) aylık
ortalaması alınmak suretiyle hesaplanacak tutarın %10 fazlası ilave edilerek liman tarafından
talep edilecek tutarda Daimi Depozito veya Teminat depozitosu sağlaması gerekmektedir.
Daha önce liman ile herhangi bir cari hesabı yok ise depozito miktarı İşletme tarafından
belirlenir.
3.
Daimi Depozito Liman banka hesaplarına yatırılır.
4.
Teminat Depozitosu ise İşletme tarafından sağlanacak teminat mektubu formatına uygun
olarak kesin ve süresiz banka teminat mektubu Limana teslim edilir.
5.
Daimi Depozito veya Teminat Depozitosu sağlayan müşterilerimizin talepleri Ticari Tarife
birimi tarafından müşterinin depozito yatırmasına gerek kalmadan onaylanır.
6.
Talep Liman tarafından karşılanıp gerçekleşen operasyonun faturası düzenlenerek müşteriye
iletilir. (Teslim Şekilleri; Elektronik posta, kargo veya elden)
7.
Fatura Bedeli müşteriye yukarıda belirtilen teslim şekillerinden herhangi birisi ile faturanın
ulaştırılmasından sonra 3 iş günü içinde ödenir.
8.
Yapılan talebin verilen depozitonun üzerinde olması durumunda Liman ilave Depozito talep
edebilir, Normal prosedürü işletebilir veya talebini karşılamayabilir.
9.
Ödemenin 3 günü aşması durumunda verilen depozito kullanılır. Teminat mektubu nakde
13
www.limakports.com.tr
1.3. GENEL HÜKÜMLER
çevrilir.
d) Ücret Kesirleri
Ücretlerin Türk parasına çevrilmesinde meydana gelen lira kesirleri bir üst 1.-TL (Bir TL) ye yuvarlatılır.
e) Ücretlerin Kimden Alınacağı
Bu tarifede belirtilen hizmetlere ilişkin ücretler, tarifelerinde kimden tahsil edileceği hususunda aksine
bir hüküm bulunmadığı takdirde, istek sahibinden alınır.
f) Ücretlerin Ödenmemesi
Muhtelif hizmetlerin yapılmasından dolayı tahakkuk ettirilen ücretleri ödememiş olanların diğer hizmet
talepleri, LİMAKPORT’a olan borçları tamamen ödenmedikçe yerine getirilmez ve bu ücretlerin
ödenmesi için yapılan tebligatın tebellüğ tarihinden itibaren en geç 3 gün (kredili hizmetlerde 30 gün)
içinde ödenmemesi halinde yasal faiz uygulanır.
Ancak, Ücretlerin bu süre içerisinde de ödenmemesi halinde, yasal hükümlere göre işlem yapılır.
Tahakkuk sonrası çıkabilecek farklardan dolayı alacaklar da bu hükme tabidir.
g) Tatil Günü İlaveli Ücret Uygulaması
19.03.1981 tarih ve 17284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2429 No.lu Ulusal Bayram ve Genel
Tatiller Hakkında Kanunun 2. Madde D fıkrası ikinci paragrafında " Bu kanunda belirtilen Ulusal
Bayram ve Genel Tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün
tamamı tatil yapılır." hükmüne istinaden ilaveli ücretler bu kapsamda uygulanacaktır.
14
www.limakports.com.tr
1.4. TARİFELERE BAĞLANMAYAN HİZMETLER
1.4.
TAR İFELER E B AĞL ANM AYAN H İZMETLER
Bu tarife kitabında yer almayan bir hizmetin talep edilmesi ve İşletmece bu talebin yerine getirilmesi
halinde, bu hizmetin ücreti, şayet bu tarife kitabında yer alan benzer bir hizmet var ise, buna kıyasen,
yoksa İşletmece günün ekonomik şartları dikkate alınarak tespit edilir.
15
www.limakports.com.tr
2.
ÖZEL KOŞULLAR VE FİYAT LİSTESİ
2. ÖZEL(TÜM
KOŞULLAR
VE FİYAT LİSTESİ
FİYATLAR AMERİKAN DOLARI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR.)
2.1. GEMİ HİZMETLERİ
GEM İ H İZMET LER İ
2.1.
Bu tarife; gemilerin, LİMAKPORT’ a yetki verilen deniz alanlarına giriş ve çıkışlarında veya rıhtım ve
iskelelere yanaşma ve ayrılmalarında veya şamandıralara ve mendireklere bağlamalarında,
demirlemelerinde, kıçtankara olmalarında, buraları terk etmelerinde ve buralarda herhangi bir
nedenle yer değiştirmelerinde (Şifting' de) verilen hizmetleri ve palamar hizmetlerini kapsar.
2.1.1. Tanımlar
a) Gemi
Su üstünde insan ve yük taşımaya veya savaşmaya yarayan kendinden hareket etme
kabiliyetine sahip deniz araçları olup,
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
Yolcu Feribot Gemileri: Rıhtımlara yanaşan veya baştan, kıçtan ve yandan kapak
atmak suretiyle yolcu, yük ve araç taşımaya mahsus gemileri,
Car Carrier Gemileri: Rıhtımlara kıçtan ve yandan kapak atmak suretiyle yanaşan, çok
katlı ve binek aracı taşımaya mahsus gemileri,
Ro - Ro Gemileri: Rıhtımlara baştan, kıçtan ve yandan kapak atmak suretiyle yanaşan
yolcu ve yük taşımaya mahsus, kendinden müteharrik olan veya olmayan, tekerlekli
araçlar üzerindeki her türlü yüklerin yükletilip, boşaltıldığı gemileri,
Transit Yük Gemileri: Limana yükleme veya boşaltma amacıyla gelip, yükleyeceği veya
boşaltacağı yükün % 50’den fazlası transit olan gemileri, (Konteyner ve sahiplerine ait
mekanik vasıta ve tesislerle yükleme/boşaltma yapan gemiler hariç)
Dahili/Kabotaj Gemileri : Geldiği veya gittiği liman Türk Limanı, Bayrağı Türk Bayrağı
ve yükünün tamamı dahili/kabotaj olan gemileri,
Diğer Gemiler: i, ii, iii, iv ve v maddeleri dışında kalan gemileri,
b) Gemi Tonilatosu
i.
GT (Gros Tonilato): Geminin güverte altı ve güverte üstü bütün kapalı yerlerinin
hacmini,
ii.
NT (Net Tonilato): Geminin yük ve yolcu taşımaya imkan vermeyen kısımlarının gros
tonilatodan çıkartılmasından sonra kalan hacmini,
iii.
Deplasman Ton: Bu tarifede harp gemileri için uygulanmak üzere geminin ağırlığını,
c) Deniz Vasıtası
Liman İşletmesince, gemilerin limana alınması, yanaştırılması ve ayrılmasında veya aracılığı
ile yükleme, boşaltma, şifting ve limbo hizmetleri ile taşıma hizmetlerinde kullanılan her türlü
makinalı ve makinesiz deniz araçlarını,
d) İhrakiye
TCDD İskenderun Limanı kuruluş ana statüsünde belirlenen yerler içinde İş İsteği
sahiplerince dışarıdan temin edilerek işletme rıhtım, iskele ve şamandıraları kullanarak deniz
vasıtalarına sağlanan akaryakıt ve madeni yağının aktarımı ile ilgili rıhtım ve iskele
kullandırma hizmetini ifade eder.
16
www.limakports.com.tr
2.1. GEMİ HİZMETLERİ
e) Kumanya
TCDD İskenderun Limanı kuruluş ana statüsünde belirlenen yerler içinde iş istek sahiplerince
dışardan temin edilerek işletme rıhtım ve iskeleleri kullanılarak demirdeki deniz vasıtalarına
sağlanan yiyecek ve içeceklerin transferi ile ilgili rıhtım ve iskele kullanım hizmetini ifade eder.
f)
Gemi Şiftingi
Görülecek lüzum üzerine geminin yerinin değiştirilmesini,
g) Gemilerin Rıhtım, İskele ve Şamandıralara Yanaşma Sıraları
Genel kural olarak, gemilerin rıhtım, iskele ve şamandıralara yanaşma ve bağlama sıraları,
limana geliş zamanlarına göre düzenlenir.
Geminin ve yükün özelliğinden dolayı, gerektiğinde gemilere öncelik tanınmasına İşletmece
karar verilebilir. Bu karar ve değişiklikler devamlılık arz ettiği takdirde, durum önceden ilgililere
İşletmece duyurulur. Gemilerin öncelikle rıhtıma alınmasında rıhtımdaki gemilerin işinin
bitmesi esastır.
İlk beyan esas olmak üzere, limanlarımıza düzenli sefer yapan konteyner gemileri ile yükünün
tamamı konteyner olan gemilere öncelik tanınarak sıralarına bakılmaksızın kendilerine ait
rıhtımlarda iş altı edilebilir. Bu gemilerin ek iş isteklerinin kabul edilmesi LİMAKPORT’un
yetkisindedir. Bir geminin geliş sırasına uygun olarak yanaşma sırası alabilmesi için, iş
isteğinde bulunulması ve tarife gereğince ödenmesi gereken ücretin, geminin gelişini takip
eden ilk iş günü içinde LİMAKPORT’a ödenmesi zorunludur. Aksi halde, sırada kendisini takip
eden ve yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmiş olan gemi bu geminin sırasını alır. Yukarıda
belirtilen işlemleri geciken gemi, işlemlerinin tamamlanmasını takiben sıraya girer. Gemilerin
geliş sıraları konusunda anlaşmazlık olması halinde, mahalli Liman Başkanlıklarınca yazılı
olarak verilen bilgi esas tutulur.
İş sahipleri, yükleme ve boşaltma ile ilgili hazırlıklarını ve bu konudaki tedbirlerini, limanın
günlük iş kapasitesine göre ayarlamaya ve İşletmece tespit edilecek çalışma saatlerine
uymaya mecburdurlar. Buna uymayarak yükleme/boşaltma randımanının düşmesine
sebebiyet verenlerin gemilerini açığa almaya ve bunun yerine sırada olan diğer gemileri
yanaştırmaya İşletme yetkilidir.
h) Gemilerin Demirleme ve Bağlama Yerleri
Yükleme veya boşaltma yapacak gemiler, liman tüzük, yönetmelik ve talimatları ile tespit
edilen yerlere bağlarlar veya demirlerler. Bu kurala uymayan gemilerin iş istekleri
karşılanmaz.
i)
Rıhtım ve İskelelerin Yanaşma ve Bağlamaya Elverişli Olması
Rıhtım, iskele ve şamandıraların; gemilerin yanaşma ve bağlanmasına elverişli olup
olmadığının takdiri, LİMAKPORT’a aittir.
17
www.limakports.com.tr
2.1. GEMİ HİZMETLERİ
2.1.2. Pilotaj
1. LİMAKPORT’a yetki verilen deniz alanlarına, giriş ve çıkışlarında gemilere verilen kılavuzluk
hizmeti için işçi ve gerekli deniz vasıtası tedariki.
2. Kılavuzun gemiye çıkmasıyla hizmet başlar ve gemiden ayrılmasıyla sona erer.
3. Türk Bayraklı Okul, Harp ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait araştırma gemilerine, pilotaj hizmeti
verilse dahi, ücret alınmaz.
4. Gemilerin uymakla yükümlü oldukları, kılavuz alma ve muafiyet oranları Liman Tüzük, Yönetmelik
ve Talimatları ile belirlenir.
a) Esas Ücretler
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıda gösterilmiştir.
Esas Ücret
Gemi GT
(Tablodaki GT’ler harp gemileri
için Deplasman Ton olarak
kullanılır.)
0 – 500
501 – 1 000
1001 – 80000
(80000 sınırına kadar)
(80000 GT’den daha büyük
gemiler için 80000 GT ücretleri
uygulanır.)
Hizmet Başına
Kabotaj
Gemileri
Transit
Kargo, RORO,
Car Carrier,
Yolcu Gemileri
Konteyner
Gemileri
Diğer
Gemiler
30.00 $
50.00 $
70.00 $
85.00 $
60.00 $
100.00 $
140.00 $
170.00 $
1000 GT veya
kesri
başına 40.00 $
artış
1000 GT
veya kesri
başına
60.00 $
artış
1000 GT
veya kesri
başına
70.00 $ artış
1000 GT
veya kesri
başına
22.00 $
artış
Tablo 2.1.2.A
b) Ek Ücretler
Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları ile U.S. Coast Guard ve benzeri denetlemelere
tabi olup da; 01.08.2003 tarihinden sonraki son bir yıl içerisinde yurtdışında yapılan denetimler sonucu
tutulan/alıkonan Türk bayraklı gemilerin limana her gelişinde ücretler ilaveli olarak alınır.
Gemiye verilen artırım, tutulma işleminin oluşmasından sonraki altı ay (6 ay) boyunca geçerlidir.
(Geminin tutuklandığı süre zarfında altı ay (6 ay) geçerli olarak herhangi bir Türk limanına girdiği
takdirde artırım olacak, altı aylık (6 aylık) sürenin içinde müteakip tutulmalarda, geminin altı aylık (6
aylık) süresi son tutulma tarihinden itibaren tekrar başlayacaktır. Şayet gemi yurtdışında tutulup altı ay
(6 ay) süresince Türk limanlarına gelmemişse, süre sonrası normal tarifeler uygulanacaktır.)
Ancak, donatan ya da vekili tarafından geminin Liman Başkanına beyan edilen Port State raporlarında
şayet eksiklik ya da yanlışlık tespit edilir ise; ücretler % 50 ilaveli olarak alınır.
Ek ücret alınan durumlar ve ilgili fiyatlar aşağıda gösterilmiştir.
Ek Ücretler
Esas Ücret Üzerinden
Akaryakıt ve diğer patlayıcı, parlayıcı, yanıcı eşya taşıyan,
LNG, LPG, petrol ve petrol türevi taşıyan gasfree yapmamış
tankerlere verilen hizmet
18
30%
www.limakports.com.tr
2.1. GEMİ HİZMETLERİ
Ek Ücretler
Esas Ücret Üzerinden
Liman Tüzük, Yönetmelik ve Talimatlarında GT ve Deplasman
Tonları belirtilen gemiler, liman deniz alanlarına giriş ve
çıkışlarında ve buralarda herhangi bir nedenle yer
değiştirmelerinde, kılavuz alma zorunluluğuna uyulmaması
halinde
Yılbaşı ile Dini ve Milli Bayramlar ile 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma gününü içeren Resmi tatillerde verilen hizmet
Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları
ile U.S. Coast Guard vb. denetlemelere tabi olup da
01.08.2003 tarihinden sonraki son bir yıl içerisinde yurtdışında
yapılan denetimler sonucu tutulan/alıkonulan Türk bayraklı
gemilere verilen hizmet
100%
50%
Bir kere alıkonulmuş – 10%
İki kere alıkonulmuş – 15%
İkiden fazla alıkonulmuş – 20%
Tablo 2.1.2.B
c) Bekleme
Gemi kaptan veya acentesinin talebi üzerine, pilotaj hizmetlerine tahsis edilen vasıta ve personelin,
tarifenin ''1.3. Genel Hükümler'' bölümünün 1.3.11 maddesindeki nedenlerle belirtilen saatte geminin
rıhtım ve iskelelere yanaşmaması, şamandıralara bağlanamaması veya ayrılmaması halinde bekleme
ücretleri uygulanır.
LİMAKPORT, pilotaj hizmetlerine verdiği deniz vasıtası ve personeli 2 saatten fazla bekletip,
bekletmemeye ve bekleme süresi içinde sıradaki başka hizmet taleplerini yerine getirmeye yetkilidir.
Bekleme ücretleri aşağıda gösterilmiştir.
Bekleme
120.00 $ saat başına +
hizmet fiyatı
120.00 $ saat başına +
hizmet fiyatının 50%’si
Bekleme sonucu hizmet
verilmesi halinde
Bekleme sonucu hizmetin verilememesi halinde
Hizmet yerine varılmasını müteakip bekletilmeden ve
hizmet yapılmadan dönülmesi halinde
Hizmet fiyatının 50%’si
Tablo 2.1.2.C
d) İndirimler
Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları ile U.S. Coast Guard ve benzeri
denetlemelere tabi olup da; 01.08.2003 tarihinden sonraki son bir yıl içerisinde yurtdışında yapılan
denetimler sonucu tutulmayan/alıkonmayan Türk bayraklı gemilerin limana her gelişinde ücretlerde
indirim yapılır.
İndirimlerin uygulandığı durumlar ve ilgili ücretler aşağıda gösterilmiştir.
İndirimler
Esas Ücret Üzerinden
Bir rıhtımdan diğer rıhtıma yapılan şiftingler
50%
Paris, Tokyo, Akdeniz ve
Karadeniz Memorandumları ile U.S. Coast Guard vb.
düzeltmelere tabi olup da 01.08.2003 tarihinden sonraki son bir
yıl içerisinde yurtdışında yapılan denetimler sonucu
tutulmayan/alıkonulmayan Türk bayraklı gemiye verilen hizmet
(alıkonulmamanın devam etmesi halinde)
1.yıl – 10%
2.yıl – 15%
3.yıl – 20%
Tablo 2.1.2.D
19
www.limakports.com.tr
2.1. GEMİ HİZMETLERİ
2.1.3. Römorkaj
1. Gemilere yürürlükteki liman yönetmeliği uyarınca römorkaj hizmeti verilmesi için ekipman, işçi ve
gerekli deniz vasıtası tedariki.
2. Römorkör, geminin yanına geldiğinde hizmet başlar ve römorkor gemiden ayrıldığında sona erer.
3. Gemilerin uymakla yükümlü oldukları, römorkör alma ve muafiyet oranları Liman Tüzük,
Yönetmelik ve Talimatlar ile belirlenir.
4. Liman Tüzük, Yönetmelik ve Talimatlarında GT ve Deplasman Tonları belirtilen gemilere, belirtilen
sayıda römorkör verilememesi veya eksik verilmesi halinde, verilemeyen römorkör ile
LİMAKPORT’un kusuru ve hava muhalefeti nedeniyle verilemeyen kılavuz hizmeti için, ücret
alınmaz.
a) Esas Ücretler
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir.
Esas Ücret
Gemi GT
(Tablodaki
GT’ler
harp
gemileri için deplasman ton
olarak kullanılır.)
Hizmet Başına / Römorkor Başına
Kabotaj
Gemileri
Transit
Kargo,
RORO, Car
Carrier, Yolcu
Gemileri
Konteyner
Gemileri
Diğer
Gemiler
0 – 1000
90.00 $
170.00 $
240.00 $
283.00 $
1001 – 2000
109.00 $
200.00 $
285.00 $
283.00 $
2001 – 3000
128.00 $
230.00$
330.00 $
283.00 $
1000 GT ton
veya kesri
başına
19.00 $ artış
1000 GT ton
veya kesri
başına
30.00 $ artış
1000 GT ton
veya kesri
başına
45.00 $ artış
1000 GT ton
veya kesri
başına
53.00 $ artış
3001 – 80000
(80 000 limitine kadar)
(80000 GT’den daha büyük
gemiler için 80000 GT
ücretleri uygulanır.)
Tablo 2.1.3.A
b) Ek Ücretler
Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları ile U.S. Coast Guard ve benzeri denetlemelere
tabi olup da; 01.08.2003 tarihinden sonraki son bir yıl içerisinde yurtdışında yapılan denetimler sonucu
tutulan/alıkonan Türk bayraklı gemilerin limana her gelişinde ücretler ilaveli olarak alınır.
Gemiye verilen artırım, tutulma işleminin oluşmasından sonraki altı ay (6 ay) boyunca geçerlidir.
(Geminin tutuklandığı süre zarfında altı ay (6 ay) geçerli olarak herhangi bir Türk limanına girdiği
takdirde artırım olacak, altı aylık (6 aylık) sürenin içinde müteakip tutulmalarda, geminin altı aylık (6
aylık) süresi son tutulma tarihinden itibaren tekrar başlayacaktır. Şayet gemi yurtdışında tutulup altı ay
(6 ay) süresince Türk limanlarına gelmemişse, süre sonrası normal tarifeler uygulanacaktır.)
Ancak, donatan ya da vekili tarafından geminin Liman Başkanına beyan edilen Port State raporlarında
şayet eksiklik ya da yanlışlık tespit edilir ise; ücretler % 50 ilaveli olarak alınır.
20
www.limakports.com.tr
2.1. GEMİ HİZMETLERİ
Ek ücret alınan durumlar ve ilgili fiyatlar aşağıda gösterilmiştir.
Ek Ücretler
Esas Ücret Üzerinden
Kendi pervanesi ile hareket edemeyen veya
dümendeki arızadan veyahut herhangi bir
sebepten
dolayı
manevra
yapamayan
gemilere verilen hizmet
(Gemi kurtarma
hizmetleri hariç)
Akaryakıt ve diğer patlayıcı, parlayıcı, yanıcı
eşya taşıyan, LNG, LPG, petrol ve petrol türevi
taşıyan gasfree yapmamış tankerlere verilen
hizmet
Liman Tüzük, Yönetmelik ve Talimatlarında
GT ve Deplasman Tonları belirtilen gemiler,
liman deniz alanlarına giriş ve çıkışlarında ve
buralarda
herhangi
bir
nedenle
yer
değiştirmelerinde,
römorkör
alma
zorunluluğuna uyulmaması halinde
Yılbaşı ile Dini ve Milli Bayramlar ile 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma gününü içeren Resmi
tatillerde verilen hizmet
Paris, Tokyo, Akdeniz ve
Karadeniz Memorandumları ile U.S. Coast
Guard vb. denetlemelere tabi olup da
01.08.2003 tarihinden sonraki son bir yıl
içerisinde yurtdışında yapılan denetimler
sonucu tutulan/alıkonulan Türk bayraklı
gemisine verilen hizmet
100%
30%
100%
50%
Bir kere alıkonulmuş – 10%
İki kere alıkonulmuş – 15%
İkiden fazla alıkonulmuş – 20%
Tablo 2.1.3.B
c) Bekleme
Gemi kaptan veya acentesinin talebi üzerine, römorkaj hizmetlerine tahsis edilen vasıta ve personelin,
tarifenin ''1.3. Genel Hükümler'' bölümünün 1.3.11 maddesindeki nedenlerle belirtilen saatte geminin
rıhtım ve iskelelere yanaşmaması, şamandıralara bağlanamaması veya ayrılmaması halinde bekleme
ücretleri uygulanır.
LİMAKPORT, römorkaj hizmetlerine verdiği deniz vasıtası ve personeli 2 saatten fazla bekletip,
bekletmemeye ve bekleme süresi içinde sıradaki başka hizmet taleplerini yerine getirmeye yetkilidir.
Bekleme ücretleri aşağıda gösterilmiştir.
Beher Römorkor
Bekleme
180.00 $ saat başına + hizmet fiyatı
Bekleme sonucu hizmet verilmesi halinde
Bekleme sonucu hizmetin
verilememesi halinde
Hizmet
yerine
varılmasını
müteakip
bekletilmeden ve
Hizmet yapılmadan dönülmesi halinde
180.00 $ saat başına + hizmet fiyatının 50%’si
Hizmet fiyatının 50%’si
Tablo 2.1.3.C
d) İndirimler
Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları ile U.S. Coast Guard ve benzeri
denetlemelere tabi olup da; 01.08.2003 tarihinden sonraki son bir yıl içerisinde yurtdışında yapılan
denetimler sonucu tutulmayan/alıkonmayan Türk bayraklı gemilerin limana her gelişinde ücretlerde
21
www.limakports.com.tr
2.1. GEMİ HİZMETLERİ
indirim yapılır.
İndirimlerin uygulandığı durumlar ve ilgili ücretler aşağıda gösterilmiştir.
İndirimler
Esas Ücret Üzerinden
Bir rıhtımdan diğer rıhtıma yapılan şiftingler
50%
Paris, Tokyo, Akdeniz ve
Karadeniz Memorandumları ile U.S. Coast Guard vb
düzeltmelere tabi olup da 01.08.2003 tarihinden sonraki son
bir yıl içerisinde yurtdışında yapılan denetimler sonucu
tutulmayan/alıkonmayan Türk bayraklı gemiye verilen hizmet
(alıkonulmamanın devam etmesi halinde)
Baş ve Kıç iticisi faal olarak çalışan gemilerin ( bow thrusterstern thruste) tek römorkör alması ve römorkörün refakatte
kalması halinde (Geminin klas kuruluşu tarafından uygunluk
yazısı verildiği takdirde, Azipoid Pervane sistemleri gibi
gelişmiş sistemler kıç itici olarak kabul edilir.)
1.yıl – 10%
2.yıl – 15%
3.yıl – 20%
% 50
Tablo 2.1.3.D
2.1.4. Palamar
1. Geminin vereceği halatın rıhtım, iskele, mendirek veya şamandıralara bağlanması ve çözülmesi,
hizmetlerini kapsar.
2. Gemiden ilk halatın verilmesiyle başlar ve son halatın çözülmesiyle sona erer.
a) Esas Ücretler
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Gemi GT
(Tablodaki
GT’ler
harp
gemileri için deplasman ton
olarak kullanılır.)
(Tablo Ücretleri Bağlama +
Çözme için tek olarak alınır.)
0 – 1000
1001 – 80000
(80000 limitine kadar)
(80000 GT’den daha büyük
gemiler için 80000 GT
ücretleri uygulanır.)
Hizmet Başına
Kabotaj Gemileri
Diğer Gemiler
15.00 $
30.00 $
1000 GT ve kesri başına 8.00 $
artış
1000 GT ve kesri başına
15.00 $ artış
Tablo 2.1.4.A
b) Ek Ücretler
Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları ile U.S. Coast Guard ve benzeri denetlemelere
tabi olup da; 01.08.2003 tarihinden sonraki son bir yıl içerisinde yurtdışında yapılan denetimler sonucu
tutulan/alıkonan Türk bayraklı gemilerin limana her gelişinde ücretler ilaveli olarak alınır.
Gemiye verilen artırım, tutulma işleminin oluşmasından sonraki altı ay (6 ay ) boyunca geçerlidir.
(Geminin tutuklandığı süre zarfında altı ay ( 6 ay) geçerli olarak herhangi bir Türk limanına girdiği
takdirde artırım olacak, altı aylık ( 6 aylık ) sürenin içinde müteakip tutulmalarda, geminin altı aylık ( 6
aylık) süresi son tutulma tarihinden itibaren tekrar başlayacaktır. Şayet gemi yurtdışında tutulup altı ay
(6 ay) süresince Türk limanlarına gelmemişse, süre sonrası normal tarifeler uygulanacaktır.)
22
www.limakports.com.tr
2.1. GEMİ HİZMETLERİ
Ancak, donatan yada vekili tarafından geminin Liman Başkanına beyan edilen Port State raporlarında
şayet eksiklik yada yanlışlık tespit edilir ise; ücretler % 50 ilaveli olarak alınır.
Ek ücret alınan durumlar ve ilgili fiyatlar aşağıda gösterilmiştir.
Ek Ücretler
Esas Ücret Üzerinden
Akaryakıt ve diğer patlayıcı, parlayıcı, yanıcı
eşya taşıyan, LNG, LPG, petrol ve petrol
türevi taşıyan gasfree yapmamış tankerlere
verilen hizmet
Yılbaşı ile Dini ve Milli Bayramlar ile 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma gününü içeren Resmi
tatillerde verilen hizmet
Paris,
Tokyo,
Akdeniz
ve
Karadeniz
Memorandumları ile U.S. Coast Guard vb.
denetlemelere tabi olup da 01.08.2003
tarihinden sonraki son bir yıl içerisinde
yurtdışında
yapılan
denetimler
sonucu
tutulan/alıkonulan Türk bayraklı gemisine
verilen hizmet
30%
50%
Bir kere alıkonulmuş – 10%
İki kere alıkonulmuş – 15%
İkiden fazla alıkonulmuş – 20%
Tablo 2.1.4.B
c) İndirimler
Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları ile U.S. Coast Guard ve benzeri
denetlemelere tabi olup da; 01.08.2003 tarihinden sonraki son bir yıl içerisinde yurtdışında yapılan
denetimler sonucu tutulmayan/alıkonmayan Türk bayraklı gemilerin limana her gelişinde ücretlerde
indirim yapılır.
İndirimlerin uygulandığı durumlar ve ilgili ücretler aşağıda gösterilmiştir.
İndirim
Esas Ücret Üzerinden
Paris, Tokyo, Akdeniz ve
Karadeniz Memorandumları ile U.S. Coast
Guard vb düzeltmelere tabi olup da
01.08.2003 tarihinden sonraki son bir yıl
içerisinde yurtdışında yapılan denetimler
sonucu
tutulmayan/alıkonulmayan
Türk
bayraklı
gemiye
verilen
hizmet
(Alıkonulmamanın devam etmesi halinde)
1.yıl – 10%
2.yıl – 15%
3.yıl – 20%
Tablo 2.1.4.C
2.1.5. Barınma
1. LİMAKPORT’a ait rıhtım, iskele ve mendireklere rampa (aborda) veya kıçtankara eden yanaşan,
şamandıralara bağlanan gemilerin buralarda barınma hizmetleridir.
2. Barınma hizmeti aşağıdaki durumları kapsar:
a)
Gemilerin kapsamda belirtilen yerlerde yükleme boşaltma hizmetinin devamı müddetince
barınmalarını (Tablo 2.1.5.A fiyatları geçerlidir.)
b)
Rıhtımların müsait olması halinde, LİMAKPORT’un onayı ile limana yükleme/boşaltma
yapmaksızın gemilerin barınmalarını (Tablo 2.1.5.B fiyatları geçerlidir.)
3. Geminin, ilk halatının bağlandığı veya demir yerinde demirlediği gün başlar ve geminin son
halatının çözüldüğü veya demir yerinden ayrıldığı gün sona erer.
23
www.limakports.com.tr
2.1. GEMİ HİZMETLERİ
4. Geminin bağlandığı veya demirlendiği gün ile buralardan ayrıldığı gün, tam gün sayılır.
5. Türk Bayraklı okul ve Türk Bayraklı harp gemileri ile yük ve yolcu alıp vermemek koşuluyla, kamu
hizmetlerinde kullanılan Türk Bayraklı deniz araçlarının kendilerine ayrılan yerlerde barınmaları
halinde ücret alınmaz
6. Geminin barınma yeri değiştirildiği takdirde, tüm barınma süresi için yüksek ücret ihtiva eden
barınma ücreti uygulanır.
7. Barınma yerlerinde bulunan bir geminin bordasına yanaşan bir başka gemiden, yanaşılan geminin
bulunduğu barınma yeri göz önünde tutularak ücret alınır.
8. 100 GT'den küçük balıkçı motorlarından bu hizmetler için 1 aylık barınma ücreti olarak 500.- ABD
doları ücret alınır.
a) Esas Ücretler
İşletmenin onayının alınması kaydıyla, Limana yükleme/boşaltma yapmaksızın barınma amacıyla
yanaşan gemilerden, barınma hizmeti ücreti olarak, barınma yerlerinde kaldıkları günler için 2.1.5-B
tablosundaki ücret uygulanır. Yükleme boşaltma müddeti boyunca limanda barınan gemilerden 2.1.5-A
tablosunda belirtilen ücret alınır.
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Ücret
Gün Başına (Barınma Normal Hizmet)
Gemi GT
(Tablodaki
GT’ler
harp
gemileri için deplasman ton
olarak kullanılır.)
Kabotaj Gemileri
Diğer Gemiler
5.00 $
10.00 $
1000 GT veya kesri başına
5.00 $ artış
1000 GT veya kesri başına
10.00 $ artış
0 – 1 000
1001 ve üzeri
Tablo 2.1.5.A
Ücret
Limana yükleme-boşaltma
yapmaksızın barınma
amacıyla yanaşan
gemilerden barınma hizmeti
ücreti olarak
Gün Başına (Barınma işgal)
500.00 $ 1000 GT veya kesri başına
Tablo 2.1.5.B
Fuzuli İşgal
Aşağıdaki hallerde fuzuli işgal oluşur:
1. Gemilerin operasyonlarının tamamlanmasını ya da LİMAKPORT tarafından bu konuda bildirim
yapılmasını takiben 3 saat içerisinde rıhtımdan ayrılmaması (bu süre zarfında devam eden su ve
ihrakiye hizmetleri fuzuli işgalin başlamasını engellemez.)
2. Kendi imkânları ile yükleme-boşaltma yapan kargo gemilerin, operasyona başlamadan önce
hazırlanmaları için verilen 3 saatlik bir süre sonunda, yükleme-boşaltma yapmaksızın rıhtımda
kalmaları,
24
www.limakports.com.tr
2.1. GEMİ HİZMETLERİ
3. Gemilerin kapsamda belirtilen barınma yerlerini işgal ettikleri halde, posta talep etmemeleri, (Ancak
şift çalışmalarından doğan fuzuli işgal tahakkuklarında, İşletmece şift çalışmalarının yapılmadığı
devrede fuzuli işgal ücreti alınmaz.)
4. LİMAKPORT’tan kaynaklanmayan sebeplerle, gemi yanaşmasını takiben makul süre içerisinde
operasyonlara başlanmaması veya operasyonlara makul sürelerden fazla ara verilmesi
durumunda, bu konuda bildirim yapılmasını takiben 3 saat içinde operasyonlara başlanmaması,
Durumunda, beher saat ve kesri başına alınacak ücretleri kapsar.
a) Esas Ücretler
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Fuzuli İşgal
Saat Başına
Gemi GT
(Tablodaki
GT’ler
harp
gemileri için deplasman ton
olarak kullanılır.)
0 – 1 000
1001 ve üzeri
100.00 $
1000 GT /saat veya kesri başına 100.00 $ artış
Tablo 2.1.6.A
b) Fuzuli işgalden muafiyet
1. Geminin, kötü hava şartları nedeniyle Liman Başkanlığı veya İşletmece ayrılma izni verilmediği
takdirde rıhtımdan ayrılmasının mümkün olmadığı durumlarda fuzuli işgal ücreti alınmaz.
2. Kılavuz ve römorkör almak zorunda olan gemilere, LİMAKPORT’un imkânlarının elvermemesi
nedeniyle iş talebine uygun saatte hizmet verilememesi halinde, geminin bekletildiği süreler için
fuzuli işgal ücreti alınmaz.
3. Türk Bayraklı okul ve harp gemileri ile yük ve yolcu alıp vermemek koşuluyla, kamu hizmetlerinde
kullanılan deniz araçlarından fuzuli işgal ücreti alınmaz.
2.1.7.
Demir Yeri Gösterme
Limanlarda, demirleme, demirden kaldırma ve demir yeri gösterme hizmetleri için pilotaj hizmeti
verilmesi halinde, pilotaj ücreti karşılığı, her hizmet için, 1000 GT ve kesri başına 400.- ABD doları
ücret alınır. Bu hizmetlerin, rıhtım ve iskelelere yanaşma ve ayrılma hizmetlerinin devamı olarak yerine
getirilmesi halinde, demirleme ile ilgili ücretler alınmaz.
2.1.8. Gemilerin Atıklarının Alınması Hizmetleri
Çevre Bakanlığınca yayınlanan tarife geçerlidir.
Uygulama Koşulları
1. Esas Ücretlerin Kapsamı
Katı ve sıvı atıkların gemiden alınması hizmetinin yerine getirilmesinde İşletmece kullanılan her türlü
araç, gereç, seyyar tanker vb. vasıta ve personel ücretleri dahildir.
2. Hizmetin Yerine Getirilmesinde Sıra
İşletme atıkların alınması hizmetini, limanın iş kapasitesine göre ve gemilerin atık verme talep sırasını
dikkate alarak karşılar.
25
www.limakports.com.tr
2.1. GEMİ HİZMETLERİ
3. Gemilerin Uymak Zorunda Olduğu Hususlar
Atıklarını verecek gemilerden;
a. Katı atıklarını ilgili Bakanlıkça belirlenen 9 kategoriye göre ayırdıktan sonra, katı atıklarını, ağzı
kapalı variller, naylon ve benzeri torbalar veya kaplar içinde lumbar ağzı veya iskele başında ve
İşletme ile kararlaştırılan saatte,
b. Sıvı atıklarının, bunları alacak seyyar tankerin gemi bordasına yanaştığı anda tehlikeli sıvı atık
sintine vericisi ile flanşını ve sintine devresini hazırlamış olarak verecek şekilde, tüm hazırlıklarını
yapmak zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayan gemilerin atıkları İşletmece uygun görülecek
zamanda alınır.
c. Verilen atıkların ağırlığında, Limakport kantar sonuçları baz alınarak hesaplama yapılacaktır.
2.1.9. Su Tedariki Hizmetleri
1. Gemilere su sağlanması için işçilik ve gerekli teçhizat sağlanması.
2. Gemiye verilen suyun miktarı İşletmece tespit edilir. Ancak su verilmesi hizmeti esnasında gemi
ilgililerinin verilen suyun miktarı ile ilgili denetim yetkileri bulunmakla beraber, bu hakkını
kullanmayanların sonradan yapacakları itirazlar kabul edilmez.
3. İşletme, tatlı su verilmesi hizmetine ilişkin talepleri, sıra dahilinde ve limanın kapasitesine göre
karşılar.
Ancak, kapasite yetersizliği ve ivedilik durumuna göre gemilere öncelik verilmesine İşletme
yetkilidir. Su taleplerinin, geminin işi bittiği halde tanınan 3 saatlik kalkış süresinden önce yapılması
zorunludur. Bu süre zarfında tamamlanmayan hizmetler için fuzuli işgal tarifesi uygulanır.
4. En Az Ücret
Tatlı su verilmesi hizmetine ilişkin Liman Hizmetleri Faturasındaki ücret, vanalardan verilen su için
10 ton, su ücretinden az olamaz.
5. Tamamı Verilemeyen Su
Talep edilen suyun İşletmece tamamının verilememesi halinde, asgari tonaja bakılmaksızın fiilen
verilen miktar üzerinden ücret alınır.
6. Kara Vasıtasıyla İle Hizmetin Yapılması
Rıhtım ve iskeleye yanaşmış gemiye, İşletmece limana ait kara tankeri ile tatlı su verilmesi halinde,
bu hizmetin ücreti İşletmece tespit edilir.
Ancak, liman imkanlarının yetersiz olması durumunda, iş sahiplerince kara vasıtası ile su verilmesi
hizmetinin LİMAKPORT’un izni dahilinde yerine getirilmesi halinde; kara tankeri ile verilmesinde,
vana su ücretinin % 25'i alınır.
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Ton Başına
Rıhtımdaki vanadan su verilmesi
(minimum 10 ton olarak ücretlendirilir)
6.00 $
Tablo 2.1.9.A
26
www.limakports.com.tr
2.1. GEMİ HİZMETLERİ
Ek Ücretler
Hizmet Fiyatının
LimakPort sahası ve rıhtımlarında LimakPort
bilgisi dışında su tedariki
300 %
Tablo 2.1.9.B
2.1.10. İhrakiye Tedariki Hizmetleri
TCDD İskenderun Limanı Kuruluş Ana Statüsünde belirlenen yerler içinde;
- İş sahiplerince gemilere verilen ihrakiye için ton başına 5.00 ABD doları,
- Bu hizmetin İşletmece yapılması halinde, ton başına 12.00 ABD doları, ücret alınır.
Gemiye yapılan ihrakiye (motor yağı ve akaryakıt) yüklemelerinde de aynı esaslar uygulanır.
Hizmetlere uygulanan ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Ton Başına
Müşteri tarafından tedarik edilen ihrakiyenin,
kendilerine ait mekanik cihazla gemiye
yüklenmesi
5.00 $
Tablo 2.1.10.A
Ek Ücretler
Hizmet Fiyatının
LimakPort sahası ve rıhtımlarında LimakPort
bilgisi dışında ihrakiye tedariki
% 300
Tablo 2.1.10.B
2.1.11. Kumanya Tedariki Hizmetleri
Esas Ücret
Sefer Başına
Demir sahasındaki gemilere, liman rıhtımları
kullanılarak kumanya sevki işlemlerinde beher
sefer (acente motor seferi) - Kumanya bedeli
1.000$ ve üzeri olması durumunda
Demir sahasındaki gemilere, liman rıhtımları
kullanılarak kumanya sevki işlemlerinde beher
sefer (acente motor seferi) - Kumanya bedeli
1000$ altı olması durumunda
Sefer başına 100.00 $
Sefer başına 50.00 $
Tablo 2.1.11.A
2.1.12. Deniz Aracı Kirası
1. Makineli deniz araçlarının kira ücreti, bunların bağlama yerlerinden ayrıldığı saatten tekrar bağlama
yerine döndüğü saate kadar geçen süre için alınır. Ancak bu süre içinde, LİMAKPORT’un kusuru
yüzünden kaybedilen süreler, ücretin hesabında dikkate alınmaz.
2. Esas ücrete, kiralanan deniz vasıtası ve personelinin, bu vasıta ile taşınan insan ve eşyanın, cer
yapılması halinde, kullanılan teçhizatın ücretleri dahildir.
3. Bir kiralama hizmeti için en az ücret, 1 saatlik ücretten az olamaz.
4. Makineli deniz araçlarının, LİMAKPORT sahası dışına kiralanması halinde, ücretler % 50 ilaveli
olarak ve bir kiralama hizmeti için en az 4 saatlik ücretten az olmamak üzere alınır.
5. Kiralanan deniz aracı ile cer hizmeti yapılması halinde, esas ücrete % 50 ilave yapılır.
27
www.limakports.com.tr
2.1. GEMİ HİZMETLERİ
6. İş sahibince yapılacak yazılı talepte, kiralamanın amaç ve kapsamı açıkça belirtilir ve İşletmece bu
amaç ve kapsam dışında kullanılmasına izin verilmez. Kiralanan vasıtanın, kiralayana tahsis edildiği
andaki durumu, gerektiğinde, bir tutanakla tespit edilir.
7. Kiralanan vasıtada, kiralama süresi içinde meydana gelecek her türlü kayıp, hasar vs.nin
sorumluluğu kiralayana aittir.
8. Kiralanan vasıtanın, sigorta edilmesinin zorunlu olması halinde, sigorta İşletmece yaptırılmakla
beraber, ücreti kiralayandan alınır.
9. Kiralama talebinde bulunan tarafından, hizmet talebinde değişiklik yapılırsa, değişiklik, hizmete
başlanmadan önce yapılmış ise, herhangi bir ücret alınmaz. Değişiklik, hizmete başlandıktan sonra
yapılmış ise, tarifelerinde belirtilen sürelerden az olmamak üzere, geçen sürenin ücretleri alınır.
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Saat veya kesri başına
30 bp (bollard pull)
1.500,00 $
31-60 bp
2.000,00 $
61-75 bp
2.500,00 $
Tablo 2.1.12.A
2.1.13. Fumigasyon, Dezenfeksiyon ve Deratizasyon
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Fumigasyon Dezenfeksiyon Deratizasyon
Dolu gemi ambarı – 100 m3’e kadar
m3 başına
2.00 $
Dolu gemi ambarı – 100 m3’sonrası
m3 başına
0.50 $
m3 başına
1.50 $
m3 başına
0.30 $
Boş gemi ambarı /kapalı alan - 100
m3'e kadar
Boş gemi ambarı/kapalı alan - 100 m3
sonrası
Boş gemi ambarı/kapalı alan - 100
m2'ye kadar
Boş gemi ambarı/kapalı alan - 100 m2
sonrası
m2 başına
1.00 $
2.50 $
m2 başına
0.25 $
1.00 $
Tablo 2.1.13.A
2.1.14. Uygulama Koşulları
a) Limakport Kıyı Tesisleri ve Deniz Alanları Dışındaki Pilotaj ve Römorkaj Hizmetleri
İşletme, TCDD İskenderun Limanı Kuruluş Ana Statüsünde belirlenen sınırlar dışında kalan bir
sahada yaptırılmak istenilen pilotaj ve römorkaj hizmetlerini kabule mecbur değildir. Kabul
edildiği takdirde;
i.
Pilotaj hizmeti için maktu olarak hizmet başına 1.000,- ABD doları,
ii.
Römorkaj hizmeti için ''Deniz Vasıtaları Kira'' Tarifesi'ne göre ücret
alınır.
b) Can Kurtarma Hizmetleri
Denizde can emniyeti ile ilgili olarak (mal kurtarma hizmetleri hariç) resmi makamların talebi
28
www.limakports.com.tr
2.1. GEMİ HİZMETLERİ
üzerine verilebilecek hizmetler için ücret alınmaz.
c) Gemi Şiftingi
Geminin rıhtımlar arasında yer değiştirmesidir. Ancak gemilerin, mendirek dışındaki petrol
şamandıralarından, diğer şamandıraya, gidişleri şifting olarak değerlendirilmez, her şamandıraya,
yanaşma ve ayrılma olarak ücretlendirilir.
Gemilerin, LİMAKPORT’un izni ile aynı rıhtım boyunda, kendi imkânlarıyla yaptıkları şiftingler ve
İşletmece görülecek lüzum üzerine yapılan (idari) şiftinglerden ücret alınmaz.
d) Tatil Gün ve Zamanı
Pilotaj, römorkaj ve palamar hizmetinin tamamı ya da bir kısmı Yılbaşı, Dini ve Milli bayramlar ile 1
Mayıs Emek ve Dayanışma günü yapılmış olsa dahi, tamamı Yılbaşı, Dini ve Milli bayramlar ile 1
Mayıs Emek ve Dayanışma günü yapılmış sayılır.
e) Ücret Tahakkuku
Gemiye ilişkin hizmetlerin ücret tahakkukunda; gemilerin tonilatolarını ölçme uluslararası
sözleşmesi (International Convention on Tonnaqe Measurement Of Ships 1969) gereğince
düzenlenen tonaj sertifikalarındaki değerler, International Convention Tonnage Measurement
Of Ships anlaşmasına üye olmayan ülke gemilerinin gros tonilatolarının tespitinde Closed
Shelter Deck ölçümüne göre düzenlenen ve daha büyük GT değerini veren tonajı ile
Kabotaj Hattında çalışan gemilerin, milli tonaj ölçüm esaslarına göre verilen tonaj sertifikaları
değerleri esas alınacaktır.
Ücret hesaplamasında gemi tipi, Gemi klas sertifikalarına göre belirlenecektir. Sertifikada birden
fazla gemi tipi belirtilmesi halinde yüksek fiyatlı tarifeye (kilavuzluk) sahip olan kullanılacaktır.
Ücretler gemi kaptanı veya acentesinden alınır.
f) Kabotaj Gemi Uygulaması
Gemilerin dahili ve uluslararası seferleri, Liman Başkanlığının Denize Elverişlilik Belgesi ile ya da
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Sorgu kağıdı ya da tutanakları ile belgelendirilecektir.
Yurt dışından limanımıza boş gelen Türk Bayraklı gemilerin, limanımızdan dâhili ticaret yükü
alarak bir Türk limanına gitmeleri halinde, limana girişleri ve liman içindeki şiftingleri ile ilgili
pilotaj, römorkaj, palamar, barınma, su, katı ve sıvı atık hizmetleri diğer gemiler, sadece liman
çıkış pilotaj ve römorkaj hizmetleri, dâhili (kabotaj) gemilerin, ücret tarifeleri üzerinden
alınacaktır.
Bir Türk limanından, limanımıza dâhili ticaret yükle gelen Türk bayraklı gemilerin yükünü
limanımızda boşalttıktan sonra, limanımızdan yurt dışına gitmeleri halinde, liman girişleri ve
liman içindeki şiftingleri ile ilgili pilotaj, römorkaj, palamar, barınma, su, katı ve sıvı atık alım
hizmetleri dâhili (kabotaj) gemiler, liman çıkış pilotaj ve römorkaj hizmetleri ise diğer gemilere ait
ücret tarifeleri üzerinden alınacaktır.
g) Römorkaj ve Pilotaj Hizmetine Tabi Olmayan Gemilerin Morinbot ve Servis Botu
Hizmeti
Talep edilmesi durumunda, römorkaj veya pilotaj hizmetine tabi olmayan gemilere tahsis edilen
deniz
vasıtasının, pilotaj hizmeti dışında kullanılması halinde, deniz vasıtası kira ücretleri
uygulanır. Ancak, gemi kaptan ve acentesince kılavuz veya römorkör talep edilmesi halinde,
esas ücret tablosundaki ücretler uygulanır.
h) Mendirekler İçinde Başkalarına Ait Rıhtım ve İskeleye Yanaşan Gemiler
Mendirekler içinde başkalarına ait rıhtım ve iskelelere rampa (aborda) veya kıçtankara eden
gemilerden, buraları terk edinceye kadar yalnızca barınma (işgal) ücreti alınır.
29
www.limakports.com.tr
2.2. KONTEYNER HİZMETLERİ
2.2.
KONTEYN ER H İZMET LER İ
2.2.1. Tanımlar
a) Konteyner
Uluslararası Standartlar Örgütünce (ISO) kabul edilen tip ve ölçülere uygun her türlü deniz, kara ve
hava taşıtları ile taşınabilen, devamlı kullanmaya imkan verebilecek şekilde hususi ve dayanıklı olan,
bir veya birden fazla nakil vasıtalarına aktarma edilmesinde, yükleme - boşaltma kolaylığı sağlayan,
özel tertibatı bulunan taşıma kapları olup, Konteynerlerle ayni ölçüde olduğu halde, içinde tamir, sağlık
ve elektronik gibi ekipmanlar monte edilmiş özel amaçlı kaplar konteyner olarak kabul edilmezler.
İşletme, belgelerinde belirtilen miktarı kabul edip etmemekte serbesttir.
b) Genel Amaçlı Konteyner
Elleçlenmesi için özel ekipman muhafazası için özel koşullar gerektirmeyen konteyner.
c) Taşmalı ve Standart Ölçü Dışı Konteyner
1. Normal konteyner tırakası ile emniyetli olarak elleçlenemeyen taşmalı konteynerler veya
spreader emniyetli çalışma ağırlığından (SWL) ağır konteynerler, Taşmalı ve Standart Ölçü Dışı
Konteyner tarifesinden ücretlendirilir.
2. Normal konteyner tırakası ile elleçlenemeyen twistlock vb ufak hasarlı dolu veya boş
konteynerler, Standart Ölçü Dışı Konteyner kabul edilir.
3. Normal konteyner tırakası ile elleçlenemeyen, ağırlık merkezi kaymış veya ağır deformasyonu
olan, ağır hasarlı dolu konteynerler, Proje Kargo kabul edilir.
1.
d) IMO’lu Konteyner
IMO (International Maritime Organization) tarafından tanımlanan tehlikeli eşya içeren
konteyner.
2.
Bütün IMO’lu konteynerler, hem yükleme ve hem de boşaltma listelerinde gerekli IMO sınıf
numaraları ile birlikte belirtilmelidir. Listeler ile fiziksel kontroller arasında fark edilen her türlü
tutarsızlık için beher konteyner başına IMO etiket cezası uygulanacaktır. Kapı giriş öncesi
IMO’lu olduğu bildirilmeyen ve kapı giriş kontrolü esnasında fark edilen veya liman sahasına
indirildikten sonra yükleme listesinde IMO’lu olduğu belirtilen konteynerlere beher konteyner
başına IMO etiket cezası uygulanacaktır.
3.
Çıkış ve giriş öncesi, önceden ihbarda bulunulan etiketin mevcut olmama durumları, cezadan
muaf olacak ve yazılı talep üzerine sadece etiketleme/etiket sökme ücretine tabi olacaktır.
e) Soğutuculu Konteyner
Soğutucu tertibatlı konteynerler (Elektrik bağlantısı gerektirmeyen genel amaçlı konteyner olarak
elleçlenmesi/muhafazası mümkün olan boş soğutuculu konteyner, genel amaçlı konteyner olarak
muamele görecektir).
f) Tekrar Sevk Konteyner
Gemi operasyonuna başlamadan önce yazılı olarak beyan edilmesi koşuluyla, limana deniz yoluyla
gelip, herhangi bir maniplasyona tabi tutulmaksızın (Muayene, numune ve tam tespit amacı ile açılan
konteynerler hariç) tekrar denizyoluyla aynı limandan gidecek olan konteynerdir(Klas;1 hariç).
g) Direkt Teslim (Supalan)
Geçici depolama alanına uğramaksızın konteynerin direkt müşteri aracından gemiye aynı gün
yüklenmesi ya da gemiden müşteri aracına boşaltması ve aynı gün liman dışına çıkması.
30
www.limakports.com.tr
2.2. KONTEYNER HİZMETLERİ
h) Gemi Üzerinde Şifting
Konteynerin geminin aynı veya diğer ambar veya güverteleri arasında, gemiden indirilmeksizin, vinç
yer değiştirmeden yerinin değiştirilmesi hizmetidir (iş sahiplerinin kendi imkânlarıyla yaptıkları
şiftinglerde bu kapsama alınır).
i) Rıhtım Yoluyla Şifting
Aynı konteynerin gemiden karaya (rıhtım) indirilmesi, karadan aynı gemiye yüklenmesi hizmetidir.
j) Konteyner Stok Sahası
Her ölçüdeki dolu ve boş konteynerlerin blok, hat ve kat olarak istiflendiği sahalarını ifade eder.
k) CFS (Konteyner Yük İstasyonu)
Konteyner içerisine yükün doldurulması veya içerisinden boşaltılmasının yapıldığı ve burada yükün
ambarlandığı yerleri ifade eder.
2.2.2. Gemi Yükleme – Boşaltma Hizmetleri
1. Yükleme Boşaltma Hizmetleri; Konteynerin geçici depolama yerinden alınıp gemi bordasına
getirilmesi, gemiye yükletilmesi veya gemiden alınıp geçici depolama yerlerine götürülmesini
kapsar.
2. Konteynerlerin gemiden boşaltması veya gemiye yüklenmesi hizmetleri için ekipman/işçilik/teçhizat
tedariki hizmetidir.
3. Konteynerlerin, gemiye, tekerlekli paletli araçlar yardımıyla yükletilip boşaltılmasında, konteynere
ait yükleme boşaltma ücreti uygulanır.
4. Konteynerin gemiden indirilip, kara veya deniz vasıtası ile taşınarak tekrar yükletilmesi suretiyle
yapılan hizmetler şifting sayılmayıp, bu tür hizmetler için hizmetin çeşidine göre, bir boşaltma ve bir
yükleme ücreti alınır.
5. Yükleme-boşaltma hizmetinin yerine getirilebilmesi amacıyla, gemide bulunan ve limana mürettep
olmayan konteynerlerden, gemiden indirilip aynı gün içerisinde, gemiye tekrar yükletilmesi halinde,
rıhtım yoluyla şifting ücreti alınır.
a) Esas Ücretler
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıda gösterilmiştir.
Esas Ücret
Boşaltma
Dolu
Boş
Yükleme
Dolu
Boş
Tekrar Sevk
Dolu
Boş
Limbo
Dolu
Boş
Direkt Teslim / Supalan
Dolu
Boş
Gemi Üzerinde Şifting
31
Konteyner Başına
95.00 $
35.00 $
90.00 $
35.00 $
110.00 $
70.00 $
110.00 $
70.00 $
160.00 $
50.00 $
www.limakports.com.tr
2.2. KONTEYNER HİZMETLERİ
Esas Ücret
Konteyner Başına
Dolu
Boş
Rıhtım Yoluyla Şifting
Dolu
Boş
Kabotaj (Dahili) Yükleme-Boşaltma
Dolu
Boş
Kabotaj (Dahili) Gemi Üzerinde Şifting
Dolu
Boş
Kabotaj (Dahili) Direkt Teslim / Supalan
Dolu
Boş
95.00 $
40.00 $
110.00 $
70.00 $
50.00 $
35.00 $
45.00 $
30.00 $
70.00 $
45.00 $
Tablo 2.2.2.A
b) Ek Ücretler
Ek ücret alınan durumlar ve ilgili fiyatlar aşağıda gösterilmiştir.
Ek Ücretler
Esas Ücret Üzerinden
IMO’lu Konteyner, Tehlikeli eşya yüklü konteyner,
gazfri yapmamış boş tank konteyner
20%
Taşmalı Konteyner ve Standart Ölçü Dışı Konteyner
50%
LİMAKPORT bilgisi dışında şifting
100%
Tablo 2.2.2.B
c) İndirimler
İndirimler
Esas Ücret Üzerinden
Gemi ile gelen konteynerin vagonla götürülmesi ya
da mukabili halinde bu konteynere verilecek yükleme
boşaltma hizmetlerinden indirim yapılır.
10%
LİMAKPORT onayı ile müşteriye ait Reach Stacker
vb. ekipman yardımı ile Ro-Ro gemilerine konteyner
yükleme-boşaltmalarında
10%
Tablo 2.2.2.C
2.2.3. Bağlama / Çözme / Pabuç Takma / Pabuç Çıkarma
1.
Bu hizmet, müşteri tarafından sağlanan malzemelerle konteynerlerin gemi güvertesindeki
istiflerinin sağlamlaştırılması veya çözülmesi, konteyner istifinde kullanılan emniyet kilitlerinin ve
pabuçların sökülmesi ve takılması hizmetlerinin LİMAKPORT tarafından verilmesidir.
2.
Elleçlemeye tabi tutulan tüm konteynerler için geçerlidir.
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıda gösterilmiştir.
Esas Ücret
Konteyner Başına (Gemideki tüm hareket üzerinden)
Konteyner Başına
5.00 $
Tablo 2.2.3.A
32
www.limakports.com.tr
2.2. KONTEYNER HİZMETLERİ
2.2.4. Ambar Kapağı Açma / Kapama
1.
Gemi ambar kapaklarının açılmasının/kapatılmasının sağlanması hizmetidir.
2.
Gemi ambar ve gladora kapaklarının yükleme/boşaltma hizmetinin bitiminden sonra rıhtımda
bırakılmaları halinde, bırakılan kapağın ağırlığı üzerinden ithal eşya ardiye ücreti alınır.
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıda gösterilmiştir.
Esas Ücret
Kapak Başına
Gemi Üzerinde Açma / Kapama
50.00 $
Rıhtım Vasıtasıyla Açma / Kapama
100.00 $
Tablo 2.2.4.A
2.2.5. Terminal
1. Terminal himzeti; Terminale alınmış konteynerin sahibine veya taşıyıcılarına teslim etmek ya da
teslim almak üzere, kara vasıtasından indirilmesi, istif edilmesi veya mukabili hizmeti kapsar.
2. Konteyner elleçleme için ekipman/işçilik/Teçhizat tedariki hizmetidir.
3. Terminalde bulunan konteynerin gerektiğinde yerinin değiştirilmesi için taşınması,
4. Kara vasıtasındaki konteynerin doğrudan diğer bir kara vasıtasına istifi,
5. Open-top konteynerin yükleme öncesi gümrük tarafından muayene edilmesi halinde uygulanır.
6. İstifte bulunan konteynerlerin numune alma, gümrük muayenesi, x-ray, muayene veya tartı hizmeti
için transfer edilmesi halinde 2 terminal ücreti alınır.
7. Elektriğe bağlı durumda bulunan konteynerlerin elektrik bağlantısının kesilmesi talep edildiğinde
veya elektriğe bağlanmaması talep edilmiş konteynerlerin elektriğe bağlanması talep edildiğinde
konteynerler reefer sahasından normal konteyner sahasına veya normal sahadan reefer sahasına
transfer edilir ve bir adet ithal dolu terminal ücreti alınır.
8. İstifte bulunan dolu veya boş konteynerlerin içerisinin doldurulması ve boşaltılması için,
konteynerin doldurma ve boşaltma yerine getirilmesi ve doldurulup, boşaltılması işlemini müteakip
tekrar istifleme yerlerine götürülmesi hizmetleri, konteyner içerisinin doldurulması veya boşaltılması
hizmetlerine dahildir.
9. Talep üzerine liman ambarlama sahalarında bulunan dolu ve boş konteynerlerin içerisinin
doldurulması, boşaltılması vs. amacıyla yerlerinin değiştirilmesi hizmeti esnasında talepten
vazgeçilmesi durumunda terminal hizmeti ücreti alınır.
10. Liman terminal sahasına deniz veya karayoluyla gelen veya giden tır ve konteynerlerin Gümrük
Muhafaza Müdürlüğü Kaçakçılık ve Narkotik ekiplerinin talepleri doğrultusunda insan gücü,
mekanik vasıta ile yapılan maniplasyon, terminal, ardiye vs. hizmetlerin verilmesi halinde, verilen
bu hizmetler karşılığında, tarifelerindeki ücretler eşya sahibinden alınır.
11.
a) Esas Ücretler
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıda gösterilmiştir.
Esas Ücret
Dolu
Kapı Çıkış / Vagona Yükleme
Kapı Giriş / Vagondan İndirme
Araçtan Araca Konteyner Transferi
Liman İçindeki Transferler
Konteyner Başına
35.00 $
35.00 $
35.00 $
35.00 $
33
www.limakports.com.tr
2.2. KONTEYNER HİZMETLERİ
Esas Ücret
Konteyner Başına
Boş
Kapı Çıkış / Vagona Yükleme
Kapı Giriş / Vagondan İndirme
Araçtan Araca Konteyner Transferi
Liman İçindeki Transferler
15.00 $
15.00 $
15.00 $
15.00 $
Tablo 2.2.5.A
b) Ek Ücretler
Ek ücret alınan durumlar ve ilgili fiyatlar aşağıda gösterilmiştir.
Ek Ücretler
Esas Ücret Üzerinden
IMO’lu Konteyner, tehlikeli eşya içeren konteyner
20%
Taşmalı Konteyner ve Standart Ölçü Dışı Konteyner
50%
Tablo 2.2.5.B
2.2.6. Konteyner İç Dolum / Boşaltım
1. Dolu/Boş Konteynerin iç doldurma/boşaltma sahasına getirilmesi, Dolan/Boşalan konteynerin istif
sahalarına taşınması.
2. Konteyner iç dolum / boşaltım sahasında ve konteyner depolama alanında taşınan konteynerin
araçtan indirilmesi veya yüklenmesi.
3. İç dolum/boşaltım için gerekli işçilik, ekipman, teçhizatın tedarik edilmesi.
4. İçi boşaltılan konteynerden kalan molozun temizlenmesi ve konteyner zeminin genel temizliği.
5. Sağlamlaştırma gereçlerinin tedariki, konteyner iç dolum boşaltım bedeline dahil değildir. Materyal
maliyeti,
LİMAKPORT tarafından sağlanması durumunda LİMAKPORT tarafından ayrıca
faturalandırılacaktır.
6. Vinç / Reach Stacker vb. iş makinası ile elleçleme yapılması durumunda tablolarında belirtilen ilave
ücretler esas ücrete ilave olarak alınır.
7. İş sahibinden kaynaklanan nedenlerle, içerisi aynı gün doldurulamayan veya boşaltılamayan
konteynerin, ikinci gün doldurulmasına veya boşaltılmasına devam edilmesi halinde, ikinci kez
konteyner içerisi doldurma/boşaltma hizmeti ücret alınır.
8. Talep edilmesi halinde; terminale alınmış treylerdeki eşyanın boşaltılarak ambarlama yerlerine
alınması ve istif edilmesi veya mukabili hallerinde, treylerin içerisinin doldurulması veya
boşaltılması hizmeti alınır.
9. Deniz veya kara vasıtasındaki eşyanın doğrudan treylere doldurulması halinde, Tablo 2.2.6.A’daki
ücretler alınır, ayrıca terminal hizmeti ücreti alınmaz.
a) Esas Ücretler
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Konteyner Başı
Hizmet şekli
Ekipman (Forklift / Bobcat) ile
İşçi ile
Ekipman ve İşçi ile
20 ft
100.00 $
135.00 $
135.00 $
40 ft
170.00 $
190.00 $
190.00 $
Treyler Başı
45 ft /
190.00 $
190.00 $
190.00 $
170.00 $
210.00 $
210.00 $
Tablo 2.2.6.A
34
www.limakports.com.tr
2.2. KONTEYNER HİZMETLERİ
b) Ek Ücretler
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıda gösterilmiştir.
Ek Ücretler
Esas Ücret Üzerinden
Eğer konteyner iç dolumu/boşaltımı
müşteriden kaynaklanan nedenlerle
tamamlanamamışsa ve diğer güne sarkmışsa
100%
IMO’lu veya Soğutuculu Kargo Yüklü
Konteyner
20%
Biçimsiz veya Kirletici/Sızıntılı Kargo Yüklü
Konteyner (Hurda, Radyatör, Kullanılmış
Eşya/Giysi vb.)
100%
Ambara İç Boşaltma (İşçilikli)
30%
Treylerden treylere / Konteynerden konteynere
Aktarma
Bir adet iç dolum ve bir adet iç boşaltım ücreti
alınır
3/5 Tonluk forkliftle elleçlenemeyen ve vinç /
reach stacker vb. iş makinası kullanımı
gerektiren CFS hizmeti
50%
Tablo 2.2.6.B
Not: Soğutuculu konteyner içerisinde IMO’lu eşya olması halinde bunların iç dolum-boşaltım hizmetleri
40% ilaveli alınır.
2.2.7. Tam Tespit Muayene
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıda gösterilmiştir.
Konteyner Başına
Esas Ücret
İthalat/Transit/Tekrar sevk
İhracat/Dahili
20 ft
40 ft
20 ft
40 ft
Ekipman ile
180.00 $
250.00 $
140.00 $
200.00 $
İşçi ile
200.00 $
300.00 $
180.00 $
250.00 $
Ekipman ve İşçi ile
200.00 $
300.00 $
180.00 $
250.00 $
Tablo 2.2.7.A
2.2.8. İstifte Muayene
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıda gösterilmiştir.
Esas Ücret
İhracat
İthalat/Transit/Tekrarsevk/Dahili
Konteyner Başı
5 $ + 2 Adet Terminal Ücreti
10 $ + 2 Adet Terminal Ücreti
Tablo 2.2.8.A
2.2.9. Muayene (Konteyner Kapak açma)
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıda gösterilmiştir.
Esas Ücret
Konteyner Başı
İhracat
İthalat / Transit / Tekrar sevk / Dahili
5.00 $
10.00 $
Tablo 2.2.9.A
35
www.limakports.com.tr
2.2. KONTEYNER HİZMETLERİ
2.2.10. ISPS
1. Elleçlemeye tabi tüm konteynerler için geçerlidir.
2. Hizmet bedeli, tekrar sevk ve rıhtım yoluyla şifting yapılan konteynerler için bir kez alınır.
3. Gemi üzerinde şifting yapılan konteynerlerden alınmaz.
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıda gösterilmiştir.
Esas Ücret
Dolu
Boş
Konteyner Başına
9.00 $+KDV
3.00 $ +KDV
Tablo 2.2.10.A
2.2.11. Ardiye
1.
Gemi ile gelen konteynerin deniz veya kara vasıtasına veyahut da terminale konulduğu gün
başlar.
2.
Kara vasıtaları ile gelen eşyada; vasıtanın terminale girdiği gün başlar.
3.
Boşaltma yapan geminin herhangi bir nedenle açığa alınarak boşaltmaya ara vermesi halinde,
geminin yeniden rıhtıma yanaşarak boşaltmaya başladığı gün başlar.
4.
Ardiyenin son günü,
çıkartıldığı gündür.
5.
Dolu konteynerin içerisinin boşaltıldığı gün, dolunun son günü ve boş konteynerin içerisinin
doldurulduğu gün, dolunun 1. günü olarak sayılır. Buna göre; Limanda içerisi boşaltılan
konteynerin,
içerisinin boşaltıldığı gün dolunun son günü olarak kabul edileceğinden,
konteynerin boş ardiyesi ertesi gün başlayacaktır. Limanda içerisi doldurulan konteynerin,
içerisinin doldurulduğu gün dolunun 1. günü, olarak kabul edilecek olup, konteynerin boş
ardiyesi bir önceki gün bitecek ve aynı gün için tek ücret alınacaktır. Dolu konteynerin içinin
boşaltıldığı gün tekrar doldurulması halinde, bu dolu konteynerin ardiyesi doldurulduğu günden
1 gün sonra başlayacaktır. Ayrıca varsa ardiye muafiyeti de ardiyenin başladığı günden itibaren
uygulanacaktır.
6.
Limana gelen dolu konteynerlere var ise bedelsiz sure uygulanacaktır. Söz konusu konteynerin
içerisi limanda boşaltıldığı takdirde, boş konteynere ayrıca bedelsiz sure uygulanmayacaktır.
Bu konteynerin içi, liman sahasında tekrar doldurulursa, konteyner, içine konulan eşyanın
rejimine tabi olacaktır. Bu durumda, dolu konteynerin rejiminin değişmesi halinde, var ise
dolusuna ardiye muafiyeti uygulanacaktır. Rejimi değişmezse, ikinci kez ardiye muafiyeti
uygulanmayacaktır.
7.
Dolu veya boş konteynerlerin bedelsiz sürenin bitiminden önce doldurulması veya boşaltılması
halinde, bedelsiz ardiye süresi sona erecektir.
8.
Yurt dışından limana getirilen ancak,
gümrük işlemlerinin limanda yapılmayıp başka bir
Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilmesi suretiyle, yurt içerisine alınan her türlü konteynerler,
ithal rejimi, yurt içerisindeki bir gümrükte ihraç işlemlerinin yapılması suretiyle, limana getirilen
ve buradan yurt dışına gönderilen her türlü konteynerler, ihraç rejimi kapsamında
değerlendirilecektir.
9.
İçerisinde birden fazla kişiye ait eşya bulunan dolu konteynerin ardiye ücreti, nakliyecisinden
(forwarderdan) ya da acentesinden alınır.
10.
Değeri ardiye ve diğer hizmet ücretlerini karşılamayacak durumda olan ve çabuk bozulabilecek
eşya yüklü konteyner, iş sahibinin talebi ve LİMAKPORT’un izniyle ve konteynere verilecek tüm
hizmetlere ait ücretler depozito olarak ödenmek koşuluyla, geçici depolama yerlerine alınabilir.
Ancak, özelliğini yitirmiş olan konteyner içindeki eşya geçici depolama yerlerine alınmaz.
konteynerin gemiye yüklendiği veya konteynerin kapıdan dışarıya
36
www.limakports.com.tr
2.2. KONTEYNER HİZMETLERİ
11.
Sızma yaptığı görülen konteynerlerin bir depolama havuzunda belirlenmiş alanda depolanması
halinde ardiyesi sızıntılı konteyner tarifesi üzerinden uygulanır.
12.
Aşağıdaki koşullarda ardiye muafiyeti oluşur:
i. İşletmece, liman hizmetlerinde kullanılmasına izin verilecek iş sahibine ait araç, gereç ve
eçhizenin, terminal sahasında LİMAKPORT’un uygun gördüğü yerlerde sorumluluğu
kendilerine ait olmak üzere muhafazasında ardiye ücreti alınmaz
ii. LİMAKPORT’tan kaynaklanan herhangi bir sebepten dolayı teslim edilemeyen eşya ve/veya
teslim esnasında operasyonu limanca yapılırken hasar gören konteynerlerin tamiri bitinceye
kadar geçen süreler için ardiye ücreti alınmaz.
iii. Limana konteyner yükleme veya boşaltma amacıyla gelen konteyner gemilerine;
LİMAKPORT’un kusurundan kaynaklanan nedenlerle yükleme/boşaltma hizmeti
verilememesi halinde, hizmet verilemeyen süreler 24 saat ve katları üzerinden hesaplanarak
bu süreler için ardiye ücreti alınmaz.
iv.
Konteyner gemileri ile gelen dolu konteynerlerden limana mürettep olmayan konteyner ve
eşyaların gemiden indirilip, hizmetin bitimini müteakip aynı gemiye tekrar yükletilmesi
halinde, konteynerler ve eşyalardan geminin rıhtımda kaldığı süreler için ardiye ücreti
alınmaz.
v.
Limana gelen boş konteynerlere tablolarda belirtilen bedelsiz süreler uygulanacaktır. Aynı
konteynerin içerisi limanda doldurulduğu takdirde dolusuna ayrıca muafiyet
tanınmayacaktır.
a) Esas Ücretler
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıda gösterilmiştir.
Esas Ücret
İthal (Dolu)
20 ft
15. güne kadar
5.00 $
16. gün ve sonrası
8.00 $
İhraç / Dahili (Dolu)
20 ft
1 – 5 gün
6 – 15 gün
3.00 $
16. gün ve sonrası
5.00 $
Transit (Dolu)
20 ft
1 – 7 gün
8 – 20 gün
3.00 $
21. gün ve sonrası
4.00 $
Tekrar Sevk (Dolu)
20 ft
1 – 7 gün
8 – 20 gün
3.00 $
21 gün ve üzeri
4.00 $
Boş (Tüm Rejimler)
20 ft
1 – 5 gün
6. gün ve sonrası
2.00 $
Sızıntılı Konteyner
20 ft
1. Günden İtibaren
15.00 $
Gün Başına
40 ft
8.00 $
10.00 $
40 ft
Ücretsiz
5.00 $
(9.00)$
8.00
40 ft
Ücretsiz
4.00 $
8.00 $
40 ft
Ücretsiz
4.00 $
8.00 $
40 ft
Ücretsiz
4.00 $
40 ft
25.00 $
45 ft
10.00
12.00
45 ft
7.00 $
10.00 $
45 ft
6.00 $
10.00 $
45 ft
5.00 $
9.00 $
45 ft
5.00 $
45 ft
25.00 $
Tablo 2.2.11.A
37
www.limakports.com.tr
2.2. KONTEYNER HİZMETLERİ
b) Ek Ücretler
Ek ücret alınan durumlar ve ilgili fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ek Ücret - Esas Ücret Üzerinden
20 ft
Taşmalı (OOG) Konteyner (Tüm Rejimler)
IMCO (Tüm rejimler)
40 ft
%50 İlaveli
%20 İlaveli
45 ft
Tablo 2.2.11.B
2.2.12. Soğutma Tertibatlı Konteyner
a) Soğutuculu Konteyner Ardiyesi
Konteynerin konteyner Ardiye alanında depolanması ve muhafazası için ekipman/işçilik/
teçhizat ve elektrik tedariki.
Elektriğe bağlanmayan, soğutuculu konteynerlerden, normal konteyner ardiye tarifesi
üzerinden, ücret alınır.
Soğuk hava tertibatlı konteynerlerin ardiye ücretlerine, elektrik ücreti ile elektrik bağlama ve
ayırma hizmeti ücreti dahildir.
b) Soğutuculu Konteyner İzleme
Güç verildiğinde işlev göstermeyen ve kusur, işlememe, 2°C’ yi aşan sıcaklık sapmaları
gözlemlenen, soğutuculu konteynerler için, Müşterinin gecikmeksizin bilgilendirilmesi.
Sigorta şalterlerinin açılıp kapanması gibi küçük kusurların giderilmesi
Sıcaklık göstergelerinin, görsel işitsel konteyner alarmlarının her 4 saatte bir denetlenmesi.
Müşteri ya da temsilcilerine her gün iki defa monitoring raporlarının sunulması.
c) Sefer Öncesi Muayene (PTI)
Müşterinin talebi doğrultusunda soğuk hava tertibatlı boş konteynerin gaz kontrolü, elektrik
tedariki, talep edilen ısıya ayarlanması, çalıştırılması, kontrolü, izlenmesi ve raporlanması,
uluslararası geçerliliği olan sertifika verilmesi ve işçilik hizmetleri.
d) Gemi Üzerinde Fişe Takma/Çıkarma
Soğutmalı tertibatlı konteynerlerin gemi üzerinde iken elektrik bağlantısı fişlerinin takılıp/çıkartılması
için işçilik tedariki sağlanmasıdır.
e) Esas Ücretler
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıda gösterilmiştir.
Esas Ücret
Elektrik Tedariki / Fişe Takma / Çıkarma / Ardiye
Soğutma Tertibatlı Konteyner İzleme
Sefer Öncesi Muayene (PTI) (Adet Başına)
Beher Gün veya Kesri Başına
20 ft
40 ft
45 ft
30.00 $
50.00 $
50.00 $
20.00 $
20.00 $
20.00 $
40.00 $
50.00 $
50.00 $
Tablo 2.2.12.A
f) Ek Ücretler
Ek ücret alınan durumlar ve ilgili fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ek Ücret - Esas Ücret Üzerinden
20 ft
Tehlikeli eşya içeren Konteyner
40 ft
45 ft
%20 İlaveli
Gemi Üzerinde Fişe Takma/Çıkarma
10.00 $
Tablo 2.2.12.B
38
www.limakports.com.tr
2.2. KONTEYNER HİZMETLERİ
2.2.13. Harici Kontrol Hizmeti (X-Ray Hizmeti)
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıda gösterilmiştir.
Esas Ücret
Konteyner Başı
Liman dahilindeki konteynere verilen hizmet
30.00 $
Liman dışından gelen konteynere verilen
hizmet
150.00 $
Tablo 2.2.13.A
2.2.14. İmo Etiketi
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıda gösterilmiştir:
Esas Ücret
Konteyner Başına
IMO Etiket Cezası
50.00 $
Etiket Sökme/Takma
10.00 $
Tablo 2.2.14.A
2.2.15. Kondisyon Tespiti ve Mühür Takma
Boş Konteyner Kondisyon Tespiti
Konteyner sahipleri tarafından talep edilmesi halinde, boş konteynerin farklı standartlarda eşyaya
uygunluğunun tespit edilmesi ve raporlanması hizmetidir.
Esas Ücret
Konteyner Başı
Boş konteyner kondisyon tespiti
3.00 $
Konteyner mühür takma
5.00 $
Tablo 2.2.15.A
2.2.16. Fumigasyon, Dezenfeksiyon ve Yıkama
Fumigasyon
Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla, belirli sıcaklıktaki kapalı bir ortama, gaz halinde etki eden
bir fumigantı belirli bir miktarda verme ve belirli bir süre ortamda tutma işlemidir.
Dezenfeksiyon
Zararlı organizmaların yok edilmesi veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla, fiziksel veya kimyasal
yöntem ve maddeler (ilaçlama) kullanılması işlemidir.
Yıkama
Yıkama tesisine getirilen her türlü araç, gereç ve konteynerlerin basınçlı sıcak/soğuk su ile içinin
ve/veya dışının yıkanması hizmetini ifade eder. Yıkama işlemi yapmak için yıkama tesisine getirilen
her türlü araç, gereç, eşya ve konteynerin gerek görülmesi halinde araç üzerinden indirilmesi ve/veya
araç üzerine yüklenmesi hizmetleri esas ücretlere dâhildir.
39
www.limakports.com.tr
2.2. KONTEYNER HİZMETLERİ
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıda gösterilmiştir.
Esas Ücret
20’ Boş
40’ Boş
20’ Dolu – Dış Yıkama
40’ Dolu – Dış Yıkama
Fumigasyon Dezenfeksiyon Yıkama
Adet
Başına
Adet
Başına
Adet
Başına
Adet
Başına
20.00 $
15.00 $
40.00 $
35.00 $
25.00 $
60.00 $
20.00 $
15.00 $
10.00 $
35.00 $
25.00 $
15.00 $
Tablo 2.2.16.A
Fumigasyon, dezenfeksiyon, yıkama/kurutma hizmeti ücretleri, %18 oranında KDV ilave edilmek
suretiyle tahsil edilecektir..
40
www.limakports.com.tr
2.3. DÖKME YÜK HİZMETLERİ
2.3.
DÖKME YÜK HİZM ETL ERİ
2.3.1. Tanımlar
Dökme Katı Kargo: Ambalajlanmamış ve genellikle yükleme - boşaltması mekanik vasıta ve tesis
gerektiren her nevi katı maddeler ile yükleme - boşaltması kavrama, kazan, kepçe vb. araçları
gerektiren maddeler
Dökme Sıvı Kargo: Ambalajlanmamış ve genellikle yükleme - boşaltması mekanik vasıta ve tesis
gerektiren her nevi sıvı eşya
2.3.2. Gemi Yükleme – Boşaltma Hizmetleri
1. Kargonun geçici depolama yerlerinden müşteri aracına yüklenmesi ve müşteri aracından gemi
ambar ya da güvertesine yüklenmesi veya gemi ambar ve güvertesinden müşteri aracına
yüklenmesi ve geçici depolama yerlerinde müşteri aracından indirilme hizmetlerini kapsar.
2. Liman imkanları dahilinde gemideki kargonun boşaltması, yüklemesi, doğrudan teslimatı veya
aktarımı için ekipman (gemi vinci dahil), işçi ve teçhizat tedariki hizmetidir.
3. Dökme kargo eşyanın yükleme boşaltma hizmeti kapsamında gemiden terminal sahasına
nakliyesi veya terminal sahasından gemiye nakliyesi müşteri imkânları ile yapılır ve müşterinin
sorumluluğundadır.
4. İşletmece yapılan dökme katı eşya yükleme veya boşaltma hizmetlerinde, dökme katı eşyanın,
haplama hizmeti dahildir.
5. Yükleme, boşaltma, şifting hizmetlerinin LİMAKPORT tarafından yerine getirilmesi sırasında; işin
veya eşyanın özelliğine göre gerektiğinde ve iş sahibinin isteği üzerine, iş sahibine veya gemiye
ait teçhizat, araç ve gereç ile insan gücünün kullanılmasına izin verilebilir. Bu takdirde, bu
operasyonların tüm sorumluluğu iş sahibine aittir.
6. TCDD İskenderun Limanı Kuruluş Ana Statüsünde belirlenen yerler içinde demirleyen veya
İşletmeye ait olmayan rıhtım ve iskelelere yanaşan veya şamandıralara bağlanan gemilere, iş
sahiplerince yapılacak dökme sıvı yükleme/boşaltmalarında ton başına 0.20.- ABD doları, her nevi
dökme katı ve ambalajlı eşya yükleme/boşaltmalarında ton başına 0.40.- ABD doları ücret alınır
(Tablo 2.3.2.B).
7. İş sahiplerince, gemilere yükletilecek veya gemilerden boşaltılacak dökme sıvının tahmini miktarı
hizmete başlamadan önce, kati miktarının da hizmetin yapılmasını takiben yazılı olarak
LİMAKPORT’a bildirilmesi zorunludur. Bu yükleme/boşaltmanın LİMAKPORT’a ihbar edilmeden
yapıldığının tespiti halinde, tahsili gereken ücret, esas ücretlerin 3 misli olarak alınır. Gemiye
yapılan ihrakiye yüklemelerinde de aynı esaslar uygulanır.
8. Şifting hizmetlerinde; eşyanın gemiden indirilip, kara veya deniz vasıtası ile taşınarak tekrar
yükletilmesi suretiyle yapılan hizmetler şifting sayılmayıp, bu tür hizmetler için hizmetin çeşidine
göre, bir boşaltma ve bir yükleme ücreti alınır. Yükleme -boşaltma hizmetinin yerine getirilebilmesi
amacıyla, gemide bulunan ve limana mürettep olmayan eşyalar için ise, bir boşaltma, bir yükleme
hizmeti ücreti alınır.
9. Yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerine ait ücretler gemi kaptan veya acentesinden alınır.
Ancak; hizmete başlanmadan önce ücretlerin LİMAKPORT’a yatırılması şartıyla en çok 3 eşya
sahibine ait olması halinde, iş sahiplerinden de tahsil edilir.
10. Müşteri, İşletme tarafından onay verilmesi halinde dökme yük yükleme boşaltma hizmetlerini kendi
imkanları ile yapabilir.
41
www.limakports.com.tr
2.3. DÖKME YÜK HİZMETLERİ
a) Esas Ücretler
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Ton Başına
LİMAKPORT
Ekipmanları ile
Dökme Katı
3.00 $
Dökme Katı Gemi Üzerinde Şifting
3.50 $
Kendi İmkânları ile
İşletme ile görüşülerek
fiyatlandırılır.
İşletme ile görüşülerek
fiyatlandırılır.
Tablo 2.3.2.A
Esas Ücret
Ton Başına
Kendi İmkânları ile
Şamandıralara bağlanan gemilere, iş sahiplerince
yapılacak dökme sıvı yükleme/boşaltma
Şamandıralara bağlanan gemilere, iş sahiplerince
yapılacak dökme katı yükleme/boşaltma
0.20 $
0.40 $
Tablo 2.3.2.B
b) Ek Ücretler
Ek ücret alınan durumlar ve ilgili fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ek Ücretler
Esas Ücret Üzerinden
IMO’lu / Tehlikeli Kargo
20%
Soğutulmuş / Dondurulmuş Kargo
30%
LİMAKPORT Bilgisi Dışında Şifting
100%
İş sahiplerince gemilere yükletilecek
veya boşaltılacak dökme sıvının
LİMAKPORT’a ihbar edilmeden
yapıldığının tespiti halinde
(Şamandıralara yanaşıp/ayrılan gemiler
dahil )
300%
İşletme ile görüşülerek fiyatlandırılır.
Çuvaldan Dökme Katı Manipülasyonu
Gemi postaları arasında taşlaşmış
yüklerin haplanmak üzere ambara
indirilmesi işi hizmeti
400 $ / Makina / Vardiya
Tablo 2.3.2.C
2.3.3. Ambar Kapağı Açma / Kapama
1.
Gemi ambar kapaklarının açılmasının/kapatılmasının sağlanması hizmetidir.
2.
Gemi ambar ve gladora kapaklarının yükleme/boşaltma hizmetinin bitiminden sonra rıhtımda
bırakılmaları halinde, bırakılan kapağın ağırlığı üzerinden ithal eşya ardiye ücreti alınır.
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Kapak Başına
Gemi Üzerinde Açma/Kapama
72.00 $
Rıhtım Vasıtasıyla Açma/Kapama
120.00 $
Tablo 2.3.3.A
42
www.limakports.com.tr
2.3. DÖKME YÜK HİZMETLERİ
2.3.4. Terminal
1.
Liman imkanları dahilinde, terminale alınan eşyayı, sahibi veya taşıyıcılara teslim etmek ya da
teslim almak üzere, kara vasıtalarından boşaltılması veya gerektiğinde yerinin değiştirilmesi
veya istif edilmesi veya tersi,
2.
Kara vasıtasındaki eşyanın doğrudan diğer bir kara vasıtasına istifi,
3.
Dökme kargo eşyanın yükleme boşaltma operasyonları sırasında gemiden terminal sahasına
veya terminal sahasından gemiye yapılacak nakliyeleri müşteri kendisi sağlayacaktır.
4.
Dökme kargo İş istek sahibi tarafından ara nakliye hizmetlerinin işletmeden talep edilmesi
durumunda İşletme ile görüşülerek ayrıca ücretlendirilir. (İş istek sahibi tarafından nakliye
hizmeti talebi durumunda işletme imkanları dahilinde hizmet verir. Liman imkanları
elvermemesi durumunda sorumluluk işletmeye ait değildir.)
5.
Dökme katı eşyanın, LİMAKPORT tarafından paketlenmesi ve paketlenen eşyanın, İşletmece
kara vasıtasına konulup istif edilmesi halinde, paketleme ücreti dışında, bir genel kargo
terminal ücreti ayrıca alınır.
6.
Müşteri, İşletme tarafından onay verilmesi halinde dökme yük terminal hizmetlerini kendi
imkanları ile yapabilir. Bakınız Tablo 2.3.4.A.
a) Esas Ücretler
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Ton Başı
Dökme Katı
2.00 $
Müşteri İmkanı İle Terminal
Esas ücret üzerinden % 50 indirim uygulanır.
Tablo 2.3.4.A
Hareket Başı
Hizmet
X-ray/Tartı/ Muayene için transferde,
buralara götürme için ayrı, geri getirme
için ayrı olmak üzere.
Terminal hizmeti ücreti uygulanır
Tablo 2.3.4.B
b) Ek Ücretler
Ek ücret alınan durumlar ve ilgili fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ek Ücretler
Esas Ücret Üzerinden
IMO’lu / Tehlikeli Kargo
20%
Tablo 2.3.4.C
2.3.5. Ardiye
1.
Kargonun, kargo ardiye alanında depolanması ve muhafazası.
2.
Ardiyenin başlangıç tarihi, kargonun LİMAKPORT’a ait liman veya terminal sahalarına alındığı,
gemiyle gelen eşyada ise, konşimento muhteviyatı eşyanın ilk parçasının deniz veya kara
vasıtasına veyahut da terminale konulduğu gündür.
3.
Kara vasıtaları ile gelen eşyada vasıtanın terminale girdiği gün başlar.
4.
Ardiyenin son günü, yükün gemiye yüklendiği veya yükün kapıdan dışarıya çıkartıldığı gündür.
5.
Değeri ardiye ve diğer hizmet ücretlerini karşılamayacak durumda olan ve çabuk bozulabilecek
43
www.limakports.com.tr
2.3. DÖKME YÜK HİZMETLERİ
eşya iş sahibinin talebi ve LİMAKPORT’un izniyle ve bu eşyaya verilecek tüm hizmetlere ait
ücretler depozito olarak ödenmek koşuluyla, geçici depolama yerlerine alınabilir. Ancak, özelliğini
yitirmiş olan eşya geçici depolama yerlerine alınmaz.
6.
Yurt dışından limana getirilen ancak, gümrük işlemlerinin limanda yapılmayıp başka bir Gümrük
Müdürlüğünde gerçekleştirilmesi suretiyle, yurt içerisine alınan her türlü eşyaya ithal rejimi, yurt
içerisindeki bir gümrükte ihraç işlemlerinin yapılması suretiyle, limana getirilen ve buradan yurt
dışına gönderilen her türlü eşya ihraç rejimi kapsamında değerlendirilecektir.
7.
Dökme eşya, Geçici depolama yerlerinin müsait olması ve İşletmece izin verilmesi halinde, geçici
depolama yerlerine alınabilir.
8.
Soğuk hava depolarında olduğu gibi, muhafazası özel tertip ve tesis gerektiren eşya;
LİMAKPORT’un bu tertip ve tesisleri bulunduğu takdirde ve esas ücret tablosunda gösterilen
ücretler uygulanmak koşuluyla alınabilir.
9.
Tehlikeli eşyanın geçici depolama yerlerine alınmasında Bölüm 1.3 Genel Hükümler 1.3.10
maddesinde belirtilen şartlara uyulur.
10. Liman geçici depolama sahalarında yabancı demiryolu idarelerine ait vagonların yük altında
bekletilmesi halinde vagon başına;
Avrupa İdarelerinden limanlarımıza (ithal) olarak gelen ilk rakamı, 01, 02, 21, 22, 41, 42, 11, 12,
31, 32, 81 ve 82 olan vagonlar ile İran, Suriye ve Irak yönünden gelen vagonlardan ilk üç gün
için, 10.-EURO/adet/gün, dördüncü (dördüncü gün dahil) günden itibaren ise, 01, 02, 21, 22, 41,
42, 11, 12, 31, 32, 81 ve 82 olan vagonlardan 50.-EURO/adet/gün, İran, Suriye ve Irak yönünden
gelen vagonlar ile yabancı demiryollarına ait vagonlardan 25.-EURO/adet/gün, ücret alınır.
11. Aşağıdaki koşullarda ardiye muafiyeti oluşur:
i.
ii.
Gemi ambar ve gladora kapaklarının yükleme, boşaltma süresince,
rıhtımda
kalmasında ardiye ücreti alınmaz.
Her türlü, işlemleri tamamlanmış olan eşyanın tamamının veya bir kısmının herhangi bir
nedenle bulunamaması yüzünden sahibine 24 saat içinde teslim edilememesi halinde,
bu eşyadan bu süre sonundan itibaren, eşya bulunup teslim edilinceye kadar ardiye
ücreti alınmaz. Ancak, bir kısmı bulunamayan eşyanın, bulunan kısmının çekilmemesi
halinde, bu kısmın ardiye ücretleri devam eder.
a) Esas Ücretler
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret - Dökme Katı Açık Alan Ardiye
Ton Başı/Gün
ilk 15 gün
0.35 $
15 – 30 gün
0.45 $
31 gün ve üzeri
0.55 $
Tablo 2.3.5.A
b) Ek Ücretler
Ek ücret alınan durumlar ve ilgili fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ek Ücretler
Esas Ücret Üzerinden
IMO’lu / Tehlikeli Kargo
20%
Soğutulmuş / Dondurulmuş Kargo
20%
Tablo 2.3.5.B
44
www.limakports.com.tr
2.3. DÖKME YÜK HİZMETLERİ
2.3.6. ISPS
Elleçlemeye tabi tüm kargolardan alınır. Ancak, gemi üzerinde şifting yapılan kargolardan alınmaz.
Esas Ücretler
Ton Başı
Dökme Katı Yük
0.20 $ +KDV
Tablo 2.3.6.A
2.3.7. Muayene
1. Gümrük muayenesi veya numune alınmak üzere; eşya kaplarının açılması, kapatılması, tartılması,
aktarılması, kaplara numara ve marka verilmesi, eşyanın istiften seçilmesi, tekrar kaplara
yerleştirilmesi, kapların kurşunlanması ve benzeri hizmetleri kapsar.
2. İstifte bulunan yükün numune alma, gümrük muayenesi, x-ray, muayene veya tartı hizmeti için
transfer edilmesi halinde hareket başına terminal hizmeti ücreti alınır.
Numune alma ya da Gümrük Muayenesi
Belge Başı
Dökme katı Muayene
10.00 $ +verilen terminal hizmeti ücretleri
Tablo 2.3.7.A
2.3.8. Ambalajlama
Esas Ücret
Ton Başı
Dökme Katı Eşyanın Limakport tarafından
paketlenmesi (Kullanılacak her türlü malzeme
hariç)
Müşteri tarafından paketlenmesi (Limakport’un
onay vermesi halinde)
İşletme ile görüşülerek fiyatlandırılır.
İşletme ile görüşülerek fiyatlandırılır.
Tablo 2.3.8.A
2.3.9. Fumigasyon ve Dezenfeksiyon
Esas Ücret (ton başına)
Dökme Katı
Fumigasyon
Dezenfeksiyon
3.00 $
0.50 $
Tablo 2.3.9.A
Fumigasyon, dezenfeksiyon, yıkama/kurutma hizmeti ücretleri, %18 oranında KDV ilave edilmek
suretiyle tahsil edilecektir.
45
www.limakports.com.tr
2.4. GENEL KARGO HİZMETLERİ
2.4.
GEN EL K ARGO HİZMETL ERİ
2.4.1. Tanımlar
Genel Kargo: Dökme Katı, Dökme Sıvı, adet esasına tabi eşya dışında kalan; elleçlenmesi özellik
arz etmeyen, vinç ve forkliftle istiflenebilen, paletli yükler,
bigbagli ve çuvallı yükler,
variller
(200lt’lik), IBC sıvı yük tankları, levha sac, paket sac, rulo sac, mermer, kasalı/bundle/moloz mermer,
bağlı külçe metaller, ingot/blok metaller, bağlı profil, boru, kasalı/sandıklı cam, çubuk demir, filmaşin,
firkete/inşaat demiri, slab demir, kütük demir, bobin kağıt, rulo halinde yük (kumaş, taşyünü), makaralı
yük, araç lastiği, bağlı/balyalı yük (saman, kamış, pamuk), kolili/kutulu yük, odun, tomruk, sunta, vb.
genel kargo olarak sınıflandırılır.
Soğutulmuş/Dondurulmuş Kargo: Soğuk hava depolarında olduğu gibi muhafazası özel tertip ve
tesis gerektiren eşya
2.4.2. Gemi Yükleme – Boşaltma Hizmetleri
1. Genel kargonun geçici depolama yerlerinden müşteri aracına yüklenmesi ve müşteri aracından
gemi ambar ya da güvertesine yüklenmesi veya gemi ambar ve güvertesinden müşteri aracına
yüklenmesi ve geçici depolama yerlerinde müşteri aracından indirilme hizmetlerini kapsar.
2. Liman imkanları dahilinde gemideki kargonun boşaltması, yüklemesi, doğrudan teslimatı veya
aktarımı için ekipman (gemi vinci dahil), işçi ve teçhizat tedariki hizmetidir.
3. Genel kargo eşyanın yükleme boşaltma hizmeti kapsamında gemiden terminal sahasına
nakliyesi veya terminal sahasından gemiye nakliyesi müşteri imkanları ile yapılır ve müşterinin
sorumluluğundadır.
4. Yükleme, boşaltma, şifting hizmetlerinin LİMAKPORT tarafından yerine getirilmesi sırasında; işin
veya eşyanın özelliğine göre gerektiğinde ve iş sahibinin isteği üzerine, iş sahibine veya gemiye
ait teçhizat, araç ve gereç ile insan gücünün kullanılmasına izin verilebilir. Bu takdirde, bu
operasyonların tüm sorumluluğu iş sahibine aittir.
5. Yükleme, boşaltma, şifting hizmetinde kullanılan, gemiye veya iş sahibine ait çekici veya
tekerlekli/paletli araçların, hizmet esnasında gemiye girip çıkmalarında, yükleme boşaltma ücreti
alınmayacaktır.
6. Şifting hizmetlerinde; eşyanın gemiden indirilip, müşteriye ait kara veya deniz vasıtası ile taşınarak
tekrar yükletilmesi suretiyle yapılan hizmetler şifting sayılmayıp, bu tür hizmetler için hizmetin
çeşidine göre, bir boşaltma ve bir yükleme ücreti alınır.
7. Yükleme - boşaltma hizmetinin yerine getirilebilmesi amacıyla, gemide bulunan ve limana mürettep
olmayan eşyalar için ise, bir boşaltma, bir yükleme hizmeti ücreti alınır.
8. Yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerine ait ücretler gemi kaptan veya acentesinden alınır.
Ancak; hizmete başlanmadan önce ücretlerin LİMAKPORT’a yatırılması şartıyla en çok 3 eşya
sahibine ait olması halinde, iş sahiplerinden de tahsil edilir.
9. Müşteri, İşletme tarafından onay verilmesi halinde genel kargo yükleme boşaltma hizmetlerini
kendi imkanları ile yapabilir.
46
www.limakports.com.tr
2.4. GENEL KARGO HİZMETLERİ
a) Esas Ücretler
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
LİMAKPORT
Kendi İmkânları ile
Ekipmanları ile
Genel Kargo (Ton Başına)
6.00 $
İşletme ile görüşülerek fiyatlandırılır.
Genel Kargo Gemi Üzerinde Şifting
6.00 $
İşletme ile görüşülerek fiyatlandırılır.
(Ton Başına)
Büyük Baş Canlı Hayvan
10.00 $
(Adet Başına)
Küçük Baş Canlı Hayvan
5.00 $
(Adet Başına)
Tablo 2.4.2.A
b) Ek Ücretler
Ek ücret alınan durumlar ve ilgili fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ek Ücretler
Esas Ücret Üzerinden
IMO’lu / Tehlikeli Kargo
20%
Soğutulmuş / Dondurulmuş Kargo
30%
Hafif veya hacimli genel kargo (Beher
parçası 55 kg. ve daha hafif ambalajlı
olan çuvallı / kolili yük, saman,
taşyünü, cam elyafı vb.)
İlave munzam işçilik İşletme ile
görüşülerek ayrıca belirlenir ve
fiyatlandırılır.
100%
LİMAKPORT Bilgisi Dışında Şifting
100%
Tablo 2.4.2.B
c) İndirimler
İndirimler
Esas Ücret Üzerinden
Gemi ile gelen general kargo vagonla
götürülmesi ya da mukabili halinde bu
eşyalara verilecek yükleme boşaltma
hizmetlerinden indirim yapılır
10%
Tablo 2.4.2.C
2.4.3. Ambar Kapağı Açma / Kapama
1.
Gemi ambar kapaklarının açılmasının/kapatılmasının sağlanması hizmetidir.
Gemi ambar ve gladora kapaklarının yükleme/boşaltma hizmetinin bitiminden sonra rıhtımda
bırakılmaları halinde, bırakılan kapağın ağırlığı üzerinden ithal eşya ardiye ücreti alınır.
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
2.
Esas Ücret
Kapak Başına
Gemi Üzerinde Açma/Kapama
72.00 $
Rıhtım Vasıtasıyla Açma/Kapama
120.00 $
Tablo 2.4.3.A
47
www.limakports.com.tr
2.4. GENEL KARGO HİZMETLERİ
2.4.4. Terminal
1. Liman imkanları dahilinde, terminale alınan eşyayı, sahibi veya taşıyıcılara teslim etmek ya da
teslim almak üzere, kara vasıtalarından boşaltılması veya gerektiğinde yerinin değiştirilmesi
veya istif edilmesi veya tersi,
2. Kara vasıtasındaki eşyanın doğrudan diğer bir kara vasıtasına istifi,
3. Genel Kargo eşyanın yükleme boşaltma operasyonları sırasında gemiden terminal sahasına
veya terminal sahasından gemiye yapılacak nakliyeleri müşteri kendisi sağlayacaktır.
4. Genel Kargo iş istek sahibi tarafından ara nakliye hizmetlerinin işletmeden talep edilmesi
durumunda İşletme ile görüşülerek ayrıca ücretlendirilir(İş istek sahibi tarafından nakliye
hizmeti talebi durumunda işletme imkanları dahilinde hizmet verir. Liman imkanları
elvermemesi durumunda sorumluluk işletmeye ait değildir).
5. Müşteri, İşletme tarafından onay verilmesi halinde genel kargo terminal hizmetlerini kendi
imkanları ile yapabilir. Bakınız Tablo 2.4.4.A.
a) Esas Ücretler
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Ton Başı
Genel Kargo
3.00 $
Müşteri İmkanı İle Terminal
Esas ücret üzerinden % 50 indirim uygulanır.
Tablo 2.4.4.A
Hareket Başı
Hizmet
X-ray/Tartı/Tahaffuzhane Muayenesi için
transferde, buralara götürme için ayrı, geri
getirme için ayrı olmak üzere.
Terminal hizmeti ücreti uygulanır.
Tablo 2.4.4.B
b) Ek Ücretler
Ek ücret alınan durumlar ve ilgili fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ek Ücretler
Esas Ücret Üzerinden
IMO’lu / Tehlikeli Kargo
20%
Dondurulmuş / Soğutulmuş Kargo
20%
Genel Kargo Elle Yükleme / Boşaltma
(İlave munzam işçilik İşletmece ayrıca
belirlenir ve fiyatlandırılır.)
100%
Tablo 2.4.4.C
2.4.5. Ardiye
1. Kargonun, kargo ardiye alanında depolanması ve muhafazası.
2. Ardiyenin başlangıç tarihi, kargonun LİMAKPORT’a ait liman veya terminal sahalarına alındığı,
gemiyle gelen eşyada ise, konşimento muhteviyatı eşyanın ilk parçasının deniz veya kara
vasıtasına veyahut da terminale konulduğu gündür.
3. Kara vasıtaları ile gelen eşyada vasıtanın terminale girdiği gün başlar.
48
www.limakports.com.tr
2.4. GENEL KARGO HİZMETLERİ
4. Ardiyenin son günü, yükün gemiye yüklendiği veya yükün kapıdan dışarıya çıkartıldığı gündür.
5. Değeri ardiye ve diğer hizmet ücretlerini karşılamayacak durumda olan ve çabuk bozulabilecek
eşya iş sahibinin talebi ve LİMAKPORT’un izniyle ve bu eşyaya verilecek tüm hizmetlere ait
ücretler depozito olarak ödenmek koşuluyla, geçici depolama yerlerine alınabilir. Ancak, özelliğini
yitirmiş olan eşya geçici depolama yerlerine alınmaz.
6. Yurt dışından limana getirilen ancak, gümrük işlemlerinin limanda yapılmayıp başka bir Gümrük
Müdürlüğünde gerçekleştirilmesi suretiyle, yurt içerisine alınan her türlü eşyaya ithal rejimi, yurt
içerisindeki bir gümrükte ihraç işlemlerinin yapılması suretiyle, limana getirilen ve buradan yurt
dışına gönderilen her türlü eşya ihraç rejimi kapsamında değerlendirilecektir.
7. Soğuk hava depolarında olduğu gibi, muhafazası özel tertip ve tesis gerektiren eşya;
LİMAKPORT’un bu tertip ve tesisleri bulunduğu takdirde ve esas ücret tablosunda gösterilen
ücretler uygulanmak koşuluyla alınabilir.
8. Tehlikeli eşyanın geçici depolama yerlerine alınmasında Bölüm 1.3 Genel Hükümler 1.3.10
maddesinde belirtilen şartlara uyulur.
9. Liman geçici depolama sahalarında yabancı demiryolu idarelerine ait vagonların yük altında
bekletilmesi halinde vagon başına;
Avrupa İdarelerinden limanlarımıza (ithal) olarak gelen ilk rakamı, 01, 02, 21, 22, 41, 42, 11, 12,
31, 32, 81 ve 82 olan vagonlar ile İran, Suriye ve Irak yönünden gelen vagonlardan ilk üç gün için,
10.-EURO/adet/gün, dördüncü (dördüncü gün dahil) günden itibaren ise, 01, 02, 21, 22, 41, 42, 11,
12, 31, 32, 81 ve 82 olan vagonlardan 50.-EURO/adet/gün, İran, Suriye ve Irak yönünden gelen
vagonlar ile yabancı demiryollarına ait vagonlardan 25.-EURO/adet/gün, ücret alınır.
10.
Aşağıdaki koşullarda ardiye muafiyeti oluşur:
i.
ii.
Gemi ambar ve gladora kapaklarının yükleme, boşaltma süresince, rıhtımda kalmasında
ardiye ücreti alınmaz.
Her türlü, işlemleri tamamlanmış olan eşyanın tamamının veya bir kısmının herhangi bir
nedenle bulunamaması yüzünden sahibine 24 saat içinde teslim edilememesi halinde, bu
eşyadan bu süre sonundan itibaren, eşya bulunup teslim edilinceye kadar ardiye ücreti
alınmaz. Ancak, bir kısmı bulunamayan eşyanın, bulunan kısmının çekilmemesi halinde,
bu kısmın ardiye ücretleri devam eder.
a) Esas Ücretler
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Ton Başı/Gün
İthal
İhracat/Dahili/Transit/
Tekrarsevk
İlk 15 gün
0.75 $
0.50 $
15 – 30 gün arası
0,95 $
0.65 $
31 gün ve üzeri
1.15 $
0.75 $
Genel Kargo Açık Alan Ardiye
Tablo 2.4.5.A
b) Ek Ücretler
Ek ücret alınan durumlar ve ilgili fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ek Ücretler
Esas Ücret Üzerinden
IMO’lu / Tehlikeli Kargo
20%
Soğutulmuş / Dondurulmuş Kargo
20%
Tablo 2.4.5.B
49
www.limakports.com.tr
2.4. GENEL KARGO HİZMETLERİ
2.4.6. ISPS
Elleçlemeye tabi tüm kargolardan alınır. Ancak, gemi üzerinde şifting yapılan kargolardan alınmaz.
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücretler
Genel Kargo (Ton Başı)
0.40 $+KDV
Canlı Hayvan (Adet başı)
0.20 $+KDV
Tablo 2.4.6.A
2.4.7. Muayene
1. Gümrük muayenesi veya numune alınmak üzere; eşya kaplarının açılması, kapatılması, tartılması,
aktarılması, kaplara numara ve marka verilmesi, eşyanın istiften seçilmesi, tekrar kaplara
yerleştirilmesi, kapların kurşunlanması ve benzeri hizmetleri kapsar.
2. İstifte bulunan yükün numune alma, gümrük muayenesi, x-ray, tahaffuzhane muayenesi veya tartı
hizmeti için transfer edilmesi halinde hareket başına terminal hizmeti ücreti alınır.
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Ton Başı
2.00 $ + verilen terminal hizmeti ücretleri
Genel Kargo Muayene
Şekil 2.4.7-A
2.4.8. Fumigasyon, Dezenfeksiyon ve Yıkama/Kurutma
Esas Ücret
General Kargo
ton başına
Canlı Hayvan
Adet başına
Fumigasyon
Dezenfeksiyon
Yıkama /Kurutma
3.00 $
0.50 $
1.00 $
2.00 $
Tablo 2.4.8.A
Fumigasyon, dezenfeksiyon, yıkama/kurutma hizmeti ücretleri, %18 oranında KDV ilave edilmek
suretiyle tahsil edilecektir
50
www.limakports.com.tr
2.5. PROJE KARGO HİZMETLERİ
2.5.
PROJE K AR GO HİZM ETL ERİ
2.5.1. Tanımlar
Proje Kargo :Rejimine bakılmaksızın demonte ve/veya monte vaziyette gelen-giden eşya dahil, hacim
bakımından çok yer kaplayan, kolayca yeri değiştirilemeyen, tonajına bakılmaksızın elleçlenmesi
özellik arz eden veya farklı hizmet gerektiren her türlü tek parça eşyayı ve bir proje ait yükler ve
bunların mütemim cüzlerini ifade eder.
Örnek: Raylar, her türlü askeri yükler, Trafo, Makineler ve makine parçaları, vinç ve parçaları,
transformatör, tesis/fabrika donanımları ve ekipmanları, kazan, beton santrali, çimento değirmeni,
kasalı-sandıklı yükler, direkler, fırın, enerji santrali ekipmanları, petrol ve gaz kuyusu ekipmanları,
silindirik tanklar, prefabrik yapılar, mobolar, ofis konteynerler, petrol platform parçaları, vinçle veya iş
makinası ile elleçlenen her türlü taşıt veya araçlar ve benzeri ağır ve/veya hacimli ve/veya hassas
elleçleme gerektiren yükler vb.
2.5.2. Gemi Yükleme – Boşaltma Hizmetleri
1. Proje kargonun geçici depolama yerlerinden müşteri aracına yüklenmesi ve müşteri aracından
gemi ambar ya da güvertesine yüklenmesi veya gemi ambar ve güvertesinden müşteri aracına
yüklenmesi ve geçici depolama yerlerinde müşteri aracından indirilme hizmetlerini kapsar.
2. Liman imkanları dahilinde gemideki kargonun boşaltması, yüklemesi, doğrudan teslimatı veya
aktarımı için ekipman (gemi vinci dahil), işçi ve teçhizat tedariki hizmetidir.
3. Proje kargo eşyanın yükleme boşaltma hizmeti kapsamında gemiden terminal sahasına
nakliyesi veya terminal sahasından gemiye nakliyesi müşteri imkanları ile yapılır ve müşterinin
sorumluluğundadır.
4. Yükleme, boşaltma, şifting hizmetlerinin işletme tarafından yerine getirilmesi sırasında; işin veya
eşyanın özelliğine göre gerektiğinde ve iş sahibinin isteği üzerine, iş sahibine veya gemiye ait
teçhizat, araç ve gereç ile insan gücünün kullanılmasına izin verilebilir. Bu takdirde, bu
operasyonların tüm sorumluluğu iş sahibine aittir.
5. Ağırlığı ne olursa olsun, vinç veya iş makinası ile kaldırılarak elleçlenen tüm yat, tekne, uçak,
helikopterler, tekerlekli/paletli araçlar, her türlü askeri yükler vb. proje kargo kapsamında
değerlendirilir. Bu yüklerin operasyonları İşletme’nin onayına tabidir. Fiyatlandırma İşletme ile
görüşülerek yapılır.
6. Bir konşimento içinde en az bir adet proje kargo bulunması halinde, dökme katı, dökme sıvı, adet
esasına tabi eşya hariç olmak üzere, tüm konşimento muhteviyatı yükler nevi, ağırlık ve miktarına
bakılmaksızın, proje kargo olarak değerlendirilir.
7. Bir proje kargo gemisinde, aynı alıcıya ait 25 tondan ağır 10 (on) adetten fazla parça olması ve bu
parçaların gemiye aynı anda, İşletmece yükletilmesi ve/veya boşaltma edilmesi halinde, “adet
indirimi” uygulanır.
8. Proje kargoya ait %50 ek ücret, operasyon gerekliliğinden dolayı LİMAKPORT’a ait ikinci vincin
kullanılması halinde uygulanır.
9. Şifting hizmetlerinde; eşyanın gemiden indirilip, müşteri araçları ile taşınarak tekrar yükletilmesi
suretiyle yapılan hizmetler şifting sayılmayıp, bu tür hizmetler için hizmetin çeşidine göre, bir
boşaltma ve bir yükleme ücreti alınır.
10. Yükleme -boşaltma hizmetinin yerine getirilebilmesi amacıyla, gemide bulunan ve limana mürettep
olmayan eşyalar için ise, bir boşaltma, bir yükleme hizmeti ücreti alınır.
11. Yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerine ait ücretler gemi kaptan veya acentesinden alınır.
Ancak; hizmete başlanmadan önce ücretlerin LİMAKPORT’a yatırılması şartıyla en çok 3 eşya
sahibine ait olması halinde, iş sahiplerinden de tahsil edilir.
51
www.limakports.com.tr
2.5. PROJE KARGO HİZMETLERİ
a) Esas Ücretler
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Ton Başına
00 – 25.000 kg
8.00 $
25.001 – 35.000 kg
25.00 $
35.001 – 75.000 kg
50.00 $
75.001-101.000 kg
60.00 $
101.001 – 150.000 kg
70.00 $
150.001 – 200.000 kg
95.00 $
200.001 kg +
105.00 $
Tablo 2.5.2.A
Proje Kargo Gemi/Terminal/Gemi Saha içi Taşıma
Müşteri imkânları ile yapılır.
Tablo 2.5.2.B
Yat, Tekne, Uçak, Helikopter, Rüzgar Gülü, Her türlü askeri Yükler vb. (Özel Fiyat
Gerektiren Yükler)
İşletme ile görüşülerek fiyatlandırılır.
Tablo 2.5.2.C
Şifting
Yükleme + Boşaltma Fiyatının
Gemi Üzerinde Şifting
75%
Rıhtım Yoluyla Şifting
100%
Tablo 2.5.2.D
b) Ek Ücretler
Ek ücret alınan durumlar ve ilgili fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ek Ücretler
Esas Ücret Üzerinden
IMO’lu / Tehlikeli Kargo
20%
LİMAKPORT Bilgisi Dışında Şifting
100%
Tablo 2.5.2.E
Proje kargo için ek ücret alınan durumlar ve ilgili fiyatları aşağıdaki gibidir:
Proje Kargo Ek Ücretler
Esas Ücret Üzerinden
İkinci Vinç
50%
Tablo 2.5.2.F
52
www.limakports.com.tr
2.5. PROJE KARGO HİZMETLERİ
c) İndirimler
İndirimler
Esas Ücret Üzerinden
25.000 kg’dan daha ağır yüklerin, kendi
imkanlarıyla, gemi veya rıhtım vinci ile
elleçlenmesi
30%
Bir gemide aynı alıcıya ait 25 tondan ağır
10 adetten fazla parçanın, LimakPort
tarafından elleçlenmesi halinde sadece
26 tondan ağır parçalara
10%
Tablo 2.5.2.G
2.5.3. Ambar Kapağı Açma / Kapama
1.
Gemi ambar kapaklarının açılmasının/kapatılmasının sağlanması hizmetidir.
2.
Gemi ambar ve gladora kapaklarının yükleme/boşaltma hizmetinin bitiminden sonra rıhtımda
bırakılmaları halinde, bırakılan kapağın ağırlığı üzerinden ithal eşya ardiye ücreti alınır.
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Kapak Başına
Gemi Üzerinde Açma/Kapama
72.00 $
Rıhtım Vasıtasıyla Açma/Kapama
120.00 $
Tablo 2.5.3.A
2.5.4. Terminal
1.
Liman imkanları dahilinde, terminale alınan eşyayı, sahibi veya taşıyıcılara teslim etmek ya da
teslim almak üzere, kara vasıtalarından boşaltılması veya gerektiğinde yerinin değiştirilmesi
veya istif edilmesi veya tersi,
2.
Kara vasıtasındaki eşyanın doğrudan diğer bir kara vasıtasına istifi,
3.
Proje Kargo eşyanın yükleme boşaltma operasyonları sırasında gemiden terminal sahasına
veya terminal sahasından gemiye yapılacak nakliyeleri müşteri kendisi sağlayacaktır.
4.
Proje Kargo iş istek sahibi tarafından ara nakliye hizmetlerinin işletmeden talep edilmesi
durumunda İşletme ile görüşülerek ayrıca ücretlendirilir. (İş istek sahibi tarafından nakliye
hizmeti talebi durumunda işletme imkanları dahilinde hizmet verir. Liman imkanları
elvermemesi durumunda sorumluluk İşletmeye ait değildir.)
5.
Müşteri, İşletme tarafından onay verilmesi halinde proje kargo terminal hizmetlerini kendi
imkanları ile yapabilir. Bakınız Tablo 2.5.4.A
a) Esas Ücretler
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Ton Başı
Proje Kargo (00-25.000 kg)
3.00 $
Proje Kargo (25.001-75.000 kg)
15.00 $
Proje Kargo (75.001 kg- sonrası)
25.00 $
53
www.limakports.com.tr
2.5. PROJE KARGO HİZMETLERİ
Esas Ücret
Ton Başı
Proje Kargo (75.000 kg’dan ağır olan parçaların,
hidrolik dorse marifeti ile liman sahasında Fil
ayaklar üzerine müşteri tarafından konması)
10.00 $
Esas ücret üzerinden % 50 indirim
uygulanır.
Müşteri İmkanı İle Terminal
Tablo 2.5.4.A
Hizmet
Hareket Başı
X-ray/Tartı/Muayenes için transferde, buralara
götürme için ayrı, geri getirme için ayrı olmak
üzere.
Terminal hizmeti ücreti uygulanır.
Tablo 2.5.4.B
b) Ek Ücretler
Ek ücret alınan durumlar ve ilgili fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ek Ücretler
Esas Ücret Üzerinden
IMO’lu / Tehlikeli Kargo
20%
Tablo 2.5.4.C
2.5.5. Ardiye
1.
Kargonun, kargo ardiye alanında depolanması ve muhafazası.
2.
Ardiyenin başlangıç tarihi, kargonun LİMAKPORT’a ait liman veya terminal sahalarına alındığı,
gemiyle gelen eşyada ise, konşimento muhteviyatı eşyanın ilk parçasının deniz veya kara
vasıtasına veyahut da terminale konulduğu gündür.
3.
Kara vasıtaları ile gelen eşyada vasıtanın terminale girdiği gün başlar.
4.
Ardiyenin son günü, yükün gemiye yüklendiği veya yükün kapıdan dışarıya çıkartıldığı gündür.
5.
Değeri ardiye ve diğer hizmet ücretlerini karşılamayacak durumda olan ve çabuk bozulabilecek
eşya iş sahibinin talebi ve LİMAKPORT’un izniyle ve bu eşyaya verilecek tüm hizmetlere ait
ücretler depozito olarak ödenmek koşuluyla, geçici depolama yerlerine alınabilir. Ancak,
özelliğini yitirmiş olan eşya geçici depolama yerlerine alınmaz.
6.
Yurt dışından limana getirilen ancak, gümrük işlemlerinin limanda yapılmayıp başka bir
Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilmesi suretiyle, yurt içerisine alınan her türlü eşyaya ithal
rejimi, yurt içerisindeki bir gümrükte ihraç işlemlerinin yapılması suretiyle, limana getirilen ve
buradan yurt dışına gönderilen her türlü eşya ihraç rejimi kapsamında değerlendirilecektir.
7.
Gemiden alınıp, doğruca araç üzerine konulan proje kargonun, gümrük vs. işlemleri için liman
sahasında, araç üzerinde beklemesi halinde, ağırlık üzerinden, proje kargo ardiye ücreti alınır.
Aracın kendisi için, ayrıca ardiye veya araç bekleme ücreti alınmaz.
8.
Tehlikeli eşyanın geçici depolama yerlerine alınmasında Bölüm 1.3 Genel Hükümler 1.3.10
maddesinde belirtilen şartlara uyulur.
9.
Liman geçici depolama sahalarında yabancı demiryolu idarelerine ait vagonların yük altında
bekletilmesi halinde vagon başına;
Avrupa İdarelerinden limanlarımıza (ithal) olarak gelen ilk rakamı, 01, 02, 21, 22, 41, 42, 11, 12,
31, 32, 81 ve 82 olan vagonlar ile İran, Suriye ve Irak yönünden gelen vagonlardan ilk üç gün
için, 10.-EURO/adet/gün, dördüncü (dördüncü gün dahil) günden itibaren ise, 01, 02, 21, 22,
54
www.limakports.com.tr
2.5. PROJE KARGO HİZMETLERİ
41, 42, 11, 12, 31, 32, 81 ve 82 olan vagonlardan 50.-EURO/adet/gün, İran, Suriye ve Irak
yönünden gelen vagonlar ile yabancı demiryollarına ait vagonlardan 25.-EURO/adet/gün,
Ücret alınır.
10.
Aşağıdaki koşullarda ardiye muafiyeti oluşur:
i.
Gemi ambar ve gladora kapaklarının yükleme, boşaltma süresince,
ardiye ücreti alınmaz
rıhtımda
kalmasında
ii.
Her türlü, işlemleri tamamlanmış olan eşyanın tamamının veya bir kısmının herhangi bir
nedenle bulunamaması yüzünden sahibine 24 saat içinde teslim edilememesi halinde, bu
eşyadan bu süre sonundan itibaren, eşya bulunup teslim edilinceye kadar ardiye ücreti alınmaz.
iii.
Ancak, bir kısmı bulunamayan eşyanın, bulunan kısmının çekilmemesi halinde, bu kısmın
ardiye ücretleri devam eder.
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Ton Başı/Gün
İthal
İhracat/Dahili/Transit/
Tekrarsevk
Proje Kargo Açık Alan – İlk 15 gün
1.50 $
0.75 $
Proje Kargo Açık Alan – (15 – 30) gün arası
1.90 $
0.95 $
Proje Kargo Açık Alan – 31 gün ve üzeri
2.25 $
1.15 $
Proje Kargo Araç Üstü – İlk 15 gün
5.00 $
4.00 $
Proje Kargo Araç Üstü – (15 – 30) gün arası
6.25 $
5.00 $
Proje Kargo Araç Üstü – 31 gün ve üzeri
7.50 $
6.00 $
Proje Kargo Ardiye
Tablo 2.5.5.A
Ek ücret alınan durumlar ve ilgili fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ek Ücretler
Esas Ücret Üzerinden
Tehlikeli Eşya / Kargo
20%
Soğutulmuş / Dondurulmuş Kargo
20%
Tablo 2.5.5.B
2.5.6. Muayene
1. Gümrük muayenesi veya numune alınmak üzere; eşya kaplarının açılması, kapatılması, tartılması,
aktarılması, kaplara numara ve marka verilmesi, eşyanın istiften seçilmesi, tekrar kaplara
yerleştirilmesi, kapların kurşunlanması ve benzeri hizmetleri kapsar.
2. İstifte bulunan yükün numune alma, gümrük muayenesi, x-ray, muayene veya tartı hizmeti için
transfer edilmesi halinde hareket başına terminal hizmeti ücreti alınır.
55
www.limakports.com.tr
2.5. PROJE KARGO HİZMETLERİ
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Numune alma ya da Gümrük Muayenesi
Ton Başı
5.00 $ + verilen terminal hizmeti ücretleri
Proje Kargo Muayene
Tablo 2.5.6.A
2.5.7. ISPS
Elleçlemeye tabi tüm kargolardan alınır. Ancak, gemi üzerinde şifting yapılan kargolardan alınmaz.
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücretler
Ton Başı
Proje Kargo
0.40 $ + KDV
Tablo 2.5.7.A
2.5.8. Montaj & Demontaj
1. Terminal sahasında eşyanın iş sahibince monte ve demonte edilmesine İşletmece izin verilmesi
halinde; montaj ve demontaj hizmetlerinde kullanılan her türlü araç, gereç ve personel ile bunların
sorumluluğu iş sahiplerine ait olmak üzere, sadece bu işleme tabi tutulan eşyanın ağırlığı
üzerinden ton başına ücret alınır.
2. Ancak, iş sahibince montaj-demontaj yapılması esnasında, bu tarife kitabındaki hizmetlerin
kapsamına giren bazı hizmetlerin İşletmece yapılması halinde, bu hizmetlerin ücretleri tarifelerine
göre ayrıca alınır.
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Ton başına
Esas Ücret
Montaj&Demontaj (Müşteri kendi imkanlarıyla
yapması halinde)
25.00 $
Tablo 2.5.8.A
2.5.9. Fumigasyon, Dezenfeksiyon ve Yıkama/Kurutma
Esas Ücret
Proje Kargo
ton başına
Fumigasyon
Dezenfeksiyon
Yıkama /Kurutma
3.00 $
0.50 $
1.00 $
Tablo 2.5.9.A
Fumigasyon, dezenfeksiyon, yıkama/kurutma hizmeti ücretleri, %18 oranında KDV ilave edilmek
suretiyle tahsil edilecektir.
56
www.limakports.com.tr
2.6.RO-RO HİZMETLERİ
2.6.
RO-RO H İZM ETLER İ
2.6.1. Tanımlar
Treyler: Feribot, Roll on/Roll of veya benzeri tipteki gemilere, çekici veya itici bir araçla hareket
ettirilerek yükletilen veya boşaltılan, çekici veya iticiden ayrılabilen, yük taşımaya uygun kapalı veya
açık yeri bulunan taşıma araçlarını, (kamyon dahil)
Tekerlekli ve Paletli Araçlar: Çeşitli hizmet tarifelerinde adet üzerinden ücrete tabi tutulan eşya
taşımaya mahsus treyler de dahil, yük taşımaya mahsus olmasa bile, kendi tekerlek ve paletleri
üzerinde gemiye yükletilip, boşaltılan (motosiklet, bisiklet, otomobil, pikap, jeep, otomobile bağlı
römork, panelvan, minibüs, midibüs ve triportör gibi araçlar hariç) kamyon, otobüs, vinç, traktör,
greyder, loder, silindir, vagon ve lokomotif gibi araçları,
2.6.2. Gemi Yükleme-Boşaltma – Şifting Hizmetleri
1. Gemi üzerinde bulunan araçların, gemiden boşaltılıp, ambarlama yerlerine taşınıp park edilmesi,
elleçleme işlemleri için (lashing/unlashing hariç olmak üzere), ekipman, işçilik, sürücü, teçhizat
tedariki.
2. Araçların gemi içinde yer değiştirmeye yönelik şifting hizmetleri
3. Araçların kara-gemi, gemi-kara şiftingi
4. Otomobil ve diğer araçlar, İşletmece, dış görünümleri ve ambalajları itibarıyla teslim alınır ve teslim
edilir.
5. Tekerlekli ve paletli araçların kendi güçleri,
itici veya çekiciler kullanılmaksızın yükletilip
boşaltılması halinde, Proje kargo özel fiyat koşullarına göre ücret alınır.
6. Ro-ro gemisiyle gelen tüm araçların, İşletmece verilecek operatörlerle, kendi tekerlekleriyle
yükletilip, boşaltılması esas ücretlere dâhildir. Ancak, motor arızası nedeniyle kendi makinesiyle
hareket edemeyen araçlardan ek ücret alınır. Ek ücretler, motoru arızalı olan, yürüyebilen aracın,
LİMAKPORT’a ait sürücü ve çekicilerle gemiden boşaltılmasında veya yükletilmesinde uygulanır.
Kendi yürüyemeyen aracın, İşletmece gemiden (vinç vb. kullanılarak) boşaltması veya
yüklenmesinde, Proje kargo özel fiyat koşullarına göre ücret alınır.
7. Gemi ile geçici depolama yerleri arasında eşya veya konteyner taşıması yapan, gemiye veya iş
sahibine ait çekicilerden yükleme/boşaltma hizmeti ücreti alınmaz.
8. Müşteri imkanları ile yapılan yükleme/boşaltmalarda, araçların hasarlı gelmesi, yükleme/boşaltma
esnasında hasarlanması gibi durumlardan İşletme sorumlu değildir.
9. Müşteri imkanları ile yapılan yükleme/boşaltmalarda, tahliye esnasında kullanılacak jokey sayısı
İşletme tarafından belirlenecek ve müşteriye bildirilecektir. Yeterli sayıda jokey sağlanamaması
durumunda oluşan beklemeler müşteriye rücu edilir.
10. Müşteri imkânları ile yapılan terminal şiftinglerde, kendi araçlarının bulunduğu bölgedeki istif düzeni
bozulmayacak ve müşteri araç seçimi yapabilecektir. Şifting esnasında oluşabilecek hasarlardan
İşletme sorumlu değildir.
a) Esas Ücretler
Esas Ücret
Adet Başı
Otomobil, Pickup, Cip, Panelvan,
Midibüsler ve ağırlığı 5 tona kadar
Diğer Tekerlekli veya Paletli Araçlar.
15.00 $
57
www.limakports.com.tr
2.6.RO-RO HİZMETLERİ
Esas Ücret
Adet Başı
Otomobil, Pickup, Cip, Panelvan,
Midibüsler ve ağırlığı 5 tona kadar
Diğer Tekerlekli veya Paletli Araçlar
(Müşteri İmkanları İle)
10.00 $
Traktör, Kamyon, Çekici, Otobüs
35.00 $
Çekici ile birlikte treyler (Dorse)
40.00 $
Çekilerek yüklenen / boşaltılan treyler
(dorse) / yer dorsesi (mafiler) /
Römork vb.
Tekerlekli ve Paletli İş Makinaları
vb.
50.00 $
Adet Başı
5 ton üzeri
50.00 $
Tablo 2.6.2.A
Şifting
Yükleme/Boşaltma Fiyatının
Gemi Üzerinde Şifting
75%
Rıhtım Yoluyla Şifting
100%
Liman Sahasında Yapılan Şifting
100%
Tablo 2.6.2.B
b) Ek Ücretler
Ek ücret alınan durumlar ve ilgili fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ek Ücretler
Esas Ücret Üzerinden
LİMAKPORT’un kabul etmesi
halinde, motoru arızalı aracın,
LİMAKPORT’un ekipmanları ve
sürücüsü kullanılarak çekme (Tamirat
hariç)
Özel Proje fiyatı uygulanır.
IMO’lu Araç
20%
Tablo 2.6.2.C
2.6.3. Terminal Hizmetleri
a) Esas Ücretler
Adet Başına
Terminal
Ro-ro gemileriyle gelen araçların,
kantara, x-ray cihazına, vb. yerlere
İşletmece götürülüp, geri getirilmesi
(Tek ücret)
Müşteri imkânları ile araçların tırlara
yüklenmesi
75.00 $
1.00 $
Tablo 2.6.3.A
58
www.limakports.com.tr
2.6.RO-RO HİZMETLERİ
Liman terminal sahasına deniz veya karayoluyla gelen veya giden tır ve konteynerlerin Gümrük
Muhafaza Müdürlüğü Kaçakçılık ve Narkotik ekiplerinin talepleri doğrultusunda insan gücü, mekanik
vasıta ile yapılan maniplasyon, terminal, ardiye vs. hizmetlerin verilmesi halinde, verilen bu hizmetler
karşılığında, tarifelerindeki ücretler eşya sahibinden alınır.
2.6.4. Ardiye
1. Araç ardiye alanında araçların depolanması ve muhafazası için ekipman/işçilik/teçhizat tedariki.
2. Ardiyenin başlangıç tarihi, aracın LİMAKPORT’a ait liman veya terminal sahalarına teslim edildiği
gün olacaktır.
3. Ardiyenin son günü, aracın gemiye yüklendiği veya aracın kapıdan dışarıya çıkartıldığı gündür.
4. Ambarlama yerlerinde, araç, treylerler, kamyon vs. iç içe veya üst üste konulması halinde,
belgelerinde yazılı adetler üzerinden ardiye ücreti alınır.
5. Treyler ve tekerlekli araçlar, geçici depolama yerlerine alındığı tarihten itibaren, buralarda kaldığı
sürece adet üzerinden ardiye ücreti öderler. Ancak, dolu treyler içindeki eşyanın, boşaltılarak
geçici depolama yerine alınması halinde, bu eşyadan geçici depolama yerine alındığı tarihten
itibaren, ağırlığı üzerinden, ayrıca ardiye ücreti alınır. Boşalan treylerin veya kamyonun, adet
üzerinden ardiye ücreti ise devam eder.
İçinde birden fazla belge muhteviyatı eşya ve birden fazla kişiye ait eşya bulunan treylerin ve talep
üzerine, eşyası geçici depolama yerine boşaltılan treylerin ardiye ücreti, adet üzerinden,
boşaltıldığı güne kadar nakliyecisinden (forwarderdan) ya da acentesinden, boşalan eşya için,
boşaltıldığı gün dâhil, müşteriye teslim edildiği güne kadarki, ardiye ücreti ağırlığı üzerinden eşya
sahibinden alınır. Boşalan treylerin ardiyesi adet üzerinden devam eder.
6. Yurt dışından limana getirilen,
ancak,
gümrük işlemlerinin limanda yapılmayıp, başka bir
Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilmesi suretiyle, yurt içerisine alınan her türlü araç ithal rejimi,
yurt içerisindeki bir gümrükte ihraç işlemlerinin yapılmak suretiyle, limana getirilen ve buradan yurt
dışına gönderilen her türlü araç, ihraç rejimi kapsamında değerlendirilecektir.
a) Esas Ücretler
Esas Ücret
Adet Başı/Gün Başı
İthal
İhracat/Dahili/Transit/
Tekrar sevk
Otomobil / Pickup, Cip, Panelvan,
Minibüs, Midibüsler ve 5 tona kadar
Diğer Tekerlekli veya Paletli
Araçlar
0-10 gün arası: 5.00 $
2.50 $
Otomobil / Pickup, Cip, Panelvan,
Minibüs, Midibüsler ve 5 tona kadar
Diğer Tekerlekli veya Paletli
Araçlar
11-20 gün arası: 7.00 $
21-30 gün arası: 9.00 $
31 gün sonrası: 12.50 $
59
11-20 gün arası: 3.50 $
21-30 gün arası: 4.00 $
31 gün sonrası: 5.00 $
www.limakports.com.tr
2.6.RO-RO HİZMETLERİ
Esas Ücret
Adet Başı/Gün Başı
Traktör, Kamyon, Çekici, Otobüs
Traktör, Kamyon, Çekici, Otobüs
Çekici ile birlikte treyler (Dorse)
Çekilerek yüklenen / boşaltılan
Treyler (Dorse) / Yer Dorsesi
(Mafiler)/ Römork vb.
Tekerlekli ve Paletli İş Makinaları
vb.
6.00 $
2.85 $
11-20 gün arası: 8.40 $
21-30 gün arası: 10.80 $
31 gün sonrası: 15.00 $
1. gün: 5.00 $
2. gün: 10.00 $
3. gün ve sonrası: 15.00 $
1.gün: 10.00 $
2.gün: 15.00 $
3. gün ve sonrası: 20.00 $
11-20 gün arası: 4.00 $
21-30 gün arası: 4.60 $
31 gün sonrası: 5.70 $
1.gün: 4.00 $
2.gün: 8.00 $
3. gün ve sonrası: 10.00 $
1. gün: 8.00 $
2. gün 13.00 $
3. gün ve sonrası 18.00 $
Adet Başı /Gün Başı
5 ton ve üzeri
15.00 $
Elektriğe Bağlanan Soğutuculu
Araçların / Treylerlerin Ardiyesi
Elektriğe Bağlanan Soğutuculu
Araçların / Treylerlerin Gözetimi
8.00 $
55.00 $
20.00 $
Tablo 2.6.4.A
b) Ek Ücretler
Ek ücret alınan durumlar ve ilgili fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ek Ücretler
Esas Ücret Üzerinden
IMO’lu/Tehlikeli Araç
20%
Tablo 2.6.4.B
2.6.5. Muayene
Gümrük Muayenesi
Araç Başı
Araç Muayene
4.00 $
Tablo 2.6.5.A
2.6.6. ISPS
Elleçlemeye tabi tutulan tüm araçlar için geçerlidir.
Adet Başı
Tüm araçlar için
3.00 $ +KDV
Tablo 2.6.6.A
60
www.limakports.com.tr
2.6.RO-RO HİZMETLERİ
2.6.7. Harici Kontrol Hizmeti (X-Ray Hizmeti)
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıda gösterilmiştir.
Esas Ücret
Araç Başı
Liman dahilindeki tırlara verilen hizmet
30.00 $
Dışarıdan gelen tır/otobüs/kamyon verilen
hizmet
150.00 $
Tablo 2.6.7.A
2.6.8. Diğer Hizmetler
Adet Başı
Esas Ücret
Araç Aküsüne Elektrik Takviyesi
30.00 $
Araba/pikap gibi küçük araç lashingi
(malzeme hariç)
Otobüs, iş makinası gibi büyük araç lashingi
(malzeme hariç)
5.00 $
10.00 $
Araba/pikap gibi küçük araç unlashingi
5.00 $
Otobüs, iş makinası gibi büyük araç unlashingi
10.00 $
Anahtarı olmayan/anahtarı araç içerisinde
kalan araçların kapısının açılması
25.00 $
Tablo 2.6.8.A
2.6.9. Fumigasyon, Dezenfeksiyon ve Yıkama/Kurutma
Esas Ücret
Tekerlekli paletli araç
Otomobil Pikap Jeep
Adet başına
Adet başına
Fumigasyon
Dezenfeksiyon
Yıkama/Kurutma
20.00 $
10.00 $
10.00 $
5.00 $
35.00 $
10.00 $
Tablo 2.6.9.A
61
www.limakports.com.tr
2.7. DİĞER HİZMETLER
DİĞER HİZMETL ER
2.7.
2.7.1. Tartı
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Beher tartım başına
Tartılan Eşya ve Araç Başına (Boş / Dolu)
2.50 $
Tablo 2.7.1.A
2.7.2. Yolcu
1. Ücretler, gemi belgesinde yazılı yolcu ve turist adedine göre, gemi kaptan veya acentesinden
alınır.
2. Yolcu ve turistlerin beraberindeki zati eşya için, ayrıca ücret alınmaz.
3. 7 yaşına kadar (7 yaş dahil) çocuklardan, tatbikat ve memleketimizi ziyaret maksadıyla gelen
münhasıran deniz seyir eğitimi yapan okul gemilerinin öğretmen ve öğrencilerinden ve deniz
kazazedelerinden bu ücretler alınmaz.
4. Turistlerden alınan ücretin; aynı gemi kaptanı veya acentesi tarafından ilk uğranılan Türk
Limanlarından birisinde ödendiğinin belgelenmesi halinde, geminin uğradığı diğer limanlarda
ayrıca ücret alınmaz.
5. İç hat yolcularına bu tarife ücretleri uygulanmaz.
6. Gemiyle günü birlik gelen ve aynı gemiyle giden yolcu/turistler ile başlangıç limanı olarak
limandan hareket eden tur amaçlı gemilerle giden ve tekrar aynı gemiyle limana gelen
yolcu/turistler için gelen yolcu ücreti alınır.
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Yolcu Başı/Araç Başı
Gelen
2.00 $
Giden
5.00 $
Yolcu Otomobili
5.00 $
Yolcu Cipi
5.50 $
Yolcu Minibüsü
11.00 $
Yolcu Diğer Aracı
22.00 $
Tablo 2.7.2.A
Yolcu Başı/Araç Başı
ISPS
Yolcu Başına
1.00 $ + KDV
Araç başına
3.00 $+ KDV
Tablo 2.7.2.B
2.7.3.
Alan Kirası
Liman İşletmelerince geçici depolama yerlerinden ihtiyaç fazlası sahalar, gemi ile gelen ve/veya
gemiyle gidecek olan ihraç, ithal, transit ticaret eşyası konulmak üzere,
-
Kapalı alanlar için beher 15 gün ve kesri için m2 başına,
Açık alanlar için 1 ay ve kesri için m2 başına;
olmak üzere İşletmece belirlenecek fiyat üzerinden sözleşme imzalanması suretiyle kiraya verilebilir.
62
www.limakports.com.tr
2.6.RO-RO HİZMETLERİ
2.7.4. Forklift ve Ekipman Kira Ücreti
1. Esas ücretler; vasıta personel ve tüketilen yakıtın ücretleri dahildir.
2. Kiralanan araç ve gerecin kira ücreti; bunların hizmete verildiği andan hizmetin bitimine kadar geçen
süre için alınır.
3.Bir kiralama hizmeti için en az ücret; terminal sahası içerisinde 1 saatlik, terminal sahası dışında ise
4 saatlik ücretten az olamaz.
4.Yükleme/boşaltma hizmetlerinde; İşletmece kullanılan araç ve gereçler için bu tarife hükümleri
uygulanmaz.
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Esas Ücret
Saat veya Kesri Başına
3 Tonluk forklift
50.00 $
5 Tonluk forklift
70.00 $
10 Tonluk forklift
90.00 $
20 Tonluk forklift
110.00 $
30 Tonluk forklift
160.00 $
Tablo 2.7.4.A
2.7.5. Kara Vasıtaları Atıklarının Alınması
Liman sahasında içerisi doldurulan veya boşaltılan kara vasıtalarından (vagon hariç) atıkların
alınması hizmetidir.
Hizmetlere uygulanan esas ücretler aşağıdaki gibidir:
Atık Alımı
Araç Başına
Kara Vasıtası (Vagon Hariç)
10.00 $
Tablo 2.7.5.A
2.7.6. Eçhize Kirası
Her türlü eçhize (kavrama, kazan-kepçe, bunker, her nevi kanca ve sapan, her nevi palet, muşamba);
istek sahiplerine ücreti peşin olarak ve rayiç bedelleri göz önünde bulundurularak, depozito almak
suretiyle teslim edilir. Bunların kullanılmasından doğabilecek zarar ve ziyan kiralayana aittir.
Eçhize kiralama hizmeti, Liman işletmesinin imkanları dahilinde verilir. Fiyatlar İşletme ile görüşülerek
belirlenir.
2.7.7. Posta Bekleme
Tarifenin ''1.3. Genel Hükümler'' bölümü 1.3.11 maddesinde belirtilen nedenlerle, maddede belirtilen
esaslara göre aşağıdaki hizmetler kapsamında postaların bekletilmesi halinde posta bekleme ücreti
alınır.
63
www.limakports.com.tr
2.6.RO-RO HİZMETLERİ
- Yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerinin yerine getirilmesi için, iş sahibinin isteği üzerine,
LİMAKPORT’un işe tertip ettiği personel, araç ve gerecin, her bir posta için, o postada görevli memur
ve işçiler (deniz vasıtası personeli dahil) ile hizmete tahsis edilen araç ve gereç dahil beklemeyi
kapsar.
- Terminal hizmetleri İçin müstakil posta talep edilmesi halinde, İşletmece tefrik edilen personel ile
araç ve gerecin, bir posta için, o postada görevli memur ve işçiler ile hizmete tahsis edilen araç ve
gereç dahil beklemenin, beher saat ve kesri için ücret alınır.
Saat veya Kesri Başına
Bekleme
Gemi Posta Bekleme
100.00 $
Saha Posta Bekleme
50.00 $
Tablo 2.7.7.A
2.7.8. Araç Fuzuli İşgal
1. Terminal sahasına yük alıp vermek amacıyla gelen kara vasıtalarının, İşletme ve Gümrükte işi
bittiği halde terminali terk etmemesi halinde, fuzulen kaldığı her gün için vasıta başına 25.- ABD
ücret alınır. Ayıca, vasıtadaki eşya için ayrıca ardiye ücreti alınır.
2. Limana yük almak için giren boş araçların, çeşitli nedenlerle, boş olarak liman dışına çıkmaları
halinde, limana girdikleri gün ve boş olarak liman dışına çıktıkları gün dahil, beher gün için araç
fuzuli işgal ücreti alınır.
3. Limana gümrük işlemleri amacıyla giren araçların aynı gün limanı terk etmemeleri halinde girdiği
günden sonraki beher gün için araç fuzuli işgal ücreti alınır.
Araç /Gün Başı
Araç Fuzuli İşgal
Talep edilen hizmetin tamamlanması
akabinde limanı terk etmeyen araçların liman
sahasında beklemesi
25.00 $
Tablo 2.7.8.A
64
www.limakports.com.tr
SON HÜKÜMLER
SON HÜKÜ MLER
Tarifenin Yürürlüğü:
Bu tarife 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer. Bu tarife gereğince yapılacak hizmetler, tarifenin ilgili
bölümlerinde belirtilen özel koşullarından başka bu konulara ilişkin Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve
Talimat Hükümlerine de tabidir. İşletme, zaman içerisinde, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi
hükümlerine uygun olarak, Fiyat Listesini gözden geçirme, değiştirme ve özel koşullarda değişiklik
yapma hakkını saklı tutar. Bu tarifenin İngilizce metni ile Türkçe metni arasındaki çelişki ve/veya anlam
farklılığı olması durumunda, Türkçe metin geçerli olacaktır.
Önemli Not:
Bu kitapta yer alan tüm yazılı ve görsel bilgiler, LimakPort tarafından hazırlanmıştır.
Kitabın tasarım ve telif hakları bütünüyle LimakPort’a aittir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
65
www.limakports.com.tr
EK-1
66
www.limakports.com.tr
Dokuman No: FR-OPR-025
Tarih:
Rev:
LİMAK İSKENDERUN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
GENEL YÜK SAHA HİZMETLERİ İŞ TALEP FORMU
………...………… / ……....... - ……...…
Faturanın Kesileceği Taraf ( Tam Unvan )
Müşteri Kayıt Numarası
İşlem Bitiş Tarihi
S. No
Konşimento No
Rejim
Adet
Tonaj
Gemi Adı
Limana Giriş
Tarihi
Limana Geliş Şekli
( Kamyon / Vagon / Gemi )
GTIP No
IMCO No
Geldiği / Gideceği Yer
Diğer Hizmet Açıklaması
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOPLAM YÜK ADEDİ
TOPLAM YÜK TONAJI
YÜK TİPİ
PROJE KARGO
GENEL KARGO
DÖKME KATI
RO-RO
ROPAX
TALEP TÜRÜ
KAPI ÇIKIŞ
KAPI GİRİŞ
GEMİYE YÜKLEME
DİĞER HİZMETLER
Not :
1) Talebiniz ile ilgili olarak seçmek istediğiniz yük tipi , talep türü için kutucuğa ( X ) işareti koyunuz.
2) Diğer hizmetler seçeneğini işaretlediğinizde açıklama kısmına istediğiniz hizmet türünü ( tartı , muayene v.b. ) yazınız.
Koşullar ve Şartlar ;
1- Talep ettiğim hizmetlerle ilgili hazırlıkları ve bu konudaki tedbirleri, limanın günlük iş kapasitesine göre ayarlamayı, 2- Limakport Liman Hizmetleri Tarifesinde belirtilen Genel Esaslar, Özel Koşullar ve Fiyat Listesinin bağlayıcı olduğunu, bu hükümlere uygun haraket edeceğimi,
3- İşletmece tesbit edilecek çalışma saatlerine uymayı, iş isteklerini sıra ve liman imkanları dahilinde yerine getirileceğini,
4- Limana deniz yolu, kara yolu ve demir yolu ile getireceğim her türlü eşyanın ve bunların elleçlenmesi için limana giren personellerin, araçların, gereçlerin vasıtaların vb. her türlü ekipmanlarımı tüm risklere karşı sigortalı olduğunu,
5- Talep ettiğim hizmetlerdeki yüklerin değerlerinin aşağıdaki belirtilen birim değerlerin altında olduğunu;
Konteyner
: Konteyner başına 100.000.-USD (Yüz Bin Amerikan Doları)
Dökme Yük
: Ton başına 500.-USD (Beş Yüz Amerikan Doları)
Genel Kargo
: Ton başına 1.000.-USD (Bin Amerikan Doları)
Proje Kargo
: Parça başına 10.000.-USD (On Bin Amerikan Doları)
Ro-Ro (0 km)
: Araç Başına 25.000.-USD (Yirmi Beş bin Amerikan Doları)
Ro-Ro (2. El)
: Araç Başına 5.000.-USD (Beş Bin Amerikan Doları)
Ropax
: Araç Başına 20.000.-USD (Yirmi Bin Amerikan Doları)
6- Talep ettiğim hizmetlerdeki yüklerin birim değerlerinin, 5. madde belirtilen değerlerin üstünde ise, bu yüklere ait listeyi Mali İşler Birimine yazılı olarak talep yaparken bildireceğimi aksi takdirde bu eşyaların, Liman İşletmesinin ve/veya taşeronlarının kusurlarından dolayı zarar görmesi halinde
dahi, bu zarar için Liman İşletmesinden ve/veya taşeronundan tazminat, hasar veya her ne nam altında olursa olsun alacak talebinde bulunmayacağımı,
7- Talep ettiğim hizmete yönelik ekipman, araç, gereç ve personele tahsis etmem durumunda, araç, gereç ve personele ilişkin başta 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Mevzuatı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı iş kanunu ve Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe ilişkin 152
sayılı Uluslararası Sözleşme olmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatın ve Liman işletmesinin zorunlu kıldığı tüm tedbirleri alacağımı ve alınmasını sağlayacağımı kabul ederim. İşletme tarafından uygunluk verilse dahi tahsis edeceğim ekipman, araç, gereç ve personelin, 3.şahıslara,
gemilere, eşyalara ve liman tesislerine, liman ekipmanlarına vereceği her türlü maddi ve manevi, müspet ve/veya menfi zararlardan ve gerek ekipman gerekse bunları kullanan personelin neden olduğu iş kazalarından doğrudan doğruya münhasıran sorumlu olduğumu gayrikabili rücu olarak kabul,
beyan ve taahhüt ederim. İşletmenin bu nedenlerle muhatap olacağı ve/veya uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı kusur oranına bakılmaksızın tazmin etmekle yükümlü olduğumu;
Tüm maddeleri detaylı bir şekilde okuduğumu, işletme tarafından bilgilendirildiğimi ve tüm koşul ve şartları kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.
Bu iş talep formu LİMAK PORT işletmesinin operasyon koşulları dahilinde geçerli olup,zaman zaman güncellenebilir.
TALEP EDEN
FİRMA ADI
İMZA
KAŞE
ÖDEYEN
FİRMA ADI
İMZA
KAŞE
DÖKÜMANTASYON
ADI-SOYADI
İMZA
KAŞE
TİCARİ TARİFE
ADI-SOYADI
İMZA
KAŞE
LİMAK İSKENDERUN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
KONTEYNER SAHA HİZMETLERİ İŞ TALEP FORMU
Dokuman No: FR-OPR-026
Tarih:
Rev:
……….…………… / ……….….….. - …………...…
Faturanın Kesileceği Taraf ( Tam Unvan )
Müşteri Kayıt Numarası
İşlem Bitiş Tarihi
S. No
Konteyner No
Konşimento No
Rejim
Ebat
Dolu / Boş
Gemi Adı
Limana Giriş Tarihi
Limana Geliş Şekli
( Kamyon / Vagon / Gemi )
GTIP No
IMCO No
Geldiği / Gideceği Yer
Diğer Hizmet Açıklaması
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOPLAM KONTEYNER ADEDİ
20
40
KONTEYNER LASHING & UNLASHING HİZMETLERİ
TALEP TÜRÜ
İÇ BOŞALTIM
İÇ DOLUM
KAPI ÇIKIŞ
KAPI GİRİŞ
DİĞER HİZMETLER
TALEP TÜRÜ
APARAT
FORKLİFT
İŞÇİ
FORKLİFT & İŞÇİ
LASHING & UNLASHING TÜRÜ
KONTEYNER SAYISI
TEK BLOK
ÇİFT BLOK
NOT
1) Talebiniz ile ilgili olarak seçmek istediğiniz yük tipi , talep türü için kutucuğa ( X )
işareti koyunuz.
2) Diğer hizmetler seçeneğini işaretlediğinizde açıklama kısmına istediğiniz hizmet
türünü ( tartı , muayene v.b. ) yazınız.
MOLOZ
PALETLİ MERMER
ÇELİK HALAT
UNLASHING
Koşullar ve Şartlar ;
1- Talep ettiğim hizmetlerle ilgili hazırlıkları ve bu konudaki tedbirleri, limanın günlük iş kapasitesine göre ayarlamayı, 2- Limakport Liman Hizmetleri Tarifesinde belirtilen Genel Esaslar, Özel Koşullar ve Fiyat Listesinin bağlayıcı olduğunu, bu hükümlere uygun haraket edeceğimi,
3- İşletmece tesbit edilecek çalışma saatlerine uymayı, iş isteklerini sıra ve liman imkanları dahilinde yerine getirileceğini,
4- Limana deniz yolu, kara yolu ve demir yolu ile getireceğim her türlü eşyanın ve bunların elleçlenmesi için limana giren personellerin, araçların, gereçlerin vasıtaların vb. her türlü ekipmanlarımın tüm risklere karşı sigortalı olduğunu,
5- Talep ettiğim hizmetlerdeki yüklerin değerlerinin aşağıdaki belirtilen birim değerlerin altında olduğunu;
Konteyner
: Konteyner başına 100.000.-USD (Yüz Bin Amerikan Doları)
Dökme Yük
: Ton başına 500.-USD (Beş Yüz Amerikan Doları)
Genel Kargo
: Ton başına 1.000.-USD (Bin Amerikan Doları)
Proje Kargo
: Parça başına 10.000.-USD (On Bin Amerikan Doları)
Ro-Ro (0 km)
: Araç Başına 25.000.-USD (Yirmi Beş bin Amerikan Doları)
Ro-Ro (2. El)
: Araç Başına 5.000.-USD (Beş Bin Amerikan Doları)
Ropax
: Araç Başına 20.000.-USD (Yirmi Bin Amerikan Doları)
6- Talep ettiğim hizmetlerdeki yüklerin birim değerlerinin, 5. madde belirtilen değerlerin üstünde ise, bu yüklere ait listeyi Mali İşler Birimine yazılı olarak talep yaparken bildireceğimi aksi takdirde bu eşyaların, Liman İşletmesinin ve/veya taşeronlarının kusurlarından dolayı zarar görmesi
halinde dahi, bu zarar için Liman İşletmesinden ve/veya taşeronundan tazminat, hasar veya her ne nam altında olursa olsun alacak talebinde bulunmayacağımı,
7- Talep ettiğim hizmete yönelik ekipman, araç, gereç ve personele tahsis etmem durumunda, araç, gereç ve personele ilişkin başta 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Mevzuatı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı iş kanunu ve Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe ilişkin
152 sayılı Uluslararası Sözleşme olmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatın ve Liman işletmesinin zorunlu kıldığı tüm tedbirleri alacağımı ve alınmasını sağlayacağımı kabul ederim. İşletme tarafından uygunluk verilse dahi tahsis edeceğim ekipman, araç, gereç ve personelin,
3.şahıslara, gemilere, eşyalara ve liman tesislerine, liman ekipmanlarına vereceği her türlü maddi ve manevi, müspet ve/veya menfi zararlardan ve gerek ekipman gerekse bunları kullanan personelin neden olduğu iş kazalarından doğrudan doğruya münhasıran sorumlu olduğumu gayrikabili
rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim. İşletmenin bu nedenlerle muhatap olacağı ve/veya uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı kusur oranına bakılmaksızın tazmin etmekle yükümlü olduğumu;
Tüm maddeleri detaylı bir şekilde okuduğumu, işletme tarafından bilgilendirildiğimi ve tüm koşul ve şartları kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.
Bu iş talep formu LİMAK PORT işletmesinin operasyon koşulları dahilinde geçerli olup,zaman zaman güncellenebilir.
TALEP EDEN
FİRMA ADI
İMZA
KAŞE
ÖDEYEN
FİRMA ADI
İMZA
KAŞE
DÖKÜMANTASYON
ADI-SOYADI
İMZA
KAŞE
TİCARİ TARİFE
ADI-SOYADI
İMZA
KAŞE
LİMAK İSKENDERUN LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
GEMİ RIHTIM TALEP FORMU
Dokuman No: FR-OPR-027
Tarih:
Rev:
İŞ TALEP FORMU (KONTEYNER GEMİ VE RIHTIM)
1
Gemi Bilgileri
Gemi Adı
Bayrak
Geliş Limanı
Gidiş Limanı
Geliş Draftı
2
Gidiş Draftı
GRT
NRT
Baş / Kıç Pervane
Gemi Boyu
Gemi Varış Tarihi
Talep Tarihi
Gemi IMO No
Sefer No
Çağrı
Yükleme / Boşaltma Bilgileri
Elleçlenecek tüm konteynerlerin özeti.Gemi acentası tarafından gemi üzerindeki tüm konteynerler birleştirilerek tüm konteyner acentaları için doldurulacak.
20 FEET
HİZMET ADI
GP
Dolu
Tehlikeli Eşya
Reefer
40 FEET
GP
Taşmalı
Boş
Dolu
Boş
Tehlikeli
Eşya
Reefer
Taşmalı
Konteyner Dışı Kargo
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İthal
İhrac
Boşaltma
Yükleme
Boşaltma
Aktarma
Yükleme
Boşaltma
Transit
Yükleme
Boşaltma
Dahili
Yükleme
Rıhtımdan
Shifting
Gemi Güvertesi
SUPALAN KONTEYNERLER
LIMBO
3 Gemi Yan Hizmetleri
Türü
Miktarı
Su Tedarik Hizmeti
Yakıt İhrakiye
Atık Çöp
Sintine
Lashing / Unlashing
Slaç
Katı-Sıvı Atık Hizmetleri
Miktar
Slop
Atık Yağ
Acente Notu
Miktar
Pis Su
Acenteliğimize / donatanlığımıza bağlı olup ………………. Tarih,……………. Saatte, …………. Önlerinde olması beklenen ve ………………………………… tesisi iskelesine yanaşacak / ……………………. Demir yerine demirleyecek olan yukarıda özellikleri belirtilen gemimize kılavuzluk / römorkaj / palamar
hizmetlerinin verilmesini talep ediyoruz.
Talebimiz gereği; Şirketiniz uyguladığı hizmet tarifesi hükümleri ile liman ve iskelelerin yönetmelik, talimat vesair tatbikini; İngiltere Birleşik Krallığı Çekme Şartları şirketler nezdinde oluşan kılavuzluk, römorkaj ve palamar ücretlerini ödemeyi ve iş bu talepnamede bahis hizmete ait
şirketinizce / birliğinizce fatura kesildikten (United Kingdom Standard Towage Condition Revised 1986)'nın sonra fatura adresi değiştirmeyeceğimizi, taraflar arasındaki ihtilaflarda ……………………. mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.
Koşullar ve Şartlar ;
1- Talep ettiğim hizmetlerle ilgili hazırlıkları ve bu konudaki tedbirleri, limanın günlük iş kapasitesine göre ayarlamayı, 2- Limakport Liman Hizmetleri Tarifesinde belirtilen Genel Esaslar, Özel Koşullar ve Fiyat Listesinin bağlayıcı olduğunu, bu hükümlere uygun haraket edeceğimi,
3- İşletmece tesbit edilecek çalışma saatlerine uymayı, iş isteklerini sıra ve liman imkanları dahilinde yerine getirileceğini,
4- Limana deniz yolu, kara yolu ve demir yolu ile getireceğim her türlü eşyanın ve bunların elleçlenmesi için limana giren personellerin, araçların, gereçlerin vasıtaların vb. her türlü ekipmanlarımım tüm risklere karşı sigortalı olduğunu,
5- Talep ettiğim hizmetlerdeki yüklerin değerlerinin aşağıdaki belirtilen birim değerlerin altında olduğunu;
Konteyner : Konteyner başına 100.000.-USD (Yüz Bin Amerikan Doları)
Ro-Ro (2. El) : Araç Başına 5.000.-USD (Beş Bin Amerikan Doları)
Dökme Yük : Ton başına 500.-USD (Beş Yüz Amerikan Doları)
Genel Kargo : Ton başına 1.000.-USD (Bin Amerikan Doları)
Ropax
Proje Kargo : Parça başına 10.000.-USD (On Bin Amerikan Doları)
: Araç Başına 20.000.-USD (Yirmi Bin Amerikan Doları )
Ro-Ro (0 km) : Araç Başına 25.000.-USD (Yirmi Beş bin Amerikan Doları)
6- Talep ettiğim hizmetlerdeki yüklerin birim değerlerinin, 5. madde belirtilen değerlerin üstünde ise, bu yüklere ait listeyi Mali İşler Birimine yazılı olarak talep yaparken bildireceğimi aksi takdirde bu eşyaların, Liman İşletmesinin ve/veya taşeronlarının kusurlarından dolayı zarar görmesi halinde dahi,
bu zarar için Liman İşletmesinden ve/veya taşeronundan tazminat, hasar veya her ne nam altında olursa olsun alacak talebinde bulunmayacağımı,
7- Talep ettiğim hizmete yönelik ekipman, araç, gereç ve personele tahsis etmem durumunda, araç, gereç ve personele ilişkin başta 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Mevzuatı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı iş kanunu ve Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe ilişkin 152 sayılı
Uluslararası Sözleşme olmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatın ve Liman işletmesinin zorunlu kıldığı tüm tedbirleri alacağımı ve alınmasını sağlayacağımı kabul ederim. İşletme tarafından uygunluk verilse dahi tahsis edeceğim ekipman, araç, gereç ve personelin, 3.şahıslara, gemilere,
eşyalara ve liman tesislerine, liman ekipmanlarına vereceği her türlü maddi ve manevi, müspet ve/veya menfi zararlardan ve gerek ekipman gerekse bunları kullanan personelin neden olduğu iş kazalarından doğrudan doğruya münhasıran sorumlu olduğumu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve
taahhüt ederim. İşletmenin bu nedenlerle muhatap olacağı ve/veya uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı kusur oranına bakılmaksızın tazmin etmekle yükümlü olduğumu;
Tüm maddeleri detaylı bir şekilde okuduğumu, işletme tarafından bilgilendirildiğimi ve tüm koşul ve şartları kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.
Bu iş talep formu LİMAK PORT işletmesinin operasyon koşulları dahilinde geçerli olup,zaman zaman güncellenebilir.
TALEP EDEN
FİRMA ADI
İMZA
KAŞE
ÖDEYEN
FİRMA ADI
İMZA
KAŞE
DÖKÜMANTASYON
ADI-SOYADI
İMZA
KAŞE
TİCARİ TARİFE
ADI-SOYADI
İMZA
KAŞE
Dokuman No: FR-OPR-028
Tarih:
Rev:
LİMAK İSKENDERUN LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
GEMİ RIHTIM TALEP FORMU
İŞ TALEP FORMU (GENEL KARGO ve DÖKME YÜK GEMİ VE RIHTIM)
1
2
Gemi Bilgileri
Gemi Adı
Bayrak
Geliş Limanı
Gidiş Limanı
Geliş Draftı
Gidiş Draftı
GRT
NRT
Baş / Kıç Pervane
Gemi Boyu
Gemi Varış Tarihi
Talep Tarihi
Gemi IMO No
Sefer No
Çağrı
Tahliye / Yükleme/Barınma Bilgileri
Tahliye
Yükleme
Shifting
Barınma
Yük Detayları (Bu bölüm Kargo sahipleri adına acenta tarafından doldurulacaktır.)
Yükün Tipi
Yükün Cinsi
Yükün Rejimi
Hizmet Türü
Yükün Paket Şekli
Sahaya Tahliye
3
Supalan
Imco Tipi
Araç Üstü
Shifting
Vagon (ton)
Adet
Diğer (ton)
Yük Sahibinin Adı
Diğer
4. Gemi Yan Hizmetleri
Yolcu Feribotu Hizmetleri
Hizmet Şekli
Sahadan Yükleme
Adet
Türü
Miktarı
Katı-Sıvı Atık Hizmetleri
Miktar
Slop
Su Tedarik Hizmeti
Atık Çöp
Yakıt İhrakiye
Sintine
Atık Yağ
Lashing / Unlashing
Slaç
Pis Su
Acente
Miktar
Acenteliğimize / donatanlığımıza bağlı olup ………………. Tarih,……………. Saatte, …………. Önlerinde olması beklenen ve ………………………………… tesisi iskelesine yanaşacak / ……………………. Demir yerine demirleyecek olan yukarıda özellikleri belirtilen gemimize kılavuzluk / römorkaj /
palamar hizmetlerinin verilmesini talep ediyoruz.
Talebimiz gereği; Şirketiniz uyguladığı hizmet tarifesi hükümleri ile liman ve iskelelerin yönetmelik, talimat vesair tatbikini; İngiltere Birleşik Krallığı Çekme Şartları şirketler nezdinde oluşan kılavuzluk, römorkaj ve palamar ücretlerini ödemeyi ve iş bu talepnamede bahis hizmete
ait şirketinizce / birliğinizce fatura kesildikten (United Kingdom Standard Towage Condition Revised 1986)'nın sonra fatura adresi değiştirmeyeceğimizi, taraflar arasındaki ihtilaflarda ……………………. mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.
Koşullar ve Şartlar ;
1- Talep ettiğim hizmetlerle ilgili hazırlıkları ve bu konudaki tedbirleri, limanın günlük iş kapasitesine göre ayarlamayı, 2- Limakport Liman Hizmetleri Tarifesinde belirtilen Genel Esaslar, Özel Koşullar ve Fiyat Listesinin bağlayıcı olduğunu, bu hükümlere uygun haraket edeceğimi,
3- İşletmece tesbit edilecek çalışma saatlerine uymayı, iş isteklerini sıra ve liman imkanları dahilinde yerine getirileceğini,
4- Limana deniz yolu, kara yolu ve demir yolu ile getireceğim her türlü eşyanın ve bunların elleçlenmesi için limana giren personellerin, araçların, gereçlerin vasıtaların vb. her türlü ekipmanlarımın tüm risklere karşı sigortalı
5- Talep ettiğim hizmetlerdeki yüklerin değerlerinin aşağıdaki belirtilen birim değerlerin altında olduğunu;
Konteyne : Konteyner başına 100.000.-USD (Yüz Bin Amerikan
Ro-Ro (2. : Araç Başına 5.000.-USD (Beş Bin Amerikan Doları)
Dök : Ton başına 500.-USD (Beş Yüz Amerikan Doları)
Genel
Ropax
Proj : Parça başına 10.000.-USD (On Bin Amerikan Doları)
: Ton başına 1.000.-USD (Bin Amerikan Doları)
: Araç Başına 20.000.-USD (Yirmi Bin Amerikan Doları )
Ro-Ro (0 : Araç Başına 25.000.-USD (Yirmi Beş bin Amerikan
6- Talep ettiğim hizmetlerdeki yüklerin birim değerlerinin, 5. madde belirtilen değerlerin üstünde ise, bu yüklere ait listeyi Mali İşler Birimine yazılı olarak talep yaparken bildireceğimi aksi takdirde bu eşyaların, Liman İşletmesinin ve/veya taşeronlarının
kusurlarından dolayı zarar görmesi halinde dahi, bu zarar için Liman İşletmesinden ve/veya taşeronundan tazminat, hasar veya her ne nam altında olursa olsun alacak talebinde bulunmayacağımı,
7- Talep ettiğim hizmete yönelik ekipman, araç, gereç ve personele tahsis etmem durumunda, araç, gereç ve personele ilişkin başta 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Mevzuatı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı iş kanunu ve Liman
İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe ilişkin 152 sayılı Uluslararası Sözleşme olmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatın ve Liman işletmesinin zorunlu kıldığı tüm tedbirleri alacağımı ve alınmasını sağlayacağımı kabul ederim. İşletme tarafından uygunluk
verilse dahi tahsis edeceğim ekipman, araç, gereç ve personelin, 3.şahıslara, gemilere, eşyalara ve liman tesislerine, liman ekipmanlarına vereceği her türlü maddi ve manevi, müspet ve/veya menfi zararlardan ve gerek ekipman gerekse bunları kullanan
personelin neden olduğu iş kazalarından doğrudan doğruya münhasıran sorumlu olduğumu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim. İşletmenin bu nedenlerle muhatap olacağı ve/veya uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı kusur oranına
bakılmaksızın tazmin etmekle yükümlü olduğumu;
Tüm maddeleri detaylı bir şekilde okuduğumu, işletme tarafından bilgilendirildiğimi ve tüm koşul ve şartları kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.
Bu iş talep formu LİMAK PORT işletmesinin operasyon koşulları dahilinde geçerli olup,zaman zaman güncellenebilir.
TALEP EDEN
ÖDEYEN
DÖKÜMANTASYON
TİCARİ TARİFE
FİRMA ADI
FİRMA ADI
ADI-SOYADI
ADI-SOYADI
İMZA
İMZA
İMZA
İMZA
KAŞE
KAŞE
KAŞE
KAŞE
Tahsis Edilen Müşteri No: ..........................................
LimakPort İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği
LİMAKPORT MÜŞTERİ KAYIT FORMU
I - ŞİRKET BİLGİLERİ
Şirket Tam Ünvanı
Vergi Dairesi
Banka İsmi ve Şube Kodu
Iban Numarası
:
:
:
:
Vergi No
Hesap Numarası
:
:
II - TEBLİGAT ADRESLERİ VE İRTİBAT BİLGİLERİ
Adresi
:
Telefon No
:
Fax No :
E-mail :
Yukarıda sunulan adres ve irtibat bilgileri günlük işlemler de dahil her türlü işlemler için iletişim amacıyla kullanılacaktır. Yukarıda irtibat için belirtilen adres, e-posta veya faks numarasından alınacak olan iş
talepleri yukarıda anılan ŞİRKET’in geçerli talebi olarak kabul edilecektir. Aynı şekilde yukarıda belirtilen irtibat kanallarından sağlanan bilgilerin de doğru olduğu kabul edilecektir. ŞİRKET’ in bu adres ve irtibat
bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda ŞİRKET bu değişikliği yazılı olarak LİMAKPORT’a bildirecektir. Adres, e-mail veya faks numaralarındaki değişikliklerin LİMAKPORT’a yazılı olarak bildirilmemesi
durumunda LİMAKPORT tarafından son bildirilen adrese ve irtibat bilgilerine yapılan bildirimler geçerli tebligatın sonuçlarını doğuracaktır.
III - FAALİYET KONUSU TANIMI
Gemi Hattı Şubesi (Line)
Gemi Acentası
Gümrük Müşaviri
İthalat - İhracat
Diğer
Acentası Olduğu Hatlar
Temsil Ettiği Şirketler
:
:
Açıklama
:
IV - ÇALIŞMA KOŞULLARI VE FİYAT LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE UYGUNLUK
a) ŞİRKET bu MÜŞTERİ KAYIT FORMU ile birlikte Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş Hizmet ve Tesislerinde, Limakport Liman Hizmetleri Tarifesinde belirtilen Genel Esaslar, Özel Koşullar ve Fiyat
Listesinin kendisine verilmiş olduğunu, Genel Esaslar, Özel Koşullar ve Fiyat Listesinde belirtilen tüm hükümlerin kendisi için bağlayıcı olduğunu ve bu hükümlere uygun hareket edeceğini gayri kabili rücu olarak
kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
b) LİMAKPORT zaman zaman tek taraflı olarak Çalışma Koşulları’nı ve Fiyat Listesi’ni değiştirme ve tadil etme hakkını saklı tutmaktadır ve ilgili değişiklik ve tadilin yürürlüğe girmesinden yedi iş günü öncesinde
ŞİRKET’e anılan değişiklik ve tadilleri bildirecektir. ŞİRKET anılan değişiklik veya tadillerin kendisi için geçerli ve bağlayıcı nitelikte olduğunu kabul etmektedir.
İşbu müşteri kayıt formunda yazılı bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt ederiz.
:
Formu Dolduranın Adı - Soyadı
Ekte Sunulacak Belgeler:
1. Kuruluş Belgesi
2. Vergi Kayıt Belgesi .
3. Acente Temsilcilik Belgesi .
4. ŞİRKET’İ imzalama yetkililerini gösterir imza sirküleri ve eğer bu kayıt
formunu bu yetkili kişilerin yetki verdiği başka kişiler imzalayacaksa bu
kişiler adına düzenlenmiş vekaletname ve imza sirküleri ve kimlik
fotokopileri.
Müşterinin Kaşesi
İmzası
Tarih
:
:
:
Doküman No: FR-OPR-014
Download

LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ