LİMAKPORT İSKENDERUN KONTEYNER TARİFESİ
1.
OPERASYONLAR
Gemi Yükleme - BOŞ
Gemi Yükleme – DOLU
Gemi Tahliye - BOŞ
Gemi Tahliye – DOLU
Tahliye Aktarma – DOLU
Tahliye Aktarma – BOŞ
Direkt Teslim – BOŞ
Direkt Teslim – DOLU
Kont. Emniyet Kilidi TakmaSökme ve Sağlamlaştırma
20’
$ 35
$ 90
$ 35
$ 95
$ 110
$ 70
$ 40
$ 120
$ 5,5
40’
$ 35
$ 90
$ 35
$ 95
$ 110
$ 70
$ 40
$ 120
$ 5,5
45’
$ 35
$ 90
$ 35
$ 95
$ 110
$ 70
$ 40
$ 120
$ 5,5
Şifting
20’
$ 95
40’
$ 95
20’
$ 142,50
$ 135
$ 142,50
$ 165
40’
$ 142,50
$ 135
$ 142,50
$ 165
45’
$ 95
Kont. Şifting Güvertede –
DOLU*
Kont. Şifting Rıhtımda –
$ 110
$ 110
$ 110
DOLU**
Kont. Şifting Güvertede –
$ 40
$ 40
$ 40
BOŞ*
Kont. Şifting Rıhtımda –
$ 70
$ 70
$ 70
BOŞ*
*ISPS ücreti olan $ 9 + KDV (dolu konteyner) sift edilen her konteyner için
faturalandırılır.
**Şiftinglerin tümünün gemi gelmeden once bildirilmesi şartı ile yukarıda belirtilen
ücretler uygulanır. Haber verilmemesi durumunda, Yükleme+Tahliye ücreti olan ( $ 90 +
$ 95 = $ 185 / konteyner faturalandırılır).
Taşmalı Konteyner
Gemi Tahliye
Gemi Yükleme
Kont. Şifting Güvertede
Kont. Şifting Rıhtımda
ISPS
Dolu
Boş
Tüm konteynerler
$ 9 + KDV
$0
Terminal
Kapı
Kapı
Kapı
Kapı
Tüm konteynerler
$ 15
$ 15
$ 35
$ 35
Giriş – Boş
Çıkış – Boş
Giriş – Dolu
Çıkış - Dolu
Ambar Kapakları
Yükleme
Tahliye
$ 40
$ 40
Ek Hizmetler:
Tehlikeli konteyner etiket
sökme / etiket başına
Tehlikeli konteyner etiket
yapıştırma / etiket başına
Sınıflandırma – Boş
Konteynerin su ile yıkanması
Konteynerin katkı maddeleri
veya deterjan ile yıkanması
Konteynerin katkı maddeleri
ve deterjan ile yıkanması
20’
$ 3+ KDV
40’
$ 3 + KDV
45’
$ 3 + KDV
$ 3+ KDV
$ 3 + KDV
$ 3 + KDV
$ 3+ KDV
$ 35 + KDV
$ 42 + KDV
$ 3 + KDV
$ 50 + KDV
$ 60 + KDV
$ 3 + KDV
$ 50 + KDV
$ 65 + KDV
$ 45,5 + KDV
artı kullanılan
kimyasal
maddenin ücreti
$ 65 + KDV
artı kullanılan
kimyasal
maddenin ücreti
$ 65 + KDV
artı kullanılan
kimyasal
maddenin ücreti
Tüm terminal hizmetlerinde tehlikeli konteyner ücretleri % 20, taşmalı konteyner
ücretleri % 50 zamlıdır.
2.
SOĞUTMALI KONTEYNER
Ardiye
Gemi üzerinde fiş takma / sökme*
Soğutmalı konteyner izleme (günlük) –
konteyner başına
PTI Hizmeti*
Genset Ücreti
Genset Yakıt Ücreti
*Talep edilmesi durumunda
20’
$ 25/gün
$ 5,5 + KDV
$ 20
40’ / 45’
$ 35/gün
$ 5,5 + KDV
$ 20
$ 40 + KDV
İsteğe bağlı
İsteğe bağlı
$ 50 + KDV
İsteğe bağlı
İsteğe bağlı
3.
ARDİYE
İhraç Dolu Konteyner
Konteyner
0 – 10 gün
11 – 15 gün
15.günden sonra
20’
40’
Muaf
Muaf
$ 3/gün
$ 5/gün
$ 5/gün
$ 8/gün
İthal Dolu Konteyner
Konteyner
0 – 7 gün
8 – 15 gün
15.günden sonra
20’
40’
Muaf
Muaf
$ 5/gün
$ 8/gün
$ 8/gün
$ 10/gün
Transit and Tekrar Sevk Dolu Konteyner
Konteyner
0 – 7 gün
8 – 20 gün
20.günden sonra
20’
40’
Muaf
Muaf
$ 3/gün
$ 4/gün
$ 4/gün
$ 8/gün
Boş Konteyner (İthal ve İhraç Konteyner)
Konteyner
0 –30 gün
30.günden sonra
20’
40’
Muaf
Muaf
$ 2/gün
$ 4/gün
Boş Konteyner (Transit and Tekrar Sevk)
Konteyner
0 –30 gün
30.günden sonra
20’
40’
Muaf
Muaf
$ 1/gün
$ 2/gün
45’lik konteyner ardiye ücretleri 40’lık konteyner ardiye ücretleri ile aynıdır. Tehlikeli
konteyner ardiye ücretleri % 20, taşmalı konteyner ardiye ücretleri ise % 50 zamlıdır.
4.
CFS HİZMETİ
Konteyner İç Dolum / Boşaltım
20'
40'
Adet Başı
$ 100 + KDV
$ 170 + KDV
Konteyner Muayene
20'
40'
Adet Başı
$ 8+ KDV
$ 8+ KDV
Konteyner Aktarmalı
Muayene
20'
40'
Adet Başı
$ 78+ KDV
$ 78+ KDV
Konteyner Tam Tespit
Muayene
20'
40'
Adet Başı
$ 208+ KDV
$ 348+ KDV
Tehlikeli konteyner ücretleri % 20, taşmalı konteyner ücretleri % 50 zamlıdır.
TARİFELERİMİZ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İÇİN WEB
SİTEMİZDEKİ DUYURULARIMIZI İNCELEMENİZİ RİCA EDERİZ.
(http://www.limakports.com.tr/basin-odasi/duyurular)
Download

LİMAKPORT İSKENDERUN KONTEYNER TARİFESİ