Sirküler: 449/14
26.12.2014
SAYIN ÜYEMİZ,
Üyelerimiz tarafından tanzim edilen ve 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olacak “Teslim
Belgesi ve Konşimento Ücretleri” Oda Meclisimizin 23.12.2014 tarih ve 20 sayılı
toplantısında görüşülmüş olup, 2014 yılında uygulanan tarifede artış yapılmamıştır.
2015 yılında uygulamasına karar verilen tarife aşağıda sunulmuştur.
Transit teslim belgesi
Konteyner içi yükler
Konteyner harici yükler
0 - 100 ton
101-1000 ton
1001 ton ve üzeri
İthalat teslim belgesi
Konteyner içi yükler
Konteyner harici yükler
0 - 100 ton
101- 1000 ton
1001 ton ve üzeri
Boş konteyner teslim belgesi
Tam takım konşimento
Düzeltme Mektubu
100,00 TL
100,00 TL
200,00 TL
300,00 TL
150,00 TL
150,00 TL
300,00 TL
450,00 TL
20,00 TL
100,00 TL
50,00 TL
Bilgilerinizi rica ederiz.
Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter
F.013 YAYIN TARİHİ:22.12.2008 REV. NO:00 REV. TARİHİ:--
Download

Teslim Belgesi ve Konşimento Ücretleri Tarifesi