Tıp Fakültesi Dekanlığı
Sayı : 45829229-302.04.13-E.6412
Konu : SINAV İTİRAZI HK
09/04/2015
PROF. DR TANER ÖZBENLİ
2. Sınıf Hekim rolleri seçmeli bloğunun sınav sonucuna itiraz eden öğrencilerin sınav evrakları
Ölçme Değerlendirme Kurulu ve blok başkanı tarafından değerlendirilmiş olup;değerlendirme sonuçları
aşağıda belirtilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof.Dr. Kemal BALCI
Dekan Yardımcısı
1- Orkun KOPAÇ' ın portfolyo puanı 93.10'dan 99.10'a yükseltilmesine ve blok başarı puanı
80,86'dan 84,46 olarak düzeltilmesine;
2- Ahmet YETKİN' ın iki soruya verdiği yanıtın doğru kabul edilmesiyle 50 olarak açıklanan blok
başarı puanın 55 olarak düzeltilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Adres: Tıp Fakültesi Dekanlığı Kurupelit/Samsun
Telefon: 0362 312 19 19 Faks: 0362 457 60 41
Elektronik Ağ: http://www.omu.edu.tr/
Büşra KARAMANGİL
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://ebyssorgu.omu.edu.tr adresinden 5LE7-MBE7-86K3 kodu ile yapılabilir.
Download

ektedir. - okm.omu.edu.tr