İstanbul Moda Akademisi
Sadrazam Sait Paşa Konağı Teşvikiye Cad.
No: 10/1 Nişantaşı İstanbul
www.istanbulmodaakademisi.com
MODA İLETİŞİMİ
VE PR
Profesyonel Gelİşİm Programları
KARİYER OLANAKLARI:
MODA İLETİŞİMİ
VE PR
Moda sektöründe yer alan PR ajanslarında,
perakende firmalarında, markalarda, çeşitli moda
bağlantılı organizasyon ve kurumlarda aşağıdaki
pozisyonlarda çalışabilirsiniz:
• Halkla İlişkiler Uzmanı (PR Uzmanı)
• Pazarlama ve İletişim Uzmanı
• Marka Uzmanı
• Etkinlik Uzmanı
İyi sunulmuş bir ürünün, servisin,
düşüncenin veya görselin medyayı ve
dolayısıyla tüketiciyi nasıl etkilediğini
aktaran Moda İletişimi ve PR Programı,
moda marka pazarlaması, moda iletişimi,
halkla ilişkiler ve moda genel kültürü
alanlarında çok kapsamlı bir eğitim sunuyor.
Değer katan bir iletişim planı, bütün markaların ve
kurumların en temel ihtiyacıdır.
Hızın gitgide ivme kazandığı, yeni iletişim
kanallarının ortaya çıktığı ve rekabet koşullarının
gittikçe zorlaştığı moda dünyasında iletişimin
doğasının değişmesi; halkla ilişkiler araçlarının etkili
şekilde kullanılması gerekliliğini yarattı.
Bu programla modada halkla ilişkiler ve iletişim
alanında başarılı bir kariyer için gereken teorik
ve pratik altyapıyı kazanırken; bugünün iletişim
dünyasının hızlı tepki veren, dinamik, tahmini zor
ve bir o kadar da büyüleyici dünyasını keşfedin.
Bu programı
tamamladığınızda;
• Moda sektörüne dair güçlü bir teorik altyapı
kazanacak,
• Pazarlama, marka ve iletişim teknikleri ile
stratejilerine hakim olacak,
• Halkla ilişkilerin marka yönetimindeki rolü ve önemini kavrayacak,
PROGRAM İÇERİĞİ:
• Markalar için stratejik iletişim planı
oluşturabilecek,
• PR takvimi ve bütçelemesi oluşturabilecek
ve aynı zamanda analizini ve ölçümlemesini
yapabilecek,
• Basınla ilişkiler sürecine hakim olacak ve medya
planı geliştirebilecek,
• Showroom yönetimine hakim olacak,
• Marka stratejisini güçlendirecek çeşitli moda
etkinlikleri planlayabilecek,
• Sektöre dair geniş bir iletişim ağı
oluşturabileceksiniz.
Programa kİmler
katılabİlİr?
• Moda iletişimi ve halkla ilişkiler alanında
kariyer hedefleyenler,
• Firmalarda pazarlama, iletişim ve marka
yönetimi alanlarında çalışanlar,
• Moda sektörünün farklı alanlarında çalışıp
moda iletişimi konusunda kendisini geliştirmek
isteyenler,
• Kendi moda markasını yaratmak isteyenler.
Moda Genel Kültürü: Kostüm ve moda tarihinin
incelenmesiyle başlayan bu modülde, moda
endüstrisinin temel yapı taşlarını oluşturan
önemli kişiler ve firmalar, moda takvimi, moda
haftaları, moda başkentleri ve trend takibi
konuları öğretilir.
Moda Marka Pazarlaması ve İletişimi: Moda
pazarlamasının temelleri, iletişim yönetimi,
marka kavramı ve yönetimi ile güncel marka
uygulamaları bu modülün ana başlıklarıdır.
Değişen tüketici davranışları ve trendler, pazar
araştırmalarının kritik önemi ve aynı zamanda
geniş açıdan PR faaliyetlerinin dokunduğu her
alandaki kültürel ve sosyal konularda altyapı
kazandırılır.
Moda İletişimi ve Halkla İlişkiler: Modada
iletişim ve halkla ilişkiler alanı birçok farklı
platformun bir arada kullanılması aracılığıyla
modanın yaratıcı bir şekilde iletişiminin ve
tanıtımının yapılmasına odaklanır. Bu modülde
PR araçlarını en etkili şekilde kullanmayı
keşfederken aynı zamanda iyi sunulmuş bir
ürünün, servisin, düşüncenin veya görselin
medyayı ve dolayısıyla tüketiciyi nasıl etkilediği
anlatılır.
Stratejik iletişim planının belirlenmesi ve bu
plana uygun PR takvimi ve bütçelemenin
oluşturulması ile başlayan bu modülde ana
olarak Basınla İlişkiler Yönetimi, Showroom ve
Etkinlik Yönetimi konuları işlenir.
Basınla İlişkiler Yönetimi kapsamında medya
stratejilerinin belirlenmesi, günlük medya takibinin
gerçekleştirilmesi, basın dosyası hazırlanması ve
dağıtımı, geleneksel ve dijital medya kanallarının
beraber kullanımı ve sosyal medya uygulamaları
incelenir.
Showroom bölümünde marka ve tasarımcıların
ürünlerinin teşhiri; ürünlerin dizi, sinema ve
styling çekimleri gibi farklı mecralarda kullanımı
ile ünlülerin ürünler üzerindeki tanıtım gücü ele
alınır.
Etkinlik Yönetimi kapsamında ise basın günleri
ve moda haftalarının düzenlenmesi, defile ve
fuar organizasyonları, özel satış günleri ve farklı
etkinlikler planlama becerileri geliştirilir.
Farklı PR uygulamaları, kriz yönetimi, sosyal
sorumluluk çalışmaları bu bölümde incelenen
diğer konu başlıkları arasındadır.
Proje: Program sonunda bir moda ya da
tasarımcı markasının yıllık iletişim planının
çıkarılması üzerine eğitmenler danışmanlığında
bir proje gerçekleştireceksiniz. Program
süresince edinilen bilgilerin hayata geçirilmesini
sağlayacak bu proje, aynı zamanda iş hayatında
kullanılabileceğiniz önemli bir referansınız
olacak.
Süre:
Gün ve Saat:
Program Dili:
Başvuru:
3 Ay (72 Saat)
Pazartesi ve Çarşamba 18.30 − 21.30
Türkçe
Katılımcılar mülakatla seçilir.
Detaylı Telefon
bilgi için: 0212 219 41 41
Dahili
1203 − 1215
/istanbulmodaakademisi
@imaacademy
@istanbulmodaakademisi
Download

MODA İLETİŞİMİ VE PR - İstanbul Moda Akademisi