ÖRNEK
GÖREV TANIMI
Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Personeli;
- Egzoz Gazı Emisyon Ölçümlemesini her iki yakıta göre(eğer çift yakıtlı
araç ise) gerçekleştirir.
- Egzoz Gazı Emisyon Pul ve Ruhsatlarını talimatlara göre teslim alır. Egzoz
Gazı Emisyon Ölçüm sonuçlarını kusurlu ve kusursuz kriterlerine göre
değerlendirir ve kusursuz çıkması halinde Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm
Ruhsatını tanzim ederek pulu yapıştırır ve onaylar. Ölçüm çıktılarının bir
örneğini onaylayarak müşteriye verir. Diğer nüshayı işletmede muhafaza
eder.
- Aylık Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Çizelgesine taşıt bilgileri ile beraber diğer
tüm bilgileri işler ve her ölçüm için imzalar.
- Egzoz Gazı Emisyon ölçüm sonucunun kusurlu çıkması halinde, eğer
mümkünse gerekli müdahaleyi yapar ve tekrar ölçüm yapar. Yine kusurlu
çıkması durumunda, ölçüm hizmeti karşılığı olan yasal ücreti alır. Müşteri
ile tutanak tanzim ederek Yönetmelikte belirtilen yasal süreyi verir. Bu
süre sonunda müşterinin tekrar gelmesi durumunda ücretsiz olarak
ölçüm yapar ve ölçüm sonucuna göre işlem yapar.
- Pul yapıştırılacak yeri kalmayan ya da tahrip olan ve yenisi ile değiştirilen
Egzoz Gazı Emisyon Ruhsatlarını, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne aylık
olarak gönderilmek üzere muhafaza eder.
- Zimmetinde bulunan ekipmanların bakım ve kontrollerini yapar
Download

Görev Tanımı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı