İSVİÇRE TÜRK DİYANET VAKFI
Türkisch-Islamische Stiftung
Fotoğraf
Schwamendingenstrasse 102, 8050 Zürich
Tel: +41 44 242 77 47 Tel-Fax:+41 44 242 77 48
[email protected] & www.diyanet.ch
BURS İSTEK FORMU
İSVİÇRE TÜRK DİYANET VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
ZÜRİH
Vakfınızdan öğrenim yardımı almak istiyorum. Durumumla ilgili bilgi ve belgeleri, değerlendirilmek
üzere form ekinde sunuyorum. Beyanımda gerçeklere aykırı bir husus tespit edildiği takdirde hakkımda
verilecek her türlü kararı şimdiden kabul etmiş ve almış olduğum öğrenim yardımının toplamını geri ödemeyi
taahhüt ediyorum.
Müracaatımın değerlendirilmesini saygılarımla arz ederim.
İmza:
Tarih: .......... / .......... / 20......
ÖĞRENCİNİN
Adı
Soyadı
Ev Telefonu
Cep Telefonu
Yazışma
Adresi:
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Email Adresi
T.C.Kimlik No
Babasının Adı
Soyadı
İşyerinin Adı
Mesleği
Annesinin Adı
Soyadı
İşyerinin Adı
Mesleği
Ailenin Toplam
Kişi Sayısı
Sağ mı?
Evet (
)
Hayır (
)
Evet (
)
Hayır (
)
Aylık Kazancı
Sağ mı?
Aylık Kazancı
Ailenin Toplam
Geliri
OKUL BİLGİLERİ
En son mezun olduğunuz okul
Halen devam ettiğiniz okulun adı
Önemli not:





Bu form doğru, eksiksiz ve okunaklı olarak doldurulup fotoğraf yapıştırılacak ve aşağıda belirtilen
belgeler eklenerek Vakıf Merkezine ulaştırılacaktır.
Yalnızca posta yoluyla veya elden yapılan müracaatlar kabul edilecek olup elektronik posta veya faks
yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Belgelerden herhangi birinin eksik olması, yanlış doldurulması veya yalan beyanda bulunulması halinde
başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başarılı Fakülte öğrencileri değerlendirmeye alınacak, doktora, yüksek lisans ve meslek yüksek
okullarına burs verilmeyecektir.
Burs başvurusunda bulunan öğrenci kendi adına herhangi bir İş Bankası şubesinden hesap
açtıracak ve aşağıdaki banka bilgileri bölümünü dolduracaktır.(Başka bir kişiye ait hesap nosu
veya İş Bankası dışındaki başka bankalara ait hesaplar kesinlikle kabul edilmeyip başvuru
değerlendirme dışı bırakılacaktır.)
Eklenecek belgeler:





Müracaat edenin nüfus cüzdanı fotokopisi, (T.C. kimlik numarası bulunacak.)
Müracaat edenin yeni tarihli öğrenci belgesinin orjinali, (Fotokopi kabul edilmemektedir.)
Ailenin aylık gelirini gösteren maaş bordrosu yada geliri olmayanlar için SGK gelirle ilgili belge fotokopisi,
Yetim,öksüz veya anne-babası ayrılmış olanlar için aile nüfus kayıt örneği.
Varsa diğer belgeler (Hafızlık belgesi fotokopisi, Fakirlik İlmuhaberi v.s)
Banka Bilgileri :

Banka Adı:

IBAN No: ……………………………………………………….
İş Bankası
Şube Adı:.........................
Download

burs istek formu - İsviçre Türk Diyanet Vakfı