T.C. Dışişleri Bakanlığı
Protokol Genel Müdürlüğü
Yabancı Resmi Temsilcilik Görevlisi Havalimanı
Giriş Kartı Talep Formu
Ministry of Foreign Affairs, Directorate General of Protocol
Misyonun adı:
Sıra
no
Bakanlık tarafından
Adı-Soyadı
Unvanı
Yabancı
doldurulacak
kimlik no 1 2 3 4 5 6
İkametgah adresi
1
2
3
4
5
6
7
8
Ekler:
Yabancı misyon görevlileri için
1. Misyon talep notası
2. Yabancılara mahsus kimlik kartı fotokopisi
3. 2 adet orijinal fotoğraf
T.C. vatandaşı görevlileri için
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Misyon talep notası
Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 adet orijinal fotoğraf
İkametgah ilmuhaberi
Adli sicil belgesi
Arşiv araştırma formu
Gümrük muhafaza bilgi işlem formu
Not: Giriş kartı yenilemelerinde 4,5,6,7’de kayıtlı belgelerin gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.
Kart bölümlerinin açıklaması
1.
2.
3.
4.
5.
MİA kat girişi ve eski teknik blok
İç hat check-in salonu
İç hatlar gelen yolcu bagaj alım sahası
Dış hat check-in salonu
Dış hatlar giden yolcu pasaport kontrolü ile “gate”
kontrol noktası arası.
6. Dış hatlar gelen yolcu bagaj alım sahası
Misyon şefinin
Adı-Soyadı
:
Unvanı
:
Tarih / İmza
:
Telefon
Download

T.C. Dışişleri Bakanlığı - Ministry of Foreign Affairs