İlçe Emniyet Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı
1
Kuru Sıkı Tabanca Belgesi
2
Piro Teknik Madde Atış İzni
3
4
Yeşilkart
5
Ticari Plaka
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Kaymakamlıktan Havaleli Dilekçe
2- Güncel Nüfus Kayıt Örneği
3- 5 adet fotoğraf
4- Eski ruhsat belgesinin aslı
5- Sabıka Kaydı
6- Devlet Hastanesinden Rapor
7- Parmak izi Kaydı
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- Sabıka Kaydı
3- Kaymakamlıktan Havaleli Dilekçe
4- Tabancaya ait fatura
1- Kaymakamlıktan Havaleli Dilekçe
2- Yeterlilik Belgesi
3- Sigorta Poliçesi
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- Kaymakamlık Makamına dilekçe(Sağlık Grup Başkanlığı)
3- Valilik Makamı Tek Adım Hizmet Bürosuna Dilekçe.
4- Hane reisi ve hane halkının gelir ve mali durum bildirim formu.
5- Nüfus Kayıt Örneği
6- Gözlem inceleme formu
7- Konutta kalanlara ait bildirim formu
1- Konut Bildirim Formu
2- Nüfus Cüzdan sureti
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
10 gün
2 saat
2 gün
3 gün
2 gün
6
7
8
İşletici Kimlik Bildirim Belgesi
Evden-işyerinden-otodan hırsızlık
olayları müracaatı
Motorlu ve motorsuz araçlar hırsızlık
müracaatı
1- Kaymakamlıktan havaleli dilekçe.
2- Yeterlilik Belgesi
3- Sigorta Poliçesi
4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5- İkametgah İlmuhaberi
6- Fotoğraflı muhtardan tasdikli kimlik bildirim belgesi
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- Çalınan Eşya ile ilgili belge.
5 dakika
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- Çalınan Eşya ile ilgili belge.
5 dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İsim
:
Unvan
:
Adres
:
Tel
:
Faks
:
E-Posta :
2 gün
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
:
Unvan
:
Adres
:
Tel
:
Faks
:
E-Posta :
Download

İlçe Emniyet Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU