Mehmet Zorlu Vakfı Burs Şartları
Başarı Kriteri
· Üniversitenin ilk sınıfında bursa başvuran öğrencilerin; kaydoldukları bölümün o yılki tavan puanının
en çok %10 altında bir puanla girmiş olmaları koşulu aranır.
· Ara sınıftaki üniversite öğrencileri için; her türlü not sistemi için %70 başarı koşulu aranır.
İhtiyaç Kriteri
İhtiyaç kriteri hesaplanırken; “asgari aylık brüt ücret x 1.20 x aile birey sayısı” formülü kullanılır. Buna
göre, öğrencinin ailesinin brüt geliri, formülle bulunan gelire eşit veya daha az ise ihtiyaç kriterinin
karşılandığı, büyük ise ihtiyaç kriterinin karşılanmadığı kabul edilir.
(asgari aylık brüt ücret= 1.134 TL)
· Kredi ve Yurtlar Kurumu harç ve öğrenim kredileri dışında; başka kurum ya da
kuruluşlardan burs alanlar, MZV bursundan yararlanamazlar.
· İki yıllık meslek yüksek okulları, Açıköğretim Lisesi ve Fakültesi öğrencileri, yüksek
lisans/doktora öğrencileri ve yurtdışındaki üniversitelerde okuyan öğrenciler MZV bursundan
yararlanamazlar.
· Socrates-Erasmus programları çerçevesinde yurtdışındaki üniversitelere belirli süre ile
değişim öğrencisi olarak giden, hazırlık sınıfı okuyan ve çift anadal-yan anadal yapan öğrenciler
dışında, MZV bursu normal akademik sürenin aşılması halinde kesilir.
Mülakata Girmeye Hak Kazana Öğrencilerin Teslim Etmesi Gereken Belgeler
1. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ÖSYM yerleştirme sonucunun belirtildiği sınav sonuç
belgesi,
2. Öğrenci belgeleri,
3. Transkriptleri,
4. Ailede çalışan tüm fertlerin maaş bordroları (ya da emekli belgesi, ailede çalışan birey
yoksa muhtarlıktan alınacak olan Fakirlik İlmuhaberi),
5. Nüfus Müdürlüğünden alınacak olan ailede oturan birey sayısını gösteren Nüfus kayıt
örneği,
6. Denizbank’tan öğrencilerin kendi adlarına açılmış hesapların IBAN numaraları,
7. MZV Burs Başvuru Formu,
8. MZV Burs Taahhütnamesi
9. Başvuru sırasında doldurmuş olduğunuz fotoğraflı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Durum
Belirleme, Burs ve Kısmi Zamanlı İş Başvuru Formu( her öğrenci kendisi imzalayacak).
10. Kiracı iseniz (Anne, babanızın ya da sizin adınıza tahsis olmuş) kira kontrat fotokopisi 11. Bir tane
eviniz var ve bu eve ait kredi kullanmış iseniz kredi kullandığınız bankadan
(Anne, babanızın ya da sizin adınıza tahsis olmuş) kredi izleme ve ödeme planı
12. Bir adet vesikalık fotoğraf
13. Anne veya Babanın işsiz olması durumunda SGK’ya ya da Ticaret Odasına kayıtlı
olmadığına dair belge
14. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış Provizyon Sorgulama Belgesi (SGK’nın İnternet
sayfasından öğrenci tarafından alınabilir)
15. Ailede öğrenci kardeş varsa öğrenci belgesi
16. Öğrenci engelli ise durumunu kanıtlayan resmi belge
17. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
18. Anne Baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi ya da vukuatlı nüfus kaydı örneği
19. Anne yada baba vefat etmişse vukuatlı nüfus kaydı örneği
20. Anne ya da Babanın şehit ya da gazi ise bunu bildirir resmi belge
Download

Mehmet Zorlu Vakfı Burs Şartları