2014 GÜZ DÖNEMİ KAYITLARI İÇİN
SIKÇA SORULAN SORULAR
Buradaki soru ve yanıtlar yalnızca 2014 güz dönemi ders kayıtları için geçerlidir

Birinci sınıf birinci dönem öğrencilerinin ders kayıtları nasıl yapılacaktır?
Birinci sınıf birinci dönem öğrencilerinin ders kayıtları ön kayıt yapılarak tamamlanmıştır,
dolayısıyla ders kaydı yapmalarına gerek kalmamıştır.

Birinci sınıf öğrencisi hangi derslere kaydolur?
Birinci sınıf öğrencisi yalnızca birinci sınıf programındaki dersleri alabilir. Diğer deyişle,
birinci sınıf öğrencisinin kaydolacağı dersler sabittir ve yalnızca birinci sınıf dersleridir.

Sınamalı statüdeki öğrencilerin ders kayıtları nasıl yapılacaktır?
Sınamalı statüdeki öğrencilerin ders kayıtları ön kayıt yapılarak tamamlanmıştır, dolayısıyla
ders kaydı yapmalarına gerek kalmamıştır. Öte yandan bu öğrenciler kaydoldukları derslerde
danışmanlarının onayı ile değişiklik yapabilirler.

Sınamalı statüdeki öğrenci ne demektir?
Genel not ortalaması 1.80 altında olan ve yaz dönemleri hariç iki veya daha fazla sayıda
dönem ders kaydı yaptırmış olan öğrenci sınamalı statüdedir.

Sınamalı statüdeki öğrenci hangi derslere kaydolabilir?
Sınamalı statüdeki öğrenci yalnızca ders tekrarı yapabilir. Yaz dönemi hariç yalnızca son dört
dönem kayıt yaptırmış olduğu derslere kaydolabilir.

Sınamalı statüde olmayan üst sınıf öğrencilerinin (ikinci ve yukarı sınıflar) ders
kayıtları nasıl yapılacaktır?
Sınamalı statüde olmayan üst sınıf öğrencilerinin ders kayıtları danışmanlarının gözetiminde
danışmanlarıyla birlikte yapılacaktır. Diğer deyişle, böyle bir öğrenci ders kaydını kendisi
kendi başına yapmayacak, danışmanı ile birlikte yapacaktır. Bunun için öğrencinin danışmanı
ile temasa geçmesi ve ders kaydı için danışmanından randevu alması gerekir.

Sınamalı olmayan üst sınıf öğrencileri hangi derslere kaydolabilir?
Sınamalı olmayan üst sınıf öğrencileri dersin önkoşullarını sağlamak kaydıyla herhangi bir
dersi alabilirler. Bu ders öğrencinin programındaki bir ders olabileceği gibi programı
dışındaki bir ders de olabilir. Öğrencinin programının dışındaki dersler program dışı dersler
olarak adlandırılırlar ve söz konusu programın mezuniyet koşullarını sağlamakta sayılmazlar.

PeopleSoft ile ders kaydı nasıl yapılır?
Ders kaydı ders bazında veya program bazında yapılabilir. Ders bazında kayıt açık olan
derslerden seçilerek yapılır. Program bazında kayıt öğrencinin programındaki derslerden
seçilip tıklanarak yapılır.

Çift anadal öğrencisi ikinci dalındaki derslere nasıl kaydolur?
Ders kaydı ders bazında veya program bazında yapılabilir. Ders bazında kayıtta öğrenci açık
olan derslerden seçerek derse kaydolur ve bu dersler PeopleSoft tarafından her iki dal için de
dikkate alınır. Ya da her iki dal için ayrı ayrı program bazlı kayıt yapabilir.

Sınamalı statüdeki bir öğrenci ön kayıtla kaydolmuş olduğu bir dersin şubesini nasıl
değiştirebilir?
Öğrenci ön kaydı yapılmış bir dersin şubesini kendisi değiştirebilir, diğer deyişle dersin
kaydolmuş olduğu şubesini bırakıp başka bir şubesini alabilir. Ancak kaydı yapılmış olan bir
dersin kendisini değiştiremez. Bunun için dersi bırakıp danışmanından yerine almak istediği
dersi danışmanının eklemesi için danışmanına bir servis isteği iletmesi (service request)
gerekir.

PeopleSoft’ta güz 2014 döneminde bütün bölümler tarafından açılmış olan derslerinin
tümü nasıl görülebilir?
Güz 2014 döneminde bütün bölümler tarafında açılmış olan derslerinin tümü arama (search)
işlevi ile görülebilir. Arama ders bazında veya alan bazında yapılabilir.

PeopleSoft’ta bir programla ilgili olarak açılmış olan derslerin haftalık ders programı
nasıl görülebilir?
Bir programla ilgili olarak açılmış olan derslerin haftalık ders programı öğrenci kullanıcı
servisi altında görülebilir.

PeopleSoft’ta bir öğrencinin kaydolmuş olduğu derslerin haftalık ders programı nasıl
görülebilir?
Bir öğrencinin kaydolmuş olduğu derslerin haftalık ders programı öğrenci kullanıcı servisi
altında görülebilir.

PeopleSoft’ta bir öğrencinin akademik durumu görülebilir?
Bir öğrencinin akademik durumu ders geçmişi (course history) ve dönem bilgisi (term
information) altında görülebilir. PeopleSoft’ta şu an üniversite için uyarlanmış transkript
formu bulunmayıp öğrenciler transkript almak için Öğrenci İşlerine başvurmalıdırlar.

mi?
Birinci sınıf öğrencisnin kaydolduğu derslerde değişiklik yapılmasına izin verilebilir
Hayır, hiç bir biçimde.

Birinci sınıf öğrencisinin kaydolduğu derslerin şubelerinde değişiklik yapılmasına izin
verilebilir mi?
Yalnızca zorunlu hallerde. Diğer deyişle ders değişikliği ancak değişikliğin yapılamamasının
önemli zararlı sonuçları olması durumunda yapılabilir.

Sınamalı statüdeki öğrencinin kaydolduğu derslerde değişiklik yapılmasına izin
verilebilir mi?
Evet, ancak yerine alınan dersin de tekrarlanan bir ders olması ve yaz dönemleri hariç
öğrencinin ders kaydı yapmış olduğu son dört dönem içinde alınmış olması kaydıyla.

Sınamalı statüdeki öğrencinin kaydolduğu derslerin şubelerinde değişiklik yapılmasına
izin verilebilir mi?
Evet.

Öğrencinin program dışı (out of curriculum) ders almasına izin verilir mi?
Evet. Program dışı olarak alınan dersler programın mezuniyet koşullarının sayılmasında
hesaba katılmaz ancak maksimum ders yüküne sayılır.

Program dışı derslere nasıl kayıt yapılır?
Program dışı derslere kayıt diğer derslerle aynı şekilde yapılır, diğer deyişle, açık olan
deslerden seçilerek yapılır.

Program dışı alınan dersler nerede görülebilir?
Program dışı alınan dersler ders geçmişinde (course history) görülebilir. Bu dersler öğrencinin
programında yer almadığından program altında görülmez.

Bir dersin kotası dolu ise ve fakat dersi alması gereken bir öğrenci var ise ne yapılır?
Dersin başka bir şubesinde kota var ise o şubeye kaydedilir. Dersin başka bir şubesinde de
kota yok ise öğrenci dersin kaydolacağı şubesinin bekleme listesine (waiting list) alınır ve
bekleme listesinde yer açıldığında öğrenci derse kaydolur.

Maksimum ders yükü limiti nedir?
Maksimum ders yükü limiti öğrencinin bir dönemde kaydolabileceği maksimum toplam
AKTS kredisidir. Lisans ve ön lisans programları için maksimum ders yükü limiti öğrencinin
genel not ortalamasına bağlıdır. Lisans ve ön lisans programları için maksimum ders yükü
limiti değerleri aşağıdadır.
Genel Not Ortalaması
1.99 ve altı
Maksimum ders yükü limiti (toplam AKTS
kredisi)
31
2.00-2.49
2.50-2.99
3.00 ve üzeri

36
40
45
Lisansüstü programları için maksimum ders yükü limiti var mıdır?
Hayır.

PeopleSoft’ta genel not ortalaması değeri nedir?
PeopleSoft’ta öğrencinin tek bir genel not ortalaması değeri tutulur. Bu değer öğrencinin
almış olduğu derslerin tümünün genel not ortalamasıdır. Diğer deyişle PeopleSoft’ta genel not
ortalaması program bazında tutulmaz. Bunun bir sonucu olarak çift anadal öğrencisi her iki
dalı için ayrı ayrı genel not ortalamasını göremez, ancak tek bir genel not ortalaması görür.
Program bazında genel not ortalaması tutulması daha sonra gerçeklenecektir.

PeopleSoft maksimum ders yükü limitini kontrol etmekte midir?
Evet. Öğrenci maksimum ders yükü limitini aşamaz.

PeopleSoft önkoşulları kontrol etmekte midir?
Evet. Öğrenci önkoşulunu sağlamadığı dersi alamaz, diğer deyişle, dersin önkoşulu olan dersi
almış ve geçmiş olması gerekir.

PeopleSoft ders şubesi kotalarını kontrol etmekte midir?
Evet. Öğrenci kotası dolu olan ders şubesine kaydolamaz.

PeopleSoft ders saati çakışmalarını kontrol etmekte midir?
Hayır. Diğer deyişle ders kaydında ders saati çakışmalarına izin verilmektedir. Öte yandan
ders saati çakışmasına yalnızca çakışmasız çözüm olmayan durumlarda kalkışılmalıdır.

Lisansüstü öğrencilerin ders kayıtları PeopleSoft ile mi yapılacaktır?
Evet.

Bir ders şubesinde belli bir öğrenci için kota ayrılabilir mi?
Evet, bunun için PeopleSoft’ta bir mekanizma bulunmaktadır. Bir öğrenci için belli bir ders
şubesinde kota ayırmak gerekli ise PeopeleSoft yönetimine başvurunuz.

Servis indikatörü (service indicator) nedir?
Servis indikatörü bir kullanıcının yapmasına izin verilen işlemlerin kontrolü için kullanılan bir
mekanizmadır. Örneğin öğrenim ücretini ödememiş bir öğrencinin ders kaydını engellemek
için bir servis indikatörü kullanılır.

Servis isteği (service request) nedir?
Servis isteği bir kullanıcının diğer bir kullanıcıya belirli bir işlem yapması için bir mesaj
göndermesidir. Tipik olarak servis isteği öğrencinin danışmanı tarafından veya Öğrenci İşleri
Direktörlüğü tarafından yapılmasını isteği işlemler için kullanılır.

Kayıtta karşılan sorunlar için kime başvurulabilir?
2014 güz dönemi kayıtları için bir Kayıt Destek Masası oluşturulmuş bulunmaktadır. Ayrıca
her fakülte/enstitü/yüksekokul için bir Kayıt Danışmanı belirlenmiş bulunmaktadır. Kullanıcı
bir sorunla karşılaştığında önce kendisi sorunu anlamak ve çözmek için çabalamalı,
çözememesi durumunda önce kendi biriminin Kayıt Danışmanına, sonra Kayıt Destek
Masasına başvurmalıdır. Akademik birimizdeki Kayıt Danışmanının kim olduğunu akademik
birimiz sekreterliğinden öğrenebilirsiniz.

Sınamalı öğrenci nedir?
Genel not ortalaması 1.80 altında olan ve yaz dönemleri hariç en az iki dönem ders kaydı
yapmış olan öğrenci sınamalı statüdedir. Erasmus değişiminde geçen dönemler dört dönem
sayısına sayılır.

Mühendislik programları için açılan beşeri ve sosyal bilimler seçmeli derslerini nerede
görebilirim?
Öğrenci arayüzünde ve danışman arayüzünde bulunan link ile mühendislik programları için
açılan beşeri ve sosyal bilimler seçmeli dersleri haftalık programlarıyla birlikte görülebilir.

Psikoloji ve sosyoloji programları için açılan tamamlayıcı seçmeli dersleri nerede
görebilirim?
Öğrenci arayüzünde ve danışman arayüzünde bulunan link ile psikoloji ve sosyoloji
programları için açılan tamamlayıcı seçmeli dersleri haftalık programlarıyla birlikte
görülebilir.

Açılan dil derslerini nerede görebilirim?
Öğrenci arayüzünde ve danışman arayüzünde bulunan link ile açılan dil dersleri haftalık
programlarıyla birlikte görülebilir.

Öğrenci kalmış olduğu dersi tekrarlamayı sonraki dönemlere erteleyebilir mi?
Hayır. Öğrenci kaldığı dersi ilk açıldığı dönemde tekrarlamalıdır.

Öğrencinin kalmış olduğu program dışı dersi tekrarlaması gerekir mi?
Hayır.

Öğrenci kalmış olmadığı bir dersi tekrarlayabilir mi?
Evet. Ancak AA notu alınan ders tekrarlanamaz.

Öğrenci tekrarladığı dersten daha önce almış olduğu nottan daha düşük bir not alırsa
ne olur?
Son alınan not geçerlidir.

Öğrenci geçtiği dersi tekrarlar ve kalırsa ne olur?
Öğrenci dersten kalmış olur.

Öğrenci W almış olduğu dersi tekrarlamayı sonraki dönemlere erteleyebilir mi?
Hayır. Öğrenci W almış olduğu dersi ilk açıldığı dönemde tekrarlamalıdır.

Ders kayıtları (class enrollment) dönemi nedir?
Güz 2014 dönemi için ders kayıtları dönemi 17-19 Eylül’dür.

Ders ekleme bırakma (add drop) dönemi nedir?
Güz 2014 dönemi için ders ekleme bırakma dönemi son tarihi 3 Ekim’dir.

Dersten çekilme (withdrawal) dönemi nedir?
Güz 2014 dönemi dersten çekilme dönemi son tarihi 5 Aralık’tır.

Öğrenci F tekrarı olarak kaydolduğu dersten çekilebilir mi?
Hayır. Öğrenci F tekrarı olarak kaydolduğu dersten çekilemez.

Öğrenci W tekrarı olarak kaydolduğu dersten çekilebilir mi?
Hayır. Öğrenci W tekrarı olarak kaydolduğu dersten çekilemez.

NA notu nedir?
NA notunun etkisi F notu ile aynıdır. NA notu öğrencinin dersin final sınavına katılma
koşulunu sağlamadığı durumda verilir. Bu durumda öğrenci doğrudan kalmış olur.

I notu nedir?
I notu dersin belirli bir bileşenini tamamlaması için öğrenciye final sınavları döneminden
sonrası için süre verilmesi içindir. Bu not yalnızca söz konusu dersin böyle bir bileşeninin
olması durumunda verilir. Öğrenci dersin bileşenini tamamladığında I notu yerine not verilir
ya da öğrenci dersin bileşenini tamamlamamış ise F notu verilir. I notlarının yerine verilecek
notların verilme son tarihi akademik takvimde belirtilir.

Öğrenci geçmiş olduğu dersin bütünleme sınavına girebilir mi?
Evet. Ancak öğrenci AA notu almış olduğu dersin bütünleme sınavına giremez.

Öğrenci önceki bir dönemde almış olduğu bir dersin bütünleme sınavına girebilir mi?
Hayır.

Öğrencinin bütünleme sınavına girmesi için dilekçe vermesi mi gereklidir?
Evet. Aksi halde öğrenci bütünleme sınavına giremez.

Öğrenci dilekleri nereye verilir?
Dilekçenin konusuna göre ilgili birime, diğer deyişle, bölüm başkanlığına, dekanlığa, Öğrenci
İşlerine, SKS birimine ve hatta Rektörlüğe verilir. Bu konularda öğrencilerin danışmanlarına
danışmaları önerilir.
Download

2014_SSS_kayıtlar