2015 iF TASARIM ÖDÜLLERİ Katılım Koşulları
2015 iF TASARIM ÖDÜLLERİ aşağıda belirtilen disiplinleri içermektedir:





Ürün
Ambalaj
İletişim
İç Mimari
Profosyonel Konsept
iF TASARIM ÖDÜLLERİ, iF international Forum Design GmbH (bundan böyle “iF” olarak anılacaktır.) şirketi tarafından organize edilmiştir. Seçilen disipline bağlı olarak, iF TASARIM ÖDÜLLERİ
kayıtları aşağıda belirtilen Kabul gerekliliklerini karşılamalıdır.
Disiplin: Ürün
Disiplin: Ambalaj
Disiplin: İletişim
Disiplin: İç Mimari
Disiplin: Profesyonel Konsept
Kayıt sırasında en az 2 yıldır
piyasada bulunan endüstriyel
olarak üretilen ürünler veya
2015 yılında seri üretime
girecek olan kayıtlar
Kayıt sırasında 2 yıldan daha fazla
olmayan veya 2015 yılında
üretilecek paketleme
Kayıt sırasında en fazla iki yıllık
veya 2015 yılında
gerçekleştirilecek ve basılacak
kayıtlar
Geliştirme daha erken tamamlanmış
olmasına rağmen Kayıt sırasında en fazla
iki yıllık bir referanslı projeler
Geleceğe yönelik, uygulaması
planlanmamış veya 2016 yılından
önce gerçekleşmesi beklenen meslek
konseptleri ve çalışmaları
Başvuruların Jüriye Sunumu
Seçilen disiplin ve ilgili kategoriye dayanarak, kayıtlar dijital ortamda veya orijinal dosyalar olarak jüri değerlendirmesine sunulmalıdır. Uygun giriş gereklilikleri iF katılımcılar alanı
bölümümde yayınlanmaktadır.
En az bir bileşenden oluşan kayıtlar veya mevcut çeşitli girişler bir seri olarak kaydedilebilir. Serilerin tüm unsurları jüri değerlendirmesi için mevcut olmalıdır. Serilerden en az bir unsur
orijinal ürün olarak sunulmalıdır. Kalan unsurlar baskı formatında (broşür, poster) sunulabilir. Kayıtların sevkiyatı ve geri dönüşüne ilişkin bilgiler iF katılımcı alanı bölümümde
yayınlanmaktadır.
Kategoriler
iF TASARIM ÖDÜLLERİ Katılımı aşağıdaki disiplin ve kategorilerde mümkündür:
1.0
Ürün
2.0
Ambalaj
3.0
İletişim
4.0
İç Mimari
5.0
Profesyonel Konsept
2.01
İçecekler
3.01
İnternet Siteleri
4.01
Sergiler / Ticari Fuarlar
5.01
Hareketlilik
2.02
Yiyecek
3.02
Uygulamalar/ Yazılım
4.02
5.02
Yaşam Alanları
Saatler / Mücevher
2.03
Güzellik
3.03
Film / Video
4.03
5.03
Sürdürülebilirlik
1.04
Audio / Video
2.04
İlaç / Sağlık Hizmeti
3.04
Kurumsal Kimlik
4.04
Mağazalar/ Gösterim Salonları
Oteller / Kaplıcalar / Restoranlar
/ Barlar
Yerleşim Yerleri
5.04
Sağlık
1.05
Telekomünikasyon
2.05
Evle ilgili
3.05
Marka Kimliği
4.05
Ofisler / Çalışma Alanları
5.05
Gıda/Su
1.06
Bilgisayar
2.06
Tüketici Ürünleri
3.06
Dergiler / Baskı / Yayınlama
4.06
Kamu
5.06
Araçlar
1.07
Ofis
2.07
Sanayi/ B2B
3.07
Reklam
4.07
Enstalasyonlar
5.07
Eğitim
1.08
Aydınlatma
2.08
Bağımsız Ambalajlama
3.08
Yıllık Raporlar
5.08
Kullanışlılık / Ara Yüz
1.09
Ev Mobilyası
3.09
Tipografi / İşaret Sistemleri
5.09
Güvenlik
1.10
Mutfak
3.10
Organizasyonlar
5.10
Serbest Zaman
1.11
Ev ile ilgili / Yemek Takımı
1.01 Otomobiller/ Araçlar/ Bisikletler
Spor /Serbest Zaman
1.02
1.03
1.12
Banyo
1.13
Bina Teknolojisi
1.14
Kamu Tasarımı
1.15
1.16
İlaç / Sağlık Hizmeti
Sanayi / Zanaat
Tekstil /Duvar /Zemin
1.17
Önemli Tarihlere Genel Bir Bakış



Erken Kayıt: 30 Nisan- 25 Temmuz 2014
Düzenli Kayıt: 26 Temmuz-17 Ekim 2014
Jüri Kayıtlarının Gönderilmesi:
o Dijital Ortam: 5 Aralık 2014 tarihine kadar
o Giriş Gönderimi: 27 Ekim- 5 Aralık 2014


Jüri Oturumu: 20- 22 Ocak 2015
Jüri Sonuçları: Ocak Ayı Sonu 2015




iF Tasarım ÖDÜLLERİ Gecesi: 27 Şubat 2015
iF Online Sergisinde ve iF sıralamasında yayın: 27 Şubat 2015
iF Tasarım uygulamasının başlaması: 27 Şubat 2015
Hamburg iF tasarım sergisinde ödül kazanan kayıtların sergilenmesi: 28 Şubat 2015 tarihinden itibaren I. Bölüm
Kayıt Ücretleri
Disiplin: Ürün
Disiplin: İletişim, Ambalaj, İç Mimari, Profesyonel Konsept
25 Temmuz 2014 tarihine kadar Kayıt: Giriş başına 350 Euro
17 Ekim 2014 tarihine kadar Kayıt: Giriş başına 450 Euro
25 Temmuz 2014 tarihine kadar Kayıt: Giriş başına 200 Euro
17 Ekim 2014 tarihine kadar Kayıt: Giriş başına 300 Euro
Kayıt ücretleri aşağıda belirtilen hizmetleri içermektedir:
 İşlem ücretleri
 Jüri değerlendirmesi için kayıtların alınması ve saklanması
 Jüri Değerlendirmesi
Ödül Kazan Kişiler için Ücretler
Disiplin: Ürün, Ambalaj
Disiplin: İletişim, İ.ç Mimari, Profesyonel Konsept
Giriş başına 2,700 EURO
Giriş başına 1,600 EURO
Ödül Kazan Kişiler için Ücretler aşağıdaki hizmetleri içermektedir:




iF TASARIM ÖDÜLLERİ logosunun kullanımı; Zaman sınırlaması yoktur.
iF Tasarım uygulamasında sunum; Üç yıllık bir süre için
iF online sergisinde sunum
Hamburg iF tasarım sergisi
o Her biri birkaç ay devam edecek üç bölümlü-sergilerin birinde fiziki sunum
o Tüm yıl dijital sunum
Özel sözleşmeye tabi olarak:
o Organizasyonlar için Hamburg iF tasarım sergisinin Kirasız Kullanımı
o iF tasarım salonu organizasyon serilerinin bir parçası olarak sunumu içeren iF vitrininde kirasız sergi (bir ay)




Hamburg Tasarım sergisindeki ve iF internet sayfasındaki iF tanıtım videosu (ödül sahibi tarafından oluşturulacak video)
iF sıralmasındaki sunum
Kendi basım ve insan kaynakları faaliyetlerine yönelik metin modülleri
iF Tasarım ÖDÜLLERİ gecesi 2015 için davetiye
iF Profilim bölümümden ödül kazanlar için daha fazla faydalı bilgi bulabilirsiniz. Burada listelenen hizmetlerin hiçbiri ilk yıl için olanların dışında herhangi bir ek ücret ödemeyecektir.
Ödeme
Ödüle katılım ücretlerinin tarihinde ödenmesine bağlıdır. Ücretler, kayıt zamanında geçerli katılım koşullarında yer almaktadır. Ödülü kazananlar ödülü kazanan ücretini ödemekle
yükümlüdür. Ödül kazanan girişine göre ücretler mevcut ödül için geçerli katılım koşullarına dahildir. Tüm ücretler net tutarlar olarak listelenir. KDV'nin hizmetin türüne ve katılımcının ikamet
yerine bağlı olarak ilave edilmesi gerekebilir. Ödeme fatura tarihinden itibaren 14 gün içinde yapılmalıdır. Faturalar banka transferi, çek veya kredi kartı ile yapılabilir.
Katılım Koşulları
iF TASARIM ÖDÜLLERİ'nde katılım genellikle kayıtları kabul gerekliliklerini karşılayan tüzel kişilik ( Federal Kanunun 14. Maddesi 1. Paragrafı) ile tüm gerçek ve tüzel kişiler veya ortaklıklara
açıktır. Kayıtlar için kabul koşulları seçilen disipline bağlıdır ve iF Profilim bölümünde açıklanmıştır. iF TASARIM ÖDÜLLERİ, aşağıdaki aşamalara ayrılmaktadır: kayıt, katılım kabulü (katılım
koşulları), jüri değerlendirmesi, ödül ve ödül kazanlar için geçerli hizmetler. Ödül aşamasına bağlı olarak, aşağıdaki paragraflarda sıralanan hizmetler aşağıda belirtildiği gibi ilgili koşulların
yerine getirilmesi halinde verilecektir. Aşağıdaki paragraflarda belirtilen şartlara ek olarak, iF International Forum Design GmbH şirketinin Genel Şartları ve Koşulları uygulanacaktır.
Kayıt ve Sözleşmenin Tamamlanması
iF TASARIM ÖDÜLLERİ organizasyonuna katılmak için, katılımcılar iF Profilim bölümüne kaydolmak (a) ve bir kategoride girişlerinin kaydını gerçekleştirmek (b) zorundadır. Giriş kaydının
yapılması sadece iF websitesi aracılığıyla ve kayıt döneminde mümkündür. Her giriş için, katılımcı jüri sunumuna yönelik ve ödül kazanma durumunda talep edilen belge ve verileri eksiksiz
sunmak ile yükümlüdür. Bu belge ve veriler iF Profilim bölümünde ayrıntılı olarak verilmiştir. Katılımcı, katılımcı ve iF arasında bir sözleşme yapılmasına neden olan e-posta vasıtasıyla
otomatik bir kayıt onayı alacaktır. Söz konusu bu onay e-postası ile, katılımcı, tüm belgeler ve yazışmalarda kullanması gereken bir Giriş-Kimliği alacaktır. Onay e-postasının içeriği kayıt
sırasında katılımcı tarafından sunulan içerikten farklı olduğu takdirde, sözleşme katılımcı iki hafta içerisinde yazılı bir itiraz sunmadıkça kayıt onay temelinde oluşturulacaktır.
Birden fazla giriş kaydetmek mümkündür. Bununla birlikte, bireysel bir giriş bir kategoriden daha fazla kategoride kaydolamaz. Çeşitli bileşenler veya farklı sürümlerden oluşan bir giriş bir seri
olarak kaydedilebilir. Kayıtlar çeşitli kategorilerden oluşan bir ödül için kaydedildiğinde, iF söz konusu bir değişikliğin giriş için faydalı olacağı düşünüldüğü takdirde girişin sunulduğu kategoriyi
değiştirme hakkını saklı tutar.
Jüri
Kayıtlar halka açık jüri oturumunda değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci, ulusal veya uluslararası bir jüri tarafından yürütülmektedir. Bir jüri üyesi, doğrudan bir giriş içine dahil ise, söz
konusu jüri üyesi bu giriş için seçim sürecinde hiçbir oy hakkına sahip olmayacaktır. Giriş değerlendirme kriterleri, iF Profilim bölümünde açıklanacaktır. Değerlendirme kriterlerini karşılayan
kayıtlar bir ödül alacaktır. Sınırlı sayıda giriş bir iF altın ödülü alacaktır. Jüri kararı nihai ve yasal olarak bağlayıcıdır ve jüri için kararını yargılamaya yönelik hiçbir yükümlülük yoktur. iF jürinin
kararları üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmayacaktır.
Bir ödül kazanma sonrasındaki kurallar, iletişim
Jüri tarafından seçilen kayıtlar iF TASARIM ÖDÜLLERİNÜ alacaktır. Bir ödül kazanan katılımcılar, iF Profilim bölümünde ayrıntılı olarak verilen "ödül kazananlar için faydalar" hizmet paketini
alacaktır. Ödül kazananlar, bir toplam olarak faturalandırılan bu hizmet paketini kabul etmek ile yükümlüdür. Tüm metinler, resimler, ses dosyaları ve burada açıklanan diğer bilgiler iF'nin
telif hakkına tabidir. Tamamının veya bir kısmının çoğaltılmasına iF'nin yazılı izni olmadan izin verilmemektedir. Bu giderlerin tutarı ayrıca belirlenecektir. Lütfen dikkat: Tüm görüntüler ve
metinlerin yayın hakları ilgili ödül kazanların mülkiyetindedir. Her ödül kazanan zamansal, coğrafik veya içerik kısıtlamalarına tabi olmaksızın iF'ye, iF'yi tasarım yaratıcılarının isimlerinden
bahsetme yükümlüğü altına koymadan kullanıma hazır hale getirilen (fotoğraf ve metinler) her türlü kayıtlar ile ilgili tüm telif hakları ve bağlı telif haklarını uygulama hakkı vermektedir. Buna
rağmen yaratıcılar iF'ye karşı iddialar ileri sürdüğü takdirde, ilgili ödül kazananlar bu iddialara karşı iF'yi tazmin edecektir.
Logo Kullanımı
iF, iF sıralamasındaki konumu ve ödül kazanma girişi için ücretsiz bir dijital logo verecektir. Ödül kazanan ödül kazanma girişi ile bağlantılı olarak iF TASARIM ÖDÜLLERİ logosunu kullanmak ve
genellikle reklam ve iletişim için iF sıralama logosunu kullanmak ile yetkilendirilmiştir. Her iki logo da sınırsız bir süre zarfında kullanılabilir. Ödül kazanan girişi şekli, malzeme, renk veya işlevi
açısından değiştirildiği takdirde, logo artık kullanılmamalıdır.
iF Tasarım Uygulaması
iF tasarım uygulaması, üreticiler veya proje sahipleri ve tasarımcılara ilişkin bilgilerin yanı sıra fotoğraflar ve metin (Almanca ve İngilizce) şeklinde ödül kazanan kayıtlarının bir gösterimini
içermektedir. İki dilli metin ve resimlerin uygulamada yer alması tüm ödül kazanan kayıtları için zorunludur. iF ödül kazanandan önceden yazılı izin gelmeden söz konu metinleri yayınlamak
ve kayıt sırasında sunulan metinleri gözden geçirme hakkını saklı tutar. Metinler ve görüntüler gerekli format, sayı veya kalitede mevcut değilse, iF uygulamadaki sunumdan ilgili girişi hariç
tutma hakkını saklı tutar. iF uygun gördüğü takdirde kayıtların sunumunu tasarlama hakkına sahiptir. iF ayrıca bir baskı ortamında tüm ödül kazanan kayıtlarını yayınlama hakkını saklı tutar.
iF online sergisi
Tüm ödül kazananlar ve kayıtları sınırsız bir süre için iF web sitesindeki iF online sergisinde yayınlanacaktır. Üreticiler veya proje sahipleri ve tasarımcılara ilişkin bilgilerin yanı sıra fotoğraflar
ve metin (Almanca ve İngilizce) ile sunulacaktır.İki dilli metin ve resimlerin uygulamada yer alması tüm ödül kazanan kayıtları için zorunludur. iF ödül kazanandan önceden yazılı izin gelmeden
söz konu metinleri yayınlamak ve kayıt sırasında sunulan metinleri gözden geçirme hakkını saklı tutar. Metinler ve görüntüler gerekli format, sayı veya kalitede mevcut değilse, iF
uygulamadaki sunumdan ilgili girişi hariç tutma hakkını saklı tutar. iF uygun gördüğü takdirde kayıtların sunumunu tasarlama hakkına sahiptir. iF ayrıca bir baskı ortamında tüm ödül kazanan
kayıtlarını yayınlama hakkını saklı tutar.
Sergi
Ödül kazanan kayıtları mümkün olduğunca Hamburg iF tasarım sergisinde üç bölüm-sergilerinden birinde fiziksel olarak sunulacaktır; bu bölüm sergilerinin her biri bir kaç ay sürecektir. Tüm
ödül kazanan kayıtları bir yıl için dijital formatta sunulacaktır.iF sunumun en iyi sunum şeklini yani dijital formatta veya orijinal ürün şeklinde olup olmayacağını belirleyecektir. Sunumun
seçilen konumu ve iF'nin vasilik çalışması "ödül kazanlar için faydalar" hizmet paketinin bir parçasıdır ve katılımcılar tarafından soruşturmalar veya şikayetlere konu olamaz. Sergiye katılım
tüm ödül kazanan kayıtları için zorunludur.
Buna ek olarak, iF ödül kazananlar Hamburg iF tasarım sergisinin tesislerini PR organizasyonları veya müşteri organizasyonları için ücretsiz olarak kullanabilir. Ayrıca iF ödül kazananlar dört
haftalık bir sergi için resepsiyon alanında bulunan 12 m uzunluğundaki bir cam kabini iF vitrinini ücretsiz olarak kullanabilir. Bu iF Tasarım Salonu organizasyon serileri kullanılarak
birleştirilebilir. Bu hizmetler ödül kazanan talebi üzerine kullanılabilirdir ve iF ile söz konusu durum konusunda anlaşmaya varılmalıdır.
iF tanıtım videosu
Tüm iF TASARIM ÖDÜLLERİ sahipleri, iF tanıtım videosu olarak adlandırılan kısa bir videoda şirketleri için tasarımın önemini anlatan bir sunum yapabilirler. Katılımcılar söz konusu videoları
kendileri oluşturmak zorundadır; video oluşturmaya yönelik kılavuzlar talep üzerine mevcuttur.
Ödül Töreni / iF TASARIM ÖDÜLLERİ Gecesi
Ödül Sahipleri özel bir organizasyon, iF tasarım ödül gecesi süresince onurlandırılacaktır. Bu organizasyonda, altın ödül kazananlar olağanüstü başarılarının tanıtılması sırasında iF ödülünü
alacaklardır.
Sertifika
Tüm iF TASARIM ÖDÜLLERİ kazanalar, iF TASARIM ÖDÜLLERİ gecesinde sertifikalarını (baskı formatında) bireysel olarak alma olanağına sahip olacaktır. iF sertifikaları sonradan posta yoluyla
göndermeyecektir. Bununla birlikte, ödül kazananlar, iF Profilim bölümünde baskıya hazır bir PDF dosyasını yükleme seçeneğine sahip olacaktır. İstediği takdirde sertifika aynı zamanda bir
ayaklı teşhir standı (21 x 21 cm, fırçalanmış alüminyum) olarak temin edilebilir. Ayaklı teşhir standı, katılımcı tarafından ödenecek ek maliyetlere tabidir.
iF Sıralaması
iF sıralaması her bir iF TASARIM ÖDÜLLERİ gecesinden sonra güncellenecektir. iF, iF sıralaması için geçici düzeltmeler yapma hakkını saklı tutar. iF TASARIM ÖDÜLLERİ için kaydolurken, ödül
kazananlar iF sıralamasına dahil edilmek için onay verir. iF sıralamasındaki konum aynı zamanda iF online sergisinde sunulacaktır. iF sıralaması geçen üç yılda alınan iF TASARIM ÖDÜLLERİNİN
sayısına bağlıdır. iF sıralaması ‘şirket’ (üreticiler, proje sahipleri) ve ’yaratıcı’ (kurum için tasarımcılar, dış tasarım stüdyoları, iletişim acenteleri, mimarlar/iç tasarımcılar) olarak ayrılmaktadır.
Bir giriş iki adresten daha fazla adres ile ilişkili ise, sıralama puanları ‘şirket’ ve ‘yaratıcı’ ya yönelik kayıtta ilk listelenen adreslere gönderilecektir. Bir ülkeye bağlı şirket bölümleri ve şebeke
kuruluşları daima bir şirket veya acente markası ile birleştirilecektir. İstendiğinde, bu birleşme uluslar arası bir düzeyde yapılabilir.
Basın ve PR çalışması
Bu bağımsız bir ödül için planlandığında Ödül Kazanan Kayıtları iF baskısında ve PR çalışmasında yer alacaktır. iF, iF TASARIM ÖDÜLLERİ sonuçlarını jüri oturumundan sonra derhal
yayınlayacaktır. Ödül Töreni için, iF kapsamlı bir baskı beyanı yayınlayacaktır.
Taşıma ve Lojistik
iF herhangi bir sevkiyat veya giriş iadesi sağlamamaktadır. Katılımcılar, herhangi bir ücret veya masraf iF tarafından karşılanmayacak şekilde kayıtlarını jüri değerlendirmesine sunmalıdır.
Katılımcılar ihracat ve ithalata yönelik tüm gümrük ücretleri de dahil olmak üzere kayıtlarının gönderilmesi ile ilgili tüm ücret ve masrafları ödemek zorundadır. Kayıtlı girişler belirli bir tarihe
kadar lojistik ortaklarımıza gönderilmelidir. Lojistik ortaklarımızın adresleri ve tüm diğer teslimat gereksinimleri ve tarihler iF Profilim bölümünde listelenmektedir. Bir giriş katılımcıya geri
gönderildiği takdirde, söz konusu giriş tekrar kullanılabilir taşıma paketinde teslim edilmelidir. Kayıtlar iF tarafından belirlenecek bir tarihte ve jüri oturumundan sonra toplanacaktır.
Bu tarihte katılımcılar veya katılımcı tarafından görevlendirilen bir nakliye şirketi tarafından toplanan kayıtlar bertaraf edilecektir. iF sunulan kayıtlara yönelik olarak gerekli özeni göstermek
ile ilgili herhangi bir görev üstlenmeyecektir ve katılımcıların taşıma ve kayıtların sergiye girişi sırasında her türlü olası hasar veya hırsızlığı kapsayacak sergi sigortası ve taşımacılığı takip
etmesini tavsiye ederiz..
Sözleşmenin İptal edilmesi / Sözleşmenin iptaline ilişkin ücretler
Söz konusu bir kayıt yazılı şekilde beyan edildiği ve [email protected] internet adresine gönderildiği takdirde, Kaydın maliyetsiz iptali kayıt tarihinden itibaren 14 gün içerisinde mümkündür,
Kayıttan sonra 14 günden daha geç alınan her türlü iptal için, katılımcılar, ilgili ödül için kayıt başına kayıt ücretlerinin tamamını ödeyecektir. Kayıtlar jüri değerlendirmesine sunulmaması
veya gerekli materyallerin kayıtlara yönelik jüri değerlendirmesine sunulmaması iptal olarak nitelendirilmemektedir.
Son Hükümler
Yukarıdaki koşullara dahil edilmeyen ve söz konusu koşullardan sapma gösteren herhangi bir sözleşme yazılı olarak yapılacaktır. İşbu sözleşmenin bağımsız koşulları geçerlidir ve geçerli
olacaktır, bu işbu sözleşmenin kalan koşullarını etkilemeyecektir.
Download

katılım koşulları