Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Bülteni
Yıl: 2014 Sayı: 1
SUNUŞ
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 13 ilçede 355 okul, 6034 öğretmen ve okul öncesi, ilkokul,
ortaokul ve ortaöğretimde 97.281 öğrenciyle eğitimde öncü olma, eğitime rota verme iddiasında olan büyük
bir aileyiz. İlimize özel projelerin yanında ülke çapındaki projelerle de yeniliklere hemen adapte olabilen
dinamik bir kurumuz. İlimizin eğitim kalitesini yükseltmek için özgün ve ilginç projelerle geleceğe yol
gösteren çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
Eğitimin rotasını tespit ederken, dünyada ve ülkemizde onlarca teori ve pratikle karşılaşıyoruz. En
doğru uygulama hangisidir ve en iyi sonucu hangisi verir bunu zaman gösterecek belki ama eğitim gibi
sonuçları, semereleri uzun yıllar sonra alınan bir mecrada kesin cevapları hemen bulmak mümkün değil.
Bize düşen, en başta Milli Eğitim Bakanlığı’nın taleplerini dikkate alarak, ülke politikaları doğrultusunda
çalışmak ve “yeni şeyler” söylemek ve yapmak için ortam oluşturmak. Temel ilkemiz, taşradan merkeze
katkı sunmak. Merkez, politika yönlendirici ve hedef belirleyici olarak görevini yaparken, taşranın eğitimde
sözünün olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizzat eğitim ortamının merkezinde olan eğitimin paydaşlarıyla
bu katkıyı sağlayabilmeyi umuyoruz.
Son üç yılda tüm il çapında uygulanan projelerde akademik başarı, değerler eğitimi, kitap okuma
kampanyalarına öncelik verdik. Artı Değer Projesi, Değerler Eğitimi Projesi, Vizyon Protokolü, Eğitim
Yürütme Kurulu ilimizde uyguladığımız projelerden birkaçı. Kütahya Eğitim Çalıştayı’nda 4+4+4 eğitim
sistemini akademisyenlerin de katılımıyla ulusal düzeyde tartıştık. Son yıllarda ülkemizin gündeminde
olan uluslararası sınavlardaki durumumuzla ilgili Bakanlığın gayretine katkıda bulunmak amacıyla
komşu illerimizin de katıldığı “Hayata Okulda Hazırlanıyorum, Yaşam Kalitemi Artırıyorum” projesi ile
bu sınavlarla ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştık. Sekiz ayrı ilde sınavlar yaptık, Sınavın sonuçlarını
ve değerlendirmelerini bir kitapçık halinde kamuoyunun dikkatine sunduk, sonuçların tartışıldığı
değerlendirme paneli yaptık.
Sene başında uygulamaya koyduğumuz Vizyon Belgesi Protokolü; neyi, nasıl, niçin, ne zaman ve ne
kadar sürede yaptığımızı görmek adına önemli bir proje. İstedik ki, dar bir çerçevede yapılan çalışma yerine,
öğrencisinden velisine, yardımcı personelinden öğretmenine kadar bütün paydaşların görüşleri alınarak
her kurum kendi vizyonunu ortaya koysun. Küçük ve muadil gruplarda eğitimin sorunları veya güzel
uygulamalar ortaya çıksın. Ortaya çıkan sorunlar bize daha çabuk ulaşsın ve hemen çözüm üretebilelim.
Bizim bilemediğimiz, ulaşamadığımız noktalarda kalan güzel uygulamalar da kamuoyuna mâl olsun; bu
iyi örnekler uygulanabilecek tüm eğitim kurumlarında uygulansın.
2023 hedeflerini yakalamak adına Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şimdiye kadar olduğu gibi
bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu noktada çalışmalarımıza katkıda
bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. Vizyon sahibi olmak, bu vizyona sahip çıkıp öğrenci,
öğretmen ve yöneticilerimizle geleceğe umutla bakmak en büyük arzumuz. Diğer alanlarda olduğu gibi
eğitimde de hedeflerine ulaşmış bir Türkiye ümidiyle…
Coşkun ESEN
Kütahya İl Milli Eğtim Müdürü
2
GİRİŞ
AR-GE BİRİMİ:
SORUMLU ŞUBE MÜDÜRÜ: İdris IŞIKLI
STRATEJİK PLANLAMA VE KALİTE
GELİŞTİRME EKİBİ (ASKE)
- Yunus EĞDEMİR
- Enes GÜLER
PROJELER EKİBİ (PEK)
- Sinan KORUÇ
- Ahmet ALTUNKAYNAK
- Mehmet ZEYBEK
- H. Mehmet ÖZTÜRKOĞLU
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
GİRİŞ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3
PAZARLAR İLÇESİ SOFULAR ORTAOKULU DEĞERLER OLİMPIYATINDA TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU.--------------------------------------------------------- 4
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
YEREL VE AB PROJELERİ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
EFED “Eğitimde Farklı Etkinliklerle Dönüşüm”, EYK (Eğitim Yürütme Kurulu)]--------------------------------------------------------------------------------------------- 10
VİZYON BELGESİ PROTOKOLÜ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
BU BENİM ESERİM-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
ERASMUS+ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13
TÜBİTAK PROJELERİ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
DEĞERLER EĞİTİMİ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
ÖĞRETMENİM MÜZİK GRUBU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
TEKNİK DESTEK PROJESİ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
YAZARLAR OKULDA PROJESİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
“HAYATA OKULDA HAZIRLANIYORUM YAŞAM KALİTEMİ ARTTIRIYORUM” PROJESİ---------------------------------------------------------------------------- 20
PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI EĞİTİMİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
BASILI YAYINLARIMIZ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
GÖRSEL AFİŞLER----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
İLETİŞİM BİLGİLERİ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
3
PAZARLAR İLÇESİ SOFULAR ORTAOKULU DEĞERLER OLİMPIYATINDA
TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU.
Öğrencilerimizde ve toplumda ahlaki değerler
yönünden farkındalık oluşturmak topluma ve
kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme
getirerek bilinç kazandırmak, öğrencilerimizin
sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek, evrensel,
milli ve manevi değerlere sahip olmanın kendisiyle
barışık, mutlu ve başarılı bir kişilik kazandırdığını
fark ettirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile
Ensar Vakfı arasında Türkiye genelinde “Değerler
Olimpiyatı” yarışmaları düzenlenmiştir.
“Değer ve Eser “olmak üzere iki kategoride
düzenlenen yarışmalarda ilçemiz Sofular
4
Ortaokulu Değer Kategorisine “Ahde Vefa”
konusunda, öyküsünü anlatarak bir öğrencisini
aday göstermiştir. Aday gösterilen öğrencimiz, ilçe
ve il jürileri tarafından yapılan değerlendirmelerde
ilçe ve il birincisi olarak Türkiye finaline katılmayı
hak etmiştir. Final jürisi tarafından yapılan
değerlendirme sonucunda, Türkiye ikinciliğine
layık görülmüştür.
Bu başarılarından dolayı öğrencimiz Emin
KARADUMAN, öğretmeni Serpil VERGİLİ ve
okulunu tebrik ederiz.
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019
Stratejik Plan Üst Kurulu 03 Mart 2014 tarihinde İl
Milli Eğitim Müdürü Coşkun ESEN başkanlığında
yapıldı.
Toplantı, İl Stratejik Plan Üst Kurul Başkanı
Coşkun ESEN’in açılış konuşmaları ile başladı.
Stratejik Plan Üst Kurul toplantısında İl
Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik
Plan İl Koordinasyon Ekibi Yunus EĞDEMİR
ve Enes GÜLER tarafından sunumlar yapıldı.
2015-2019 Stratejik Plan ile ilgili yapılan durum
analizleri “Biz Kimiz? Neredeyiz?” çalışmaları
raporlaştırılarak sunulmuştur. Toplantıda 28
Şubat 2014 tarihine kadar yapılan tüm çalışmalar,
31 Mart 2014 tarihine kadar il genelinde yapılacak
olan çalışmalar Üst Kurulun bilgisine sunuldu.
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015–2019
Stratejik Planlama çalışmalarında hedeflerimiz
şekillendirildi.
Okul/Kurum
müdürlerimize
verilen kapsamlı 72 günlük 2015-2019 Stratejik
Plan Eğitimleri sırasında yapılan çalışmalar
video formatında Üst Kurul Üyelerine sunuldu.
Planlama süreci ile ilgili karşılaşılabilecek sorunlar
5
görüşüldü.
Toplantıda, yapılan GZFT (SWOT) [Güçlü
Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats]
analizleri ile ilgili örnekler sunuldu.
2015 -2019 Stratejik Plan Üst Kurulu üyelerimizin
fikirleri alındı.
YAPILAN ÇALIŞMALAR:
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2015 – 2019
Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Plan Ekipleri
belirlenmiştir.
12 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin 2015 – 2019
Stratejik Plan Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekipleri
belirlenmiştir.
İl Merkezindeki ve 12 ilçede bulunan tüm okul/
kurum müdürlüklerinin 2015 – 2019 Stratejik Plan
Üst Kurulu ve Stratejik Plan Ekipleri belirlenmiştir.
Belirlenen bu ekiplere verilecek eğitimin konuları
ve sunumları hazırlanmıştır. Bu sunumlarda;
a) Stratejik Planın Kanun, yönetmelik… vb resmi
alt yapısı,
İl merkezi ve ilçelerde yapılan Stratejik Plan toplantılarından görüntüler
b) Okul/kurumlarında yapacakları tüm çalışmalar,
c) Uygulama/mutfak çalışmaları,
d) Okullarında/Kurumlarında kullanacakları
dokümanlar,
e) Plan sonuna kadar karşılaşılacak sorunlar ve
çözümleri,
f) Tüm çalışmaların sorunsuz bir şekilde yapılması
ile ilgili tüm bilgiler özet şekliyle ve uygulanabilir
şekliyle anlatıma ve sunuma hazır hale getirilmiştir.
g) Bu sunumlar hazırlanırken okulun/kurumlun
Stratejik Planını yapabilir ve kontrol edebilir hale
getirme hedeflenmiştir.
Stratejik Plan Üst Kurullarının ve Stratejik Plan
Ekiplerine “KAPSAMLI STRATEJİK PLAN
EĞİTİMLERİ”ne tabi tutulabilmesi için 72 günlük
bir EĞİTİM SEMİNERİ planlanmıştır.
6
Bu planlama kapsamında;
1) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün GZFT
analizinde kullanılmak üzere 2000 fikir toplanmıştır.
( Yazılı istişare ile)
2) 537 okul/kurum müdürüne Kapsamlı Stratejik
Plan Eğitimi verilmiştir.
3) 12 İlçe Milli Eğitim Müdürümüze Kapsamlı
Stratejik Plan Eğitimi verilmiştir.
4) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Stratejik Plan
Ekiplerine 30 Saat Hizmet içi Eğitim verilmiş ve
ekiplerimiz belgelendirilmiştir.
5) 12 İlçenin GZFT analizleri çalışmaları yapılmıştır.
6- İl Merkezi ve on iki ilçede bulunan 2015–2019
Stratejik Plan Ekiplerine kapsamlı stratejik plan
eğitimi verilmiştir.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)
Milli Eğitim Bakanlığı 2013-2014 eğitim
öğretim yılı MEB EĞİTİMDE KALİTE
YÖNETİM SİSTEMİ TAKVİMİ yayımlanmış ve
bu takvime göre süreç işlemiştir. Toplam Kalite
Yönetimi 2013-2014 eğitim öğretim yılında ilk
defa kurumlar için zorunlu hale getirilmiştir.
Eylül ayından itibaren kurumlarımız bu konuda
çalışmalar yapmış ve 243 kişiye eğitimler
verilmiştir. 2012-2013 eğitim öğretim yılında
TKY alanında sadece 5 başvuru varken 2013-2014 eğitim öğretim yılında 200’ü ekip kategorisinde ve 94
tanesi de kurum kategorisinde olmak üzere 294 TKY raporu hazırlanarak ile sunulmuştur. Raporlar ilk
defa ekip ve kurum kategorisi yerine kurum kategorisi çeşitlendirilerek temel eğitim, ortaöğretim, mesleki
eğitim ve öğrencisiz kurumlar dalında değerlendirilmiş, kategorilerinde birinci olanlar ülke değerlendirmesi
için Bakanlığa bildirilmiştir.
İlimizde yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren okullarımız şunlardır:
Ekip Kategorisi:
1-Merkez Yunus Emre İlkokulu
2-Tavşanlı Hande Gül Anaokulu
3-Merkez Hediye Güral Anaokulu
Temel Eğitim Kategorisi:
1-Tavşanlı Süleyman Yılmaz Anaokulu
2-Kütahya Merkez Şehitler Ortaokulu
3-Kütahya Merkez Fatih Ortaokulu
Ortaöğretim Kategorisi:
1-Emet Anadolu Lisesi
2-Merkez Aysel-Selahattin Erkasap Spor Lisesi
Meslek Lisesi Kategorisi:
1-Gediz Ticaret Meslek Lisesi
2-Tavşanlı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Ekip kategorisinde derece alan okullarımıza plaket, kurum kategorisinde derece yapan okullarımıza
plaket ve Kalite Belgesi ödülü verilmiştir. Ayrıca 4 ayrı kategoride birinci olan okullarımızın Müdürlüğümüz
koordinatörlüğünde ve Romanya ortaklığı ile yürütülmekte olan Okul Gelişiminde Kıyas Uygulamaları
adlı proje kapsamında Romanya’ya götürülmesi kararı alınmıştır.
7
YEREL VE AB PROJELERİ
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
hazırlanan Okul Gelişiminde Benchmarking
Uygulamaları (Implementing Bencmarking In
School Improvement) adlı Comenius Bölgesel
Ortaklıklar projesi Ulusal Ajans tarafından kabul
edilmiştir. Bu kapsamda Proje ile ilgili İl Milli
Eğitim Müdürü Coşkun ESEN ve tüm kurum
idarecilerine Müdürlüğümüz Ar-Ge biriminde
brifing sunulmuştur.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde
iki sene boyunca yürütülecek olan proje kapsamında,
Benchmarking yönetim sisteminin eğitimde teorik
ve pratik olarak uygulanabilirliği araştırılıp
mevcut uygulamalar değerlendirilecek, eğitim
kurumlarında pilot uygulamalar yapılacak, konu ile
ilgili uluslararası çapta bir konferans düzenlenecek
ve yapılan çalışmalar ile literatür çalışmalarının
yer alacağı bir kitapçık hazırlanacaktır. Proje
web sitesinin kurulması projenin diğer bir çıktısı
konumunda olacaktır. Bunun yanı sıra Romanya
ile karşılıklı olarak hareketlilik gerçekleştirilerek
öngörülen bütün çalışmaların karşılıklı işbirliği
içerisinde yapılması sağlanacaktır. Proje kapsamında
yapılacak bu faaliyetler için 36.800 Euro bütçe
öngörülmüş olup bu bütçenin %25’i kurum katkısı
olup, %75’ine karşılık gelen 32.100 Euro Ulusal
Ajans tarafından karşılanacaktır. Romanya´dan
8
Botasani Eğitim Denetleme Bürosu, Mihai Eminescu
Koleji ve Romanya Matematik Derneği´nin yurt dışı
ortağı olarak yer aldığı projede yerel ortak olarak
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi,
Kütahya Lisesi ve Rehberlik Araştırma Merkezi
bulunmaktadır.
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
koordinatörlüğünde ve Dumlupınar Üniversitesi,
Kütahya Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü ve Kütahya Lisesi yerel ortaklığı ile
yürütülmekte olan Implementing Benchmarking
in School Improvement adlı Comenius Bölgesel
Ortaklığı proje toplantısı 7-11 Nisan 2014
tarihleri arasında Romanya’nın Botaşani kentinde
gerçekleştirilmiştir. Proje evsahipliğini Inspectoratul
Şcolar Judeţean Botoşani (I.Ş.J. Botoşani) ile Mihai
Eminescu National College, Centrul de Excelenta
pentru Tinerii Capabili de Performanta Botosani
(Center of Excellence for Young Pupils Capables of
Performance, Societatea de Stiinte Matematice din
Romania, filiala Botosani (Mathematical Society in
Romania) yapmıştır.
Implementing Benchmarking in School
Improvement adlı Comenius Bölgesel Ortaklığı
adlı proje ile okul gelişiminde benchmarking
kalite gelişimi araçlarını işletmek için gereken
stratejilerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Proje
ile Kütahya ile Botaşani (Romanya) illeri arasında
okulların kıyaslaması ve etkili uygulamaların
transfer edilmesi, öğrencilerin ve öğretmenlerin
kültürlerarası bir deneyim kazanması ve iki bölgedeki
okulların yardımlaşma ve koordinasyonunun
artması ve uluslararası standartların yakalanması
amaçlanmaktadır.
Proje ile gerçekleştirilmesi hedeflenen faaliyetler
şunlardır:
• İyi uygulamaların belirlenmesi için seçim
komitelerinin oluşturulması.
• Okulların fiziksel durumları, akademik
başarıları ve eğitim yeterlilikleri gibi değişik 12
eğitimsel başlık altında en iyi performans gösteren
okulların belirlenmesi.
• Seçilen okulların ziyaret edilerek iyi
9
uygulamalarının karşılaştırılması ve karşılıklıklı
bilgilendirme faaliyetleri.
Yürütülmekte olan proje ile elde edilecek çıktılar
şunlardır:
• Proje faaliyetlerinin fotoğraf ve video kayıtlarını
içeren, katılımcı okullar arasında iletişimi
sağlayacak ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını
kolaylaştıracak bir web sitesinin tasarlanması ve
yayımlanması.
• “Okullar için Benchmarking İpuçları” adlı rehber
kitapçığın hazırlanması ve yayımlanması.
• Okullar için Benchmarking anket örneklerinin
paylaşılması.
• “Eğitimde Benchmarking” hakkında konferanslar
düzenlenmesi.
EFED “Eğitimde Farklı Etkinliklerle Dönüşüm”,
EYK (Eğitim Yürütme Kurulu)]
Eğitim Yürütme Kurulu; kurul, komisyon ve
uygulama alanından ibarettir. Kurul, İl Milli
Eğitim Müdürü başkanlığında 21 kişiden
oluşmakta ve her ay farklı bir ilçede toplanarak
merkez ve ilçeler arasındaki iletişim ve işbirliğinin
de artırılması sağlanmaktadır. İl merkezindeki tüm
okul ve kurumlar 10 çalışma grubuna ayrılmıştır.
Her komisyona, kuruldan bir temsilci başkanlık
etmektedir.
Komisyon,
okulların
türlerine
göre
gruplandırıldığı ve uygulama alanından gelen
öneri, sorun, proje vb. konuların görüşülüp
tartışıldığı ve kurul temsilcisince EYK’ye iletilmek
10
üzere kararların alındığı birimdir. Uygulama alanı
ise okul müdürleri başkanlığında, öğretmenler,
öğrenci ve veli temsilcilerinden oluşur.
Performans Değerlendirme sisteminin amacı
geçmişte gösterilen performansın seviyesini ortaya
çıkarmak değil, kişi ve kurumların geleceğe yönelik
potansiyellerini belirlemek, uygun motivasyon
ve yönlendirmelerle gelecekteki performanslarını
yükseltmektir. Okul karnesinde, okul/kurum her
bir kriterden puan almaktadır. Okul/kurumların
aldığı puanlara göre bir sıralama yapılmamış,
sadece okulun kendini kendisiyle ve diğer okullarla
kıyaslayarak durumunu görmesi amaçlanmıştır.
VİZYON BELGESİ
PROTOKOLÜ
İ
limizdeki okullarda eğitimin niteliğini geliştirmek, öğrencilerin öğrenme
başarılarını daha ileri düzeye taşımak ve eğitim fırsatlarını arttırmak
amacıyla Müdürlüğümüz tarafından “Vizyon Belgesi Protokolü”
düzenlenmiştir.
“Vizyon Belgesi Protokolü” hazırlanmasında; İlimiz sınırları içerisinde yer
alan Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarında, eğitimin niteliği ile ilgili
öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, tüm alanlarda, planlı
çalışmalar yürüterek, özellikle öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltecek
olan tüm eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, öğretmen motivasyonunun
ve iş doyumunun uygulamalı eğitim faaliyetleriyle arttırılması ve ailelerin
sosyal, kültürel ve eğitim alanında destek olunması, taraflar arasında işbirliği
ve koordinasyonun sağlanması amaçlanmıştır.
İlimizde her seviyedeki eğitim performansının yükseltilmesi, ulusal
seviyede ise ilimizin eğitimdeki başarı ve kalitesini artırmak, eğitimin niteliğini
artırmak, öğretmen, öğrenci, veli işbirliğini artırmak, il ve ilçe düzeyinde
eğitim kurumlarının başarı düzeyleri analiz edilerek pozitif rekabeti teşvik
etmek, okul ve kurumların gerekli tedbirleri almalarını sağlamak, toplumu
eğitime daha duyarlı hale getirmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, okul
ve kurumlarımızı dinamik halde tutmak amaçları çerçevesinde düzenlenen
Vizyon Belgesi, imzalandğı tarih itibarı ile (30.09.2013) dört sene geçerli
olacaktır.
11
BU BENİM ESERİM
Bu Benim Eserim projesi kapsamında
16.11.2013 tarihinde Kütahya Merkez Anadolu
Öğretmen Lisesinde Merkez ilçedeki ortaokul
müdürleri ve matematik ile fen bilimleri
öğretmenleri ile toplantı yapılmıştır. Toplantıya
188 kişi katılmıştır.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında fen bilimleri
ve matematikten 309 proje başvurusu yapılmıştır.
İl Çalışma Grubunun yaptığı değerlendirmeler
sonucunda 29 proje bölgeye gitmeye hak
kazanmıştır.
ÖZEL IRMAK
ORTAOKULU
Bölge değerlendirme ekipleri tarafından yapılan
değerlendirme sonucunda 29 projemizden 7 tanesi
Bölge Bilim Kurulu tarafından bölge sergisine
gönderilmesi uygun bulunmuştur.
201300559 2
MERKEZ
201300171 6
MERKEZ
201300172 2
Çitgöl Ortaokulu
MERKEZ
12
Ortaokulu
PASPASIM KURU, KÖTÜ KOKU YOK
OLDU
KAPLAMA, KORUMA
201302730 7
201304131 3
Karacahisar
Ortaokulu
201300847 0
Karacahisar
Ortaokulu
201300845 3 KOD ADI ASAL
ERASMUS+ BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından Kütahya merkez, Tavşanlı, Simav ve Hisarcık ilçelerinde Erasmus+ Gençlik Programları
bilgilendirme toplantıları yapıldı.
A
vrupa Birliği Bakanlığının bağlı kuruluşu
olan Türkiye Ulusal Ajansı tarafından
yürütülmekte olan Avrupa Birliği eğitim
ve gençlik programları 1 Ocak 2014
tarihinden itibaren yeni bir döneme girdi. 2007-2013
yılları arasında Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik
Programları adı ile yürütülmekte olan programlar
2014-2020 yılları arasında Erasmus+ adı altında
uygulanmaya devam edecek. Erasmus+ Programı
kapsamında eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının
yanı sıra spor konusunda da geliştirilecek projelere
destek sağlanacak. Türkiye’nin de içinde olduğu
34 Avrupa ülkesini kapsayacak olan programın
2014-2020 dönemi bütçesi 14,7 Milyar Avro
olarak belirlendi. Söz konusu dönemde Türkiye’nin
13
yaklaşık 1 Milyar Avro bütçe kullanması bekleniyor.
Erasmus+, daha önce kamuoyu tarafından bilinen
adlarıyla Comenius (Okul Eğitimi), Erasmus
(Yükseköğretim), Leonardo da Vinci (Mesleki
Eğitim), Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) ve Gençlik
programlarını tek bir isim altında birleştiriyor. Anılan
bu programlar tarafından halen yürütülmekte olan
etkinliklerde çok büyük bir değişiklik olmamakla
beraber, programların yapısında, isimlerinde,
başvuru usüllerinde birtakım değişikliklere gidildi
ve basitleştirmeler yapıldı. Söz konusu değişiklikler
Türkiye Ulusal Ajansı’nın www.ua.gov.tr adresinde
yayınlanan Erasmus+ Teklif Çağrısı ve Erasmus+
Program Kılavuzu adlı dokümanlarla kamuoyu ile
paylaşıldı.
TÜBİTAK PROJELERİ
TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu) 45. Ortaöğretim Öğrencileri
Araştırma Projeleri Yarışması Eskişehir Bölge
Finali Sergisi´nin Kapanışı ve Ödül Töreni,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür
Merkezi’nde yapıldı.
Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri
temel, sosyal ve beşeri bilim alanlarında çalışmalar
yapmaya teşvik etmek, araştırma ve geliştirme
odaklı bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda
bulunmak amacıyla düzenlenen yarışmanın
bölge finali, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ev
sahipliğinde gerçekleştirildi. Kütahya genelinde 269
projenin katıldığı bölge finalinde 9 dalda, 20 proje
ile dereceye giren 38 öğrenci ödüllerini aldı.
TÜBİTAK Projelerinde Nafi Güral Fen Lisesi,
Eskişehir Bölge Finallerinde Matematik Projesinde
iki proje ile birinci olarak Türkiye Finallerine katılma
hakkını elde etti. Türkiye Finallerinde Nafi Güral
Fen Lisesi Matematik öğretmeni Eray KANPAK’ın
danışmanlığında 12. sınıf öğrencilerinden Samet
Resul ÇELİK ve Fatih İDİZ’in hazırladığı “Bir
Üçgenin Çevrel Parabollerinin Parametreleri İle
Elemanları Arasındaki Bağıntılar” isimli matematik
projesi Türkiye üçüncüsü oldu.
TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
Kütahya genelinde düzenlenmekte olan Branş
Çalıştayı kapsamında 24 Haziran 2014 tarihinde
Tarih Zümresi öğretmenlerine yönelik olarak
Kılıçarslan Anadolu Lisesi’nde İl Milli Eğitim ArGe Birimi çalışanları tarafından TÜBİTAK Proje
Yazma Eğitimi verilmiştir. Bu eğitim kapsamında
TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaöğretim
Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Ulusal
Bilim Olimpiyatları, Doğa Eğitimi ve Bilim
Okulları, Bilim Fuarları Destek Programı hakkında
bilgi verilmiştir. Ayrıca Ortaöğretim Öğrencileri
14
Araştırma Projeleri Yarışması’na yönelik olarak
başvuru işlemleri, başvuru koşulları, proje rehberi,
e-başvuru, bölgesel yarışmalar, final yarışması ve
proje örnekleri hakkında detaylı bilgi paylaşımında
bulunulmuştur.
Eğitim süresince “Proje Özeti ve Proje Raporu
Nasıl Yazılır? Projelerde Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar, Örnek Proje Raporları” konularında
uygulamalı eğitim verilmiş ve ulusal çapta
düzenlenen yarışmalara katılan ve derece
alan tarih öğretmenlerinin deneyimleri diğer
öğretmenlerle paylaşılmıştır.
DEĞERLER EĞİTİMİ
PROJES
TM
E
LL
TM
LE
R
E
15
M
KÜTAHYA L
Değer; bir şeyin önemini belirlemeye yarayan
soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, üstün
nitelik, meziyet (TDK) olarak tanımlanmaktadır.
Değerler, kültürel bilgidir; kültürün öğeleri üzerine
kurulur ve her zaman bir seçimi vurgular.
Toplumdaki bireylerin o değerleri korumasına
veya göz ardı etmesine paralel olarak değerler
ya zamanla kaybolurlar ya da bir sonraki nesle
aktarılarak yıllarca devam ettirilirler. Değerlerin
yıllarca devam etmesi ve kalıcı olması, onların
insanlarca içselleştirilmesine ve genel kabul
görmesine bağlıdır.
Eğitimin amaçlarından birisi de toplumun
değer yargılarını bir sonraki nesle aktarmaktır.
Temel insanî değerleri benimsemiş bireyler
yetiştirmek aile, toplum ve okulun başlıca
misyonları arasındadır. Bu perspektiften hareketle
okulların temel iki amacından bahsetmek yanlış
olmaz: Akademik açıdan başarılı ve temel
değerleri benimsemiş bireylerin yetiştirilmesi.
Temel değerlerin kazandırılması amacı Türk Milli
Eğitim Temel Kanunu ve ders programlarının
amaçları incelendiğinde de açıkça görülür. Milli
Eğitim Temel Kanunu’nun hemen başlangıcında
Millî Eğitimin amaçları sayılırken ahlakî, manevî
değerleri benimseyen, beden, zihin, ahlak, ruh
ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde
gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip kişiler
yetiştirmekten bahsedilmektedir. Dolayısıyla
“değer”lerden arındırılmış ve değerleri kapsamayan
bir eğitim olamaz.
Bu nedenle Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından uygulanacak olan Vizyon Belgesi
Protokolü kapsamında il genelinde değerlerimizle
ilgili çalışma yapılacaktır. Bu kapsamda
çalışmaları yürütmek amacıyla İl Yürütme Kurulu
oluşturulmuştur.
DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA İLKE VE
ESASLARI
1) İl Yürütme Kurulu tarafından belirlenen
değerler, okullarda oluşturulacak Okul Yürütme
Kurulu marifetiyle oluşturulan plan dahilinde
işlenecektir. Okul Yürütme Kurulu tarafından
ER
MÜD
E
ÜRLÜ Ü D
sekiz aylık bir uygulama planı - aşağıda belirlenen
konularda - hazırlanacak ve etkinlikler bu plana
göre yapılacaktır. Değerlerin iki aylık sürede
alt değerler halinde planlanarak pekiştirilmesi
sağlanacaktır.
2) Etkinlikler hazırlanırken 1739 Sayılı Millî Eğitim
Temel Kanununda yer alan Türk Millî Eğitiminin
genel amaçları ile öğrencilerin hazır bulunuşluk
düzeyi, ilgi, yetenek ve öğrenim seviyeleri dikkate
alınacaktır.
3) Öğretmenler, “Değerler Eğitimi” etkinliklerini
etkili ve verimli biçimde her fırsatta uygulayacak
ve uygulama ile ilgili belge ve değerlendirme
raporlarını Okul Yürütme Kuruluna sunacaktır.
4) Okul Yürütme Kurulu, bu raporlar çerçevesinde
hazırladığı okul raporunu Vizyon Belgesi
dosyasında bulunduracaktır.
5) İşlenecek değerler, çeşitli etkinliklerle öğrencilere
ve ailelere verilerek bunların davranış hâline
getirilmesi, devam eden aylarda da önceki
değerlerin pekişmesi için tekrarlar yapılması
sağlanacaktır.
6) Okul Yürütme Kurulu tarafından aileler
“Değerler Eğitimi” hakkında bilgilendirilecek,
veli toplantılarında etkinliklerden bahsedilecek,
ailelerin de bu eğitimden haberdar olmaları
sağlanacaktır. Ayrıca değerler eğitimi etkinliklerinde
başarılı olan öğrencilerin velilerine “Veli Gurur
Mektubu” gönderilerek aile onurlandırılacaktır.
Atatürk Endüsrti Meslek Lisesi öğrencilerinin Şehitlik ziyareti.
7) Okulda yapılan etkinlikler, afişler, yarışma
sonuçları vb. okul panolarında sergilenecektir.
8) İşlenen değere göre okullarda ilin tanınan
şahsiyetleri ile sohbet toplantıları düzenleyerek,
STK’ler ile işbirliği yapılarak etkinlikler
düzenlenebilecektir.
9) Okullarda akran koçluğu, gönüllülük esasına
dayalı ders dışı faaliyet olarak yapılacak karakter
eğitimi, slogan, afiş, skeç yarışmaları, duvar gazetesi,
münazara, sevgi evleri – huzurevi ziyaretleri vb.
etkinliklerle öğrencilerin faaliyetlere aktif katılımı
sağlanacaktır. Bu kapsamda öğrencilerin değerlerle
ilgili kompozisyon, şiir, öykü yazmaları resim
yapmaları, bulmaca hazırlamaları istenebilir.
Öğrencilere değerlerle ilgili yazılı materyal taraması
yaptırılarak değerlerle ilgili gazete dergi haberleri,
şiir, öykü, resim, film, sunu bulmaları ve bunların
sınıfça okunup tartışılması sağlanabilir. Değerlerle
ilgili özdeyişler, atasözleri, ayet ve hadisler
yazılarak okul panolarında, kapılarda, öğretmen
masalarında, öğrenci sıralarında, kantinde
masalarda vb. sergilenebilir.
10) Değerler konusunda olumlu gelişmeler gösteren,
yaşıtlarına örnek olan öğrenci veya sınıflar okul
yönetimi tarafından ödüllendirilecektir.
16
11) Bu proje kapsamında okullarımızda eğitim
kademesine göre aşağıda belirtilen değerler öne
çıkartılarak, o değerle ilgili olarak yoğun etkinlikler
yapılacaktır.
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Uygulanacak
Değerler:
• OKUL ÖNCESİ
Ekim – Kasım: SORUMLULUK
Aralık – Ocak: PAYLAŞMA
Şubat – Mart: HOŞGÖRÜ-SEVGİ-SAYGI
Nisan – Mayıs: AİLE
• İLKOKUL - ORTAOKUL
Ekim – Kasım: SORUMLULUK
Aralık – Ocak: SEVGİ-SAYGI
Şubat – Mart: HOŞGÖRÜ-SABIR
Nisan – Mayıs: AİLE
• LİSE
Ekim – Kasım: VEFA
Aralık – Ocak: EDEP
Şubat – Mart: SABIR
Nisan – Mayıs: HAKLARA SAYGI
ÖĞRETMENİM MÜZİK GRUBU
Akademik başarının artırılmasına yönelik
çalışmaların yanında kültür ve sanat alanında
ihtiyaçlara da duyarsız kalmadık. İlimizde çalışan
öğretmenlerimizi sanatsal ve kültürel etkinlikler
kapsamında bir araya getirme, sahip oldukları
sanatsal becerileri icra etmelerine ortam hazırlama,
öğretmenlerin nitelikli zaman geçirme kapasitesini
artırma ve makro düzeyde ilimizin kültürel ve
sanatsal gelişimine destek olmak amacıyla, Kütahya
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sadece
öğretmenlerden oluşan Öğretmenim Müzik Grubu
kuruldu. Grubun saz ekibi ve koro üyeleri tamamen
öğretmenlerden oluşmaktadır, bu anlamda proje
Türkiye’de çok fazla örneği olmayan bir uygulamadır.
13 enstrüman 18 koro üyesi olmak üzere şu
anda toplam 31 öğretmenden oluşan Öğretmenim
Müzik Grubu ilk konserini 24 Kasım 2013 akşamı
Öğretmenler Günü vesilesiyle geniş bir dinleyici
kitlesi karşısında başarı ile icra etmiştir. Başta
Kütahya Valisi Şerif YILMAZ olmak üzere bütün
misafirlerin beğenisini kazanan program yerel ve
ulusal basında geniş yer bulmuştur.
Öğretmenim Müzik Grubu , farklı branşlardan 13 enstrüman 18 koro
üyesi olmak üzere toplam 31 öğretmenden oluşmaktadır.
17
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde konsere
katılan Kütahya Valisi Şerif YILMAZ konserden
duyduğu memnuniyeti çiçekle ifade etti.
TEKNİK DESTEK PROJESİ
(STRATEJİMİZİ BELİRLEDİK BİR ADIM ÖNE
GEÇTİK PROJESİ)
Projede eğitmen olarak Gazi Üniversitesinden
Yrd. Doç. Dr. Arıl CANSEL tarafından verilen
İl milli eğitim müdürlüğümüzün Zafer Kalkınma
eğitimler 15:00 ile 21:00 saatleri arasında yapılmış,
Ajansı tarafından desteklenen Stratejik Plan Eğitimi
Projesi 7-11 Nisan tarihleri arasında Resssam Ahmet eğitime katılan 187 idareci ve öğretmene 30 saatlik
YAKUPOĞLU Konferans Salonunda yapılmıştır.
hizmet içi eğitim kapsamında sertifika verilmiştir.
Stratejik Planlama Eğitimi Projemize katılanlara belgeleri İl Milli
Eğitim Müdürümüz sayın Coşkun ESEN tarafından verilirken.
18
YAZARLAR OKULDA PROJESİ
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan “Yazarlar Okulda !” Projesi
10.03.2014 tarih ve 1023625 Sayılı Valilik oluru ile uygulamaya konulmuştur.
Proje üç aşamadan oluşmuştur:
Birinci aşama: Öğrencilerin Yazarlarla Tanışması. Okullarımız belirledikleri bir yazarın kitabını temin
ederek öğrencilere okuttular, öğrencileri ve veliyi yazarla buluşturdular.
• Katılım Durumu: Toplam Katılan Öğrenci Sayısı : 7.642
Yazar Sayısı: 15
İkinci aşama: Okuldaki Yazarların Ortaya Çıkartılması
Birinci aşamaya katılan öğrencilerden seçilen öğrenciler 2. aşamaya -Yazarlık Atölye Çalışmasına- davet
edildiler. “Yazarlık Atölye Çalışmasına” davet edilen öğrencilere Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yazarlık atölye çalışmasını yapacak yazarın bir kitabı, yazmak için birer bloknot ve kalem temin edilerek
dağıtıldı.
• Katılım Durumu:
İlkokullar: Katılan Öğrenci Sayısı: 695 - Yazar: Mahmut ÖZKOCA
Ortaokullar: Katılan Öğrenci Sayısı: 634 - Yazar: Bestami YAZGAN
Liseler : Katılan Öğrenci Sayısı: 413 - Yazar: Mustafa ÖZÇELİK
Toplam Katılan Öğrenci Sayısı: 1.743 - Yazar Sayısı: 3
3. Aşama : Öğrencilerin Yazdıkları Eserlerin Yayımlanması
Yazarlık Atölyesine katılan öğrenciler yaz tatili süresince, dağıtılan bloknotlara masal, hikaye, deneme,
şiir v.b yazacaklardır. Yazdıkları yazıları elektronik ortamda Milli Eğitim Müdürlüğüne iletecekler ve
yayımlanmaya değer bulunanlar kitaplaştırılıp basımı yapılacak ve yayımlanacaktır.
19
“HAYATA OKULDA
HAZIRLANIYORUM YAŞAM KALİTEMİ
ARTTIRIYORUM” PROJESİ
“Hayata Okulda Hazırlanıyorum Yaşam Kalitemi
Arttırıyorum” Projesi Bölgesel Sınav Sonuç Raporu
Değerlendirme Paneli 8 Mart 2014 Cumartesi
günü yapıldı.
katılımıyla bilgilendirme semineri düzenlendi.
Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Hayata
Okulda
Hazırlanıyorum,
Artırıyorum”
projesi,
Yaşam
Kalitemi
uluslararası
öğrenci
değerlendirme sınavları hakkında bilgilendirmek,
farkındalık yaratmak, öğrenci tabanına yaymak,
uluslararası platformda sürdürülebilir başarılar
elde etmek amaçları doğrultusunda dört aşamada
gerçekleştirildi.
6 aylık uygulama süreci olan projenin ilk
ayağında, “Bir Öğretmen Öğrenir 1001 Öğrenciye
Öğretir” sloganı ile 15 Aralık 2012 tarihinde
Kütahya il merkezinde ve ilçelerinde Matematik,
Türkçe, Fen ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji
dersleri
zümre
başkanlarına
bilgilendirme
semineri düzenlendi.
İkinci ayağında, 6 Nisan 2013 tarihinde, “Hiç
“Sancaktar Kütahya” temalı dördüncü ve
son aşamada, 15 Mayıs 2013 tarihinde İlimiz ve
komşu iller Eskişehir, Bursa, Bilecik, Balıkesir,
Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar illerinden seçilen
32 okulun 6. sınıf öğrencilerine uluslararası
yeterlilik düzeyini ölçmek amacıyla “Ulusal Sınav
Uygulaması” 741 öğrenciye uygulandı.
Proje
aşamalarının
geçirilmesinin
ardından
başarı
ile
“Hayata
hayata
Okulda
Hazırlanıyorum Yaşam Kalitemi Arttırıyorum
Projesi Bölgesel Sınav Sonuç Raporunu yayımlandı.
Ve son olarak, 8 Mart 2014 Cumartesi günü
“Hayata Okulda Hazırlanıyorum Yaşam Kalitemi
Arttırıyorum” Projesi Bölgesel Sınav Sonuç Raporu
Değerlendirme Paneli düzenlendi. Panel, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Birimiz Hepimiz Kadar Güçlü Değiliz”, mantığı
Prof. Dr. Selahattin TURAN´ın moderatörlüğünde
ile Müdürlüğümüze bağlı ilçe müdürleri ve okul
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
müdürlerine yönelik ”Uluslararası Sınavlar ve Biz”
Prof. Dr. Murat ALTUN, Abant İzzet Baysal
konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.
Üçüncü ayağında ise 04 Mayıs 2013 tarihinde
Dr. Ahmet KILINÇ ve Dumlupınar Üniversitesi
“Ülkem Benimle Yükseliyor” başlığında, Türkiye
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat
genelinde 81 ilden davet edilen zümre başkanları
ARICI´nın katılımları ile gerçekleştirildi. Panele
ile sınav yapılacak okul müdürlerine “Uluslararası
okul müdürleri ve öğretmenler dinleyici olarak
Sınavlar” konusunda Prof. Dr. Ziya SELÇUK’un
katıldı.
20
PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI EĞİTİMİ
Güral Otel İnsan Kaynakları ve Eğitim
Departmanı Müdürü Ayşegül Oral’ın verdiği eğitim,
24-26 Mart tarihlerinde, Kütahya Öğretmenevi’nde
gerçekleştirildi.
Eğitime, okul müdürü ve müdür yardımcıları
katıldı. Eğitime katılanlara katılım belgelesi verildi.
Makamda, telefonda ve taşıtta protokol kuralları,
selamlaşma, tanışma-tanıştırma, tebrik ve kutlama
kuralları hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Oral,
birlikte uyum içinde çalışabilmek için bu kurallara
uyulması gerektiğini ifade etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun ESEN Nafi Güral
Vakfına, eğitimi gerçekleştiren Ayşegül ORAL
hanımefendiye katkılarından dolayı teşekkür
ederek plaket ve çiçek takdim etti. Toplam katılımcı
sayısının 166 olduğunu ifade eden Esen, katılımcılara
katılımları için teşekkür ederek belgelerini verdi.
Esen, kişisel gelişim konularında eğitimlere önem
verdiklerini ve eğitimlere devam edeceklerini söyledi.
21
BASILI YAYINLARIMIZ
4+4+4’ün masaya yatırıldığı Eğitimde Yeni
Arayışlar Çalıştayı Sonuç Raporu.
Uluslararası sınavlarda Türkiye’nin yeri
ve bu sınavlarda Kütahya ve civar illerin
kıyaslamasını içeren Bölgesel Sınav Sonuç
Raporu.
Branş öğretmenlerinin yıl sonu seminer
döneminde bir hafta süren çalıştayda ele alınan
sorunlar ve çözüm önerilerini içeren raporu.
Müdürlüğümüzün editörlüğü ve tasarımı Ar-Ge tarafından yapılan Bilim, Sanat, Kültür
ve Haber dergilerinin 1. ve 2. sayıları
22
GÖRSEL AFİŞLER
24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan Öğretmen temalı afişlerimiz.
Yeni eğitim öğretim yılı afişimiz.
23
Mesleki ve teknik eğitim okul türleri hakkında bilgilendirici afiş
ve el ilanları.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Valilik Binası Kat:2
43020 KÜTAHYA
Tel
: (274) 223 62 41 (4 Hat)
Faks
: (274) 223 62 54
Gsm : (506) 493 90 30
E-Posta : [email protected]
Yunus EĞDEMİR / [email protected]
Enes GÜLER / [email protected]
Sinan KORUÇ / [email protected]
Ahmet ALTUNKAYNAK / [email protected]
Mehmet ZEYBEK / [email protected]
H. Mehmet ÖZTÜRKOĞLU / [email protected]
Tel : (274) 223 62 41 (4 Hat) Dahili: 159-160
Download

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar