TÜRK
YARGISININ
İFADE
ÖZGÜRLÜĞÜ
KONUSUNDA
KAPASİTESİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İÇİN AVRUPA KONSEYİ, AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE
ADALET AKADEMİSİ BİR ARAYA GELİYOR
Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi başlıklı
Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi Ortak Projesi Açılış Etkinliği 11 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirilecektir. Açılış, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ ile Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu, Avrupa Konseyi, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Türk yargısından üst düzey
temsilcilerin katılımı ile onurlandırılacaktır.
2.8 milyon Avro bütçeye sahip Proje, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından birlikte finanse edilmektedir. Türkiye Adalet Akademisi ile işbirliği içerisinde Avrupa
Konseyi tarafından yürütülecek proje 2 Eylül 2014 ile 1 Aralık 2016 tarihleri arasında devam
edecektir. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve
Adalet Bakanlığı Projeye proje ortağı olarak katkıda bulunacaktır.
Projenin temel hedefi Türkiye’de insan hakları ve temel özgürlükler, özellikle ifade özgürlüğü
hakkının daha iyi korunmasına katkıda bulunmaktır. Proje faaliyetleri mevzuatın Avrupa
standartlarına uygun şekilde yorumlanması ve uygulanması yoluyla yargı mensuplarının günlük
işlerinde ifade ve basın özgürlüğü açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarının uygulanmasını teşvik edecek ve insan
hakları standartlarının uygulanmasını geliştirecektir.
Proje süresince resmi aktörler ile sivil toplum aktörlerini bir araya getirmek için farklı faaliyetler
öngörülmektedir. Tüm kapasite geliştirme faaliyetleri, Avrupa Konseyi, Hukuk Profesyonelleri
için İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı - HELP (www.coe.int/help) ile yakın işbirliği
içerisinde gerçekleştirilecektir.
Tarih/Saat: 11 Aralık 2014, 10:00
Yer: Sheraton Otel Ankara
Bilgi için: 0312 468 84 64/1417 (Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi)
e-posta: [email protected]
Download

türk yargısının ifade özgürlüğü konusunda kapasitesinin