EUROPEAN UNION - COUNCIL OF EUROPE JOINT PROJECT
AVRUPA BİRLİĞİ - AVRUPA KONSEYİ ORTAK PROJESİ
STRENTHENING THE CAPACITY OF TURKISH JUDICIARY ON FREEDOM OF
EXPRESSION
TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA KAPASİTESİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ
LAUNCHING EVENT
AÇILIŞ ETKİNLİĞİ
ANKARA, SHERATON HOTEL
11 DECEMBER / ARALIK 2014
AGENDA / GÜNDEM
09.30
Registration
Kayıt
10.00
Opening Speeches
Açılış Konuşmaları
Mr Mikhail LOBOV
Head of Human Rights Policy and Development Department, Council of Europe
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Politikası ve Geliştirme Bölümü Başkanı
Ms Emine DÖĞER
Acting Director, Central Finance and Contracts Unit
Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili
Mr Yılmaz AKÇİL
President, Justice Academy of Turkey
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı
Mr Ayhan Sefer ÜSTÜN
Chair of Human Rights Inquiry Committee, Grand National Assembly of Turkey
Türkiye Büyük Millet Meclisi, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı
Mr Béla SZOMBATI
Chargé d’Affaires a.i., Delegation of the European Union to Turkey
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı
Mr Bekir BOZDAĞ
Minister of Justice
Adalet Bakanı
11.00
Coffee Break
Kahve Arası
11.30 Freedom of Expression and Judiciary in Turkey: Recent Developments,
Challenges and Recommendations - Preliminary Findings of the Expert
Review Türkiye’de İfade Özgürlüğü ve Yargı: Son Gelişmeler, Zorluklar ve
Öneriler - Uzman Değerlendirmesinin İlk Tespitleri
Professor Dr. Wolfgang BENEDEK, Council of Europe International Consultant,
Institute for International Law and International Relations, University of Graz /
Avrupa Konseyi Uluslararası Danışmanı, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası
İlişkiler Enstitüsü, Graz Üniversitesi
12.30
Lunch
Öğle Yemeği
Download

agenda / gündem