SEMİNER / ROVING SEMINARS
Sanayiciler ve Girişimciler İçin Marka ve Tasarım
Uygulamaları Konferansı
Conference on Trademarks and Designs Practices for
Industry and Entrepreneurs
Avrupa Birliği İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) ve Türk Patent
Enstitüsü (TPE) işbirliği ve Avrupa Birliği Komisyonu desteğiyle
düzenlenmektedir.
In cooperation with Office for Harmonization in the Internal Market
(OHIM) and Turkish Patent Institute (TPI) and supported by the EU
Delegation to Turkey
İstanbul, 7 Nisan 2014 İktisadi Kalkınma Vakfı TOBB Plaza Konferans Salonu
İzmir, 9 Nisan 2014 İzmir Hilton Hotel
Gaziantep, 11Nisan 2014 Gaziantep The Anatolian Hotel
Ankara, 14 Nisan 2014 Türk Patent Enstitüsü Konferans Salonu
İstanbul April 7, 2014 Economic Development Foundatioan
İzmir April 9, 2014 İzmir Hilton Hotel
Gaziantep April 11, 2014 Gaziantep The Anatolian Hotel
Ankara April 14, 2014 Turkish Patent Institute
09 Nisan 2014, Çarşamba (İZMİR)
09.00 – 09.30
Kayıt
Registration
09:30 – 10:00
Açılış Konuşmaları
(OHIM/TPI/EU DEL/CH OF COMMERCE)
Opening Ceremonies
10.00 – 10.30
Sabina Rusconi, OHIM
Fikri Mülkiyete Genel Bakış-İnovasyon için itici güç
IP at a glance: a driver for innovation
10.30 – 10.45
Kahve Arası
Coffee Break
10.45 – 11.15
– TPE (to be decided)
Türkiye’de Marka ve Tasarım Koruması- Sorunlar ve Fırsatlar
Trademarks and Designs in Turkey: challenges and opportunities
11.15 – 11.45
Sabina Rusconi, OHIM
Marka ve Tasarımlar: Birbirlerinin alternatifi mi yoksa tamamlayıcısı
mı?
Trademarks and Designs: alternatives or complementary options
11.45 – 12.15
Sorular ve Cevaplar - Tartışma
Questions and Answers – Discussions
12.15 – 13.30
Öğle Arası
Lunch Break
13.30 – 14.00
Luis de Guzman, Director General, Hispanitas
Yerel ve küresel piyasada rekabetçi olmanın önkoşulu ve bir varlık
olarak fikri mülkiyet
IP as an asset and prerequisite to be competitive in the national and
global marketplace
14.00 – 14.30
Kenny Wright, Principal Advisor to the Danish
Trademark and Patent Office
Fikri Mülkiyet Koruması - Sizin sorumluluğunuz
IRP Protection – your responsibility
14.30 – 15.00
Sorular ve Cevaplar - Tartışma
Questions and Answers – Discussions
15.00 – 15.15
Kahve Arası
Coffee Break
15.30 – 16.00
Özel Sektör Temsilcisi Private Sector Representative
16.00 – 16.30
Figen Elmaskaya – Moova- Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Private Sector Representative
16.30 – 17.00
Sorular ve Cevaplar - Tartışma - Genel Değerlendirme
Questions and Answers – Discussions -General Remarks
Download

Program ve Davetiye