TR- REPUBLIC OF TURKEY
VEKALETNAME
POWER OF ATTORNEY
Aşağıda imza sahibi,
The undersigned
bana/bize ait buluşlar için patentler, faydalı
modeller, markalar ve endüstriyel tasarımlarla ilgili
başvuruları adım(ız)a Türk Patent Enstitüsü
nezdinde yapmak; başvuruları geri çekmek veya
iptal etmek; buluşlara patent, ek patent veya
faydalı model belgesi almak; markalar ve
endüstriyel tasarımları tescil ettirmek; başvurulara
yapılan
itirazları
cevaplamak;
yayınlanan
başvurulara veya tescillere itiraz etmek; uzlaşma
teklif etmek, uzlaşma tekliflerini görüşmek,
uzlaşmak; markalar ve endüstriyel tasarımlarla ilgili
yenileme işlemlerini yapmak; patentler, faydalı
modeller, markalar ve endüstriyel tasarımlara ilgili
unvan, adres ve nevi değişikliği, markalarda eşya
değişikliği ve düzeltmesi işlemlerini yapmak,
patent ve faydalı modellerde yıllık harç ve ücretleri
yatırmak, lisans verme teklifleri ve kullanma
zorunluluğu, kullanım belgesi, zorunlu lisans ve
sözleşme lisansı ile ilgili işlemleri yapmak; başvuru,
tescil, ve diğer işlemlerle ilgili harç ve ücretleri
yatırmak, patent, faydalı model, marka, ve
endüstriyel tasarımlarla ilgili olarak tarafımızdan
noter senedi ile alınacak veya verilecek lisans ve
devir işlemlerinin sicile yazılması işlemlerini talep
etmek; haklarımızın korunması için Türkiye
Cumhuriyeti’nin idari ve kazai bütün mercilerine
başvurmak; adımıza bütün bu maksatlar için
hazırlanacak her türlü evrakı, başvuruyu, beyanı,
dilekçeyi, formu imzalamak üzere, Bülten Sokak
66/2, G.O.P. 06700 Ankara adresinde T.C.
kanunlarına göre kurulu MOMENTOFiS PATENT VE
MARKA LİMİTED ŞİRKETİ’ni ve aynı adresteki T.C.
uyruğunda Nuriye YAVAN’ı ve Ercüment Mustafa
AVCI’yı birlikte ve ayrı ayrı, yetkiyle vekil tayin
ettik; bu yetkilerin bir kısmı veya hepsi ile
başkalarını vekil tayin etmeğe ve azletmeğe; netice
itibariyle bu vekaletin tahakkuk ve intacı için
gerekli olan her şeyi yapmaya yetkilidir.
do hereby constitutes and appoints as attorneys
MOMENTOFiS PATENT VE MARKA LİMİTED
ŞİRKETİ, a company founded according to T.R. laws
at Bülten Sokak 66/2, G.O.P. 06700 Ankara and
Nuriye YAVAN, Ercüment Mustafa AVCI, Turkish
citizens at the same address, jointly and severally;
to file in my/our name before the Turkish Patent
Institute applications for patents, utility models,
trademarks and industrial designs; to withdraw or
cancel the applications; to obtain for the inventions
certificates for patents or utility models; to register
trademarks and industrial designs; to respond to all
objections concerning the applications; to file
oppositions on the published or certified
applications; to propose settlement, to handle
settlement proposals, to settle; to perform all
renewal formalities for patents, utility models,
trademarks and industrial designs; to make all
modifications in the title, address and kind for the
patents, utility models, trademarks and industrial
designs and to perform all formalities of correction
and change of goods in trademarks; to pay the
annual fees and fines for the patents and utility
models, to perform all formalities concerning the
working obligation and license proposals; to
perform all formalities concerning the certificates of
use, compulsory licenses and convention licenses;
to pay all fees and fines for application, registration,
and other formalities; to request that all license and
cession formalities made by us through notarized
certificates for patents, trademarks and industrial
designs be registered; to apply to all administrative
and juridical instances of the Turkish Republic for
the above matters; to sign in my/our name all
documents, applications, declarations, petitions and
requests prepared for all these opportunities, to
substitute all or any part of the present power and
to revoke such substitution; and to do generally all
that may be necessary for the realization of the
present mandate.
Done and signed at
tarihinde
‘da tanzim edilmiştir.
İşbu belgenin Türkçe’den İngilizce’ye tercümesinin tam ve doğru olduğunu onaylarım.
M O M E N T O F i S
patents & trademarks
POWER
OF ATTORNEY - TPI - Normal V 1.0
Download

VEKALETNAME / POWER OF ATTORNEY