III. RADYO ALATURKA SES YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
AMAÇ: Türk Müziği’ne yeni sesler kazandırmak amacıyla “III. Radyo Alaturka Ses Yarışması” adıyla “Ses
Yarışması” düzenlenmektedir.
YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
31.12.1972- 01.01.1996 tarihleri arasında doğmuş olan, profesyonel müzik çalışması bulunmayan, en az
ilköğretim okulu mezunu, I. ve II. Radyo Alaturka Ses Yarışması’nda ilk 3 dereceyi almamış, bay ve bayan
yarışmacılar katılabilir. Yarışmaya; yarışma seçici kurul üyeleri, jüri üyeleri ve bunların 1.derece yakınları
katılamazlar. İstisnai durumlarda 18 yaşından küçükler de veli veya yasal vasisinin noter onaylı yazılı
muvafakati ile yarışmaya katılabilir. Ancak bu halde 18 yaşından küçüklere verilecek ödüller ancak veli ve yasal
vasileri tarafından alınabilecektir. (Değişiklik duyuru tarihi: 15. 10.2014)
BASVURULAR: Başvurular 30 Haziran 2014 Pazartesi tarihinde başlar, 10 Kasım Pazartesi (Değişiklik duyuru
tarihi: 15. 10.2014) akşamı saat 19:00’da sona erer. Yarışmaya katılanlar, belirtilen tarihler içerisinde,
Taahhütname ve Kayıt Bilgi Formu ile eklerini, yarışmaya katıldıkları parçayı wav, cda (audio track), mp3 (320
kBPS) formatlarından herhangi birinde CD içerisine kaydedilmiş olarak ‘Radyo Alaturka, PK 1, Üsküdarİstanbul” adresine göndereceklerdir. Kayıtların konser, görüntülü- video ve cep telefonu şeklinde olmaması
gerekmektedir. Teslim alınan başvurular ve yarışmanın bir sonraki aşamasına geçmeye hak kazanan
yarışmacıların isim ve soyadları, doğum yılları ile birlikte Radyo Alaturka’nın internet sitesinde yayınlanacaktır.
Adaylar başvuruların ulaşıp ulaşmadığını Radyo Alaturka’nın internet sitesinden takip etmekle yükümlüdür.
Zamanında ulaşmayan hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Her bir yarışmacı kendi kayıt bilgi
formundaki bilgilerin tam ve eksiksiz olduğunu ve doğruluğunu teyit eder. Yarışma devam ederken kayıt bilgi
formundaki bilgilerin eksik ve yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili yarışmacı Radyo Alaturka’nın
kararı ile yarışma dışı bırakılabilecektir. Bu halde yarışmacı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
ÖN ELEME: Ön eleme 11 Kasım 2014 Pazartesi günü (Değişiklik duyuru tarihi: 15. 10.2014) Radyo Alaturka
tarafından görevlendirilen jurinin değerlendirmesi ile en iyi maximum 50 aday yarı finale kalacaktır. Yarı finale
kalan isimler en geç 13 Kasım 2014 Perşembe günü (Değişiklik duyuru tarihi: 15. 10.2014) Radyo Alaturka
websitesinde yayınlanacaktır.
YARI FİNAL YARIŞMASI: Yarı final 16 Kasım 2014 tarihinde Radyo Alaturka tarafından belirlenecek en az
3 jüri üyesi tarafından, canlı sazlar eşliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir salonda belediyeden ve
radyodan atanan 2 gözlemcinin denetiminde yapılacaktır. Finale kalan isimler Radyo Alaturka websitesinde
yayınlanacaktır.
FİNAL YARIŞMASI: Final 13 Aralık 2014 tarihinde saat 20:00’de Radyo Alaturka ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından belirlenecek en az 7 jüri üyesi tarafından, canlı sazlar eşliğinde belediyeden ve radyodan
atanan 2 gözlemcinin denetiminde halka açık yapılacaktır. Aynı gün 16:00-18:00 saatleri arasında , aynı yerde
prova yapılacaktır. Yarışmacıların provadan bir saat önce yarışma yerinde bulunmaları zorunludur. Aksi takdirde
yarışmadan Radyo Alaturka ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili yarışmacıyı yarışmadan çıkartabilir.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Değerlendirme seçilen eserin zorluk derecesi, Türk Musikisi üslup ve
tavrına uygunluk, ses rengi ve yorum puanlanılarak yapılacaktır.
ÖDÜLLER: İlk dört dereceye girenle ödüllendirilecek olup; Birinciye Yavuz Burç Plak tarafından belirlenecek
3 eserlik “Maxi Single” şeklinde albüm çıkarılacak; İkinciye bir haftalık 2 kişilik konaklama tatili verilecek;.
Üçüncüye enstrüman hediye edilecek; Dördüncüye Kadıköy Şifa Sağlık Grubu Hastaneleri özel ödülü
verilecektir. Ayrıca finale kalan tüm yarışmacılar plaket ile onurlandırılacaktır. Ödüller final konseri sonunda
takdim edilecektir.
İTİRAZ HAKKI: Yarışmacıların yarışma şartnamesi ve sonuçlarına, verilen ödüllere itiraz ve dava hakkı
yoktur. Yarışma süresince hiçbir yarışmacının kazanılmış hakkı bulunmamaktadır. Yarışmacılar, yarışma
sonuçlarından Radyo Alaturka’yı sorumlu tutamazlar.
DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI: Radyo Alaturka gerekli gördüğü hallerde önceden haber vermeksizin ve
herhangi bir gerekçe göstermesine gerek bulunmaksızın bu şartnamede değişiklik yapma ve yarışma şartlarını
değiştirme hakları saklıdır.
Download

yarışma şartnamesi