AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
KAYIT YENİLEME KILAVUZU
(III. DÖNEM)
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Açık Öğretim Lisesi
Temmuz 2014, Ankara
1
İçindekiler
1.
Başvuru Tarihleri....................................................................................................................... 3
2.
Başvuru Yeri............................................................................................................................... 3
3.
Kayıt Yenileme İşlemini Kimler Yaptırabilir? ....................................................................... 3
4.
Üç Adımda Kayıt Yenileme Süreci ........................................................................................... 3
5.
Kayıt Yenileme Katılım Bedeli ................................................................................................. 3
5.1.
Katılım Bedelinin Ödenmesi ..................................................................................................... 3
5.2.
Katılım Bedeli Ödemeyecek Öğrenciler ................................................................................... 4
6.
Öğrencinin Yapacağı İş ve İşlemler ......................................................................................... 5
7.
Öğrencinin Bilgi Yönetim Sisteminde Yapması Gereken Zorunlu İşlemler ........................ 6
8.
Mesleki Açık Öğretim Lisesinden, Açık Öğretim Lisesine Geçişler ..................................... 6
9.
Ders Seçme İşlemiyle İlgili Tavsiyeler...................................................................................... 6
10. Açık Öğretim Lisesi için Mezuniyet Şartları ........................................................................... 7
11. Sınav Sonuçlarına İtiraz ............................................................................................................ 7
12. Halk Eğitimi Merkezi ve Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler ve
Dikkat Edilecek Hususlar.................................................................................................................. 8
13. İletişim......................................................................................................................................... 9
13.1.
Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi................................................................................... 9
13.2.
Telefon ve Faks .................................................................................................................. 9
13.3.
Resmî Web Sayfamız .......................................................................................................... 9
2
1. Başvuru Tarihleri
Açık Öğretim Lisesi 2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı III. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru
Tarihleri : 07 – 14 Temmuz 2014
2. Başvuru Yeri
İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlükleri.
Dikkat
Açık Öğretim Lisesi Ortadoğu Programında kayıtlı Suudi Arabistan, Libya, Kuveyt ve İran,
Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki vatandaşlarımız, kayıt yenileme işlemi için
bulundukları yerdeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk Okullarına veya Açık Öğretim Lisesi
irtibat bürolarına başvurabilirler. Aynı zamanda Eğitim Ataşelikleri ve Eğitim Müşavirliklerinden
de bilgi alabilirler.
Bu kılavuzda sıralanan kayıt yenileme şartları, yukarıda bahsedilen ülkelerdeki
vatandaşlarımız için de geçerlidir.
3. Kayıt Yenileme İşlemini Kimler Yaptırabilir?
Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, 22 Ağustos 1997 ve daha önce doğmuş olanlardan öğrencilik
durumu “aktif”, “donuk” olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırabilirler (Kayıt yenileme
döneminde “silik” öğrencilerimiz de başvuru yapabilir. Ancak bu öğrencilerimizin Kayıt Yenileme
işlemi yerine Silik Öğrenci Aktifleştirme işlemi yaptırmaları gerekir).
4. Üç Adımda Kayıt Yenileme Süreci
5. Kayıt Yenileme Katılım Bedeli
5.1. Katılım Bedelinin Ödenmesi
Kayıt yenileme yaptıracak öğrenci her yıl belirlenen kayıt yenileme katılım bedelini ödemek
zorundadır. 2013-2014 öğretim yılı için yeni kayıt katılım bedeli olarak belirlenen 25 TL.’nin;
 20 TL.’si Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca
havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaralarını bildirerek
3
“Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile
ödenecektir.
 5 TL.’si ise kaydını yaptıracağı Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi
Müdürlükleri okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okul
müdürlüklerine ait okul aile birliğinin makbuzu karşılığında ödenecektir.
Dikkat
Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklular arasındaki, maddi durumu kötü olanlardan
(Cezaevi Müdürlüğü tarafından yazılmış olan resmî yazı ile belgelendirilmiş olması kaydıyla)
5 TL alınmaz.
Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi katılım bedelini ilgili bankaya ödeyip ödemediği Bilgi Yönetim
Sisteminden görülebilmektedir. Sistem, katılım bedelini ödemeyen veya eksik/yanlış ödeyenlerin
kayıtlarının yapılmasına izin vermemektedir.
Dikkat
Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. kimlik numarası olmayanların
kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilmeleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden
yabancı uyruklular için verilen vatandaşlık numarasını almaları gerekmektedir.
T.C. Kimlik Numarası almak zorunda olmayan öğrencilerimiz ile cezaevlerinde hüküm giymiş
yabancı uyruklulardan vatandaşlık numarasını alamayanlar, katılım bedellerini ödeyebilmek için
kayıt yenileme işlemlerini yaptıracakları okul/cezaevi öğretmeni aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi
Müdürlüğüne, 0 312 213 01 34 numaralı telefon veya [email protected] e-posta adresi
yoluyla ulaşmaları gerekmektedir. Bu öğrencilere Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından
kayıt yenileme katılım bedelini ödeyebilecekleri banka hesap numarası verilecektir.
Yabancı uyruklu hükümlüler, verilen banka hesap numarasına katılım bedelini ad ve soyadını
beyan ederek havale yaptıracaklardır. Havale dekontuyla birlikte kayıt işlemi yapan
müdürlüklere başvurulması gerekmektedir.
5.2. Katılım Bedeli Ödemeyecek Öğrenciler
Aşağıdaki maddelerde sıralanan şartlardan herhangi birini taşıyan öğrencilerimizden,
durumlarını belgelendirmek şartıyla diploma harcı dışında, yeni kayıt, kayıt yenileme ve eğitim
giderleri alınmaz.
a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında yaralanan gazilerimiz ve bu mücadelede şehit düşenlerin eş
ve çocukları,
b) Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile şehit düşenlerin eş ve
çocukları,
c) İstiklal madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar,
d) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenler.
Dikkat
Şehit ve gazilerimizin eş ve çocuklarından, evlenenler katılım bedeli muafiyetinden
yararlanamaz.
4
Dikkat
“Özel Durum” listesinde katılım bedeli muafiyeti sağlayan seçeneklerin yanı sıra, “Çocuk
Esirgeme Kurumu/Islahevinde Yaşıyorum ve Tutukluyum/Hükümlüyüm” seçenekleri de yer
almaktadır. Bu seçeneklerin işaretlenmiş olması öğrenciye katılım bedeli muafiyeti sağlamaz.
6. Öğrencinin Yapacağı İş ve İşlemler
a) Öğrenciler Kayıt yenileme işlemi sırasında, fotoğrafları sistemde kayıtlı değilse ya da var
olan fotoğraf tanınmayacak kadar silik, karanlık, bozuk vs. ise fotoğraflarının sisteme yeniden
aktarılmasını sağlamak zorundadır. (İleriki sınavlarda, sınav giriş belgelerinde fotoğrafı olmayan
öğrenciler sınava alınmayacaktır).
b) T.C. Kimlik Numarası, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayan
öğrencilerin (2002 yılı sonrasında hiç işlem yaptırmamış “silik” durumdaki öğrenciler) anlaşmalı
bankalara kayıt yenileme ücreti ödemeleri mümkün olmamaktadır. Bu durumdaki öğrencilerin
öncelikle T.C. Kimlik Numaralarını, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilmesini
sağlamaları gerekmektedir. Bunun için, durumlarını anlatan bir dilekçeye (dilekçeye öğrenci numarası
ve T.C. Kimlik No yazılması kaydıyla), nüfus cüzdanı fotokopisini de ekleyerek, 0 312 213 01 75’e
faks ya da [email protected] adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
c) Ders seçme işlemi en geç 14 Temmuz 2014 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Ders
seçme işlemi sistemde ,“Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders
Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılır. Sistemde ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı
açıklama resmî web sitemizde yer almaktadır.
Not
Öğrencilerin ders seçme işlemine geçmeden önce genel ders durumunu ve kredi bilgilerini,
“Öğrenci Genel Bilgiler” menüsü altındaki seçeneklerden kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.
Ders seçimi açıklamaları için bağlantı : http://www.aol.meb.gov.tr/upload/genel/ders_secme.pdf
d) Sınav giriş yerini değiştirme veya adres bilgilerinde güncelleme işlemleri en geç 14
Temmuz 2014 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır.
Bilgi
Sistemde, Sınav giriş yerini değiştirmek isteyen öğrenciler, “Bilgi Düzenleme” menüsü
altındaki “Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi” seçeneğini,
Adres bilgilerini güncellemek veya değiştirmek isteyenler “Bilgi Düzenleme” menüsü
altındaki “Adres Bilgileri” seçeneğini kullanabilirler.
Sınav giriş yeri ve adres bilgilerini güncelleme işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır.
e) Açık Öğretim Lisesi, sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini resmî web sitesi aracılığı ile
duyurmaktadır. Öğrenciler sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini www.aol.meb.gov.tr adresinden
öğrenir. Bu bilgiler posta aracılığı ile gönderilmez.
Not
İhtiyacınız olan her türlü bilgiyi ” www.aol.meb.gov.tr” resmî web sitesinden, 147 numaralı İletişim
Merkezinden veya kayıt yenileme yapan Halk Eğitimi Merkezi ve Meslekî Eğitim Merkezi
Müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz.
f) Ders seçimi yapan öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girdikten sonra,
seçmiş olduğu derslerin listesinin bulunduğu sayfanın çıktısını yazıcıdan alarak, çıktıyla birlikte
bölgelerindeki kitap dağıtımı yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurmak suretiyle
kitaplarını alacaklardır.
5
g) Öğrencilerimiz, sınav giriş yeri bilgileri için sisteme giriş yaptıktan sonra “Öğrenci Genel
Bilgiler” menüsü altında bulunan “Sınav Giriş Bilgileri” seçeneğinden sınav giriş yeri bilgilerinin
yazıcıdan çıktısını alacaklardır. Bu belge ile birlikte nüfus cüzdanı veya geçerli kimlik belgesinden
biriyle (ehliyet, pasaport) sınava gireceklerdir. Öğrencilerimiz sınav giriş yeri bilgilerini 18 Ağustos
2014’ten itibaren sınav gününe kadar sistemden alabilirler.
Dikkat
Dikkat
İşitme engeli %40 ve üzerinde olanlar (Sağlık Bakanlığının öngörmüş olduğu sağlık kuruluşlarından
alınmış heyet raporu olmak kaydıyla) isterlerse “Yabancı Dil” dersinden muaf olabilirler. Bunun için
durumunu gösteren rapor ile birlikte “Yabancı Dil” derslerinden muaf olmak istediğini ifade eden dilekçe
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne(Ankara) gönderilmelidir (Yazışma adresi son sayfada yer almaktadır).
Gayrimüslim öğrenciler isterlerse, nüfus cüzdanı suretlerini bir dilekçe ekinde Açık Öğretim Lisesi
Müdürlüğüne göndermek suretiyle “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” derslerinden muaf olabilirler.
7. Öğrencinin Bilgi Yönetim Sisteminde Yapması Gereken Zorunlu İşlemler
Kayıt yenileme işlemini yaptıran öğrencilerimizin ilgili dönem sürecinde Bilgi Yönetim
Sisteminde yapması gereken zorunlu işlemler vardır. Bilgi Yönetim Sistemine girmek için,
“www.aol.meb.gov.tr” resmî web sitesinde yer alan Öğrenci Girişi butonuna tıklanır, giriş
sayfasında öğrenci numarası ve şifre ile giriş yapılır. Her işlem süresi içerisinde olmak kaydıyla
öğrenci;
 Ders seçimi yapar (Sınavına gireceği dersleri kendisi seçmek zorundadır) ,
 Seçtiği derslere ait kitap listesi yazdırır (Bu liste ile kitap dağıtım bürolarından kitaplarını temin eder),
 Sınava giriş belgesi yazdırır (Sınava girebilmek için bu belge gereklidir).
8. Mesleki Açık Öğretim Lisesinden, Açık Öğretim Lisesine Geçişler
Kayıt yenileme döneminde Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden, Açık öğretim
Lisesine geçiş yapmak isteyenler, kayıt yenileme işlemlerini Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yaptırıp
“Aktif” hale geldikten sonra Açık Öğretim Lisesine geçiş dilekçesini, Halk Eğitimi Merkezi ve Meslekî
Eğitim Merkezlerine vermeleri gerekmektedir.
Not
Geçiş işlemiyle ilgili ayrıntılı bilgi : http://www.aol.meb.gov.tr/sayfa_goster.asp?ID=140
9. Ders Seçme İşlemiyle İlgili Tavsiyeler
 Ders Seçme işlemine geçmeden önce mezuniyet şartlarını mutlaka okuyunuz.
 Genel ders durumunuzu (başarmış olduğunuz, muaf olduğunuz ve zorunlu dersleri) kontrol ediniz.
 Ders listelerinde “Kategori” başlığı altında “Ortak” ile ifade edilen dersler sizin öncelikle seçmeniz
gereken derslerdir. Öğrenim döneminize uygun olarak öncelikle “Ortak” dersleri seçiniz, sonra
“Seçmeli” olan derslerden seçiniz.
 Muaf olduğunuz dersleri tekrar seçebilirsiniz. Bu derslerden sınavda başarısız olursanız
muafiyetiniz devam eder.
 Toplam 30 kredilik ders seçimi yapabileceğinizi unutmayınız.
6
 Kayıt yenileme işleminizi tamamladıktan sonra sistemden çıkıp, tekrar giriş yaparak bilgilerinizi
son bir kez kontrol etmeniz yaranınıza olacaktır.
10.
Açık Öğretim Lisesi için Mezuniyet Şartları
 Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzerinde olması,
 Toplam kazanılan kredinin 192 ve üzeri olması,
 Ortak derslerin tamamını başarması veya başaramadığı ortak derslerden muaf olması (Dil ve
Anlatım dersinden muafiyet yoktur. Öğrenci bu dersi başarmak zorundadır),
 Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması.
11.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sınav sonuçlarının www.aol.meb.gov.tr internet
adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle “Ölçme,
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” yapılacaktır. Bu konudaki itirazlarınız
için Açık Öğretim Lisesine başvurmayınız .
Sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına itiraz için aşağıdaki yolu izleyiniz.
1) Aşağıda sıralanan banka şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile
10 TL (KDV Dahil) sınav itiraz ücreti ödeyiniz.
 T.C. Ziraat Bankası Beşevler Şubesi - Ankara
 Vakıflar Bankası Ankara Şubesi - Ankara
 Halk Bankası Küçükesat Şubesi - Ankara
2) İtiraz edilen sınav adının belirtildiği dilekçeye sınav itiraz ücretinin banka
dekontunu da ekleyerek “Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne” şahsen ya da posta yoluyla başvurunuz.
Not Dikkat
 Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan
çıkarılan, öğrencilerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
 Faks ile yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
 İtirazların cevaplanmasında “Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne” gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınır.
 Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile T.C. Kimlik Numarası belirtilmeyen, banka dekontu
eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmaz .
ÖĞRENCİLER İÇİN AÇIKLAMALAR SONA ERDİ.
İRTİBAT BÜROLARININ YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER
BİR SONRAKİ SAYFADA.
7
12. Halk Eğitimi Merkezi ve Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerince
Yapılacak İşlemler ve Dikkat Edilecek Hususlar
A. Katılım bedelini (kayıt ücreti) T.C. Kimlik Numarasını beyan etmek suretiyle anlaşmalı
bankalara ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.
B. Kayıt yenilemek için gelen öğrencilerden, sistemde fotoğrafı olmayanların ya da var olan
fotoğrafı tanınmayacak kadar bozuk, silik vb. standartlara uymayanların, fotoğrafları
yeniden çekilerek sisteme aktarılacaktır.
C. Kayıt yenileme işlemini yapacak müdürlükler, istenmedikçe Açık Öğretim Lisesi
Müdürlüğüne herhangi bir evrak göndermeyecektir.
D. Katılım bedeli muafiyeti sağlayan belgeler, ilgili öğrencinin dosyasında saklanacaktır.
(muafiyet belgesi gerekli durumlarda Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından istenebilir).
E. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. Kimlik Numarası
olmayanların kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilmeleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Müdürlüklerine başvurmak suretiyle yabancı uyruklular için verilen vatandaşlık numarasını
almaları esastır. Bu durumdaki öğrencilerin ifade edilen çerçevede yönlendirilmesi
gerekmektedir.
F. Kayıt yenileyen öğrencilerin ders seçimlerini yapmaları sağlanacak, ders seçimi yapanlara
kitapları verilecektir.
G. Kayıt yenileme işlemi sırasında, “Kayıt Yenileme İşlemleri Bilgi Girişi” ekranının , “Öğrenci
Kimlik Bilgileri Güncelleme” bölümünde yer alan “Kimlik Sorgula” butonuna basılarak
öğrencinin bilgileri güncellenecektir (Bu işlem öğrencinin güncel nüfus bilgilerinin Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri veritabanından Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine yüklenmesini
sağlar).
H. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra, dosyaları kendi müdürlüklerinde bulunan
öğrencilerden sistemde öğrencilik durumu “mezuniyet incelemesinde” şeklinde
görülenlerin, mezuniyet incelemelerinin yapılabilmesi için öğrenci dosyaları eksiksiz olarak
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilecek, söz konusu öğrencilerin durumları sistem
üzerinden takip edilecektir (Dosya içerisindeki kayda esas belge ve bilgilerin tam olmasına
dikkat ediniz).
8
İ. 14 Temmuz 2014 tarihinde öğrencilerin sistemde, “ders seçme” ve “sınav giriş yeri
değiştirme” yetkisi kapatılacağından, bu tarihten sonra yapılacak değişikliklerin en geç 15
Temmuz 2014 tarihine kadar Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne faks veya e-posta yoluyla
bildirilmesi gerekmektedir.
J. III. Dönem sınava girecek öğrencilerin bilgileri Müdürlüğümüz tarafından hazırlanıp Ölçme,
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edildikten sonra (engelli
öğrencilerimiz hariç olmak kaydıyla) sınav giriş yeri veya bilgi değişikliği isteğinde
bulunulmayacaktır.
13.
İletişim
13.1. Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Milas Sokak
No:21
06500-Teknikokullar Yenimahalle/Ankara
(Konya Yolu Üzeri – Talim Terbiye Kurulu Binası Yanı)
13.2. Telefon ve Faks
Açık Öğretim Lisesi Halkla ilişkiler
0 312 213 01 34 ‘ten (Dahili : 1304, 1305, 1306)
Açık Öğretim Lisesi Faks
0 312 213 01 75
Açık Öğretim Lisesi E-posta
[email protected]
13.3. Resmî Web Sayfamız
“www.aol.meb.gov.tr” resmî web sitemizden Açık Öğretim Lisesi ile ilgili öğrenmek istediğiniz
her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz.
9
Download

buraya - Açık Öğretim Lisesi