DIGITURK PAKETLERİ ÜYELİK - ÖN BİLGİLENDİRME FORMU VE SÖZLEŞME
Aşağıda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon Anonim Şirketi (bundan sonra “DIGITURK” olarak
anılacaktır) tarafından satın alınan ve uydu platform altyapısı üzerinden Digital Platform Teknoloji
Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “DPT” olarak anılacaktır.) tarafından üyeye iletilen hizmete ilişkin ön
bilgilendirme detaylarını ve sözleşme hükümlerini bulabilirsiniz. İşbu sözleşme konusu hizmeti satın
almak için işbu sözleşmeyi onaylamak isteyen internet kullanıcısı (bundan sonra “Kullanıcı” olarak
anılacaktır) arasında sözleşmenin altında yer alan " ONAYLAYIP KABUL EDİYORUM" butonunun
tıklanarak, kabul beyanının DIGITURK kayıtlarına geçtiği anda kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.
İş bu DIGITURK Paketleri Üyelik - Ön Bilgilendirme Formu Ve Sözleşme metnini onaylamakla
Kullanıcılar bu ön bilgilendirme okuduklarını, anladıklarını ve bu ön bilgilendirme formu ve
sözleşmesinde yer alan kuralları gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olduklarını kabul, beyan ve
taahhüt ederler.
Bu hizmetten aşağıda özellikleri belirtilen Film Paketi’ni satın alarak faydalanabilirsiniz. Film Paketi
hizmetini satın almak için www.digiturk.com.tr adresinden sunulan işbu sözleşmeyi onaylamak
gerekmektedir.
Üyeler bu hizmeti ancak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kullanabileceklerdir. Hizmetin bu
lokasyonlar dışında herhangi bir şekilde kullanılması halinde; DIGITURK’ün doğan zararları da dahil
tüm sorumluluk üyeye ait olacaktır.
Satın alınan hizmetin ve işbu DIGITURK Paketleri Üyelik - Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşmesi ile
DIGITURK abonelik sözleşmesinde özellikleri ve kullanım koşulları www.digiturk.com.tr web
sitesindeki ana sayfada yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir.
Bu hizmet DIGITURK tarafından ticari amaçlarla sunulmakta olup, ergin olmayanlar ile ayırtım
gücünden yoksun veya kısıtlı erginlerin haklarına zarar verecek şekilde kullanılamaz.
I. ŞİRKET BİLGİLERİ
DIGITURK Paketleri DIGITURK tarafından sağlanan bir hizmet olup, DIGITURK’ün adresi Abbasağa
Mahallesi Sungurlar İş Hanı No:45 K:1-2-3 Beşiktaş/İSTANBUL; telefon numarası ise 0 212 326 00
00’dır.
II. SATICI BİLGİLERİ
DIGITURK Paketleri hizmetinin kredi kartı üzerinden satışları DIGITURK ve DPT tarafından yapılmakta
olup, DIGITURK’ün adresi Abbasağa Mahallesi Sungurlar İş Hanı No:45 K:1-2-3 Beşiktaş / İSTANBUL,
DPT’nin adresi Cihannüma Mah. Yıldız Cad. No:34 Beşiktaş / İSTANBUL’dur. Telefon numarası 0 212
326 00 00’dır.
III. ÜRÜN/HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ
Film Paketi, Ulusal, Belgesel, Sporsever ve Film kanallarını kapsar. Belgesel ve Sporsever yerine,
Çocuk veya Müzik&Eğlence veya Haber&Dünya kanalları seçilebilir. Satın alınan bu hizmet ile 12 (on
iki) aylık Film Paketi üyeliği sahibi olunur ve tüm yayınlar Eutelsat uydusu üzerinden izlenir.
IV. ÜRÜN/HİZMETİN TESLİMİ VE İFASI
Satın aldığınız hizmet ile ilgili işbu ön bilgileri okumanız ve akabinde bu DIGITURK Paketleri Üyelik Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşmesini onaylamanıza müteakip paket satışının tamamlanmasından
sonra, DIGITURK üyeliğinizin tesisi için kurulumunuz ve aktivasyonun yapılarak abonelik sözleşmesini
imzaladığınız anda hizmet teslim edilmiş olacaktır. DIGITURK kurulumu ücretsiz olup, aktivasyon
bedeli olan 20 TL kurulumu gerçekleştiren bayiye kurulum sırasında ödenecektir. Eğer binada
Digiturk merkezi sistemi var ise çanak anten kurulmaz, bina sistemine bağlantı yapılır. Ücretsiz
kurulum hizmetine 20m kablo dâhildir. Belediye merkezi dışındaki kurulumlar için yol bedeli yetkili
teknik servisimizce kurulum sırasında alınır. Kurulum ve aktivasyon işlemlerinin gerçekleşmesi ile
birlikte abonelik sözleşmesi akdedilecek olup, akabinde hizmet almaya başlanacak ve bu tarih
ücretlendirmeye esas teşkil edecektir.
Satın aldığınız hizmetin özelliğine göre, hizmet, işbu DIGITURK Paketleri Üyelik - Ön Bilgilendirme
Formu ve Sözleşmesine uygun olarak DIGITURK ve DPT tarafından ifa edilirken, hizmetin satışından
da DIGITURK ve DPT sorumlu olacaktır.
Doğal afet, yangın, sel, isyan, grev, altyapı ve internet arızaları da dahil olmak üzere hizmetin
doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, kötü hava koşulları, savaş,
terör eylemleri, ambargo, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara
verme ve kısıtlama kararları gibi, DIGITURK ve DPT’nin makul kontrolü dışındaki ve Borçlar Kanunu
kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde, DIGITURK, işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme
ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle
sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, DIGITURK için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme
veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DIGITURK ve DPT’den herhangi bir nam altında
tazminat talep edilemeyecektir.
V. CAYMA HAKKI
Almış olduğunuz hizmetten kurulum ve aktivasyon işlemlerinin gerçekleşmesi ve abonelik
sözleşmesini imzalamanız ile yararlanmaya başlayacak olmanız sebebiyle, bu işlemlerin tesisi ile
birlikte, 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin
sözleşmeden cayma hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkınızı Digiturk Müşteri Hizmetleri’ni (0 212 473
73 73) arayarak iletebilirsiniz. Bununla birlikte, kurulum ve aktivasyon işlemlerinin gerçekleşerek
abonelik sözleşmesinin akdedildiği andan itibaren (işbu ön bilgilendirme formu ve sözleşme
gereğince cayma hakkınız saklı kalmak kaydı ile) abonelik sözleşmesi hükümleri gereğince; iptal
talebinde bulunmanız halinde ise, verilen hizmetin bölünemeyen hizmet olması nedeniyle aylık
ücretlendirme esasına dayalı olarak ücret iadesi yapılacaktır. 12 (on iki) aylık Film paketinin kullanım
süresi bitmeden erken iptal talebi verilmesi halinde Film Paketi’nin güncel liste fiyatı ve üye kalınan
süre ile kullanım bedeli hesaplanır ve yapılan toplam ödemeden kullanım bedeli düşülerek iade
işlemi gerçekleştirilir.
VI. ÜRÜN/HİZMET BEDELİ VE ÖDEME
Satın alınacak Film Paketi için ödenecek toplam ücret 332,91 TL’dir. (KDV dahil) Satın alınan bu
hizmet, 12 (on iki) aylık Film Paketi aboneliğini kapsamakta ve satın alınan hizmet karşılığında ek bir
DIGITURK servisi satın almadığınız takdirde tarafınıza bir defalığa mahsus olmak üzere 332,91 TL’lik
faturalama yapılacaktır.
Satın alınan hizmet 12 (on iki) aylık süreyi kapsamakta, belirtilen süre sonunda aboneliğinizin devam
etmesi halinde abonelik sözleşmesi hükümleri gereğince hizmet iptal edilmez ya da yıllık olarak
yenilenmezse Film Paketi’nin belirtilen dönemdeki güncel taahhütlü fiyatı ile aylık olarak
faturalanmaya başlar.
VII. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Satın alınan hizmet karşılığında 12 (on iki) aylık Film Paketi kullanım hakkı elde edilir. Satın alım işlemi
sonrası kurulum ve aktivasyon yapıldıktan sonraki ilk ayın 3’ünde ilgili ödemeye istinaden tarafınıza
faturalama yapılır. Film Paketi dışında DIGITURK’ün diğer servislerinden birinin alınması durumunda
bu servislerin bedeli aylık olarak tarafınıza faturalanmaya başlar. DIGITURK faturalarınızı zamanında,
gereği gibi veya hiç ödememeniz halinde temerrüde düşmüş sayılacaksınız. Temerrüde düşmeniz
halinde aylık %3.00 oranında faiz ve vergiler ile birlikte söz konusu faturaları ödemekle sorumlu
olursunuz. Gecikme bedeli, gecikmenin ilgili olduğu faturanın ödenmesinden sonra günlük olarak
hesaplanıp takip eden ilk faturanıza yansıtılır. Söz konusu faiz oranındaki değişikliklere DIGITURK
faturanızda yer verilecek olup, gecikme durumunda değişen yeni oran uygulanacaktır. DIGITURK bu
durumda hukuki yollara başvurabilecek olup; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini talep
edebilecektir.
VIII. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
DIGITURK Film Paketi hizmetine ilişkin işbu sözleşme 12 (on iki) ay sürelidir.
Satın aldığınız 12 (on iki) aylık Film Paketi üyeliğinizi dilediğiniz zaman Digiturk Müşteri Hizmetleri’ni
(0 212 473 73 73) arayarak sonlandırabilirsiniz. Digiturk üyeliğinizi iptal etmek istemeniz halinde ise,
abonelik sözleşmesi hükümleri gereği fesih talebinizi iletmeniz gerekmektedir. Sözleşme feshi ile
birlikte satın alınan 12 (on iki) aylık Film Paketi’nin tarafınızca kullanılmayan kısmı 5.maddede
belirtildiği gibi aylık ücretlendirme esasına dayalı olarak tarafınıza iade edilir.
IX. TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ ÇÖZÜM MEKANİZMASI
Hizmetin sunumu ile ilgili soru, talep ve şikayetlerinizi yukarıdaki DIGITURK adresine ya da 0 212 473
73 numaralı DIGITURK Müşteri Hizmetleri’ne iletebilirsiniz.
Ayrıca, şikâyet ve itirazlarınız konusundaki başvurularınızı, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen
parasal sınırlar dâhilinde hizmeti satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici
Sorunları Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirsiniz.
Download

Sözleşmeyi - Digiturk