TC.
SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI
Akkuyu İlkokulu-Ortaokulu Müdürlüğü
743726 -743724
Sayı :13545631 -900/
Konu : Öğretmenler Toplantısı
09/02/2015
AKKUYU İLKOKULU ORTAOKULU ÖĞRETMENLERİNE
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 34.
Maddesi hükümleri gereğince okulumuz 2014 - 2015 Eğitim Öğretim yılı II. Dönem Başı
Öğretmenler Kurulu Toplantısı, 12 Şubat 2015 Perşembe günü Saat 12.00’te ekte belirtilen
gündem maddeleri dâhilinde Akkuyu İlkokulu okulumuz Öğretmenler Odasında yapılacaktır.
Söz konusu toplantıya belirtilen yer ve zamanda hazırlıklı olarak katılmanız hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Sezai KABADAYI
Okul Müdürü
Gündem Maddeleri:
1. Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Yazman Seçimi,
2. 2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönemin Değerlendirilmesi
3. II. Dönem başarının arttırılması için izlenecek yöntemler ve alınacak tedbirler
4. PYBS ve II. TEOG Sınavı ile ilgili alınacak tedbirler, yapılacak çalışmalar
5. Ölçme ve Değerlendirme, Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları
6. 2.Dönem Belirli Gün ve Haftalar doğrultusunda kutlama ve anma törenlerinin planlanması,
23 Nisan Kutlamaları ve Yıl Sonu müsamereleri.
7. 2. Dönem “Veli Toplantıları “tarihlerinin belirlenmesi;
8. Zümre Toplantısı tarihlerinin belirlenmesi
9. Şube Öğretmenler Kurulu toplantı tarihlerinin belirlenmesi
10. Personelin izin, rapor vb. iş ve işlemlerinin değerlendirilmesi
11. Öğretmen nöbet görevleri, sınıf nöbetçileri, öğretmen, öğrenci nöbet defterlerinin, ders
defterlerinin doldurulması ve imzalanması, derse giriş ve çıkışlarda zaman çizelgesine
uyulması, bayrak törenleri
12. Öğrenci, öğretmen kılık kıyafet kuralları
13. Sınıfların, okulun sosyal alanlarının tertip düzen ve temizliği, öğrencilerin tasarruf
konusunda bilinçlendirilmesi çalışmaları
14. Okul-öğrenci-çevrenin durumu ve öğretmenlerin branşlarına göre gelecek yıl okutulabilecek
seçmeli derslerin tespitine yönelik görüşlerin alınması;
15. Kurul ve Komisyonlardaki değişiklikler
Download

2.Dönem Öğretmenler Kurulu TOPLANTISI