global.com.tr
HİSSE STRATEJİ
444 0 321
25.02.2014
Günlük Hisse Önerileri
KapanıĢ
Kısa Vadeli
Alım Aralığı
Kısa Vadeli
Satım Aralığı
Stop-loss
Beta
AKSA
8.38
8.26-8.30
8.50-8.52
8.20
0.70
GUBRF
3.51
3.43-3.45
3.60-3.65
3.33
0.91
KCHOL
8.26
8.18-8.20
8.30-8.32
8.12
0.96
TCELL
11.61
11.50-11.55
11.80-11.85
11.35
0.56
TRKCM
2.13
2.10-2.13
2.18-2.20
2.09
0.90
TUPRS
39.90
39.50-39.70
40.50-40.70
39.35
0.87
Haftalık Hisse Önerileri (24 ġubat – 03 Mart)
DüĢük Riskli Porföy Önerilerimiz
Agresif Porföy Önerilerimiz
Hisse
KV AlıĢ
Fiyatı
KV SatıĢ
Fiyatı
Potansiyel
Prim
KV AlıĢ
Fiyatı
KV SatıĢ
Fiyatı
Potansiyel
Prim
AKSA
8.20
8.76
6.83
PRKME
4.67
4.90
4.93
AKSEN
2.30
2.50
8.70
GUBRF
3.40
3.70
TCELL
11.30
12.00
8.82
6.19
HALKB
11.30
11.90
TOASO
10.75
5.31
11.45
6.51
KCHOL
8.00
8.48
TUPRS
38.60
6.00
41.80
8.29
TTRAK
57.00
61.00
7.02
Hisse
* Haftalık hisse önerileri haftanın ilk işlem günü, öğleden sonra güncellenmektedir. Kv alış/satış fiyatları da hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
ġirket Haberleri
AKFEN - Hamdi Akın, 50 milyon TLL nominal tutarlı Akfen Holding payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurdu.
BAYRD - Şirket hisselerinin %73,30'una denk gelen 6.084.380 adet hisselerin devri hususunda AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve
Cenan Kemal Demirkanlı ile anlaşmaya varılmış olup; 5.475.942 adet hissenin AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye, 608.438 adet
hissenin Cenan Kemal Demirkanlı'ya devri, hisse devir bedellerinin en geç altı ay içinde tamamen satıcılara ödenmesi konusunda
mutabakata varılmıştır.
BOSSA – 50 milyon TL tutarında çeşitlil vadelerde tahvil ihracı için CEO ofise yetki vermiştir.
EKGYO - Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkartılan, toplam 158.497,62 m2 yüzölçümlü 6 adet
taşınmazın satış ihalesinin yarın yapılacak olan pazarlık görüşmelerine teklif vermek üzere katılacağını açıkladı. İlaveten, Eski Likör
Fabrika arazisi Kuasar Projesiyle ilgili olarak yürütmenin durdurulması talebi mahkeme tarafından reddedilmiştir.
ERICO – Ericom paylarının devir ve alışına ilişkin olarak yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasından hisse devir sözleşmesi
imzalanmıştır. Buna göre toplam 1.137.044 TL nominal değerli (Ericom sermayesinin %20,67’si) paylar hisse başına 3,50 TL fiyattan
devredilecektir.
GENYH - Bağlı ortaklık Genpower Jeneratör San.ve Tic.A.Ş.’nin Libya'da "Burj Al Bahar Tower" İş merkezi ve oteline 3 tane 1500kVA
teklifi verilmişti, iş şirketin uhdesinde kalmıştır. Şirkete ayrıca, Saudi Arabistan’da kurulacak olan power plant için özel kiralama sirketi
MAXPOWER' a 50 x 550 kva senkron olmak üzere, toplamda 27,5 MVA gücünde jeneratör teklifi vermiştir.
KCHOL - Sermayesinde %40,5 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığ RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve Deniz Taşımacılığı
İşletmesi A.Ş.’nin sermaye tamamlama fonu hesabına şirket payına düşen 40.526.315 TL’nin 25 Şubat 2014 tarihine kadar
ödenmesine karar verilmiştir.
KIPA - Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından 2009-2013 yılları arasındaki 5 yıllık hesap dönemine ilişkin yapılan sınırlı
vergi incelemesi kapsamında şirkete 50.2 milyon lira katma değer vergisi ve 75.3 milyon lira vergi ziyai cezası tebliğ edilmiştir.
MGROS – Migros basında yer alan satışı haberleri ile ilgili olarak; haberlerin ardından haberlerin olağan iş akışı çerçevesinde
olduğunu belirtti.
POLTK - Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak 3.000.000
TL'den 3.750.000 TL'ye artırılması sırasında ihraç edeceği 750.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değere tekabül eden
beher pay için belirlenen 8,36 TL'den sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle 27-28/02/2014 tarihlerinde iki iş günü süre ile
"POLTK.BE" koduyla Birincil Piyasası'nda satışa sunulacaktır. Birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben ihraç edilen payların
GİP Listesi'ne kabulü yapılarak Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem sırası açılacaktır.
Global Yatırım Fonları
FON GETĠRĠSĠ
AybaĢına Göre
YılbaĢına Göre
Bugünkü
Fon Adı
TL
$
TL
$
Değeri (TL)
DüĢük Riskli, Repo ve Mevduata Alternatif Fonlar
HEDEF FONLAR
B Tipi Likit Fon
0.061535
0.51%
4.33%
1.09%
0.68%
A Tipi Değişken Hedef Alpha Alt Fonu
0.342404
0.68%
4.50%
-0.25%
-0.66%
B Tipi Tahvil Bono Fonu
1.193541
0.61%
4.43%
1.10%
0.69%
B Tipi Değişken Hedef 2014 Alt Fonu
0.110177
0.10%
3.91%
-0.41%
-0.81%
FORMULA FONLAR
A Tipi Formula Kar Payı Hisse Yoğun Fonu
Temettü Odaklı, Hedge Edilerek Riski Azaltılan Hisse Fonları
0.015997
B Tipi Değişken Değerli Maden Trend Alt Fonu
0.31%
4.12%
-3.14%
-3.53%
Hedge Edilerek Riski Azaltılan Kıymetli Maden Fonu
TREND FONLAR
0.009473
4.49%
8.46%
6.57%
6.14%
A Tipi Değişken Fon
20.55636
1.41%
5.26%
0.31%
-0.09%
A Tipi Karma Fon
0.042159
2.73%
6.63%
1.00%
0.59%
A Tipi Aktif Strateji Fon
0.045118
1.99%
5.86%
0.62%
0.22%
A Tipi Çocuğumun Geleceği
0.008493
4.58%
8.55%
-0.74%
-1.14%
DĠĞER FONLAR
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul
Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul
Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2014 Global Menkul Değerler A.Ş.
1
BIST 50 Teknik Tavsiyelerimiz
AEFES
AKBNK
AKENR
ANSGR
ARCLK
ASELS
ASYAB
AYGAZ
BAGFS
BIMAS
BIZIM
DOHOL
DYHOL
ECILC
EKGYO
ENKAI
EREGL
FENER
FROTO
GARAN
GSRAY
GUBRF
HALKB
IHLAS
IPEKE
ISCTR
KARTN
KCHOL
KONYA
KOZAA
KOZAL
KRDMD
MGROS
NETAS
PETKM
PRKME
SAHOL
SISE
SNGYO
TAVHL
TCELL
THYAO
TKFEN
TOASO
TRKCM
TSKB
TTKOM
TTRAK
TUPRS
VAKBN
YKBNK
Kapanış
23.50
5.92
1.04
1.47
11.95
8.06
1.25
8.56
33.40
40.30
21.15
0.69
0.50
2.19
2.25
6.52
2.54
31.70
19.65
6.29
24.05
3.51
11.45
0.37
2.75
4.25
241.00
8.26
250.00
2.31
19.75
1.11
15.35
5.26
2.60
4.70
8.04
2.41
0.71
15.75
11.61
6.87
4.90
10.85
2.13
1.76
6.06
57.50
39.90
3.51
3.41
TREND
Yükselen trend içerisindedir
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend içerisindedir
Yükselen trend içerisindedir
Düşen trend yataya girdi
Düşen trend trend değiştiriyor
Düşen trend yataya girdi
Düşen trend trend değiştiriyor
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend yataya girdi
Düşen trend yataya girdi
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend yataya girdi
Düşen trend yataya girdi
Yükselen trend içerisindedir
Yükselen trend trend değiştiriyor
Yükselen trend içerisindedir
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend trend değiştiriyor
Yükselen trend içerisindedir
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend trend değiştiriyor
Düşen trend yataya girdi
Düşen trend yataya girdi
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend trend değiştiriyor
Düşen trend yataya girdi
Düşen trend yataya girdi
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend yataya girdi
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend içerisindedir
Yükselen trend yataya girdi
Düşen trend trend değiştiriyor
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend trend değiştiriyor
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend trend değiştiriyor
Düşen trend yataya girdi
Düşen trend yataya girdi
Düşen trend içerisindedir
Düşen trend içerisindedir
25 ġubat 2014
UYARI 1
Alımlar sürebilir
Satış Baskısı Sürebilir
Satış Baskısı Sürebilir
Alımlar sürebilir
Yatay seyir sürebilir.
Alımlar sürebilir
Yatay seyir sürebilir.
Alımlar sürebilir
Satış Baskısı Sürebilir
Yatay seyir sürebilir.
Yatay seyir sürebilir.
Satış Baskısı Sürebilir
Satış Baskısı Sürebilir
Yatay seyir sürebilir.
Yatay seyir sürebilir.
Alımlar sürebilir
Satış Baskısı Sürebilir
Alımlar sürebilir
Satış Baskısı Sürebilir
Satış Baskısı Sürebilir
Alımlar sürebilir
Alımlar sürebilir
Satış Baskısı Sürebilir
Satış Baskısı Sürebilir
Satış Baskısı Sürebilir
Satış Baskısı Sürebilir
Alımlar sürebilir
Yatay seyir sürebilir.
Yatay seyir sürebilir.
Satış Baskısı Sürebilir
Satış Baskısı Sürebilir
Alımlar sürebilir
Yatay seyir sürebilir.
Yatay seyir sürebilir.
Satış Baskısı Sürebilir
Satış Baskısı Sürebilir
Yatay seyir sürebilir.
Satış Baskısı Sürebilir
Satış Baskısı Sürebilir
Yatay seyir sürebilir.
Alımlar sürebilir
Satış Baskısı Sürebilir
Alımlar sürebilir
Satış Baskısı Sürebilir
Satış Baskısı Sürebilir
Satış Baskısı Sürebilir
Alımlar sürebilir
Yatay seyir sürebilir.
Yatay seyir sürebilir.
Satış Baskısı Sürebilir
Satış Baskısı Sürebilir
UYARI 2
Tavsiye Volatilite/Risk
Artır
2.24
Azalt
2.53
Azalt
2.30
Artır
1.53
Azalt
2.71
Azalt
2.53
Azalt
3.88
Artır
1.49
Azalt
1.67
Azalt
2.38
Azalt
1.98
Azalt
2.72
2.18
Aşırı Satımda Azalt
Artır
1.48
Artır
2.47
Artır
2.24
Azalt
2.06
Azalt
2.87
Azalt
2.06
Azalt
2.61
Artır
2.69
Artır
3.36
Azalt
3.20
Azalt
4.43
Azalt
4.43
Azalt
2.03
Artır
3.09
Azalt
2.17
Artır
2.57
Azalt
4.38
Azalt
4.08
Artır
3.21
Artır
2.40
Azalt
2.48
Azalt
2.15
Azalt
2.33
Azalt
2.26
Azalt
2.12
Azalt
2.45
Artır
3.06
Artır
1.59
Azalt
2.66
Azalt
2.54
Azalt
3.58
Azalt
2.37
Azalt
2.24
Artır
2.13
Azalt
2.40
Azalt
2.37
Azalt
2.74
Azalt
2.08
-
Yukarıdaki tablo ile ilgili teknik bilgi için tıklayınız.
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul
Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul
Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2014 Global Menkul Değerler A.Ş.
2
Download

Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları