Systémy spojování přesahem u
tyčových výztuží s kónickým závitem
S
Po dlouhá léta bylo tradiční metodou spojování armovacích
tyčí přesahem. Ale jak mnoho stavebních inženýrů, architektů
a zadavatelů zjistilo, převládají u spojení přesahem v
porovnání s mechanickými spoji spíše nevýhody. Přečtěte si
informace na následujících stranách a seznamte se s důvody,
proč byste měli uvažovat o mechanických spojkách.
Pohled do budoucnosti
pojení
přesahem vs
Na který systém se chcete spolehnout,
Spojení přesahem
• Čím vyšší je mez průtažnosti, tím vyšší je
potřebná délka přesahu.
• Spojování přesahem se vyznačuje nevýhodným
chováním za nízkocyklové únavy.
• Aby se předešlo praskání betonu, je v oblasti
spoje často třeba použít dodatečné příčné
vyztužení.
PROTAŽENÍ (ksi)
• Spojování přesahem získává svoji pevnost ze
spojení s betonem.
100
690
80
550
400
60
MECHANICKÝ SPOJ
40
PROJEKTOVÁ HODNOTA SPOJENÍ PŘESAHEM
20
0
275
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
MPa
Je tento systém spolehlivý?
140
2.0
NAPĚTÍ %
Konstrukční omezení
• Obvykle je u betonářských ocelí, které
jsou namáhány tahem, žádoucí větší délka
přesahu než u ocelí, které jsou pod tlakem, a to při stejném průměru tyče.
• Při spojení přesahem se zdvojnásobuje
množství betonářské oceli. Při příliš velké
hustotě vyztužení může být ovlivněna
tekutost přísad do betonu.
Zhoršení kvality betonu z důvodu nesprávně
projektovaných spojů a nedostatku tyčových
výztuží vede často k předčasnému narušení spoje.
Skryté náklady
• Čím větší má tyč průměr, tím delší je přesah.
• Čím nižší je pevnost betonu, tím delší je
nutný přesah.
• Korozivzdorné, lakované betonářské tyče
jsou drahé a vyžadují někdy větší délku.
• Spojování přesahem s sebou nese časově náročné výpočty, případné
výpočetní chyby a zvýšené předběžné
náklady projektu.
Spojení přesahem závisí na betonu, což znamená
nedostatek strukturní integrity a kontinuity
betonových konstrukcí.
2
M
echanické spojení
pokud jde o trvání vašich betonových stavebních projektů?
Mechanické spojky
LENTON®
80
550
60
400
MECHANICKÝ SPOJ
40
275
20
0
140
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
Mezinárodní předpisy a normy....4
Systém spojování pomocí
kónických závitů LENTON®........4-7
Prokázaná spolehlivost
Projekty LENTON..................................5
• Mají podobnou nosnost, jakou
má spojitý kus výztužné tyče.
Způsoby použití...............................8-9
• Zajišťují průtažnost nezávisle
na stavu betonu.
• Dosahují větší pevnosti.
0.2
Spojení přesahem vs.
mechanické spojky.................... 2 & 3
• Pevnost spoje nezávisí na
kvalitě betonu. MPa
690
PROTAŽENÍ (ksi)
100
Obsah
2.0
NAPĚTÍ %
Mechanické spoje nabízejí z
konstrukčního hlediska výrazně vyšší
pevnost než spojení přesahem.
Přínos z konstrukčního
hlediska
• Poskytují větší pevnost při
okolnostech zaviněných
člověkem, při zemětřeseních či
jiných přírodních událostech. • Výborné vlastnosti při
cyklickém namáhání.
Standardní spojky LENTON.............10
Redukční spojky LENTON.................. 11
• Redukují množství výztuh
a zlepšují tuhnutí betonu.
• Zlepšují poměr oceli a
betonu.
Poziční spojky LENTON.............12-14
• Eliminují použití spojení
přesahem ve vysoce
zatížených oblastech.
• Nabízejí větší flexibilitu při projektování.
Hospodárné
Metrické spojky LENTON................ 14
• Nevyžadují zvláštní schopnosti
a snižují mzdové náklady.
• Zrychlují plánování staveb,
optimalizují náklady a zvyšují
efektivnost.
Svařovací spojky LENTON.................. 15
• Šetří drahou pracovní dobu
jeřábu.
• Snižují náklady na materiál,
protože vyžadují méně
výztužných tyčí.
Další výhody
• Systém LENTON nabízí vynikající zatížitelnost, eventuálně
dráhu pro svedení blesku pro uzemnění budov.
• Odolný vůči dynamickému zatížení při okolnostech
zaviněných člověkem nebo přírodními podmínkami.
Mechanické spojky zajišťují zachování
kontinuity zatížení konstrukčního vyztužení
nezávisle na stavu či existenci betonu.
• Zvýšená pevnost ve smyku.
• Prodlužuje životnost staveb.
3
LENTON® TERMINATOR........... 16-17
Vybavení a příslušenství
LENTON............................................ 17-18
Další produkty ERICO pro
vyztužení betonu................................19
Společnost ERICO...............................19
Jak specifikovat mechanické
spojky LENTON s kónickým
závitem ....................................................19
Mezinárodní
předpisy a normy
Mechanické spojky společnosti ERICO splňují
nebo překračují požadavky významných
mezinárodních předpisů a norem:
Austrálie
AS3600
Main Roads, RTA
Brazílie
ABNT NBR 8548:1984
Chile
NCH 204
Francie
NF A35-020-1; NF EN 1992-1-1
Itálie
UNI 11240
Kanada
CAN/CSA-N287.2; CAN/CSA-N287.3;
CAN/CSA-N287.4
Malajsie
MS146
Německo
DIN EN 1992-1-1
Nizozemsko
NEN-EN 1992-1-1
Norsko
NS 3437
Rakousko
ÖNORM EN 1992-1-1
ISO 15835
Rusko
РОСС RU.0001.11АЯ12
Spojené království
BS EN 1992-1-1; BS EN 1992-2
Spojené státy americké
AASHTO®; ACI® 318, ACI 349, ACI 359;
ASME®; Ženijní vojsko armády USA;
IBC®; Četná ministerstva dopravy
Spojky LENTON jsou dimenzovány pro jmenovité
hodnoty tahu až do 550 MPa a hodnoty pevnosti
v tahu až 750 MPa.
Uznávaná schválení produktu:
Česká republika: TZUS 010-031705
Chorvatsko: HTD 13/008
Francie: AFCAB M97/001
Hong Kong: Stavební odbor Hong Kongu
Itálie: IGQ P120; IGQ P138
Litva: SPSC-9065
Maďarsko: EMI A-1065-1997
Německo: DIBt Z-1.5-200; DIBt Z-1.5-245
Nizozemsko: KOMO/KIWA K7045
Polsko: ITB AT 15 4314/2008
Rakousko: BMVIT-327.120/0016-IV/ST2/2012
Rumunsko: AT 001ST-01-134-2013
Rusko: GOST Pocc US CL87 H01186
GOST R ROSS US SL87 N01475
MOST RU.MCC.046 124 23614
MOST RU.MCC.142 313 27792
Slovensko: TSUS SK04-ZSV-1885
Spojené království: Cares TA1B 5008
Cares TA1B 5012
Cares TA1B 5027
Cares TA1B 5029
Cares TA1C 5003
Cares TA1C 5009
Cares TA1C 5030
Spojené státy IAPMO-UES Report 0129
americké:
IAPMO-UES Report 0188
ICC-ES ER-3967
Švédsko: SITAC 5573/93
Ukrajina: DSTU-N B V.2.6-155:2010
Kónické závitové spoje
Nejrozšířenější metoda mechanického
U systému LENTON společnosti ERICO se jedná o šroubované spojky, které pomocí
kónického závitu vytvářejí tvarově odolná spojení a tím zajišťují kontinuitu a strukturní
integritu vyztužených betonových konstrukcí. Tyče spojené systémem LENTON se
chovají jako bezstykové ocelové výztužné tyče, přičemž poskytují plnou nosnost z
hlediska tahu, tlaku a střídavého napětí.
Jedinečná konstrukce kónického závitu
Samostavitelný kónický závit LENTON zaručuje snadnou instalaci, konzistentní
funkčnost a trvanlivost. Nabízí též vyšší pevnost v tahu než spojení přesahem a plný
přenos zatížení s nejtenčími a nejkratšími možnými spojkami.
Konstrukční výhody
• Umožňuje použití maximálního příčného průřezu tyčí.
• N
ejmenší průměr znamená, že může být použita pouze tenká betonová krycí
vrstva a omezuje množství výztuží.
• K
rátké délky spojů a štíhlá konstrukce zajišťují maximálně rovnoměrnou tuhost konstrukce.
• Pevnost spoje nezávisí na deformaci výztuží.
• J edinečný kónický závit nevyžaduje pojistné matice a poskytuje tvarově stálé spoje bez kluzu.
• P
omocí těchto spojek lze mechanicky spojit tyče jakékoli délky, tvaru, průměru, nebo kombinovat různé rozměry tyčí.
4
Referenční projekty
Systém mechanických spojů LENTON je
využíván v celé řadě projektů po celém světě.
Zde je několik příkladů:
Austrálie
Stadion Australia (Sydney)
Bahrajn
Hráz v Bahrajnu
Belgie
TGV tunel Zaventem, bruselské metro
spojování na světě
Brazílie
Přehrada Itaipu, přehrada Tucurui
Chile
Cementárna Bio-Bio
Výhody při montáži
Dánsko
Západní a východní most Storebaelt
• K zašroubování jsou potřeba přibližně 4,5 otočky.
Egypt
Hotel Conrad v Káhiře
• Zabraňuje zkřížení při zašroubování.
•
Francie
Nejrychlejší montáž:
– Nejsou potřeba žádné speciální nástroje ani řemeslná zručnost.
– Není zapotřebí připojení k elektřině.
– Kontrola spoje je rychlá a snadná.
– Zkracuje pracovní čas jeřábu.
EOLE Lot 34 Gare Nord
Grande Arche de la Défense v Paříži
Hong Kong
Mezinárodní letiště v Hong Kongu
Most Stone Cutter
Indonésie
Komerční výškové budovy BDNI
Itálie
• Snadno použitelný závitořez, který lze používat v místě montáže nebo v dílně.
Torre Telecommunicazioni Milano
• Protože většina prací probíhá v dílně, zrychluje se plán výstavby.
Jihoafrická republika
Vodohospodářský systém Lesotho
Highlands, věž Katse
Kanada
Skydome v Torontu
Katar
Nádrže na zemní plyn v
Dohá Mezinárodní letiště
Malajsie
Petronas Twin Towers
Mexiko
Nemocnice ABC v Santa Fe, Mexico City
Německo
Lehter bahnhoff, Berlin
Commerzbank, Frankfurt
Nigérie
Nádrže na zemní plyn, Bonny
Nizozemsko
Waalbrug A2 Zaltbommel
Amsterdamské letiště
Norsko
Řídicí věž plošiny Troll Olje v Gardemoenu
Mezinárodní letiště, Oslo
Portugalsko
Panoramatická věž Expo 98
Rakousko
Wiener U-Bahn, Abschnitt U3/22
Řecko
Nádrže na zemní plyn, Revithoussa
Španělsko
Puente del Alamillo
Olympijský stadion v Barceloně
Spojení přesahem – další
výztuže v místě přesahu.
Šroubový spoj LENTON – ideální
rovnováha oceli a betonu.
Nabízí kontinuitu při příznivých konstrukčních nákladech
Spojky LENTON zlepšují poměr oceli a betonu tím, že počet výztuží, které jsou
nutné v „oblasti přesahu“ sloupu, snižují o polovinu. Při použití spojení přesahem
se může překročit poměr betonu a oceli podle mnoha mezinárodních norem.
Se systémem spojek LENTON můžete konstruovat sloupy s menším průřezem,
čímž získáte maximální podlahovou plochu a současně snížíte náklady na bednění.
Za účelem další úspory nákladů můžete určovat velikost bednění a dále jsou
spojky LENTON vynikající pro další rozšíření v budoucnosti.
Spojené arabské emiráty
Burj Dubai
Spojené království
Finanční čtvrť Canary Wharf,
tunel pod Lamanšským průlivem,
terminál T5 na letišti Heathrow
Spojené státy americké
Mezinárodní letiště San Francisco
Hotel a kasino Venetian
Zdymadlo a hráz Olmstead
Trump Tower
Bay Bridge v San Francisku
Švédsko
Göta Tunnel, Gothenburg
Aosta Bridge, Stockholm
Švýcarsko
Wasserkraftwerk Wynau
Turecko
Metro Istanbul
5
Venezuela
Přehrada a elektrárna Macagua II
Zvažte celou řadu výhod
mechanického spojování,
náklady jsou z časového
hlediska mnohem nižší,
než se očekává.
• J edna z nejrychlejších
metod spojování výztuží
Vaše volba pro systém
spojky odolají zkoušce
Nabízí kontinuitu kvality a pevnosti
Spojky LENTON s kónickými závity se vyrábějí z vysoce
pevné, vysoce kvalitní oceli. Všechna projektová a
výrobní zařízení společnosti ERICO jsou certifikována
podle normy ISOSM 9001:2008.
• S amostředicí a
samostavitelný systém
Odolají zkoušce časem
• P
omáhá eliminovat
prodlení při stavbě
způsobená příliš velkou
hustotou výztuží.
Spoje s přesahem se mohou při zemětřesení oddělit. Spojky LENTON nabízejí při zemětřeseních, explozích zaviněných člověkem nebo při přírodních katastrofách větší pevnost než spoje s přesahem, jelikož jejich funkčnost nezávisí na okolním betonu. LENTON spojky převyšují ACI®/IBC® Typ 1 (125% předepsané hodnoty) & Typ 2 (předepsané maximum) požadavek na spojení.
• Zvyšuje bezpečnost
na staveništi.
Díky spojům LENTON můžete konstruovat a stavět betonové konstrukce, které
splňují nebo překračují dnešní přísné stavební zákony a federální předpisy v oblasti
konstrukcí odolných zemětřesení. Spojky LENTON pro vyztužení betonových
konstrukcí předčí všechny ostatní metody spojování, pokud jde o zemětřesení,
exploze či jiné přírodní katastrofy.
Test proveden podle normy ICC AC 133 u typické
americké výztuže
690
100
Specifikovaná mez
80
Protažení (Ksi)
• P
omáhá zrychlit
plánování staveb.
Seizmické aspekty
550
125 % tahu
60
400
40
275
20
140
0
0
-20
-140
-40
-0.5
1.5
3.5
5.5
Napětí (%)
Systém LENTON nabízí vynikající výsledky při cyklickém střídavém namáhání.
6
7.5
-275
Stress (MPa)
Mechanické spojky
LENTON® s kónickým
závitem jsou stejně dobré
jako peníze v bance!
LENTON Mechanické
časem
Nabízí kontinuitu hospodárnosti projektu
Systém LENTON redukuje množství dalších výztuží, které vyžaduje systém spojování
přesahem. Systém lze namontovat během několika sekund, aniž jsou k tomu nutné
speciální dovednosti či obrovské zařízení. Pro dosažení optimálních nákladů lze
urychlit plánování stavby. Poměr přínosů k nákladům u systému LENTON je často
lepší než u spojování přesahem.
Koroze
Koroze zvětšuje velikost výztuží a způsobuje odlupování a trhliny v betonovém
krytu. Protože pevnost spojů přesahem závisí na spojení betonu a oceli, vede
ztráta pevnosti způsobená korozí k selhání spoje přesahem. U spojek LENTON
zůstává integrita struktury zachována i v případě ztráty betonového krytu, protože
mechanické spojky se chovají podobně jako průchozí výztužné tyče.
Systém LENTON®
mechanického spojování s
kónickými závity nabízí:
• S ystém s nejlepšími
možnostmi při konstrukci
a stavbě
• K
ontinuita a strukturní
integrita
• S oulad s mezinárodními
konstrukčními předpisy
• Snadná montáž
• Hospodárná konstrukce
• M
noho ekonomických
výhod
• S nížené náklady na
dopravu v porovnání
s jinými metodami
spojování nebo
ukotvování
• L ENTON spojky převyšují
ACI®/IBC® Typ 1 (125%
předepsané hodnoty)
& Typ 2 (předepsané
maximum) požadavek
na spojení.
Spoje přesahem přenášejí
zatížení přes beton a mohou
při nedostatečném spojení s
betonem selhat.
Mechanické spojky LENTON pracují
podobně jako průchozí výztužné tyče bez
ohledu na stav betonu.
7
Využití systému mechanického
spojování s kónickým závitem
Spojování přesahem
vyžaduje více výztuží.
Mechanické spoje LENTON® snižují
hromadění výztuží a jsou ideální
pro rychlé a snadné ukládání
výztuží za použití posuvného nebo
překládacího bednění.
Výztužná stěna
Stěnový panel
LENTON® FORM SAVERS pro spoje mezi stěnou/podlahou nebo stěnou/
nosníkem eliminují potřebu zapouštění bednění. Jsou nezbytné v případě
použití posuvného nebo překládacího bednění.
Rozšíření v budoucnosti
Spojky LENTON jsou ideální pro případ rozšíření v budoucnosti. Všechny spojky jsou
dodávány s plastovými kryty závitů, které v případě opětovného zahájení stavby lze
sejmout. Na přání jsou k dostání ocelové kryty pro velké zatížení.
8
Sloup
Spojování přesahem
vyžaduje více výztuží.
Spojování přesahem brání
zhutnění betonu.
Mechanické
spojky LENTON
Mechanické spojky LENTON®
Rovný nosník
Nosník/sloup
Koncové ukotvení LENTON® TERMINATOR
je ideální pro ukotvení výztuží pro eliminaci
zahnutých výztuží, redukci příliš vysoké hustoty
výztuží a zjednodušené ukládání tyčí.
Spojky LENTON typu A
Redukční spojka
Redukční spojky LENTON jsou navrženy k tomu,
aby spojovaly tyče o různém průměru.
9
Standardní spojky LENTON®
D
Splňuje mezinárodní normy,
včetně norem BS EN 1992-1-1,
DIN EN 1992-1-1, NFA-35-020,
ACI®318
A
B
Standardní spojky LENTON - A12N
Běžné v Evropě, Asii a v Austrálii**
Standardní spojky LENTON
jsou navrženy pro spojení tyčí
o stejném průměru, kdy lze
jednou tyčí otáčet a tyč není
omezena v axiálním směru.
Velikost výztuže,
metrické označení
(mm)
Díl č.
“A”
mm
“B”
mm
“D”
mm
Hmotnost
kg
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
34
36
38
40
43
50
57
EL10A12N
EL12A12N
EL14A12N
EL16A12N
EL18A12N
EL20A12N
EL22A12N
EL25A12N
EL28A12N
EL30A12N
EL32A12N
EL34A12N
EL36A12N
EL38A12N
EL40A12N
EL43TA12N
EL50TA12N
EL57TA12N
17*
17*
22*
22*
27*
27*
30*
35
40
40
45
45
50
55
55
60
70
80
49
50
56
61
72
87
91
97
101
121
108
128
121
124
131
158
166
192
18
19
21
24
29
35
37
40
42
52
45
55
52
53
57
66
70
83
0.07
0.06
0.13
0.13
0.25
0.27
0.35
0.44
0.61
0.69
0.79
0.89
1.08
1.41
1.40
2.07
2.91
4.45
A = průměr
B = délka tyče spojky
D = záběr tyče
* Používá se šestihranný materiál (měřeno na ploché straně), ostatní používají kulatý materiál.
** K dostání ve vybraných regionech USA.
Splňuje normy BS EN 1992-1-1,
IBC®, AS3600, NEN-EN 1992-1-1,
a ACI318
Standardní spojky LENTON - A2
Standardní na americkém kontinentu, na Středním východě, v Africe a v Asii
Palce
lb
4
5
6
7
8
9
10
11
–
14
–
18
Označení velikosti výztuže
Metrické
Kanadské
„Měkké“ metrické
12 mm
16 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
32 mm
36 mm
40 mm
43 mm
50 mm
57 mm
10M
15M
20M
–
25M
30M
–
35M
–
45M
–
55M
13
16
19
22
25
29
32
36
–
43
–
57
Díl č.
EL12A2*
EL16A2*
EL20A2*
EL22A2*
EL25A2
EL28A2
EL32A2
EL36A2
EL40A2
EL43TA2
EL50TA2
EL57TA2
“A”
“B”
“D”
Hmotnost
in
mm
in
mm
in
mm
lb
kg
11/16
7/8
1-1/16
1-3/16
1-3/8
1-1/2
1-3/4
1-7/8
2-3/16
2-1/4
2-9/16
3
17
22
27
30
35
38
44
48
52
57
64
76
1-5/8
2-3/16
2-13/16
3-5/32
3-11/32
3-19/32
3-25/32
3-31/32
4-15/16
5-1/4
6-13/32
6-15/32
41
56
71
80
85
91
96
101
125
133
163
164
9/16
7/8
1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-9/16
1-11/16
2-3/16
2-3/16
2-3/4
2-13/16
14
22
29
32
35
38
40
43
56
56
70
71
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.5
1.7
2.4
3.3
4.4
7.3
0.05
0.14
0.23
0.32
0.41
0.50
0.68
0.77
1.07
1.50
2.00
3.31
* Používá se šestihranný materiál (měřeno na ploché straně), ostatní používají kulatý materiál.
10
Uvedené rozměry a hmotnosti tyčí se mohou v jednotlivých regionech lišit. Velikosti spojek,
které nejsou uvedeny na těchto stránkách, jsou k dostání na zvláštní objednávku. Kontaktujte
svého zástupce firmy ERICO, který vám o zvláštních velikostech sdělí více informací. Čísla
výrobků používaná výhradně v Evropě, na Středním východě, v Africe a v Asii.
Redukční spojky LENTON®
DL
DS
Splňuje mezinárodní normy,
včetně norem BS EN 1992-1-1,
DIN EN 1992-1-1, NFA-35-020,
ACI®318
Redukční spojky LENTON
jsou navrženy pro spojení tyčí
o různém průměru, kdy lze
jednou tyčí otáčet a tyč není
omezena v axiálním směru.
A = průměr spojky
B = délka tyče spojky
DL = záběr velké tyče
DS = záběr malé tyče
A
B
Redukční spojky LENTON - A12N
Běžné v Evropě, na Středním východě, v Africe, v Asii a v Austrálii
Velikost výztuže,
metrické
označení (mm)
Díl č.
“A”
mm
“B”
mm
“DL”
Velká tyč
mm
“DS”
Malá tyč
mm
Hmotnost
kg
16 - 12
16 - 14
20 - 16
22 - 20
25 - 20
25 - 22
28 - 20
28 - 25
32 - 25
32 - 28
36 - 32
40 - 32
43 - 40
50 - 32
EL1612A12N
EL1614A12N
EL2016A12N
EL2220A12N
EL2520A12N
EL2522A12N
EL2820A12N
EL2825A12N
EL3225A12N
EL3228A12N
EL3632A12N
EL4032A12N
EL43T40A12N
EL50T32A12N
22*
22*
27*
30*
35
35
40
40
45
45
50
55
60
70
61
64
80
95
98
100
101
105
109
111
120
126
152
147
24
24
35
37
40
40
42
42
45
45
52
57
66
70
19
21
24
35
35
37
35
40
40
42
45
45
57
45
0.14
0.14
0.27
0.38
0.50
0.49
0.69
0.67
0.91
0.88
1.15
1.50
2.07
3.00
* Používá se šestihranný materiál (měřeno na ploché straně), ostatní používají kulatý materiál.
Splňuje normy BS EN 1992-1-1,
IBC®, AS3600, a ACI318
Redukční spojky LENTON - A2
Běžné na americkém kontinentě, Asii a v Austrálii
Palce
lb
5/4
6/5
7/6
8/7
9/8
10/9
11/10
14/11
18/11
18/14
Označení velikosti výztuže
Metrické Kanadské
16/12
20/16
22/20
25/22
28/25
32/28
36/32
43/36
57/36
57/43
15M/10M
20M/15M
–
–
30M/25M
–
–
45M/35M
55M/35M
55M/45M
„Měkké“ metrické
16/13
19/16
22/19
25/22
29/25
32/29
36/32
43/36
57/36
57/43
Díl č.
EL1612A2
EL2016A2
EL2220A2
EL2522A2
EL2825A2
EL3228A2
EL3632A2
EL43T36A2
EL57T36A2
EL57T43TA2
“A”
“B”
“DL” Velká tyč
“DS” Malá tyč
Hmotnost
in
mm
in
mm
in
mm
in
mm
lb
kg
7/8
1-1/16
1-3/16
1-3/8
1-1/2
1-3/4
1-7/8
2-1/4
3
3
22*
27*
30*
35
38
44
48
57
76
76
2-5/16
3
3-13/16
3-11/16
3-29/32
4-1/8
4-5/16
5-3/32
5-11/32
6-5/8
59
76
97
94
99
105
110
129
136
168
7/8
1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-9/16
1-11/16
2-3/16
2-13/16
2-13/16
22
29
32
35
38
40
43
56
71
71
9/16
7/8
1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-9/16
1-11/16
1-11/16
2-1/8
14
22
29
32
35
38
40
43
43
56
0.3
0.7
0.8
1.0
1.3
1.8
2.1
3.6
7.5
8.2
0.15
0.31
0.36
0.45
0.59
0.82
0.95
1.63
3.40
3.72
* Používá se šestihranný materiál (měřeno na ploché straně), ostatní používají kulatý materiál.
Všechny položky vyjmenované výše jsou
vyrobené z tuzemské oceli, v USA může
být k dostání jiná, dovezená ocel. Cenu a
dostupnost vám sdělí firma ERICO.
11
Uvedené rozměry a hmotnosti tyčí se mohou v jednotlivých regionech lišit. Velikosti spojek,
které nejsou uvedeny na těchto stránkách, jsou k dostání na zvláštní objednávku. Kontaktujte
svého zástupce firmy ERICO, který vám o zvláštních velikostech sdělí více informací. Čísla
výrobků používaná výhradně v Evropě, na Středním východě, v Africe a v Asii.
Poziční spojky LENTON®
D
Splňuje mezinárodní normy,
včetně norem BS EN 1992-1-1,
DIN EN 1992-1-1, NFA-35-020, ACI®318
A
B
Spojky typu P8 a P13LN jsou
navrženy pro rychlé spojení
dvou zkřivených, ohnutých
nebo rovných tyčí, když
nelze otáčet žádnou z tyčí a
když pohyb připojované tyče
v axiálním směru je omezen.
Tyto spojky se obvykle
používají k vyztužení
předem připravených
výztužných prvků.
Fc
Max. Fo
Poziční spojky LENTON - P13LN
Běžné v Evropě, na Středním východě, v Africe, v Asii a v Austrálii
Velikost výztuže,
metrické označení
(mm)
Díl č.
“A”
mm
“B”
mm
“Fc”
mm
Max.
Fo
“D”
mm
Hmotnost
kg
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
34
36
38
40
43
50
57
EL10P13LN
EL12P13LN
EL14P13LN
EL16P13LN
EL18P13LN
EL20P13LN
EL22P13LN
EL25P13LN
EL28P13LN
EL30P13LN
EL32P13LN
EL34P13LN
EL36P13LN
EL38P13LN
EL40P13LN
EL43TP13LN
EL50TP13LN
EL57TP13LN
25
25
25
30
35
35
40
45
50
55
60
60
65
70
70
75
90
100
70
75
82
88
100
125
132
140
147
169
156
177
172
174
184
213
224
256
50
49
51
56
61
73
77
80
83
93
93
103
99
103
106
127
135
148
85
85
90
97
107
135
141
146
151
171
164
184
177
183
190
219
230
257
18
19
21
24
29
35
37
40
42
52
45
55
52
53
57
66
70
83
0.36
0.36
0.37
0.59
0.85
1.09
1.55
1.94
2.53
3.35
3.96
4.28
5.01
6.05
6.18
8.24
11.71
17.11
Poziční spojka P13LN může
být dodána ve dvou kusech,
a to pro případ použití proti
bednění. Vnitřní paralelní
závit je chráněn před korozí
plastovým šroubovacím
víčkem.
A = průměr
B = délka těla spojky
D = záběr tyče
Fc = délka spojovacího dílu a samosvorné
matice (uzavřená poloha)
Max. Fo = délka spojovacího dílu a
samosvorné matice (zcela otevřená
poloha)
* Používá se šestihranný materiál (měřeno na ploché straně), ostatní používají kulatý materiál.
Splňuje normy BS EN 1992-1-1,
IBC®, AS3600, a ACI318
Poziční spojky LENTON - P8*
Konstrukční standard v Americe, k dostání na zvláštní objednávku
Označení velikosti výztuže
Palce
lb
Metrické
Kanadské
„Měkké“ metrické
5
6
7
8
9
10
11
16 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
32 mm
36 mm
15M
20M
–
25M
30M
–
35M
16
19
22
25
29
32
36
Díl č.
EL16P8
EL20P8
EL22P8
EL25P8
EL28P8
EL32P8
EL36P8
“A”
“B”
“Fc”
Max. Fo
“D”
Hmotnost
in
mm
in
mm
in
mm
in
mm
in
mm
lb
kg
1-13/16
1-13/16
1-13/16
1-13/16
2-1/2
2-1/2
2-1/2
46
46
46
46
64
64
64
4-7/16
4-1/4
4-23/32
5-1/8
5-9/32
5-23/32
6-7/32
113
108
120
130
134
145
158
1-19/32
1-19/32
1-19/32
1-19/32
1-19/32
1-19/32
1-19/32
40
40
40
40
40
40
40
3-5/32
3-9/16
3-3/4
3-27/32
3-31/32
4-1/16
4-5/32
81
91
95
97
101
103
106
7/8
1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-9/16
1-11/16
22
29
32
35
38
40
43
1.1
1.9
2.7
2.9
3.8
5.3
8.1
0.50
0.86
1.21
1.31
1.74
2.38
3.69
*Dodací lhůtu a dostupnost vám sdělí firma ERICO.
12
Uvedené rozměry a hmotnosti tyčí se mohou v jednotlivých regionech lišit. Velikosti spojek,
které nejsou uvedeny na těchto stránkách, jsou k dostání na zvláštní objednávku. Kontaktujte
svého zástupce firmy ERICO, který vám o zvláštních velikostech sdělí více informací. Čísla
výrobků používaná výhradně v Evropě, na Středním východě, v Africe a v Asii.
Poziční spojky LENTON®
D
Splňuje mezinárodní normy, včetně
norem BS EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1,
NFA-35-020, ACI®318
A
B
Fc
Max. Fo
Poziční spojky LENTON - P14LN
Spojky typu P9 a P14LN jsou
navrženy pro spojení dvou
zkřivených, ohnutých nebo
rovných tyčí, když nelze otáčet
žádnou z tyčí a když pohyb
připojované tyče v axiálním
směru je volný. Obvykle
se tyto spojky používají k
vyztužení nahromaděných
výztužných prvků.
Běžné v Evropě, na Středním východě, v Africe, v Asii a v Austrálii
Velikost výztuže,
metrické
označení (mm)
Díl č.
“A”
mm
“B”
mm
“Fc”
mm
Max.
Fo
“D”
mm
Hmotnost
kg
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
34
36
38
40
43
50
57
EL10P14LN
EL12P14LN
EL14P14LN
EL16P14LN
EL18P14LN
EL20P14LN
EL22P14LN
EL25P14LN
EL28P14LN
EL30P14LN
EL32P14LN
EL34P14LN
EL36P14LN
EL38P14LN
EL40P14LN
EL43TP14LN
EL50TP14LN
EL57TP14LN
25
25
25
30
35
35
40
45
50
55
60
60
65
70
70
75
90
100
42
46
51
54
61
76
80
86
90
102
96
107
105
106
112
142
148
167
52
51
54
58
63
76
80
83
85
96
96
105
102
106
109
132
139
153
59
58
60
64
70
88
92
94
97
107
107
117
113
117
120
152
160
173
18
19
21
24
29
35
37
40
42
52
45
55
52
53
57
66
70
83
0.27
0.26
0.26
0.44
0.58
0.76
1.09
1.32
1.72
2.19
2.72
2.83
3.37
4.12
4.14
5.99
8.52
12.05
Poziční spojka P14LN může
být dodána ve dvou kusech,
a to pro případ použití proti
bednění. Vnitřní paralelní
závit je chráněn před korozí
a je vybaven plastovým
šroubovacím víčkem.
A = průměr
B = délka těla spojky
D = záběr tyče
Fc = délka spojovacího dílu a samosvorné
matice (uzavřená poloha)
Max. Fo = délka spojovacího dílu a
samosvorné matice (zcela otevřená
poloha)
Splňuje normy BS EN 1992-1-1,
IBC®, AS3600, a ACI318
Poziční spojky LENTON - P9
Běžné na americkém kontinentě
Palce
lb
4
5
6
7
8
9
10
11
14
18
Označení velikosti výztuže
Metrické
Kanadské
„Měkké“
metrické
12 mm
16 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
32 mm
36 mm
43 mm
57 mm
10M
15M
20M
–
25M
30M
–
35M
45M
55M
13
16
19
22
25
29
32
36
43
57
“A”
Díl č.
EL12P14L
EL16P14L
EL20P9
EL22P9
EL25P9
EL28P9
EL32P9
EL36P9
EL43TP9
EL57TP9
“B”
“Fc”
Max. Fo
“D”
Hmotnost
in
mm
in
mm
in
mm
in
mm
in
mm
lb
kg
1
1-3/8
1-13/16
1-13/16
1-13/16
2-1/2
2-1/2
2-1/2
3
4
25
35
46
46
46
64
64
64
76
95
1-13/16
2-1/8
2-3/4
3-1/16
3-3/8
3-9/16
3-13/16
4-3/16
5
6-1/8
46
54
70
78
86
90
97
106
127
156
1-5/8
1-7/8
1-5/8
1-5/8
1-5/8
1-5/8
1-5/8
1-5/8
3-13/16
4-3/8
42
48
41
41
41
41
41
41
97
111
2-1/16
2-5/16
2-1/8
2-1/8
2-1/8
2-1/8
2-1/8
2-1/8
4-5/8
5-3/16
53
59
54
54
54
54
54
54
117
132
3/4
15/16
1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-9/16
1-11/16
2-3/16
2-13/16
19
24
29
32
35
38
40
43
56
71
0.6
1.0
2.7
2.7
2.8
6.0
5.9
6.0
12.4
25.0
0.26
0.44
1.22
1.22
1.27
2.73
2.68
2.73
5.64
11.36
* Používá se šestihranný materiál (měřeno na ploché straně), ostatní používají kulatý materiál.
Všechny položky vyjmenované výše jsou
vyrobené z tuzemské oceli, v USA může
být k dostání jiná, dovezená ocel. Cenu a
dostupnost vám sdělí firma ERICO.
13
Uvedené rozměry a hmotnosti tyčí se mohou v jednotlivých regionech lišit. Velikosti spojek,
které nejsou uvedeny na těchto stránkách, jsou k dostání na zvláštní objednávku. Kontaktujte
svého zástupce firmy ERICO, který vám o zvláštních velikostech sdělí více informací. Čísla
výrobků používaná výhradně v Evropě, na Středním východě, v Africe a v Asii.
Poziční a metrické spojky LENTON®
D1
D
Splňuje mezinárodní normy, včetně
norem BS EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1,
NFA-35-020, ACI®318
A2
A1
Fc
B
Spojky LENTON, typ P15, jsou
navrženy pro rychlé spojení
částí sloupů nebo k přesnému
spojení prvků z více tyčí, které
jsou spojovány v malé délce,
například v případě předem
připravených prvků, a slouží k
uzavření malých, dočasných
otvorů. Více informací vám sdělí
váš místní zástupce firmy ERICO.
A = průměr spojky
A1 = průměr
A2 = průměr konce spojovacího prvku
B = délka těla spojky
C = maximální záběr šroubu
D = záběr tyče
D1 = záběr tyče
E = velikost celého závitu, metrická
F = minimální záběr šroubu
Fc = spojovací díl a samosvorná matice
Poziční spojky LENTON - P15
Standardní v Evropě, na Středním východě a v Africe
Velikost výztuže,
metrické
označení (mm)
Díl č.
Art.
No.
“A1”
mm
“A2”
mm
“B”
mm
“Fc”
mm
“D”
mm
“D1”
mm
Hmotnost
Kg
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
34
36
38
40
43
50
57
EL10P15
EL12P15
EL14P15
EL16P15
EL18P15
EL20P15
EL22P15
EL25P15
EL28P15
EL30P15
EL32P15
EL34P15
EL36P15
EL38P15
EL40P15
EL43TP15
EL50TP15
EL57TP15
150540
150550
150560
150570
150580
150590
150600
150610
150620
150630
150640
150650
150660
150670
150680
150690
150700
150710
27*
33
33
37
37
41
46
52
58
58
64
64
75
75
75
80
95
101
27*
27*
33
33
33
37
42
42
52
52
52
58
58
64
64
75
95
95
40
42
47
52
60
69
75
81
86
100
91
106
102
105
113
127
140
163
19
19
19
19
19
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
18
19
21
24
29
35
37
40
42
52
45
55
52
53
57
66
70
83
11
13
15
17
20
22
24
29
32
36
32
37
38
38
42
44
52
62
0.31
0.36
0.42
0.51
0.49
0.72
0.98
1.26
1.69
1.92
2.08
2.43
3.16
3.16
3.40
4.43
6.85
8.48
* Používá se šestihranný materiál (měřeno na ploché straně), ostatní používají kulatý materiál.
Splňuje mezinárodní normy, včetně
norem BS EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1,
NFA-35-020, ACI318
Metrické spojky LENTON
zajišťují pevný spoj mezi
výztužnou tyčí a standardním
metrickým šroubem. Spojku
lze použít v nosných ocelových
konstrukcích, které jsou
zašroubované v betonových
základech, ve sloupech a
stěnách, například ve sloupech
elektrického vedení, při
upevňování jeřábových drah
nebo těžkých rour a chodeb.
Tyto spojky jsou vyrobeny
z nesvařitelného materiálu,
mohou však být svařovány
stehově. S13N slouží coby
účelný přechod mezí
výztužnou tyčí a metrickým
závitovým svorníkem, přičemž
je zachována plná pevnost
výztuže. Přechody jsou užitečné
pro sestavení dlouhých
spojovacích tyčí, například pro
bednící stěny, nebo ocelových
štětových stěn na vyrovnání
vnitřního tlaku a jako zpevňující
kotvy při kotvení v zemi.
LENTON Bolt Couplers - S13N
Běžné v Evropě, na Středním východě, v Africe, v Asii a v Austrálii
Velikost výztuže,
metrické
označení (mm)
Díl č.
“A”
mm
“B”
mm
“C”
mm
“D”
mm
“E”
mm
“F”
mm
Hmotnost
kg
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
34
36
38
40
43
50
57
EL10S13N
EL12S13N
EL14S13N
EL16S13N
EL18S13N
EL20S13N
EL22S13N
EL25S13N
EL28S13N
EL30S13N
EL32S13N
EL34S13N
EL36S13N
EL38S13N
EL40S13N
EL43TS13N
EL50TS13N
EL57TS13N
17*
22*
22*
27*
35
35
40
45
50
55
55
55
65
65
65
75
85
95
53
58
63
68
75
98
104
110
115
128
125
135
134
139
143
163
171
192
28
33
35
37
39
55
58
61
64
67
70
70
73
77
77
84
88
96
18
19
21
24
29
35
37
40
42
52
45
55
52
53
57
66
70
83
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M39
M42
M45
M45
M52
M56
M64
14
19
21
23
25
27
31
33
37
40
43
43
46
49
49
56
60
68
0.07
0.12
0.21
0.24
0.28
0.44
0.87
0.81
0.93
1.16
1.51
1.58
2.05
1.94
1.93
3.51
5.08
6.33
* Používá se šestihranný materiál (měřeno na ploché straně), ostatní používají kulatý materiál. POZNÁMKA: S13N se dodává bez šroubu.
14
Spojky S4 a S5 jsou k dostání v Severní Americe pro účely přechodu z výztuží na
závity UNC a NC. Informace o dostupnosti a rozměrech vám sdělí firma ERICO.
Viz www.erico.com, kde najdete více informací.
Svařovací spojky LENTON®
D
Splňuje mezinárodní normy, včetně
norem BS EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1,
NFA-35-020, ACI®318
G
A
B
Svařovací spojky LENTON
nabízejí rychlé a jednoduché
řešení ke spojení výztužné
tyče s konstrukčními
ocelovými díly nebo deskami.
Podobně jako standardní
spojka i svařovací spojka
má uvnitř na jednom konci
kónický závit. Druhý konec je
určen ke svaření.
LENTON Weldable Couplers - C12
Běžné v Evropě, na Středním východě, v Africe, v Asii a v Austrálii
Tyto spojky jsou vyrobeny
z materiálu určeného ke
svařování, například A.I.S.I.
1018, 1030, 1035 a C35 nebo St
52.5, podle velikosti výztužné
tyče. Obvykle jsou elektrickým
obloukem svařeny se stavební
ocelí v tovární dílně. Způsob
svaření, volba elektrody a
další relevantní faktory závisejí
na chemických a fyzikálních
vlastnostech stavební oceli, se
kterou bude spojka svařena.
Inženýři, kteří projektují
montážní celky, by měli
dodržet všechny příslušné
předpisy.
Velikost výztuže,
metrické
označení (mm)
Díl č.
Art.
No.
“A”
mm
“B”
mm
“D”
mm
“G”
mm
Hmotnost
kg
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
34
36
38
40
43
50
57
EL10C12
EL12C12
EL14C12
EL16C12
EL18C12
EL20C12
EL22C12
EL25C12
EL28C12
EL30C12
EL32C12
EL34C12
EL36C12
EL38C12
EL40C12
EL43TC12
EL50TC12
EL57TC12
151080
151090
151100
151110
151120
151130
151140
151150
151160
151170
151180
151190
151200
151210
151220
151230
151240
151250
20
20
25
25
30
30
40
40
40
50
50
50
60
60
60
75
75
90
30
30
35
40
45
50
55
55
55
65
60
70
65
70
75
85
90
100
18
19
21
24
29
35
37
40
42
52
45
55
52
53
57
66
70
83
12
12
13
15
16
17
18
21
24
24
28
28
31
33
34
36
43
47
0.06
0.05
0.09
0.09
0.16
0.17
0.35
0.32
0.29
0.60
0.52
0.60
0.83
0.89
0.92
1.26
1.73
2.76
D
A = průměr spojky
B = délka těla spojky
D = záběr tyče
G = malý průměr
Splňuje normy BS EN 1992-1-1,
IBC®, AS3600, a ACI318
G
A
B
LENTON Weldable Couplers - C2/C3J
Běžné na americkém kontinentě a v Asii
Označení velikosti výztuže
Palce
lb
Metrické
4
5
6
7
8
9
10
11
–
14
–
18
12 mm
16 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
32 mm
36 mm
40 mm
43 mm
50 mm
57 mm
„Měkké“
Kanadské
metrické
10M
15M
20M
–
25M
30M
–
35M
–
45M
–
55M
13
16
19
22
25
29
32
36
–
43
–
57
“A”
Díl č.
EL12C2
EL16C2
EL20C3J
EL22C3J
EL25C3J
EL28C3J
EL32C3J
EL36C3J
EL40C2
EL43TC3J
EL50TC2
EL57TC3J
“B”
“D”
“G”
Hmotnost
in
mm
in
mm
in
mm
in
mm
lb
kg
3/4
1
1-1/4
1-1/4
1-9/16
1-9/16
2
2
2-3/16
2-3/8
2-15/16
3-1/8
19
25
32
32
40
40
51
51
55
60
75
80
1-3/16
1-3/8
2-5/32
2-13/32
2-17/32
2-11/16
2-7/8
2-31/32
2-7/8
3-3/4
3-9/16
4-1/2
30
35
55
61
64
68
73
75
73
96
90
114
9/16
7/8
1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-9/16
1-11/16
2-3/16
2-3/16
2-3/4
2-13/16
14
22
29
32
35
38
40
43
56
56
70
71
7/16
9/16
7/8
3/4
1
15/16
15/16
1-1/8
1-13/32
1-13/32
1-7/8
1-3/4
11
14
22
19
25
24
24
29
36
36
47
44
0.1
0.2
0.6
0.6
0.9
0.9
1.6
1.6
1.8
2.9
2.5
5.4
0.05
0.09
0.27
0.27
0.41
0.41
0.73
0.73
0.82
1.32
1.14
2.45
Další informace se dozvíte
na www.erico.com.
15
Uvedené rozměry a hmotnosti tyčí se mohou v jednotlivých regionech lišit. Velikosti spojek,
které nejsou uvedeny na těchto stránkách, jsou k dostání na zvláštní objednávku. Kontaktujte
svého zástupce firmy ERICO, který vám o zvláštních velikostech sdělí více informací. Čísla výrobků
používaná výhradně v Evropě, na Středním východě, v Africe a v Asii.
Kotevní spojky LENTON®
Splňuje mezinárodní normy,
včetně norem BS EN 1992-1-1,
DIN EN 1992-1-1, NFA-35-020,
ACI®318, a ASTM® A970
LENTON TERMINATOR - D14N
Koncové kotvení LENTON®
TERMINATOR slouží jako
alternativa ke koncovému
hákování, případně jako kotva
nebo stavěcí matka pro výztuže,
které jsou realizovány pomocí
ocelových štětových stěn nebo
konstrukčních prvků. Čelní
strana spojky je provedena na
velký tah, aby mohla unést plné
zatížení tyče výztuže, když se o
ní opře kotva na betonu nebo
na stavební oceli.
Běžné na celém americkém kontinentu, v Evropě, na Středním východě a v Africe
Velikost výztuže,
metrické
označení (mm)
Díl č.
“A”
mm
“B”
mm
“E”
mm
“F”
mm
Hmotnost
Kg
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
34
36
38
40
43
50
57
EL10D14N
EL12D14N
EL14D14N
EL16D14N
EL18D14N
EL20D14N
EL22D14N
EL25D14N
EL28D14N
EL30D14N
EL32D14N
EL34D14N
EL36D14N
EL38D14N
EL40D14N
EL43TD14N
EL50TD14N
EL57TD14N
35
45
45
55
60
65
70
80
95
95
105
110
115
120
130
150
160
190
18
18
21
24
29
35
37
40
42
52
45
55
52
53
58
67
71
84
–
–
–
–
–
–
–
–
25
25
25
25
25
25
26
34
33
41
–
–
–
–
–
–
–
–
80
80
80
80
80
80
58
61
77
80
0.13
0.22
0.25
0.42
0.61
0.84
1.04
1.45
1.76
2.26
2.14
2.94
2.84
3.12
3.41
4.73
6.38
9.72
Koncové kotvení A2D6 LENTON
TERMINATOR (bez obrázku)
má závit na obou stranách a je
určeno k budoucímu rozšíření.
Nabízí stejné výhody jako
ukotvení D6 a D16N. Tato spojka
je k dostání pouze v Severní
Americe. Více informací vám
sdělí firma ERICO.
A = velký průměr
B = délka těla spojky / záběr tyče
E = délka malého kroku
F = malý průměr
*K dostání ve vybraných regionech USA.
Splňuje normy BS EN 1992-1-1,
IBC®, AS3600, ACI®318,
a ASTM A970
AF
B
E
LENTON TERMINATOR - D6
Standard in the Americas, Asia and Australia
Označení velikosti výztuže
“A”
Palce
lb
Metrické
Kanadské
„Měkké“
metrické
Díl č.
4
5
6
7
8
9
10
11
–
14
–
18
12 mm
16 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
32 mm
36 mm
40 mm
43 mm
50 mm
57 mm
10M
15M
20M
–
25M
30M
–
35M
–
45M
–
55M
13
16
19
22
25
29
32
36
–
43
–
57
EL12D6
EL16D6
EL20D6
EL22D6
EL25D6
EL28D6
EL32D6
EL36D6
EL40D6
EL43TD6
EL50TD6
EL57TD6
“B”
“E”
“F”
Hmotnost
in
mm
in
mm
in
mm
in
mm
lb
kg
1-3/8
1-1/2
1-7/8
2
2-1/4
2-3/4
3
3-1/4
3-3/4
4
4-1/2
5-1/8
35
38
48
51
57
70
76
83
95
102
114
130
9/16
7/8
1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-9/16
1-11/16
2-1/2
2-1/8
2-9/16
2-3/4
14
22
29
32
35
38
40
43
64
54
65
70
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
25
25
25
25
–
–
–
–
–
–
–
–
3
3
3
3
–
–
–
–
–
–
–
–
76
76
76
76
0.2
0.4
0.8
1.0
1.3
2.2
2.7
3.4
5.5
4.9
7.1
9.8
0.09
0.18
0.36
0.45
0.59
1.00
1.22
1.54
2.49
2.22
3.22
4.45
POZNÁMKA: Závit nemusí být zarovnán s koncem spojky LENTON TERMINATOR.
Závit může být +/- 2 závity od zadní strany spojky.
16
Průměr přesahuje 5x požadavky na plochu tyče podle norem AC347 a ACI.
Uvedené rozměry a hmotnosti tyčí se mohou v jednotlivých regionech lišit. Velikosti spojek,
které nejsou uvedeny na těchto stránkách, jsou k dostání na zvláštní objednávku. Kontaktujte
svého zástupce firmy ERICO, který vám sdělí o zvláštních velikostech více informací. Čísla
výrobků používaná výhradně v Evropě, na Středním východě, v Africe a v Asii.
Kotevní spojky LENTON®
Splňuje mezinárodní normy, včetně
norem BS EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1,
NFA-35-020, ACI®318, ASTM® A970.
LENTON® TERMINATOR - D16N
Běžné na celém americkém kontinentu, v Evropě, na Středním východě a v Africe
A = velký průměr
B = délka těla spojky / záběr tyče
E = délka malého kroku
F = malý průměr
Velikost výztuže,
metrické
označení (mm)
Díl č.
“A”
mm
“B”
mm
“E”
mm
“F”
mm
Hmotnost
Kg
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
34
36
38
40
43
50
57
EL10D16N
EL12D16N
EL14D16N
EL16D16N
EL18D16N
EL20D16N
EL22D16N
EL25D16N
EL28D16N
EL30D16N
EL32D16N
EL34D16N
EL36D16N
EL38D16N
EL40D16N
EL43TD16N
EL50TD16N
EL57TD16N
22
28
31
36
40
45
50
57
64
67
72
76
81
85
89
96
112
128
18
19
22
24
30
35
38
40
42
52
46
56
52
54
58
67
71
84
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25
25
25
25
25
25
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
75
75
80
80
80
80
0.13
0.13
0.14
0.16
0.32
0.37
0.49
0.76
0.93
1.35
1.34
1.87
1.73
1.74
2.14
2.95
3.82
5.74
POZNÁMKA: Závit nemusí být zarovnán s koncem spojky LENTON TERMINATOR.
Závit může být +/- 2 závity od zadní strany spojky.
*K dostání ve vybraných regionech USA.
Vybavení a příslušenství LENTON
Doporučené nastavení klíče
Momentový klíč
I když lze všechny spojky LENTON bez
potíží pevně sešroubovat 4 až 4 1/2
otáčkami pomocí běžného klíče na
trubky, dodává firma ERICO nastavitelný
momentový klíč. Tento klíč lze použít
k montáži spojek a ke kontrole
utahovacích momentů po montáži.
Náš doporučený momentový klíč je
zkonstruován tak, aby zajišťoval takové
hodnoty utahovacího momentu, které
vám umožní dosáhnout nejlepšího
možného spoje.
Momentový klíč je určen pro VŠECHNY
typy a druhy spojek/výrobků LENTON s
kónickým závitem. Patří sem LENTON®
FORM SAVER, LENTON TERMINATOR,
poziční spojky LENTON a poloviční
spojky LENTON.
Velikost tyče
mm
Velikost tyče
#
10
12
14
16
18
20
22
25 (24-26)
28
30
32
34
36
38
40
43
50
57
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
18
Nastavení klíče
ft lbs
30
30
60
90
110
130
160
200
200
200
200
200
200
200*
200*
200*
200*
200*
Nm
40
40
80
120
150
180
220
270
270
300
300
300
300
350
350
350
350
350
*Pouze americký kontinent
17
Uvedené rozměry a hmotnosti tyčí se mohou v jednotlivých regionech lišit. Velikosti spojek,
které nejsou uvedeny na těchto stránkách, jsou k dostání na zvláštní objednávku. Kontaktujte
svého zástupce firmy ERICO, který vám sdělí o zvláštních velikostech více informací. Čísla
výrobků používaná výhradně v Evropě, na Středním východě, v Africe a v Asii.
Vybavení a příslušenství LENTON®
Standardní závitořez
Závitořez LENTON může být pohodlně použit buď v dílně, nebo na stavbě podle
toho, co umožní lepší kontrolu výroby. Stroje jsou připraveny v továrně ERICO k
zapůjčení do celého světa. ERICO nabízí též instruktáž. Soupravy řezných nožů a
řezný olej jsou spotřební materiál a uživatel si je musí koupit sám.
Velikost tyče Ø
(in-lb)
mm
Počet závitů tyče na sadu řezných nožů
(běžný průměr)
Závitořez LENTON EL-BT-101
Čistá hmotnost 178 kg (392 lbs) Kapacita
řezného oleje 14 litrů (3,7 gal)
(#3-#5)
10-18
(#6-#9)
20-28
(#10-#14)
30-43
(#18)
50-57
600
400
300
150
Počet závitů tyče na litr řezného oleje
400
200
100
75
Pomůcka pro počet závitů za hodinu
70/80
40/50
20/30
12/20
Závitořez EL-BT-101 je
odolný a byl oceněn za
fungování v nejrůznějších
podmínkách po celém světě.
Je to skutečně stroj, který
„lze vzít kamkoliv“ a který
může být použit na všechny
rozměry a profily tyčí.
Další informace o našich různých závitořezech vám sdělí firma ERICO.
Vnitřní chránič spojek*
• Chrání závity před znečištěním, například při budoucích prodlouženích.
• Během několika sekund ho lze snadno sejmout.
• Umožňuje spojité propojení se stávající výztužnou tyčí, která je již
umístěná v betonu.
• Pohodlný a cenově výhodný
Koncový chránič tyče*
• Chrání konec tyče před znečištěním a poškozením.
• Je umístěn na konci tyče bezprostředně po vyřezání závitu.
• Zabraňuje vzniku rzi, když je tyč vystavena povětrnostním podmínkám.
Držáky bednění (standardní v Evropě, na Středním východě a v Africe)
Držáky bednění jsou plechy lícující s každou spojkou. Jsou k dispozici v různých
velikostech a provedeních ke standardním a pozičním spojkám pro použití na dřevěné
bednění. Držáky bednění mohou být použity na bednění dříve, než je připevněna tyč se
spojkou. Všechny držáky bednění mohou být snadno namontovány a demontovány.
Mechanické spoje LENTON s epoxidovým a galvanizovaným povrchem
• Všechny standardní a redukční spojky LENTON a koncové ukotvení LENTON®
TERMINATOR jsou k dostání v provedení s epoxidovým povrchem a v nerezovém
či galvanizovaném provedení (pouze na zvláštní objednávku).
• Galvanizované mechanické spoje LENTON splňují požadavky norem ASTM® A767,
B695 nebo případně B633.
• Epoxidový povrch LENTON splňuje normy ASTM A775 a AASHTO® M284.
• Poziční spojky jsou k dostání i s epoxidovým povrchem (pouze na zvláštní objednávku).
POZNÁMKA: Rozměry spojek uvedené v tomto katalogu se mohou lišit na základě dodávky surovin.
* Viz instruktážní list, kde najdete další informace.
18
Pohled na betonářské výztužné výrobky firmy ERICO Products
Firma ERICO je průkopníkem v odvětví stavebního betonu po více než čtyřicet let. Změnili jsme spojování výztuží,
nejprve pomocí mechanických spojů CADWELD®, poté pomocí systému mechanického spojování LENTON®, což je systém
mechanických spojovacích prvků číslo 1 na světě. Firma ERICO nyní nabízí celou řadu mechanických spojů pro téměř
jakoukoli aplikaci ve stavebnictví:
• CADWELD® – Špičkový systém mechanického spojování
• LENTON® FORM SAVER – Ideální pro segmentové lití
• LENTON® INTERLOK – Ideální pro prefabrikované konstrukce
• LENTON® QUICK WEDGE – Ideální pro rychlou dodatečnou montáž
• LENTON® SPEED SLEEVE – Ideální pro komprese
• LENTON® TERMINATOR – Ideální alternativa pro ukotvení zahnutých výztuží
• LENTON® LOCK – Ideální pro spojování na místě
Celá řada spojování pomocí mechanických výztuží firmy ERICO nahradila mnoho
běžných spojovacích systémů, jako je svařování a spojování přesahem. Na rozdíl
od svařování na tupo nevyžadují výrobky firmy ERICO žádné speciální školení ani
externí zdroj napájení, jejich montáž a kontrola jsou rychlejší, zkracují čas práce
jeřábu, zlepšují pevnost spoje v tahu a lze je nainstalovat za jakéhokoli počasí.
Jako váš specialista na spojování výztuží nabízí ERICO odborné zkušenosti a
poznatky, které potřebujete pro všechny své projekty v oblasti spojování výztuží.
ERICO je přední celosvětový konstruktér, výrobce a prodejce přesných speciálních
kovových výrobků působící na specializovaných trzích srozmanitým použitím v
oblasti energetiky, stavebnictví, veřejných služeb a železniční dopravy. Společnost
sídlí v Solonu v americkém státě Ohio a může se pyšnit sítí prodejních míst ve více
než 25 zemích a výrobními a distribučními zařízeními po celém světě. Ke známým
značkám firmy ERICO patří: elektrické a mechanické spojovací, upevňovací a
závěsné prvky CADDY®, svařované elektrické spoje CADWELD®, zařízení na ochranu
před přepětím CRITEC®, železniční a průmyslové výrobky ERICO®, nízkonapěťová
distribuce ERIFLEX®, elektrická ochrana zařízení ERITECH® a betonářské výrobky
LENTON®. Navštivte firmu ERICO on-line na adrese www.erico.com.
Mechanické spoje s kónickými závity LENTON:
Jak si je objednat
Ohledně objednávky správných mechanických spojů LENTON pro vaše stavební projekty kontaktujte prosím své
místní zastoupení firmy ERICO. Místa najdete na zadní straně.
Jak je specifikovat
Konkrétně: Mechanickými spoji se rozumí spojky LENTON® s kónickým závitem vyráběné firmou ERICO.
Obecně: Mechanické spojování musí splňovat požadavky stavebních zákonů v oblasti namáhání tahem nebo
tlakem tak, jak vyžaduje *. Mechanický spoj musí být tvarově stálá spojka s kónickým závitem vyrobená z vysoce
kvalitní oceli. Na koncích tyčí musí být kónické závity, které za pomoci závitořezného zařízení výrobce zajišťují
správný záběr kužele a závitu. Tyče je nutné nainstalovat v souladu s požadavky výrobce. Spojky se vyrábějí pomocí
zaregistrovaných jakostních systémů po celém světě.
* jak vyžadují místní normy/zákony.
Vyhrazujeme si právo na jakékoli změny informací uvedených v této brožuře, které budeme považovat za nutné či žádoucí. Tato brožura má poskytovat pouze předběžné informace o
výrobcích a nepředstavuje smlouvu. Společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození výrobků, které neschválila, v důsledku nedodržení jejích pokynů.
UPOZORNĚNÍ
Výrobky ERICO mohou být instalovány a používány výlučně způsobem, který je v souladu s instruktážními listy a školícími materiály ERICO. Instruktážní listy jsou dostupné na www.erico.com a u obchodních zástupců společnosti
ERICO. Nesprávná instalace, nesprávné použití či jakékoli nedodržení stanovených instrukcí a upozornění mohou způsobit nefunkčnost výrobku, škodu na majetku, těžké ublížení na zdraví nebo úmrtí.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Výrobky ERICO jsou v okamžiku expedice bez vady na materiálu a výrobním provedení. ŽÁDNÁ DALŠÍ ZÁRUKA, AŤ UŽ VYJÁDŘENÁ ČI ODVOZENÁ (VČETNĚ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČEL)
VE VZTAHU K PRODEJI NEBO POUŽITÍ JAKÉHOKOLI VÝROBKU NENÍ SPOLEČNOSTÍ ERICO POSKYTOVÁNA. Reklamace chyb, vad nebo nesouladu s dokumentací zjistitelných při kontrole musí být podány písemně do 5 dnů po obdržení
výrobku kupujícím. Všechny ostatní reklamace musí být podány písemně na adresu společnosti ERICO do 6 měsíců po expedici. Výrobky reklamované z důvodu závady musí být po předchozím písemném souhlasu ze strany
společnosti ERICO neprodleně zaslány zpět do společnosti ERICO na přezkoumání, a to v souladu s podmínkami a postupy, kterými se vrácení zboží řídí. Na reklamace, které nebyly uplatněny výše uvedeným způsobem, nebo nebyly
uplatněny včas, nebude brán zřetel. Společnost ERICO nenese v žádném případě odpovědnost, pokud výrobek nebyl uskladněn nebo použit v souladu se specifikací a doporučenými postupy. Společnost ERICO rozhodne, zda zboží
s vadou, za kterou odpovídá, opraví, vymění nebo vrátí kupujícímu zaplacenou finanční částku. PŘEDCHÁZEJÍCÍ TEXT STANOVUJE VÝLUČNÝ ZPŮSOB UPLATNĚNÍ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO V SOULADU
SE ZÁRUČNÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI ERICO, STEJNĚ JAKO JAKÉHOKOLI NÁROKU SOUVISEJÍCÍHO S PORUŠENÍM SMLOUVY, ZÁKONA, NEDBALOSTÍ, PŘÍPADNĚ ÚJMOU NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU ZPŮSOBENOU PRODEJEM NEBO
POUŽITÍM VÝROBKU.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Společnost ERICO se zříká jakékoli odpovědnosti, kromě případů vzniklých záměrně nebo hrubou nedbalostí zaměstnanců společnosti. V případech, kdy jde o odpovědnost společnosti ERICO, odpovídá společnost nejvýše do částky
uvedené ve smlouvě. SPOLEČNOST ERICO NEODPOVÍDÁ ZA ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍPADŮ NEBO ZISKU, PROSTOJE NEBO ZPOŽDĚNÍ, NÁKLADY NA PRÁCI, OPRAVY NEBO MATERIÁL, ČI JAKÉKOLI ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ KUPUJÍCÍM.
www.erico.com
AUSTRALIA
CHINA
HUNGARY
NORWAY
SWITZERLAND
Phone 1-800-263-508
Fax 1-800-423-091
Phone +86-21-3430-4878
Fax +86-21-5831-8177
Phone 06-800-16538
Fax +39-0244-386-107
Phone 800-100-73
Fax 800-100-66
Phone 0800-55-86-97
Fax 0800-55-96-15
BELGIUM
DENMARK
INDONESIA
POLAND
THAILAND
Phone 0800-757-48
Fax 0800-757-60
Phone 808-89-372
Fax 808-89-373
Phone +62-21-575-0941
Fax +62-21-575-0942
Phone +48-71-349-04-60
Fax +48-71-349-04-61
Phone +66-2-267-5776
Fax +66-2-636-6988
BRAZIL
FRANCE
ITALY
SINGAPORE
Phone +55-11-3623-4333
Fax +55-11-3621-4066
Phone 0-800-901-793
Fax 0-800-902-024
Phone 800-870-938
Fax 800-873-935
Phone +65-6-268-3433
Fax +65-6-268-1389
UNITED ARAB
EMIRATES
CANADA
GERMANY
MEXICO
SPAIN
UNITED KINGDOM
Phone +1-800-677-9089
Fax +1-800-677-8131
Phone 0-800-189-0272
Fax 0-800-189-0274
Phone +52-55-5260-5991
Fax +52-55-5260-3310
Phone 900-993-154
Fax 900-807-333
Phone 0808-2344-670
Fax 0808-2344-676
CHILE
HONG KONG
NETHERLANDS
SWEDEN
UNITED STATES
Phone +56-2-370-2908
Fax +56-2-369-5657
Phone +852-2764-8808
Fax +852-2764-4486
Phone 0800-0200-135
Fax 0800-0200-136
Phone 020-790-908
Fax 020-798-964
Phone 1-800-753-9221
Fax +1-440-248-0723
Phone +971-4-881-7250
Fax +971-4-881-7270
AASHTO je registrovaná ochranná známka Americké asociace státních úředníků v oblasti dálnic a dopravy. ACI je registrovaná ochranná známka Amerického betonářského ústavu.
ASME je registrovaná ochranná známka Americké společnosti strojních inženýrů.
ASTM je registrovaná ochranná známka American Society for Testing and Materials.
Mezinárodní stavební kodex (IBC) je registrovaná ochranná známka Mezinárodní kodifikační rady.
ISO je registrovaná servisní značka Mezinárodní organizace pro normalizaci.
Copyright ©2009, 2012, 2014 ERICO International Corporation. All rights reserved.
CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH, and LENTON are registered trademarks of ERICO International Corporation.
CP7J-EUCZ C216LT13EUCZ WB0714
Download

Poziční spojky LENTON