24 Aralık 2015
Yasal Uyarı
Bu sunum, sunumun kopyası ya da bu sunum içerisinde sunulan bilgiler TC ve KKTC dışında hiç bir ülkede doğrudan veya dolaylı olarak dağıtılamaz. Sunumun yapıldığı bu toplantıya katılarak ya da bu sunumun
slaytlarını okuyarak aşağıdaki sınırlamalarla bağlı olmayı kabul etmektesiniz.
Bu sunum, hiçbir yargı alanında, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket" ya da "Emlak Konut") hisse senetlerinin satışına, ya da satın alımına veya bunlara katılmaya ilişkin teşvik ya da davet veya
yatırım fiiline teşvik teşkil etmemektedir, bunların bir kısmını oluşturmamaktadır ve bu şekilde yorumlanmamalıdır. Dağıtılmış olsa dahi, bu sunumun hiçbir kısmı hiçbir sözleşme, taahhüt ya da yatırım kararının esasını
teşkil etmeyecek ya da herhangi bir sözleşme, taahhüt ve yatırım kararı ile bağlantılı olarak itimat edilmeyecektir.
Sunumda yer alan bilgiler bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Burada açıklanan bilgi ve fikirlerin adil, güncel, tam ve doğruluğuna ilişkin olarak açık ya da zımni şekilde hiçbir beyan, garanti ya da taahhütte
bulunulmamaktadır ve bu doğrultuda hiçbir güven tesis edilmemelidir. Şirket, Şirket'in ilgili iştirakleri, danışmanları, temsilcileri, bu sunumun ya da sunumun içeriğinin kullanılmasından kaynaklanan veya herhangi bir şekilde
sunum ile ilişkili olarak meydana gelen kayıplar hususunda hiçbir sorumluluğa (ihmal ya da herhangi başka bir şekilde) sahip olmayacaktır.
Burada tanımlanan Emlak Konut hisse senetleri tadil edildiği şekliyle Amerika Birleşik Devletleri 1933 tarihli Hisse Senetleri Yasası ("Hisse Senetleri Yasası") kapsamında, ya da herhangi bir eyaletin yasaları kapsamında
kayıtlı değildir ve kayıtlı olmayacaktır. Bu sunumun sunulması ve dağıtılması ile bazı yargı alanlarında borsaya kayıt ile halka arza ilişkin diğer bilgiler kanun ile sınırlanabilir, bu çeşit bir bilgiyi ya da belgeyi edinen kimseler
bu sınırlamalar hakkında bilgi edinerek bu sınırlamalara uymalıdır. Bu yasaklara uyulmaması söz konusu yargı alanlarında hisse senetlerine ilişkin kanunların ihlalini teşkil edebilecektir.
Bu sunum ve içeriğindekiler gizli nitelikli olup; herhangi bir biçimde veya vasıta ile (kısmen veya tamamen) dağıtılamaz, basılamaz veya çoğaltılamaz veya alıcılar, İlgili Kişi olup olmadığı önemli olmayan başka herhangi bir
kişiye bunları ifşa edemez veya ulaşmalarını sağlayamaz. Bu sunum elinize geçtiyse ve eğer bir İlgili Kişi değilseniz; bunu derhal Şirkete iade etmelisiniz. Bu sunum Şirketin hisse senetlerine ilişkin bir tavsiye teşkil etmez.
Bu sunum ve bununla ilgili olarak dağıtılan her türlü malzemenin; bunların dağıtımının, basımının veya kullanımının hukuka aykırı olduğu veya herhangi bir kayıt veya lisanslama gerektirdiği herhangi bir bölge, ülke veya
diğer bir yargı yetkisinde bulunan veya ikamet eden veya bunların vatandaşı olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından dağıtılması veya kullanılması amaçlanılmamakta veya niyetlenilmemektedir.
Bu sunum "geleceğe yönelik beyanlar" içermektedir. Şirket geleceğe yönelik beyanların gelecekteki bir icraya ilişkin bir garanti oluşturmadığı ve fiili mali durumu, iş stratejisi, gelecekteki faaliyetlerine ilişkin yönetim plan ve
amaçlarının sunumda bulunan geleceğe yönelik beyanlarda belirtilen veya beklentilerden maddi olarak farklı olabileceği hususunda sizi uyarmaktadır. Ek olarak, Şirketin mali durumu, iş stratejisi, gelecekteki faaliyetlerine
ilişkin yönetim plan ve amaçları bu sunumdaki geleceğe yönelik beyanlar ile uyum gösterse bile; bu sonuç veya gelişmeler ileri dönemlerdeki sonuç veya gelişmelerin bir göstergesi olmayabilir. Şirket, herhangi bir geleceğe
yönelik beyanın revizyonunun; bu sunumun tarihinden sonra meydana gelen veya doğan bir olay veya koşulun yansıtılması amacıyla gözden geçirilmesi veya teyit edilmesi veya kamuya açıklanmasına ilişkin herhangi bir
yükümlülük üstlenmemektedir. Bu belgedeki bilgi ve fikirler bu sunumun yapıldığı tarih itibariyle sağlanmış olup; bildirim yapılmaksızın değişebilir.
2/23
Şirketimiz Hakkında Temel Bilgi
1953 yılında kurulan Emlak Konut, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünü 2002 yılında kazandı.
Ana hissedarı TOKİ olan Emlak Konut; piyasa değeri, gayrimenkul portföyü ve arsa stoku açısından
Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük GYO’ dur.
Faaliyetlerimiz
Türkiye’de arazi satın alarak, orta ve üst-orta gelir grubuna yönelik gayrimenkul
geliştirme ve geliştirilen gayrimenkullerin pazarlaması ve satışını içermektedir.
Emlak Konut ayrıca ticari bölümlerin ve kamu binalarının da üretildiği karma gayrimenkul projeleri
de geliştirmektedir.
2003 yılından itibaren günümüze kadar üretilen ve ihalesi gerçekleştirilen bağımsız bölüm sayısı
yaklaşık 121.000’e ulaşmıştır.
2003 yılından itibaren, yapılan ihalelerin toplam değeri (1)
~53,88 milyar TL’ dir.
• Gelir Paylaşımı Modeli ile ~51,00 milyar TL (İFM dahil)
• Anahtar Teslim Götürü Bedel ile ~2,88 milyar TL
3/23
(1) İhalelerin toplam değerlerinin hesaplanmasında ‘’Toplam Satış Gelirleri’’ nin ilk sözleşme değerleri esas alınmıştır.
Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.
Şirketimiz Hakkında Temel Bilgi (devam eden)
2003 Yılından İtibaren Gerçekleşen Arsa Alımları
TOKİ (1)
Özelleştirme İdaresi
Üçüncü Şahıslar
Toplam
2015 Yılı İhale Durumu
Alan (m²)
Değer mnTL
14.000.339
9.745
74%
84%
2. İstinye, İhaleye Esas Alınan Değer:~1,06 milyar En Yüksek Teklif:~1,88 milyar (sözleşme imzalandı)
158.498
1%
1.006
9%
3. Hoşdere 4. Etap, İhaleye Esas Alınan Değer:~116 mn, En Yüksek Teklif:~275 mn (sözleşme imzalandı)
4.655.836
25%
18.814.673
897
8%
11.648
Net Satışlar Kırılımı (30.09.2015)
1. Bahçelievler, İhaleye Esas Alınan Değer :~64 mn En Yüksek Teklif:~172 mn (sözleşme imzalandı)
4. Kayabaşı 6. Etap: İhaleye Esas Alınan Değer:~115 mn, En Yüksek Teklif:~350 mn (sözleşme imzalandı)
5. Konya Meram: İhaleye Esas Alınan Değer: 85 mn, En Yüksek Teklif:~212 mn (sözleşme imzalandı)
6. Ankara Mühye: İhaleye Esas Alınan Değer:~328 mn, En Yüksek Teklif: 1,04 milyar (sözleşme imzalandı)
7. İstanbul Kağıthane: İhaleye Esas Alınan Değer:~116 mn, En Yüksek Teklif: 637 mn (sözleşme
0,06%
imzalandı)
12,40%
GPM Proje Gelirleri
8. Ankara Yenimahalle: İhaleye Esas Alınan Değer:~622 mn, En Yüksek Teklif:~1,26 milyar (sözleşme
imzalandı)
Anahtar Teslimi Modeli
Konut Satışları ve Diğer
87,54%
9. Kayabaşı 5. Etap: İhaleye Esas Alınan Değer:~117 mn, En Yüksek Teklif: ~408 mn (sözleşme imzalandı)
10. Denizli Merkezefendi: İhaleye Esas Alınan Değer ~75 mn, , En Yüksek Teklif: ~93 mn (sözleşme
Diğer Gelir
imzalandı)
11. Ankara Çankaya: İhaleye Esas Alınan Değer ~95 mn, En Yüksek Teklif: ~180 mn (sözleşme
imzalandı)
Devam Eden Projelerin Proje Değerine Kırılımı
(30.09.2015)
2.252.081.428;
14%
12. İstanbul Üsküdar: İhaleye Esas Alınan Değer ~85 mn, En Yüksek Teklif: ~406 mn (sözleşme
imzalandı)
Anahtar Teslimi Projelerde
Sözleşme Değeri (Değer, %)
Gelir Paylaşımı Projelerinde
Sözleşmeye Göre ŞPTG
(Değer, %)
İhaleye Esas Alınan
Değer: ~2,88 bn TL
Min. Şirket Payı
Geliri : ~6,91 bn TL
Çarpan : 2,4
13.489.198.519;
86%
4/23
1 TOKİ ile imzalanan protokoller dahil olmak üzere
Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.
Birbirini Tamamlayan İş Modelleri
İş Modelleri
Gelir Paylaşımı Modeli (“GPM”)
Anahtar Teslim Götürü Bedel Proje Modeli
Arsa Kaynağı
TOKİ, Emlak Bankası1, Üçüncü sahışlar
TOKİ, Emlak Bankası1, Üçüncü sahışlar
İhale Süreci
Emlak Konut’un iç düzenlemeleri kapsamında
gerçekleşen ihale sürecinde, yüklenici Asgari Satış
Toplam Geliri tahminiyle birlikte Şirket Payı Gelir oranı
önerir. Proje en yüksek teklifi veren yükleniciye verilir.
Anahtar Teslimi Götürü Bedel Proje Modelinde (teklifin
ardından), şirket işin tamamlanmama riskini azaltmak
amacıyla, anahtar teslim götürü bedel proje yöntemi
ihalelerinde, daha esnek hareket edebilecektir.
Yüklenici
Sorumlulukları
Tüm süreç (finansmandan satışa)
İnşaat
Finansman
Yüklenici
Emlak Konut
Emlak Konut’un
Sorumlulukları
Tasarım vb. onaylanması, teknik kontroller
Tüm risk ve sorumluluklar
Risk transferi
Temel olarak yüklenici
Emlak Konut
Satışlar
Yüklenici ve Emlak Konut
Emlak Konut
Gelirler
5/23
Yükleniciyle paylaşılır, asgari gelir taahhüt altındadır
Tamamı Emlak Konut’a aittir.
1 2000’ de ayni sermaye kapsamında gelen
Kaynak: Şirket verisi
Birbirini Tamamlayan İş Modelleri (devam eden)
Gelir Paylaşımı Modeli (“GPM”)
Anahtar Teslim Götürü Bedel proje Modeli
Gelirler
Gelirler
 Yüklenici Emlak Konut’a projenin geliştirildiği arazinin değerleme
değerine eşit ya da bu değerden daha yüksek olmak üzere,
minimum miktarda gelir sağlar.
 Nihai gelir paylaşımı oranı önceden, başlangıçta belirlenir.
 Konutsal ve ticari birimlerin satışlarına elde edilen gelir tümüyle
Emlak Konut’ undur.
 Yükleniciye projenin fiziksel geliştirilmesine dayalı olarak hakediş
ödemeleri yapılır.
Yüklenici Sorumlulukları
Yüklenici Seçimi
 Proje geliştirir, finansmandan satış ve fiyatlandırmaya kadar, tüm
süreçten sorumludur. Tasarım, inşaat ve pazarlama malzemeleri
Emlak Konut’un onayına tabidir.
 İnşaatın teknik kontrolünü Emlak Konut yapar.
 Şirket yönetmelikleri uyarınca yapılacak olan ihale aracılığıyla en
düşük teklifler arasından en uygun yüklenici seçilir.
Risk transferi
Risk transferi
 Tüm geliştirme sürecine ilişkin olarak çoğu geliştirme ve finansman
riskini Yüklenici üstlenir.
 Emlak Konut temelde projeye arazi katkısı ve olası bina stokları
olmak üzere, sınırlı finansman ve geliştirme riski üstlenir.
 Emlak Konut’a büyük ölçekli projeler yürütme esnekliği tanır.
 Emlak Konut projenin finansmanı, geliştirilmesi ve satışları ile ilgili
tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir.
Gelir Paylaşımı Modeli Süreci
İhale Süreci
Gelir Paylaşımı
Sözleşmesi
Proje finansmanı
yüklenici tarafından
Tasarım ve inşaat
yüklenici tarafından
Pazarlama yüklenici
ve Emlak tarafından
Satış & fiyatlama Emlak
ve yüklenici tarafından
 Bağımsız birimlerin satışından elde edilen gelirler Emlak Konut ve yüklenici arasında önceden anlaşılan orana göre paylaşılır.
 Gelir paylaşımı oranı 16% to 55% arasındadır.
Kamu İhale Kanunu Süreci
İhale Süreci
6/23
Finansman Emlak
tarafından
Tasarım &inşaat
Emlak tarafından
Pazarlama
Satış & Fiyatlama
Kaynak: Şirket verisi
Gelir Paylaşımı Modeliyle İhale Edilen Projeler Hakkında Bilgi
Gelir Paylaşımı Modelinin Sağlamış Olduğu Katma Değer*
Tamamlanmış Projeler (mn TL)
13.972
2,17x
3.371
2.127
İhale Edilmiş Projeler (mn TL)
4.616
2,11x
1,37x
6.617
1,58x
İhaleye Temel Alınan İhalede Oluşan Şirket
Değer
Payı
Elde Edilen Şirket
Payı
İhaleye Temel Alınan Değer
İhale Değeri
Gelir Paylaşımı ile İhale Edilen Projeler Çarpanı (2003- Günümüz)
8,00
3
7,00
6,00
5,00
6,45
2,03
2,18
6,91
2,40
2,5
2
1,62
4,00
3,00
1,5
3,98
1
Çarpan
2,41
1,61
1,00
7/23
ŞPTG (Milyar TL)
2,88
2,00
0,00
İhaleye Temel
Alınan Değer (Milyar
TL)
0,79
2012 ve 2012 öncesi
2013
0,5
1,11
0
2014
2015
Kaynak: Şirket verisi
* Not edilmelidir ki geçmiş performans, gelecek performans göstergesi değildir.
ŞPTG: Şirket Payı Toplam Geliri
Güçlü ve Dinamik Piyasa Yapısına Sahip Olan Bölgelere Odaklanma
İstanbul Büyümesinin Önemli Etkenleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Marmaray Projesi (29 Ekim 2013’de açıldı)
Nüfus Artışı
Devam Eden Göç
Yeni Şehir Projesi
Kentsel Dönüşüm Projesi
Gelecekteki Olası Altyapı Projeleri
Yeni Havaalanı
Kanal İstanbul Projesi
Olimpiyat Köyü Projesi
3.Köprü Projesi
Arnavutköy
Zekeriyaköy
Sultangazi
Başakşehir
Şişli
Gaziosmanpaşa
Büyükçekmece
3. Köprü
İstinye
Ümraniye
Fatih
Küçükçekmece
Avcılar
Esenyurt
Maltepe
Kartal
Yeni Şehir Alanı
8/23
Mevcut Arsalar
Tuzla
Mevcut Projelerin Konumları
Kaynak: Şirket verisi
Türkiye Gayrimenkul Sektörü
2009
2010
2011
Türkiye
235
167
2012
2013
225
2014
213
2015/11
18,2
18,3
85,1
96,6
Kas Ara
92,9
111
Eki
2015
Konut Kredileri Arz ve Talep Gelişmeleri ⁽4⁾
18,6
15,6
11
2005
2006
2007
2008
2009
2010
11,6
12,4
11,9
12,2
2014
2015/11
9,7
2011
2012
2013
Konut Kredileri
9/23
134,7
115,8
105,6
112
119,0
116,0
Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl
2014
İstanbul
Ortalama Konut Kredileri Faiz Oranları ⁽³⁾ (Akım- Yüzde)
17,6
103,8
106
2008
169
95,6
104,1
141 154
104
92
427
90,4
108
702
83,6
555
160
140
120
100
80
60
40
20
0
87,6
708
Konut Satış Sayıları 2014- 2015 (Türkiye- bin adet) ⁽²⁾
⁽¹⁾
1165 1.147
1157
607
(bin adet)
87,6
86,2
82,6
95,0
Konut Satışları– Türkiye ve İstanbul
1 TÜİK
2 TÜİK
3 TCMB
4 TCMB, Finansal İstikrar Raporu, Kasım
15,00
10,00
5,00
10/23
20,00
13,04
15,00
10,00
Endeks
13,00
Eyl.15
Yıllık Değişim
15,90
6,62
12,20
Yıllık Değişim
20,00
18,49
7,60
12,48
100
Türkiye Yeni Konut Fiyat Endeksi Yıllık Değişim (%)
Endeks
19,00
8,33
4,00
Türkiye Konut Fiyat Endeksi Yıllık Değişim (%)
Endeks
20,00
15,00
5,00
8,75
Mar.13
İstanbul İçin Yıllık Değişim
İstanbul Yıllık Değişim
Kaynak: TCMB
Ankara İçin Yıllık Değişim
Ankara Yıllık değişim
Eyl.15
Tem.15
May.15
Ankara-YKFE (2010=100)
Mar.15
Oca.15
250
Kas.14
%62,35
Eyl.14
Tem.14
May.14
Mar.14
Oca.14
117,55
Eyl.13
İstanbul-YKFE (2010=100)
Kas.13
200
Tem.13
May.13
150
Oca.13
119,4
Eyl.12
Türkiye Yeni Konut Fiyat Endeksi
Kas.12
115,95
Tem.12
150
Mar.12
TYKFE (2010=100)
May.12
188,24
Oca.12
190
Oca.11
Mar.11
May.11
Tem.11
Eyl.11
Kas.11
Oca.12
Mar.12
May.12
Tem.12
Eyl.12
Kas.12
Oca.13
Mar.13
May.13
Tem.13
Eyl.13
Kas.13
Oca.14
Mar.14
May.14
Tem.14
Eyl.14
Kas.14
Oca.15
Mar.15
May.15
Tem.15
Eyl.15
Endeks
Eyl.14
Kas.14
Oca.15
Mar.15
May.15
Tem.15
170
Eyl.13
Kas.13
Oca.14
Mar.14
May.14
Tem.14
130
Eyl.12
Kas.12
Oca.13
Mar.13
May.13
Tem.13
Oca.12
Mar.12
May.12
Tem.12
Endeks
Oca.11
Mar.11
May.11
Tem.11
Eyl.11
Kas.11
Oca.12
Mar.12
May.12
Tem.12
Eyl.12
Kas.12
Oca.13
Mar.13
May.13
Tem.13
Eyl.13
Kas.13
Oca.14
Mar.14
May.14
Tem.14
Eyl.14
Kas.14
Oca.15
Mar.15
May.15
Tem.15
Eyl.15
5,00
Oca.11
Mar.11
May.11
Tem.11
Eyl.11
Kas.11
Oca.12
Mar.12
May.12
Tem.12
Eyl.12
Kas.12
Oca.13
Mar.13
May.13
Tem.13
Eyl.13
Kas.13
Oca.14
Mar.14
May.14
Tem.14
Eyl.14
Kas.14
Oca.15
Mar.15
May.15
Tem.15
Eyl.15
110
Oca.11
Mar.11
May.11
Tem.11
Eyl.11
Kas.11
Oca.12
Mar.12
May.12
Tem.12
Eyl.12
Kas.12
Oca.13
Mar.13
May.13
Tem.13
Eyl.13
Kas.13
Oca.14
Mar.14
May.14
Tem.14
Eyl.14
Kas.14
Oca.15
Mar.15
May.15
Tem.15
Eyl.15
Konut Fiyat Endeksleri
Üç Büyük İl Yeni Konut Fiyat Endeksi
İzmir-YKFE (2010=100)
%68,15
238,1
%99,41
190,9
113,53
%48,61
174,7
Üç Büyük İl Yeni Konut Fiyat Endeksi Yıllık Değişim
İzmir İçin Yıllık Değişim
24,00
23,40
7,66
20,21
14,00
9,00
11,26
4,77
Üç Büyük İl Konut Fiyat Endeksi Yıllık Değişim(%)
İzmir
30,00
25,00
26,38
6,45
17,7
10,00
12,02
7,41
Emlak Konut Satış Verileri
Bağımsız Bölüm Satışları
2015 Hedefleri
• 1.519 B.Bölüm
1 Çeyrek • 1,05 Milyar TL Satış Değeri
Sonu
Toplam Satış Geliri (milyar TL)
15.082
5.168
12.415
• 4.141 B.Bölüm
2 Çeyrek • 2,44 Milyar TL Satış Değeri
Sonu
9.940
8.964
9.580
7.708
3.192
3.339
2011
2012
2.080
• 7.717 B.Bölüm
3 Çeyrek • 4,29 Milyar TL Satış Değeri
Sonu
• 12.016 B.Bölüm
4 Çeyrek • 6,76 Milyar TL Satış Değeri
Sonu
5.763
5.762
2010
2011
Satış İade Oranı
2012
2013
2014
Kas' 15
İtibariyle
2010
2013
2014
Kas' 15
İtibariyle
Yabancıya Satış (mn TL)
Brüt m² Satışı (mn m²)
1.037
1.757
15.083
1.402
1.254
9.946
649
1.022
935
8.106
1.314
346
%1,44
%1,32
217
2013
131
2014
11/23
223
%0,81
66
2015/9
2010
2011
2012
2013
2014
Kas' 15
İtibariyle
15
27
2010
2011
2012
2013
2014
Kas' 15
İtibariyle
Varlıklar
Arsalar
(30.09.2015)
Arsa Alanı (m²)
2.719.812;
27%
Toplam Arsa
Alanı:
9.973.011 m²
Ekspertiz Değeri (TL)
567.243.170;
15%
409.037.031;
11%
İstanbul
1.970.382;
20%
5.282.816;
53%
Ankara
Ankara
Diğer
Diğer
2.758.937.176;
74%
Binalar
( 30.09.2015)
12/23
İstanbul
Stokta Bulunan Bağımsız
Bölüm Adedi
Ekspertiz Değeri
(TL)
48
63.958.600
Kaynak: Şirket verisi
Toplam
Ekspertiz Değeri
3.735.217.377
Projeler
İhale Edilmiş Arsalar - GPM
(30.09.2015)
Devam Eden Gelir
Paylaşımı Proje
Sayısı
Kayıtlı Maliyet
(TL)
Şirket Payı Toplam
Geliri
(TL)
Toplam Bölüm Adedi
Satışı Yapılan Bölüm
Adedi
33*
5.586.921.478
13.710.813.048
28.616
18.587
İhale Edilmiş Arsalar - Anahtar Teslimi
(30.09.2015)
13/23
Devam Eden Anahtar
Teslimi Proje Sayısı
Kayıtlı Maliyet +
Hakediş Ödemesi
(TL)
15
1.618.667.618
Toplam Bölüm Adedi
Satışı Yapılan Bölüm
Adedi
10.843
9.484
Kaynak: Şirket verisi
* İFM dahil
Finansal Bilgiler
Varlıklar
Özkaynaklar
17.136,2
18000
16000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
14.953,5
13.471,0
14000
12000
10000
7.698,9
8000
6000
8.578,9
4.671,3
4000
2000
0
2009
2011
2012
2013
2014
2015/9
8.751,3
8.789,6
8.353,6
3.987,5
3.987,5
4.392,3
2.094,5
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015/9
Özet Finansal Bilgiler
Milyon TL
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015/9
1.111,3
1.044,6
864,9
1.497,9
716,6
1.004,6
2.331,1
1.804,5
669,1
234,2
563,7
476,9
646,0
255,1
529,8
1.004,4
749,0
384,6
21,1
54,0
55,1
43,1
35,6
52,7
43,1
41,5
57,5
367,5
526,9
445,9
554,3
228,3
523,4
1.060,5
954,4
416,8
Toplam Aktifler
3.768,6
4.372,0
4.671,3
7.434,7
7.698,9
8.578,9
13.471,0
14.953,4
17.136,2
Özsermaye
1.121,7
1.648,6
2.094,5
3.934,7
3.987,5
4.392,3
8.353,6
8.751,3
8.789,6
Net Satışlar
FAVÖK1
FAVÖK marjı(%)2
Dönem Karı
Kaynak: Şirket gelir tablosu
Tutarlar milyon TL olarak ifade edilmiştir.
14/23
1 FAVÖK= Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı – Finansman Gelirleri + Finansman Giderleri – Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2 FAVÖK Marjı FAVÖK / Net Satışlar olarak hesaplanmaktadır.
Bilanço
30 Eylül 2015
VARLIKLAR
Not
Dönen Varlıklar
31 Aralık 2014
Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden
Geçmemiş
Geçmiş
6.876.702
5.450.071
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Nakit ve nakit benzerleri
5
2.987.756
2.606.132
Finansal yatı rı mlar
6
142.411
236.798
Ticari alacaklar
8
1.168.680
1.133.473
8
1.168.680
-
9
488.619
469.559
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili taraflardan diğer alacaklar 9,22
KAYNAKLAR
Not
8.018.762
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
7
7
8
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
15
4.394.275
3.527.704
12
111.138
4.297
106.841
120.238
3.609
116.629
327.858
490.322
269.000
36.192
36.192
16.603
16.603
2.562
434.000
36.192
36.192
Arsa ve konut stokları
10
1.897.085
740.200
Peşin ödenmiş giderler
14
43.133
11.544
Diğer dönen varlı klar
13
149.018
252.365
10.259.490
9.503.414
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.339.287
1.220.622
Uzun vadeli borçlanmalar
7
Ticari borçlar
8
8
Diğer alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
8
1.339.287
Ertelenmiş gelirler
Kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli
Diğer kısa vadeli karşılıklar
1.220.622
9
168
166
9
168
166
10
8.754.502
8.243.895
-
847
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
15
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Arsa ve konut stokları
Yatı rı m amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlı klar
11
Maddi olmayan duran varlı klar
58.358
1.916
35.897
1.987
Toplam Varlıklar
15/23
13
105.259
17.136.192
14.953.485
941.311
15.130
15.130
1.952
3.501
3.048
8.789.572
8.751.284
Ödenmiş sermaye
16
3.800.000
3.800.000
Geri alınmış paylar (-)
16
(262.857)
(240.687)
2.366.895
2.366.895
(512)
(203)
Özkaynaklar
Paylara ilişkin primler/ iskontolar
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler
Yeniden değerleme ve ölçüm kayıpları
(512)
(203)
357.908
292.674
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
2.111.335
416.803
1.578.208
954.397
Toplam Kaynaklar
17.136.192
14.953.485
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Diğer duran varlı klar
1.376.240
558.203
818.037
515.425
-
9
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
217.065
2.783.969
1.842.658
511.645
511.645
26.499
8
515
171.757
9
9
443.060
Ticari alacaklar
670
İlişkili taraflara olmayan ticari borçlar
Diğer borçlar
6.891
Duran Varlıklar
5.711.879
8,22
8
481.728
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
31 Aralık 2014
30 Eylül 2015
Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Geçmemiş
Tutarlar bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.(“TL”)
Gelir Tablosu
Not
1 Ocak- 30 Eylül 2015
Sınırlı Denetimden Geçmemiş
1 Temmuz- 30 Eylül 2015
Sınırlı Denetimden Geçmemiş
Satış Gelirleri
17
669.120
224.742
Satışların Maliyeti
17
(301.122)
(109.963)
367.998
114.779
Brüt Kar
Genel yönetim giderleri (-)
18
(54.188)
(4.665)
Pazarlama satış ve dağıtım giderleri (-)
18
(23.051)
(5.775)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
19
111.895
28.586
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
19
(18.008)
(5.115)
384.646
127.810
11.778
2.809
396.424
130.619
Faaliyet karı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Finansman geliri/ gideri öncesi faaliyet karı
Finansal gelirler
20
58.994
18.172
Finansal giderler (-)
21
(38.615)
(13.880)
416.803
134.911
-
⁻
416.803
134.911
(309)
(243)
416.494
134.668
0,0011
0,0004
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
Sürdürülen faaliyetler dönem karı
Diğer kapsamlı gelirler
Çalışanlara sağlanan fayda yükümlülüklerine ilişkin yeniden ölçümlemeler
Toplam kapsamlı gelir
Hisse başına kazanç (tam TL)
16/23
Tutarlar bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.(“TL”)
Ekler
ÖZET DEĞERLEME
TABLOSU–
ARSALAR (30.09.2015)
Şehir/ Bölge
Ankara/Balı Kuyumcu
1
2
Ankara/ Çankaya
3
Ankara/ Çankaya
Ankara Toplam
4
İstanbul/Arnavutköy
5
İstanbul/Ataşehir
6
İstanbul/Ataşehir
7
İstanbul/Avcı lar
8
İstanbul/ Bağcı lar
9
İstanbul/Bakı rköy
10
İstanbul/Başakşehir
11
İstanbul/Başakşehir
12
İstanbul/Başakşehir
13
İstanbul/Başakşehir
14
İstanbul/Başakşehir
15
İstanbul/Başakşehir
16
İstanbul/Beşiktaş
17
İstanbul/Büyükçekmece
18
İstanbul/Esenyurt
19
İstanbul/Maltepe
20
İstanbul/Kağı thane
21
İstanbul/Kartal
22
İstanbul/Kartal
23
İstanbul/Şile
24
İstanbul/Şişli
25
İstanbul/T uzla
26
İstanbul/T uzla
27
İstanbul/T uzla
28
İstanbul/Ümraniye
29
İstanbul/Üsküdar
30
İstanbul/Zekeriyaköy
31
İstanbul/Zeytinburnu
İstanbul Toplam
Balı kesir/Merkez
32
Bursa/Osmangazi
33
Eskişehir/Odunpazarı
34
35
İzmir/Karşı yaka
36
İzmir/Konak
37
İzmir/Urla
38
Kastamonu
39
Kocaeli/Gebze
40
Kocaeli/Körfez
41
T ekirdağ/Çorlu
42
T ekirdağ/Kapaklı
43
Nevşehir/Merkez
44
Niğde/Merkez
45
Yalova, Çiftlikköy
Diğer Toplam
Detay
91 Parsel
3 Parsel
1 Parsel
14 Parsel
13 Parsel
1 Parsel
6 Parsel
1 Parsel
1 Parsel
16 Parsel
17 Parsel
36 Parsel
9 Parsel
2 Parsel
1 Parsel
1 Parsel
1 Parsel
8 Parsel
48 Parsel
1 Parsel
5 Parsel
13 Parsel
2 Parsel
1 Parsel
4 Parsel
1 Parsel
1 Parsel
4 Adet Arsa
2 Parsel
1 Parsel
30 Parsel
2 Parsel
4 Parsel
1 Parsel
1 Parsel
1 Parsel
1 Parsel
2 Adet Arsa
49 Parsel
5 Parsel
8 Parsel
17 Parsel
1 Parsel
1 Parsel
4 Parsel
TOPLAM (2015/9)
30.09.2015 sonrası ihale edilen/sözleşmesi imzalanan
Güncel Arsa Stoku
17/23
Arsa Alanı (m²)
Alış Maliyeti (¨)
Ekspertiz Değeri(¨)
1.919.107
525
50.750
1.970.382
3.645.528
17.629
10.160
79.698
532
5.250
277.090
9.072
121.769
372.995
85.963
17.624
1.298
78
149.533
118.849
46.400
10.021
63.249
34.590
23
1.288
10.998
65.122
17.068
17.237
992
102.760
5.282.816
50.000
54.745
23.942
2.787
6.810
368.343
10.263
187.979
28.577
102.795
371.236
29.568
27.769
1.455.000
2.719.812
273.036.259
0
95.177.712
368.213.972
333.309.400
12.660
40.132.000
106.084.670
903.890
30.004.941
60.366.144
2.862.377
91.277.728
116.878.126
130.384.755
16.951.044
296.674
1
119.905.272
665.556.864
30.090.917
20.015.723
112.267.383
12.034.200
50
0
20.016.360
205.916.871
1.843.977
85.005.718
1.823.540
400.005.636
2.603.946.921
44.001.331
27.336.415
5.128.693
0
734.812
19.536.918
66.867
44.601.814
3.263.905
16.557.092
8.247.942
69.950.058
20.271.604
178.340.000
438.037.451
313.320.781
560.000
95.156.250
409.037.031
375.915.000
35.771.637
40.132.000
113.569.223
903.890
30.003.750
76.938.700
3.511.119
106.659.517
115.630.000
130.384.755
18.511.793
3.895.000
15.000
140.685.000
665.556.864
29.928.000
21.191.627
113.577.564
12.034.200
134.000
418.545
20.016.360
201.879.285
16.020.000
85.003.711
645.000
400.005.636
2.758.937.176
44.000.000
27.309.349
4.908.057
865.000
9.195.000
20.260.000
62.000
48.874.462
9.758.698
37.545.000
95.915.000
69.939.000
20.271.604
178.340.000
567.243.170
9.973.011
67.987
9.905.023
3.410.198.344
180.183.430
3.230.014.914
3.735.217.377
180.159.961
3.555.057.416
Kaynak: Şirket verisi
Şehir/ Bölge
Ekler
İHALE EDİLMİŞ
ARSALAR- DEVAM
EDEN GPM PROJE
TABLOSU (30.09.2015)
Proj e İsmi
Şirket Payı Geliri
Üretülen Toplam
Satışı Tamamlanan
(¨ )
Ünite Sayısı
Ünite Sayısı
1
İstanbul/ Ataşehir
Sarphan Finans Park
11.854.794
219.119.867
969
772
2
İstanbul/ Mecidiyeköy
Kuasar İstanbul
230.118.122
467.638.254
344
344
3
İstanbul/ Sultangazi
Batisehir
53.714.520
92.789.301
3444
2715
4
İstanbul/ Ataşehir
Metropol İstanbul
246.165.569
500.971.500
2177
1071
5
İstanbul/ Ispartakule
Unikonut
24.189.651
31.466.972
372
315
6
İstanbul/ Ayazağa
Maslak 1453 İstanbul
549.415.000
1.627.715.109
5214
4166
7
İstanbul/ Ayazma
Bahçetepe İstanbul
6.077.348
36.824.775
1922
1920
8
İstanbul/ Ataşehir
Nidakule Ataşehir
7.131.241
190.231.000
362
337
9
İstanbul/ Kayabaşı 2.Etap
Seyranşehir
23.295.550
51.520.000
284
211
10
İstanbul/ Fatih (Yedikule)*
-
65.645.744
105.968.270
N/A
satışta değil
11
İstanbul/ Hoşdere 2.Etap
Bahçekent Flora
47.064.238
80.832.000
1219
844
1471
622
12
İstanbul/ Avcılar (Kapadık)
Göl Panorama Evleri
79.298.587
148.400.000
13
İstanbul/ Kartal
İstmarina
186.694.277
534.000.000
1833
1304
14
İstanbul/ Ayazma
Bulvar İstanbul
107.553.273
202.440.000
1746
1671
15
İstanbul/ Kayabaşı 3.Etap
Evvel İstanbul
88.794.096
188.760.000
1423
610
16
İstanbul/ Zekeriyaköy
Köy
224.208.734
475.687.500
996 (1 )
287
17
İstanbul/ Kayabaşı 4.Etap
Park Mavera
115.513.251
420.000.000
1815
913
18
İstanbul/ Hoşdere 3.Etap
Avrupark
60.372.388
156.520.000
1480
451
19
İstanbul/ Zeytinburnu*
Büyükyalı İstanbul
639.603.674
1.568.800.000
N/A
satışta değil
20
Ankara/ Etimesgut
Sofaloca
37.287.612
54.000.000
156
34
21
Kocaeli/ Derince*
-
70.001.245
83.198.500
N/A
satışta değil
22
İstanbul/ Kartal*
Tual Adalar
89.972.635
123.900.000
N/A
satışta değil
23
İstanbul/ Bahçelievler*
-
68.334.382
171.600.000
N/A
satışta değil
24
İstanbul/ Kayabaşı 6.Etap*
Avrupa Konutları Başakşehir
115.227.285
350.400.000
N/A
satışta değil
25
İstanbul/ Hoşdere 4.Etap*
-
88.290.914
275.334.000
N/A
satışta değil
26
İstanbul/ İstinye*
-
1.006.171.103
1.876.392.000
N/A
satışta değil
27
Konya/ Meram*
Temaşehir Konya
86.701.574
211.500.000
N/A
satışta değil
28
Ankara/ Yenimahalle *
-
622.110.000
1.258.365.000
N/A
satışta değil
29
İstanbul/ Kağıthane *
-
115.953.466
637.000.000
N/A
satışta değil
30
Kayabaşı 5.Etap *
-
117.424.627
407.588.000
N/A
satışta değil
31
Ankara/ Mühye *
-
327.983.729
1.040.000.000
N/A
satışta değil
32
Denizli/ Merkezefendi *
Evora Denizli
74.752.850
92.651.000
N/A
satışta değil
***
İstanbul/ Ataşehir
İFM
0
29.200.000
1389
-
5.586.921.478
13.710.813.048
28.616
18.587
TOPLAM (2015/9)
1
Ankara/ Çankaya *
95.177.712
180.000.000
N/A
satışta değil
2
İstanbul/ Üsküdar *
85.005.718
406.215.000
N/A
satışta değil
180.183.430
586.215.000
-
-
5.767.104.908
14.297.028.048
-
-
TOPLAM (30.09.2015 Sonrası)
TOPLAM
18/23
Kayıtlı Maliyet (¨ )
Kaynak: Şirket verisi
1 Proje bütününde inşaat ruhsatı alınmasını takiben ünite sayılarında artış olabilir.
*İşaretlenmiş projeler ihale edilmiştir, fakat henüz inşaat izni alınmamıştır.
Ekler
İHALE EDİLMİŞ
ARSALAR- DEVAM
EDEN ANAHTAR
TESLİMİ PROJELER
TABLOSU (30.09.2015)
Kayıtlı Maliyet + Hakediş
Ödemesi (¨)
Toplam Ünite Sayısı
Satılan Ünite
Sayısı
112.422.812
875
864
44.965.467
2
-
Bahçekent Emlak Konutları 1
106.549.229
682
681
İstanbul/ Hoşdere
Bahçekent Emlak Konutları 2
133.009.580
824
824
5
İstanbul/ Hoşdere
Bahçekent Emlak Konutları 3
80.033.240
282
129
6
İstanbul/ Başakşehir
Emlak Konut Başakşehir Ev leri 1
190.659.225
1099
1093
7
İstanbul/ Başakşehir
Emlak Konut Başakşehir Ev leri 2
93.293.797
456
431
8
İstanbul/ Başakşehir
Emlak Konut Başakşehir Ev leri 3
111.916.358
510
506
9
İstanbul/ Başakşehir
Emlak Konut Başakşehir Ev leri 4
123.864.131
608
599
10
İstanbul/ Esenler
Esenler Kentsel Dönüşüm
267.513.120
989
409
11
İstanbul/ Ay azma
Ay azma Emlak Konutları
113.424.975
1239
1213
12
Kocaeli/ Körf ez
Körf ezkent 4. Etap
26.792.366
1124
718
13
İstanbul/ Av cılar
Emlak Konut Ispartakule Ev leri 1-1
95.504.185
978
877
14
İstanbul/ Av cılar
Emlak Konut Ispartakule Ev leri 1-2
83.358.218
904
885
15
İstanbul/ Başakşehir
Emlak Konut Başakşehir Ev leri 2
35.360.914
271
255
1.618.667.618
10.843
9.484
Şehir/ Bölge
Proje İsmi
1
Kocaeli/ Körf ez
Körf ezkent 3. Etap
2
İstanbul/ Ataşehir
Genel Y önetim Binası
3
İstanbul/ Hoşdere
4
TOPLAM
19/23
Kaynak: Şirket verisi
Ekler
ÖZET DEĞERLEME
TABLOSU- BİNALAR
(30.09.2015)
Şehir/ Bölge
Detay
Proje İsmi
1
İstanbul/Ataşehir
Ticari Ünite
Ataşehir, Yönetim Binası
2
İstanbul/ Başakşehir
İkitelli Mahallesi
3
İstanbul/ Ataşehir
4
7
2.513
1
3.254.394
15.060.000
Spradon Quartz
673
8
2.437.619
1.906.700
Bağımsız Üniteler
Varyap Meridian
138
2
805.413
858.600
Kırklareli/ Lüleburgaz
Bağımsız Ünite
Lüleburgaz Çarşı
1.188
1
1.208.400
950.000
İstanbul/ Ataşehir
Bağımsız Üniteler
My Towerland
336
3
3.752.000
4.448.600
8
İzmir/Karşıyaka
Bağımsız Ünite
Parkyaşam Mavişehir
345
1
1.738.800
1.745.000
9
İzmir/Karşıyaka
Şemikler Köyü
Emlak Konut Mavişehir Evleri
720
6
708.573
2.205.000
10
Ankara/ Çankaya
Bağımsız Üniteler
Next Level
11
İstanbul/ Burhaniye
Bağımsız Üniteler
Şehrizar Konakları
12
Kocaeli/ Körfez
Bağımsız Ünite
Körfezkent 1
13
İstanbul/ Ispartakule
Bağımsız Üniteler
14
İstanbul/ Tuzla
Bağımsız Üniteler
TOPLAM
20/23
Stokta
Ekspertiz Değeri
Bulunan
Alış Maliyeti (¨)
(¨)
Ünite Sayısı
(m²)
989
4
8.063.718
7.000.000
3.702
13
27.435.368
27.712.000
87
1
77.228
103.000
Stüdyo 24
358
5
990.000
990.000
Evora 2
408
3
979.298
979.700
11.458
48
51.450.810
63.958.600
Kaynak: Şirket verisi
Ekler
TAMAMLANAN GPM
PROJELERİ
TABLOSU
(“Geçici Kabulleri Onaylanmış Projeler’’)
Proje İsmi
No.
İhaleye Esas Alınan
Değer(¨ )
ŞPGO (%)
Realize Edilen
Değer (¨ )
1
ATAŞEHİR RESIDENCE
3.519.000
10.255.000
32,53
18.181.734
2
KENTPLUS ATAŞEHİR
72.748.200
131.100.000
33,61
179.475.009
3
IDEALISTKENT
36.600.740
38.100.000
31,75
96.143.402
4
AVRUPA TEM KONUTLARI
162.344.327
186.000.000
30,00
216.075.517
5
KÖRFEZKENT 1.ETAP
11.380.501
15.253.903
16,00
17.260.313
6
UPHILL COURT ATAŞEHİR
57.076.350
136.400.000
34,10
207.875.855
7
MY WORLD ATAŞEHİR
127.236.476
311.850.000
38,50
531.870.815
8
SOYAK MAVİŞEHİR
43.600.000
51.600.000
24,00
94.915.970
9
NOVUS RESIDENCE
16.408.600
57.750.000
55,00
115.760.305
10
MISSTANBUL
56.779.661
112.050.000
41,50
157.780.977
11
KENTPLUS MİMARSİNAN
9.732.640
42.120.000
35,10
54.717.096
12
EMLAK KONUT PELİKAN PROJESİ
20.849.150
67.515.000
38,58
87.123.867
13
ÇERKEZKÖY DREAMCITY
3.990.647
10.065.000
30,50
13.624.442
14
BİZİMEVLER 2
48.686.587
48.750.000
33,00
54.270.185
15
ERGENE VADİSİ
23.935.426
31.000.000
25,00
42.405.496
16
SPRADON QUARTZ
75.291.059
88.520.000
41,00
131.118.805
17
MAVİŞEHİR MODERN
25.145.000
27.001.000
31,00
29.434.971
18
MERKEZ KAYAŞEHİR
29.440.000
32.000.000
32.00
40.273.717
19
ELITE CITY
54.896.071
56.000.000
35.00
71.317.909
20
MY WORLD EUROPE
179.089.192
228.018.000
30,50
305.449.312
21
PARKYAŞAM MAVİŞEHİR
22
AVRUPA KONUTLARI ATAKENT 3
23
SPRADON VADİ
24
BULVAR 216 *
25
1STANBUL
26
ŞEHRİZAR KONAKLARI
27
VARYAP MERIDIAN
28
51.186.000
60.000.000
25,00
76.168.663
240.000.000
264.000.000
30,00
279.524.564
50.291.820
50.310.000
26,00
61.770.244
10.860.000
52.200.000
36,00
56.880.000
102.555.962
105.000.000
30,00
154.434.905
105.535.000
137.700.000
50,00
225.371.578
214.793.710
338.189.000
44,15
446.569.757
MY TOWERLAND
42.000.000
107.019.000
47,00
234.766.505
29
SOYAK PARK APARTS/ EVOSTAR
72.904.525
102.312.000
26,10
102.312.000
30
EVORA İSTANBUL
47.815.045
163.903.000
32,65
177.362.987
31
EVORA İSTANBUL MARMARA
49.868.323
153.600.000
32,00
166.077.766
32
AVRUPA KONUTLARI TEM 2
42.910.000
73.328.640
30,00
83.925.799
33
DUMANKAYA MİKS
37.590.590
82.502.500
30,50
86.210.259
2.127.060.602
3.371.412.043
TOPLAM
Şirket Payı Gelir Oranı Ağırlıklı Ortalaması (%)
21/23
ŞPTG (¨ )
4.616.450.724
33,94
Kaynak: Şirket verisi
*Bulvar 216 Projesi mevcut durumuyla tamamen satılmıştır.
Ekler
Sıra
Proje İsmi
1
KUASAR İSTANBUL
2
SARPHAN FINANS PARK
3
(Sözleşmelere göre değerler)
ŞPGO(%)
Proje Bazında
Çarpan Değeri
375.337.542
50,00
1,58
51.786.200
61.500.000
37,50
1,19
BATISEHIR
351.665.405
424.000.000
32,00
1,21
4
METROPOL ISTANBUL
290.998.144
500.971.500
43,15
1,72
5
AĞAOĞLU MASLAK 1453 İSTANBUL
604.940.000
1.153.750.000
35,50
1,91
6
BAHÇETEPE İSTANBUL
110.649.748
165.100.000
26,00
1,49
7
KÖY
252.910.000
475.687.500
32,25
1,88
1.900.435.320
3.156.346.542 Ortalama Çarpan
1,66
8
ISTMARİNA
214.045.000
534.000.000
40,00
2,49
9
BULVAR İSTANBUL
128.386.000
202.440.000
28,00
1,58
10
NİDAKULE ATAŞEHİR
63.551.681
190.231.000
36,20
1,58
11
BAHÇEŞEHİR GÖL PANORAMA EVLERİ
80.810.000
148.400.000
28,00
1,84
12
FATIH YEDIKULE *
67.915.000
105.968.270
35,01
1,84
13
SEYRANŞEHİR
23.170.000
51.520.000
28,00
2,22
14
EVVEL İSTANBUL
97.500.000
188.760.000
26,00
1,94
15
BAHÇEKENT FLORA
55.245.000
80.832.000
25,26
2013
730.622.681
1.502.151.270 Ortalama Çarpan
1,46
2,06
16
BÜYÜKYALI İSTANBUL
725.700.000
1.568.800.000
37,00
2,16
17
PARK MAVERA
124.615.000
420.000.000
30,00
3,37
18
AVRUPARK
63.698.214
156.520.000
26,00
2,46
19
SOFALOCA
36.547.140
54.000.000
30,00
1,48
20
KOCAELİ, DERİNCE *
70.000.000
83.198.500
21,61
1,19
21
TUAL ADALAR*
85.030.299
123.900.000
29,50
2014
1.105.590.653
2.406.418.500 Ortalama Çarpan
1,46
2,18
22
BAHÇELİEVLER YENİBOSNA *
63.564.095
171.600.000
39,00
2,70
23
İSTİNYE SARIYER *
1.062.270.000
1.876.392.000
51,10
1,77
24
HOŞDERE 4. Etap *
115.680.485
275.334.000
25,26
2,38
25
AVRUPA KONUTLARI BAŞAKŞEHİR *
115.200.000
350.400.000
40,00
3,04
26
TEMAŞEHİR KONYA *
85.000.000
211.500.000
30,00
2,49
27
İSTANBUL KAĞITHANE *
115.953.466
637.000.000
49,00
5,49
28
ANKARA YENİMAHALLE *
622.000.000
1.258.365.000
30,00
2,02
29
BAŞAKŞEHİR 5. Etap *
117.420.000
407.588.000
38,00
3,47
30
ANKARA MÜHYE*
328.314.175
1.040.000.000
38,00
3,17
31
EVORA DENİZLİ
74.738.419
92.651.000
18,00
1,24
32
ANKARA ÇANKAYA *
95.156.250
180.000.000
33,00
1,89
33
İSTANBUL ÜSKÜDAR *
85.003.711
406.215.000
50,15
2015
Toplam
22/23
ŞPTG (¨)
237.485.823
2012 ve 2012 öncesi
DEVAM EDEN GPM
PROJELERİ
TABLOSU
İhaleye Esas Alınan
Değer (¨)
2.880.300.601
6.616.949.255
6.907.045.000 Ortalama Çarpan
13.971.961.312
Çarpan
4,78
2,40
2,11
Kaynak: Şirket verisi
* İşaretli projelerin inşaat ruhsatları henüz alınmamıştır.
ŞPTG: Şirket Payı Toplam Geliri ŞPGO: Şirket Payı Gelir Oranı
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulunda
Temsil Ettiği Hissedar
Kurula Seçildiği
İlk Yıl
İnşaat Mühendisi
TOKI
2005
Başkan
Yardımcısı
İnşaat Mühendisi
Bağımsız
2014
Murat KURUM
Üye, GM
İnşaat Mühendisi
TOKI
2009
Sami Er
Üye
Makine Mühendisi
TOKI
2015
Aliseydi KARAOĞLU
Üye
İstanbul TOKİ Emlak Daire
Başkanı
TOKI
2011
Veysel EKMEN
Üye
Mali Müşavir
Bağımsız
2011
Havvanur YURTSEVER
Üye
Avukat
Bağımsız
2014
İsim
Görev
Meslek
Ertan YETİM
Başkan
Ertan KELEŞ
23/23
Kaynak: Şirket verisi
Download

Görüntülemek için tıklayın