Sayfa 83/83
Ön İzleme
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞıuLA Tl ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayı
16/02/2015
:12283801-900-2484
Konu :Başdağıtıcı Görevde Yükselme Sınavı
DOSYA
İlgi:
12/02/2015 tarihli ve 12283801-900/2299
sayılı yazı.
Şirketimiz tarafından 07/02/2015 tarihinde Selçuk Üniversitesine yaptırılan Başdağıtıcı
Sınav sonuçları 12/02/2015 tarihinde http://ik.ptt.gov.tradresindeyayınlanmıştı.
Görevde Yükselme
Ancak, söz konusu liste hazırlanırken Üniversite tarafından hata yapılması nedeniyle cevap kağıtları
Üniversiteye yeniden incelettirilmiş sınırlı sayıda adayın veri girişlerinde hata yapıldığı tespit edilerek gerekli
düzeltme
yapılırrış
buna
ilişkin
Üniversiteden
alınan
resmi
özür
yazısı
ve sınav
sonuç
listesi htto://ik.ptt.gov .tr adresinde yayımlanmıştır.
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazların ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılırrası gerekmekte
23/02/2015 tarihinden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
olup
Bilginizi rica ederiz.
AliAKYÜZ
Daire Başkan Yardımcısı
ErdalÖRGEN
Daire Başkanı
DAGITIM:
Başmüdürlükler
Nol: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalanınıştır.
Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 Kat:2-3 06101 Ulus/Ankara
Telefon: (312)509 56 78 Faks: (312)309 56 94
e-posta: [email protected]:
www,ptt.govtr
Ayrıntılı bilgi için irtibat:C.ŞAHAN
http://ebys.ptt.gov.trlEvraklXMLEditor/OnizlemePopUp.aspx?Durum=
4
~~ Ptt (41..
}
788
16.02.2015
Download

Ek-3:16/02/2015 tarihli ve 2484 sayılı