Av. Hüseyin ERSÖZ
Eski Büyükdere Cad. No: 22
Park Plaza Kat: 11 Maslak 34398 Sarıyer Istanbul
Tel: 0 (212) 345 06 06 Pbx Fax: 0 (212) 345 06 18
16 Ocak 2014
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA
SOR. NO
: 2014/5804
İHBARDA BULUNAN
: Genelkurmay Başkanlığı
ŞİKAYETÇİ
: Mustafa Levent GÖKTAŞ (TC Kimlik No: 21734650514)
VEKİLİ
: Av. Hüseyin ERSÖZ
KONU
: Soruşturmanın Genişletilmesi Talebidir.
AÇIKLAMALAR :
1. Genelkurmay Başkanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan
sonrasında ise yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na
gönderilen 27 Aralık 2008 tarihli suç duyurusunda, Star Gazetesi'nin 24 Aralık
2013 tarihli nüshasında Yalçın Akdoğan tarafından kaleme alınan "Ellerinde Nur
mu Var Topuz mu?" başlıklı köşe yazısı ile sonrasında medyada yer alan benzer
haberlere ve siyasilerin açıklamalarına atıfla "emekli ve muvazzaf birçok Türk Silahlı
Kuvvetleri personeli hakkında adli işlem yapılmasına neden olan olayların, yargı
1
süreçlerinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmaya yönelik faaliyetlerin anılan
yapılanma tarafından kurgulandığının ima edildiği" gerekçesiyle suç duyurusunda
bulunulmuştur.
2. 27 Aralık 2013 tarihli Suç Duyurusu Dilekçesinde, "çeşitli davalarda haklarında
işlem yapılan TSK personelinin, bazı sivil toplum örgütlerinin kamuoyuna yansıyan
şikayetleri/açıklamaları ile örtüşür mahiyette olduğu bir bütün olarak dikkate
alındığında, CMK’nun 160’ncı maddesi anlamında soruşturma başlatılmasını gerektiren
bir halin mevcut olduğu" değerlendirmesi yer almaktadır. Bu çerçevede müvekkil
Mustafa Levent Göktaş hakkında Mülga CMK 250. Madde İle görevli İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2009 senesinde başlatılan, sonrasında da
6352 Sayılı Yasanın Geçici 2/4. Maddesi İle Görevli İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi'nin 2009/191 E sayılı dava dosyasında devam eden yargılama
sürecine temel oluşturan "sahte delillerle" ilgili olarak soruşturmanın
genişletilmesini talep etmek gereği doğmuştur.
3. Müvekkil Mustafa Levent Göktaş, 07 Ocak 2009 tarihinde, CMK'nın 134, 130 ve
120/1. Maddeleri ile TMK'nın 10/(ç) ve Avukatlık Kanunu'nun 58 ve 61.
Maddelerine aykırı olarak gerçekleşen Arama ve El Koyma İşlemleri sonrasında
gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Nöbetçi Hakimlik tarafından tutuklanmıştır.
Müvekkilin özgürlüğü, 5 yıl 1 aydır hukuka aykırı olarak kısıtlanmış
bulunmaktadır.
4. Müvekkil hakkındaki iddiaların tamamı Avukatlık Ofisinde, CMK'nın 134.
Maddesine aykırı olarak el konulan yasa dışı bir DVD'ye dayanmaktadır. El
Koyma İşlemleri sırasında Kolluk tarafından 51 ile numaralandırılan DVD'nin
imajı ne mahallinde ne de sonrasında alınmamıştır. Soruşturma aşamasında söz
konusu DVD'nin imajının alınması ve tarafımıza verilmesi hususu birçok kez
2
talep edilmesine ve Soruşturma Savcılığı tarafından bu konuda Kolluğa
talimat yazılmış olmasına karşın bu işlem gerçekleştirilmemiştir.
5. İddiaların tamamı Müvekkil, İddia Makamı, Mahkeme Heyeti ve Savunma
Makamı tarafından incelenmemiş olan bir DVD'ye dayanmaktadır. Zira
iddialara dayanak bu DVD incelenmek üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Yazı İşleri Müdürlüğü'ne getirtilmiş, ancak DVD'nin "kırık" olduğu tespit
edilmiştir. Adli Emanet Memurluğu'nda kırılmış olduğu belirlenen DVD, Silivri
İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği'nde görevli
uzmanlara incelettirilmiş, kayıtlı olan dokümanlara DVD'nin kırık olması
sebebiyle ulaşılamamış, yapılan parmak izi incelemesinde ise herhangi bir
bulgu tespit edilmemiştir. (EK-1) Bir başka ifadeyle söz konusu DVD'nin
müvekkile ait olduğuna ilişkin tek bir delil dahi tespit edilememiştir.
6. Müvekkil hakkındaki isnatlara dayanak DVD'nin Adli Emanet Memurluğu'nda
kırılması olayı ile ilgili olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2009/191 E
sayılı dosyasının 23 Ocak 2010 tarihli 35. Celsesinde sorumlular hakkında suç
duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.(EK-2) İhbar üzerine İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı
şüphelilerin ifadesine başvurulmuşsa da Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair
Karar verilerek dosya kapatılmıştır. Oysa ki müvekkilin karşı karşıya kaldığı
hukuka aykırı işlemlerin izlerinden bir tanesini de DVD'nin kırılması olayı
oluşturmaktadır.
7. 51 Nolu DVD'nin Adli Emanet Memurluğu'nda kırılmış olduğunun tespiti
üzerine,
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
İstanbul Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak, DVD'nin imajının alınıp alınmadığı sorulmuş, 03 Şubat 2010 tarihli müzekkere cevabında, DVD'nin
imajının alınmadığı bildirilmiştir. (EK-3) Yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü
3
tarafından Mahkemeye gönderilen 11 Aralık 2009 tarihli müzekkere ekinde ise
51 Nolu DVD'nin kopyası olduğu ifade edilen bir DVD gönderilmiştir.(EK-4)
Kopya DVD üzerinde yaptırılan 15 Mayıs 2010 tarihli inceleme sonucunda,
DVD'nin oluşturulma tarihinin müvekkilin gözaltına alınma tarihinden 1
hafta öncesine ait olduğu tespit edilmiştir.(EK-5) Bu hususun teknik olarak
mümkün olamayacağı, zira kopyalama işlemi sonucu oluşan yeni DVD'nin
tarihinin kopyalama işleminin gerçekleştiği tarihi vereceği hususu 15 Kasım 2011
tarihli
Boğaziçi
Üniversitesi
Bilirkişi
Raporu
ile
ortaya
konulmuş
bulunmaktadır.(EK-6) Bu tespit DVD'nin daha Arama ve El Koyma İşlemi
gerçekleşmeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün elinde bulunduğunu ortaya
koymaktadır ki bu, müvekkile karşı işlenen suçun faillerinin ortaya çıkartılması
noktasında önemli bir delildir.
8. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 03 Şubat 2010 tarihli yazısında 51 Nolu
DVD'nin imajının alınmadığı ifade edilmesine karşın, dönemin İstanbul Terörle
Mücadele Şube Müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı
Memur
Suçları Soruşturma
Bürosu'nun 2011/1589
sayılı soruşturması
kapsamında alınan ifadesinde, "Ele geçirilen 51 Nolu DVD Ankara Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bize teslim edildi. Bu belgeler mühürlenmek
suretiyle bize teslim edildi. Ve Savcı huzurunda açıldı. Söz konusu DVD'nin imajı
alındı. Ancak DVD aslı ve imajı soruşturma kapsamında CMK 250. Madde İle Görevli
Cumhuriyet Savcılığı tarafından bizden istendi. Emniyette DVD'nin aslı ve imajı
kalmadı." şeklinde bir beyanı mevcuttur.(EK-7) Bu çerçevede İstanbul Emniyet
Müdürlüğü tarafından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen ve 51
Nolu DVD'nin "kopyası" olduğu ifade edilen dijital materyalin hukuka aykırı bir
niteliğe sahip bulunduğu bir kez daha ortaya konulmuş olmaktadır. Ancak
manipülasyon amacıyla İstanbul TEM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından
Mahkemeye gönderilen yazıyla ilgili olarak soruşturma başlatılması zorunluluk
oluşturmaktadır.
4
9. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2009/191 E sayılı dosyasındaki
yargılamanın her safhasında müvekkil, isnat edilen suçlamalara dayanak
DVD'nin kendisine ait olmadığını ifade etmiştir. Bu noktada 26 Eylül 2012 tarihli
dilekçe ile Mahkemeden, Tekirdağ Barosu Avukatlarından Figen Kocaağalar'ın
tanık sıfatıyla dinlenilmesi talep edilmiştir. Bu talebimiz Mahkeme tarafından
gerekçesiz olarak reddedilmiştir. Bunun üzerine Sayın Av. Figen Kocaağalar
dosyaya 21 Aralık 2012 tarihli bir dilekçe ibraz etmiştir. Dilekçesinde, Emniyet
Müdürü olan eski eşi ile birlikte katıldığı bir resepsiyonda, "üç tane üstün hizmet
ve cesaret madalyası almış olan bir albaydan söz edilerek, kendisinin yakında
tutuklanacağı, bürosuna (hatırladığım kadarıyla cd) konulduğunu" duyduğunu
ifade etmiştir.(EK-8) Bu beyan dosya safahatındaki hukuka aykırı uygulamalar
ile birlikte değerlendirildiğinde müvekkil hakkındaki iddialara dayanak
DVD'nin sahte ve yasa dışı bir delil olduğunu ortaya koymaktadır. Bu noktada
tanığın beyanları çerçevesinde söz konusu DVD'yi müvekkilin ofisine
bırakan kolluk personelinin tespiti, devlet içinde örgütlenmiş olan yasa dışı
yapının ortaya çıkartılması noktasında önem taşımaktadır.
10. 51 Nolu DVD içinde kayıtlı olan dokümanların soruşturma aşamasında kolluk
tarafından dökümü yapılmıştır. Bu dijital materyaller arasında "Nesrin
Göktaş.pdf" isimli bir dijital doküman da bulunmaktadır. (EK-9) Yargıtay'da
Tetkik Hakim olan Nesrin Göktaş, müvekkilin eşidir. Müvekkil Hayatın
Olağan Akışına Aykırı olacak bir şekilde kendi eşini "fişlemekle"
suçlanmıştır. Bu durum, söz konusu DVD'nin müvekkile ait olmadığını ve
hukuka aykırı bir mahiyete sahip bulunduğunu göstermektedir.
11. Müvekkil Mustafa Levent Göktaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde
Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinde de bulunmuştur. Müvekkil yurt içinde ve
dışında bir çok operasyonel görevine katıldıktan sonra, ailesine daha fazla
5
zaman ayırmak için emekli olmuş, hayatına avukatlık yaparak devam etmiştir.
Ancak çok kısa bir süre sonra sahte delillere dayanılarak gözaltına alınmış ve
ardından tutuklanmıştır. Müvekkil hakkında yürütülen soruşturma sürecinde ve
6352 Sayılı Kanunun Geçici 2/4. Maddesi İle Görevli İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi'nin 2009/191 E sayılı dosyası kapsamında devam eden kovuşturma
sürecinde "sistematik" olarak devam eden hukuka aykırılıklar neticesinde,
TCK’nun 220. Maddesinde düzenlenen "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma",
267. Maddesinde düzenlenen "İftira", 271. Maddesinde düzenlenen "Suç
Uydurma",
279.
Maddesinde
düzenlenen
"Kamu
Görevlisinin
Suçu
Bildirmemesi", 283. Maddesinde düzenlenen "Suçluyu Kayırma" ve 288.
Maddesinde düzenlenen "Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs" suçlarının
oluştuğu mütalaa edilmektedir.
SONUÇ ve İSTEM
:
1. Ekte yer alan tanık beyanı ile DVD'ye ilişkin diğer çelişkili ve hukuka aykırı
hususlar çerçevesinde, müvekkilin iş yerine sahte DVD'yi bırakan, arama ve
el koyma işlemlerine katılmış kolluk personeli hakkında soruşturma
başlatılmasını,
2. Söz konusu DVD'nin Adli Emanet Memurluğu'nda kırılmasında rol oynayan
faillerin tespiti ile haklarında soruşturma başlatılmasını,
3. DVD'nin imajının alınması ve sonrasında yapılan hukuka aykırı işlemlerle
ilgili çelişkili beyanlarda bulunan, İstanbul Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, Ertan Erçıktı ve Mutlu Ekizoğlu
hakkında soruşturma başlatılmasını,
Saygılarımızla arz ve talep ederiz.16 Ocak 2014
Av. Hüseyin ERSÖZ
Mustafa Levent GÖKTAŞ Vekili
6
EKLERİ
:
1. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 11.11.2009 Tarihli Yazısı
2. Mahkemenizin 23.01.2010 Tarihli Kararı
3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 03.02.2010 Tarihli Yazısı
4. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 11.12.2009 Tarihli Yazısı
5. Dr. Hayrettin Bahşi İmzalı 17.05.2010 Tarihli Bilirkişi Raporu
6. Boğaziçi Üniversitesi'nin 15.11.2011 Tarihli Bilimsel Mütalaası
7. Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun 10.06.2011 Tarihli Savcılık İfadesi
8. Av. Figen Kocaağalar'ın 21.12.2012 Tarihli Yazılı İfadesi
9. 51 Nolu DVD Kolluk Raporunun "Nesrin Göktaş.pdf" Dosyasına Ait 97. Sayfası
10. Vekaletname Sureti
7
Download

Av. Hüseyin ERSÖZ