T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
DAĞITIMLI
12/05/2014
Sayı : 99161608-900-2890
Konu : Yaz Kıyafeti Uygulaması
İlgi : a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik
b) Başbakanlığın 26.05.2007 tarih ve 26533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/14 sayılı
Genelge
Yaz mevsiminin yaklaşması ve sıcaklıkların Çalışan Personelin "Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik"in 11'inci
maddesi gereğince, İlimizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yazlık kıyafet uygulamasının
2 0 M a y ı s 2 0 1 4 tarihinde başlayıp 1 5 E y l ü l 2 0 1 4 tarihinde sona ermesi uygun
görülmüştür. Yönetmelik hükümleri gereğince; a) Bayan Personel: Bayan personel ilgi (a) yönetmeliğin 5.maddesinin (a) bendinde yer
alan hükümlere riayet etmek kaydıyla düzgün ve mevsim şartlarına uygun olarak
giyinecektir.
b) Erkek Personel: Yönetmeliğin 5.maddesinin (b) bendinde belirtilen hükümlerine
uygun olarak giyinecektir.
Başbakanlığın ilgi (b) Genelgesi gereğince makam odalarına giriş ve çıkışlar dahil
olmak üzere ceket giyme ve kravat takma zorunluluğu kaldırılmıştır. Özel kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre belirli kıyafet zorunluluğu olan
kurumlar kendi mevzuatlarına uyacaklardır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim. Ali KABAN
Vali
DAĞITIM :
Gereği:
Vali Yardımcılarına Bilgi:
İçişleri Bakanlığına *Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (eJJdrv-3sgBLT-cIFQ0W-pXFcUg-lai6NX9i) kodunu yazınız.
Zonguldak Valiliği Ayrıntılı bilgi için irtibat:A.ATALAR
Telefon: (372)253 46 54 Faks: (372)253 05 40
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Kaymakamlıklara
İçişleri Birimlerine
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
(İller İdaresi Genel Müdürlüğü)
Bartın Valiliğine
Bolu Valiliğine
Düzce Valiliğine
Karabük Valiliğine
Garnizon Komutanlığına ­ Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına
Zonguldak İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne (Mahalli Basına Verilmek Üzere)
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (eJJdrv-3sgBLT-cIFQ0W-pXFcUg-lai6NX9i) kodunu yazınız.
Zonguldak Valiliği Ayrıntılı bilgi için irtibat:A.ATALAR
Telefon: (372)253 46 54 Faks: (372)253 05 40
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Download

Yaz mevsiminin yaklaşması ve sıcaklıkların